דמויות ביהדות

תאריכי פטירת הצדיקים: איזה צדיק נפטר היום? קבלו את כל המידע

ימי זיכרון (יאהרצייט, הילולא) של גדולי ישראל זצ"ל. היכנסו וקבלו את המידע המדויק על תאריכי פטירתם של רבותינו

  • כ"ז אדר התשפ"ג
אא

חודש תשרי

שרה אמנו - א' תשרי

גדליה בן אחיקם - ג' תשרי

ה"מגן אברהם", מגדולי הפרשנים של ה"שולחן ערוך" - ג' תשרי

רבי חיים ברלין - ג' תשרי

הרב אברהם דנציג - ד' תשרי

נפתלי בן יעקב - ה' תשרי

זבולון בן יעקב אבינו - ז' תשרי

רבי יוסף ברבי - ז' תשרי

רבי שלמה בכור חוצ'ין - ח' תשרי

רבי יצחק זאב סולובייצ'יק (הגרי"ז מבריסק) - ט' תשרי

זכריה הנביא - י' תשרי

התנא רבי עקיבא - י' תשרי

רבי יהודה לייב הלוי אשלג - י' תשרי

רבי אברהם המלאך - י"ב תשרי

רבי עקיבא איגר - י"ג תשרי

רבי חיים ברלין - י"ג תשרי

יעקב אבינו - ט"ו תשרי

הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל – הרב הראשי לישראל וראש ישיבת "מרכז הרב" – ט"ו תשרי

הרבנית בת שבע אסתר קנייבסקי - י"ז תשרי

רבי נחמן מברסלב - י"ח תשרי

הגאון מוילנא - י"ט תשרי 

רבי אליעזר פאפו בעל ה"פלא יועץ" - כ' תשרי

רבי יעקב יוסף מפולנאה - כ' תשרי, ויש אומרים כ"ד תשרי

הרב שלום עמאר, חמיו של רבי רפאל ברוך טולדנו - כ"ב תשרי

רבי דוד חדד - כ"ג תשרי

רבי ניסים קרליץ - כ"ג תשרי

החת"ם סופר - כ"ה תשרי

הרב לוי יצחק מברדיטשוב - כ"ה תשרי

הרב אברהם גניחובסקי - כ"ה תשרי 

הרב יורם אברג'ל - כ"ז תשרי

שמעון הצדיק - כ"ט תשרי

דון יצחק אברבנאל - כ"ט תשרי

מה ההבדל בין מידות לאופי? איך מקנאים בצורה טובה? הרב זמיר כהן מעניק לנו הדרכות מעשיות לשימוש לטובה באופי המולד, על פי דברי הגאון מוילנה:

חודש חשוון

רבי דוד ומשה - א' חשוון  

הרב עובדיה יוסף - ג' חשוון 

רבי ישראל מרוזין - ג' חשוון

האדמו"ר מפיסאצנה - ד' חשוון

רבי מאיר שפירא מלובלין - ז' חשוון 

הרא"ש - ט' חשוון

הרב שמעון שקופ - ט' חשוון 

גד בן יעקב - י' חשוון

מתושלח בן חנוך - י' חשוון

רחל אמנו - י"א חשוון 

הרב נתן צבי פינקל - י"א חשון  

הרב בן ציון חזן - י"ב חשוון

הרב יהודה צדקה - י"ב חשוון

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול - ט"ו חשוון

החזון איש - ט"ו חשוון 

הרב אלעזר מנחם שך - ט"ז חשוון

הרב גבריאל טולדנו - ט"ז חשוון 

הרב אברהם צוקרמן - ט"ז חשוון

הרב רפאל ברוך טולדנו -  י"ח חשוון

הרב יצחק חי טייב - י"ט חשוון

הרב ישועה עטיה - י"ט חשוון

הרב דב יפה -  י"ט חשוון

הרב מרדכי שרעבי - כ' חשוון

רבי דוד בן זמרא (הרדב"ז) - כ"א חשוון

בנימין בן יעקב - כ"ד חשוון, ויש אומרים י"א חשוון

רבי אברהם אזולאי (אבי סב החיד"א, בעל ה"חסד לאברהם") - כ"ד חשוון

הרב גדליהו משה מזוועהיל - כ"ד חשוון 

רבנו יונה מגירונדי - כ"ח חשוון

הרב אור שרגא - כ"ח חשוון

במקום ניתוח דחוף, 88 שנות חיים ו-9 ילדים. צפו בסיפור המופלא על כוח התפילה של החזון איש:

חודש כסלו

הרב אהרן קוטלר - ב' כסלו

הרב שילה רפאל - ג' כסלו

רבי שמואל אליעזר הלוי איידלס (המהרש"א) - ה' כסלו

הרב נתן סאלם - ט' כסלו

הרב איסר זלמן מלצר - י' כסלו

רבי שלמה לוריא (המהרש"ל) - י"ב כסלו

ראובן בן יעקב - י"ד כסלו

רבי דוד אבוחצירא - י"ד כסלו

הרב אריה שכטר - י"ד כסלו

רבי יהודה הנשיא - ט"ו כסלו

הסבא מנובהרדוק - י"ז כסלו

רבי אברהם בן הרמב"ם - י"ח כסלו

רבי ברוך ממזיבוז - י"ח כסלו

המגיד ממזריטש - י"ט כסלו

הרב יצחק הוטנר - כ' כסלו

הרב עזרא עדס - כ' כסלו

רבי אברהם בן החפץ חיים - כ' כסלו

הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון - כ"ב כסלו

שמען בן יעקב - כ"ד כסלו

רבי חיים חזקיהו מדיני - כ"ד כסלו

הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן - כ"ד כסלו

רבי משה תורג'מן (רבו של הבבא סאלי) - כ"ח כסלו

רבי חזקיהו די סלוא ה"פרי חדש" - כ"ח כסלו (ויש אומרים כ"ט כסלו)

על גדלותו של הרב שטיינמן, והקשר להידברות. צפו:

חודש טבת

רבי רפאל מסעוד אלפסי - א' טבת

הרב חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר - ג' טבת

הרב חיים שאול הכהן דוויק - ד' טבת

עזרא הסופר בן שריה - ט' טבת

נחמיה בן חכליה - ט' טבת

מלאכי אחרון הנביאים - י' טבת

הרב נתן מברסלב - י' טבת

יום הקדיש הכללי - י' טבת

הרב ראובן קרלנשטיין - י' טבת

הרב חיים קרייזווירט - ט"ז טבת

המגיד מדובנא - י"ז טבת

הרב סלמן מוצפי - י"ז טבת  

הרב משה כלפון הכהן - י"ז טבת

רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב - י"ח טבת

קצות החושן - י"ט טבת

הרב אברהם שמואל בנימין סופר ה"דעת סופר", בנו של החת"ם סופר - י"ט טבת

הרמב"ם - כ' טבת

רבי יעקב אבוחצירא "אביר יעקב" - כ' טבת

שמעון בן יעקב - כ"א טבת, ויש אומרים כ"ח טבת

בעל התניא - כ"ד טבת

ה"שם משמואל" - כ"ד טבת

רבי אליהו אליעזר דסלר - כ"ד טבת

הרב יששכר מאיר, ראש ישיבת הנגב - כ"ה טבת

הרב שלמה ברוודה - כ"ו טבת

הרב שמשון רפאל הירש  - כ"ז טבת

הרב אליהו מאיר בלוך - כ"ט טבת

הרב שמואל בירנבוים - כ"ט טבת

הרב יצחק כדורי - כ"ט טבת

הרב מאיר חדש, משגיח בישיבות חברון, עטרת ישראל ואור אלחנן - כ"ט טבת

הרב אברהם חזן - כ"ט טבת

הרב זמיר כהן - זוגיות על פי הרמב"ם. הדרכה חשובה ומומלצת:

חודש שבט

רבי משולם זושא מאניפולי - ב' שבט

הרב יצחק יחיאל יעקבוביץ - ג' שבט

אשר בן יעקב - ד' שבט

הבבא סאלי - ד' שבט

ה"שפת אמת" - ה' שבט 

הרב ניסים מויאל - ו' שבט

הרב שלום שבזי, מרבני ומשוררי תימן - ט' שבט

הרב רפאל שמואלביץ - ט' שבט

הרב שלום שרעבי - י' שבט

הרב יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר השישי לשושלת חב"ד - י' שבט

הרב ישראל נח וינברג, ראש ישיבת אש התורה - י"א שבט

הרב שלום בן ציון פלמן - י"ב שבט

הרב יצחק אבוחצירא - י"ד שבט

ה"פני יהושע" - י"ד שבט

הרב ינון חורי - ט"ו שבט

הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון (המהרש"ם מבערזן) - ט"ז שבט

רבי חיים פלאג'י - י"ז שבט

הצדיק מיבנאל - י"ז שבט

הרב עובדיה הדאיה - כ' שבט

הרבי מקוצק - כ"ב שבט

הרב יהודה זאב סגל מלונדון - כ"ב שבט

הרב יעקב יצחק גלינסקי - כ"ב שבט

הרב ישראל מסלנט - כ"ה שבט

הרב מרדכי פוגרמנסקי - כ"ה שבט

הרב דוד סגל (הט"ז) - כ"ו שבט

הרב יעקב אדלשטיין - כ"ז שבט

הרב מרדכי שולמן  כז שבט

הרב מרדכי גולדמן, האדמור מזווהיל - כ"ח שבט

הסבא מסלבודקה - כ"ט שבט

ערוץ הידברות בסרט מרגש ומיוחד על דמותו של הרב הגאון הרב יעקב אדלשטיין זצ''ל:

חודש אדר

ה"אבן עזרא" - א' אדר (א')

הרב ברוך רוזנברג, ראש ישיבת סלבודקה - א' אדר

ה"בית ישראל" - ב' אדר

הרב מרדכי מן - ד' אדר

רבי ישעיה אזולאי (סבו של החיד"א) - ו' אדר

הרב נפתלי אמסטרדם - ו' אדר

משה רבנו - ז' אדר

הרב יעקב טולדנו - ז' אדר

הרב שמואל אוירבך - ט' אדר

החיד"א - י"א אדר

הרב משה פדרו - י"א אדר

רבי יהודה החסיד - י"ג אדר

הרב משה פיינשטיין - י"ג אדר (ב')

יחזקאל הנביא - ט"ו אדר

רבי יצחק אבולעפיא - ט"ו אדר

רבי חיים קמיל - ט"ו אדר

הרב אלכסנדר זיסקינד - י"ח אדר

רבי יוסף חיים זוננפלד - י"ט אדר

הרב שלמה זלמן אוירבך - כ' אדר (א')

רבי אלימלך מליזנסק - כ"א אדר

הרב אברהם חיים ברים - כ"ו אדר

רבי חיים סינוואני - כ"ז אדר

רבי שלמה אלישיב - כ"ז אדר

הרב חיים פנחס שיינברג - כ"ז אדר

הרב מאיר ועקנין - כ"ט אדר

האם אנו יכולים להיות צדיק כמו משה רבנו? הרב רפאל אוחיון בטיפ מחזק לכל מי שרוצה להתקדם בעבודת השם:

חודש ניסן

נדב ואביהו בני אהרן הכהן - א' ניסן

עובדיה הנביא - א' ניסן

רבי שלום דובער שניאורסון (האדמו"ר הרש"ב) - ב' ניסן

ה"אוהב ישראל" מאפטא - ו' ניסן

רבי חיים אבולעפיה - ו' ניסן

רבי אהרן ראטה - ו' ניסן

רבי אריה לוין - ט' ניסן

מרים הנביאה - י' ניסן

הרב נתן בוקובזה - י' ניסן

הרב שלום משאש - י' ניסן

רבי משה בן נחמן, הרמב"ן - י"א ניסן

רבי ישעיה הלוי הורביץ "השל"ה הקדוש" - י"א ניסן

הרב שמשון דוד פינקוס - י"ב ניסן

הרב משה אלשיך - י"ג ניסן

רבי יוסף קארו - י"ג ניסן

יצחק אבינו - ט"ו ניסן

הרב שמואל הלוי וואזנר - ט"ו ניסן

לוי בן יעקב - ט"ז ניסן

הרב שלמה וולבה - י"ז ניסן

הרב יוסף דב סולובייצ'יק - י"ח ניסן

רבי אהרן מקרלין - י"ט ניסן

הרב מסעוד חי בן שמעון - כ' ניסן

רבי משה די טראני המבי"ט - כ"ג ניסן

האדמו"ר מקאליב - כ"ג ניסן

יהושע בן נון - כ"ו ניסן

רבי חיים ויטאל - ל' ניסן

מעט ממסכת חייו של רבי יוסף קארו, מלווה בסיפורים מרגשים:

חודש אייר

רבי מנחם מנדל מויטבסק - א' אייר

הרב יעקב יוסף - ב' אייר

חוני המעגל - ג' אייר

רבי ישעיה מקרעסטיר - ג' אייר

ה"בית הלוי" מבריסק - ד' אייר

רבי יוסף תאומים, ה"פרי מגדים" - י' אייר

התנא רבי מאיר בעל הנס - י"ד אייר

התנא רבי יהודה בר אילעי - י"ד אייר

ה"נודע ביהודה" - י"ז אייר

רבי שמעון בר יוחאי - י"ח אייר

רבי משה איסרליש הרמ"א  - י"ח אייר

רבי מנחם מנדל מרימנוב - י"ט אייר

המהר"ם מרוטנבורג - י"ט אייר

רבי עזרא עטייה - י"ט אייר

רבי סעדיה גאון - כ"ו אייר

הרמח"ל - כ"ו אייר

רבי שלמה מזווהיל - כ"ו אייר 

שמואל הנביא - כ"ח אייר

רבי מאיר מפרמישלאן - כ"ט אייר

מיהו רבי שמעון בר יוחאי? מהו ספר הזוהר? איך כל זה קשור לל"ג בעומר?

חודש סיוון

רבי ישראל מרוזין - ב' סיוון

רבי עובדיה מברטנורא - ג' סיוון

דוד המלך - ו' סיוון

הבעל שם טוב - ו' סיון

רבי חיים אבולעפיא - ו' סיוון

רבי ישראל ה"בעל שם טוב" - ו' סיוון

הגרף פוטוצקי - ז' סיוון

הושע בן בארי - ז' סיוון

רבי ישראל משקלוב - ט' סיוון

רבי חיים מוולוזין - י"ד סיוון

הרב ניסים יגן - י"ד סיון

יהודה בן יעקב - ט"ו סיוון

התנא רבן שמעון בן גמליאל, מעשרה הרוגי מלכות - כ"ה סיוון

רבי ישמעאל כהן גדול, מעשרה הרוגי מלכות - כ"ה סיוון

התנא רבי חנינא סגן הכהנים, מעשרה הרוגי מלכות - כ"ה סיוון

הרב מרדכי אליהו - כ"ה סיוון

הרב מיכל יהודה לפקוביץ - כ"ו סיוון

התנא יונתן בן עוזיאל - כ"ו סיוון  

התנא רבי יוסי בן קיסמא - כ"ו סיוון

התנא רבי חנינא בן תרדיון, מעשרה הרוגי מלכות - כ"ז סיוון

על פי דוד המלך, כאשר אדם חוזר בתשובה הוא לא רק ממרק את ליבו, אלא לבו נברא מחדש ממש. דבריו המרגשים של הרב זמיר כהן:

חודש תמוז

יוסף הצדיק בן יעקב - א' תמוז

ה"מאור ושמש" - א' תמוז

רבי נחמן מהורודנקא - ב' תמוז

הרב מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ - ג' תמוז

הרב יהושע ישעיה נויבירט - ג' תמוז

רבנו תם מבעלי התוספות - ד' תמוז

רבי עזריאל מאיר מלובלין - ה' תמוז

ה"לב שמחה" מגור - ז' תמוז

האמרי נועם - ח' תמוז

האדמו"ר מצאנז - ט' תמוז

הרב אלחנן וסרמן - י"א תמוז

בעל הטורים - י"ב תמוז

ה"אור החיים" - ט"ו תמוז

רבי אריה לייבוש מטרינגרד - ט"ו תמוז

חור בנו של כלב ומרים הנביאה - ט"ז תמוז

רבי בן ציון אבא שאול, ראש ישיבת פורת יוסף - י"ט תמוז

הצדיק משטפנשט - כ"א תמוז

רבי שלמה מקרלין - כ"ב תמוז

רבי משה קורדובירו הרמ"ק - כ"ג תמוז

רבי מאיר הלוי מאפטא - כ"ה תמוז

רבי יעקב עדס - כ"ז תמוז

רבי אלעזר אבוחצירא - כ"ז תמוז

רבי שלמה גאנצפריד - כ"ח תמוז

הרב יוסף שלום אלישיב - כ"ח תמוז

התנא רבי יוחנן הסנדלר - כ"ט תמוז

רש"י - כ"ט תמוז

רבי שמואל סלנט - כ"ט תמוז

הרב שמואל רוזובסקי - כ"ט תמוז

לא קידמו אותך בעבודה? לרש"י יש עצה בשבילך: 

חודש אב

אהרן הכהן - א' אב

אלעזר הכהן בן אהרן הכהן - א' אב

האר"י הקדוש - ה' אב

רבי חיים עוזר גרודזינסקי - ה' אב

הרב אריה פינקל - ו' אב

ה"נתיבות שלום" מסלונים - ז' אב

החוזה מלובלין - ט' אב

יששכר בן יעקב - י' אב

אליהו הנביא עלה לשמים - י' אב

הרב יצחק בלאזר - י"א אב

המגלה עמוקות - י"ג אב

התנא נחום איש גמזו - ט"ו אב

הרב יעקב כולי "ילקוט מעם לועז" - י"ט אב

רבי אהרן מבעלזא - כ"א אב

רבי חיים הלוי סולובייציק - כ"א אב

הרב יעקב ישראל קנייבסקי - כ"ג אב

חכם יהודה פתיה - כ"ז אב

הרבי מסקולען - כ"ט אב

שני בניו של אהרן מתו, והתורה משבחת את תגובתו של האב השכול. כיצד קיבל עליו אהרן את הדין באהבה?

חודש אלול 

הרב יצחק בר ששת הריב"ש - ב' אלול

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל – הרב הראשי הראשון לישראל ומייסד ישיבת "מרכז הרב" – ג' באלול

רבי מאיר שמחה הכהן - ד' אלול

הרב שמשון חיים בן נחמן מיכאל, ה"זרע שמשון" - ו' אלול

רבי יחזקאל סרנא - ו' אלול

רבי יום טוב ליפא הלר - ו' אלול

דן בן יעקב - ט' אלול

רבי צדוק הכהן מלובלין - ט' אלול

החכם מנחם מנשה - י"ב אלול

ה"בן איש חי" - י"ג אלול

הרב עבדאללה סומך - י"ח אלול

המהר"ל מפראג - י"ח אלול

רבי סלימאן מנחם מני - י"ט אלול

רבי אליהו לופיאן - י"ט אלול

רבי יהונתן אייבשיץ - כ"א אלול

הרב יוסף שלמה כהנמן - כ' אלול

המהרי"ל דיסקין - כ"ב אלול

חבקוק הנביא - כ"ד אלול

ה"חפץ חיים" - כ"ד אלול

הרב יחזקאל אברמסקי - כ"ד אלול

התנא אלעזר בן רשב"י - כ"ה אלול

מעט מן המעט על גדלותו של הבן איש חי:

תגיות:הילולאצדיקיםפטירת צדיקיםיאהרצייטימי זיכרון

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה