דמויות ביהדות

השמש נעצרה למשך 36 שעות: עובדות מפעימות על יהושע בן נון

בכ"ו בניסן חל יום פטירתו של יהושע בן נון, שהנהיג את עם ישראל אחרי משה רבנו. מדריך קצר לדמותו הגדולה

| כ"ד ניסן התשע"ט |
יהושע בן נון (צילום: shutterstock)
אא

1. יהושע בן נון היה מנהיגו של עם ישראל לאחר מות משה רבנו, בתקופת כיבוש הארץ והתנחלות השבטים. יום פטירתו חל בכ"ו בניסן.

2. יהושע היה משרתו של משה וגם תלמידו. כאשר עלה משה להר סיני לקבל את לוחות הברית, ליווה אותו יהושע חלק מן הדרך.

3. במדרש מובא כי "יהושע שהיה משמש את משה ביום ובלילה. לפיכך כבדו הקב"ה... ולפי ששימש את אדוניו זכה לרוח הקודש".

4. במסכת מנחות מובא כי דברי תורה היו חביבין על יהושע ביותר. "אמר לו הקב"ה: 'יהושע, כל כך חביבין עליך דברי תורה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך''. (מנחות צט ב)

5. יהושע היה מעביר המסורת. במסכת אבות מובא כי משה מסר תורה ליהושע, ויהושע לזקנים. במסכת שקלים מובא כי "בשעה שהיה יהושע יושב ודורש יודעין הכל שהתורה היא של משה". (שקלים פ"ב ו').

6. יהושע מוזכר לראשונה בתורה במלחמת ישראל מול עמלק ברפידים, קרב אותו ניהל יהושע. לאחר מכן היה יהושע אחד משנים עשר המרגלים שנשלחו לתור את הארץ, יחד עם כלב בן יפונה. בהזדמנות זו, הוסיף לו משה את האות י' לשמו, שהיה בתחילה "הושע".

7. במהלך שינוי השם, התפלל משה על תלמידו: "קה יושיעך מעצת המרגלים". כלב, במקביל, השתטח על קברי אבות בחברון. אכן, יהושע וכלב היו היחידים שלא חטאו בחטא המרגלים ולא הוציאו את דיבת הארץ רעה.

8. במדרש רבה מופיעים דבריו של רבי יהושע בן קרחה: "יו"ד של שרה עלתה ונשתטחה לפני הקב"ה, אמרה לפניו, 'רבונו של עולם, עקרתני משמה של אותה צדקת', (כיוון ששמה של שרה היה קודם לכן שרי). אמר הקב"ה: 'לשעבר היית בשמה של נקבה בסופה של תיבה, אבל עכשיו הריני נותנך בשמו של זכר בראשה של תיבה'".

9. לאחר מותו של משה, הכניס יהושע את בני ישראל לארץ כנען, וניהל את מסע כיבוש הארץ. מסע הכיבוש החל ביריחו והעי, דרך הניצחון על חמשת המלכים במקדה וכיבוש לבנה, לכיש, עגלון, חברון ודביר, ועד לקדש ברנע בדרום, עזה במערב וחצור בצפון.

10. במסכת מגילה מצוין כי רחב הזונה התגיירה, יהושע נשאה לאשה, ויצאו ממנה שמונה נביאים כהנים.

11. יהושע כתב את ספר יהושע. קיימת דעה כי נוסף על ספרו, כתב יהושע את שמונת הפסוקים האחרונים בחומש דברים, המתארים את מותו של משה. דעה אחרת סוברת כי משה רבנו כתב בעצמו את הפסוקים המתארים את מותו, מילה במילה על פי דברי ה', בעת שעיניו זלגו דמעות.

12. ספר יהושע הוא הספר הראשון מנביאים ראשונים - הספרים המספרים את קורות ישראל בארץ כנען, ויש בו 24 פרשיות.

13. ניתן לחלק את הספר לשני חלקים ונספח: חלקו הראשון - המקרים שקרו אחרי מות משה וכבוש הארץ (א'-י"ב). חלקו השני - חלוקת הארץ (פרקים י"ג-כ"א). הנספחים - שבט הראובני הגדי וחצי שבט המנשי לקחו נחלתם מעבר לירדן, נאום יהושע לפני מותו; מות יהושע, (פרקים כ"ב-ב"ד).

14. על חשיבותו של ספר יהושע, ניתן ללמוד מדברי חז"ל במסכת נדרים: "אלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע".

15. ניסים רבים נעשו לעם ישראל תחת הנהגתו של יהושע. בימיו נבקע הירדן, חומת יריחו הבצורה נפלה תחתיה לאחר שתקעו ישראל בשופר וסובבוה, אבני ברד גדולות נפלו על האויבים, והשמש והירח נעצרים ממהלכם על פי ציוויו של יהושע. 

16. בספרי נאמר על יהושע כי" כבש מלכים ושולטנים שהיו מסוף העולם ועד סופו".

(צילום: shutterstock)

17. כאשר כבשו את ארץ ישראל, תיקן יהושע את ברכת הארץ שבברכת המזון. הברכה מתחילה במילים: "נודה לך". (ברכות מח ב) לאחר שנפלה חומת יריחו, בעקבות הניסים העצומים שנגלו לעיני ישראל, תיקן יהושע את תפילת "עלינו לשבח".

18. לאחר מותו של יהושע, לא קם מנהיג שירש את מקומו. העם הונהג על ידי זקני העם, ואחריהם בידי השופטים.

19. יהושע מת בן מאה ועשר שנים. בתלמוד מובאים שאלתם של רבותינו, והיא: הקב"ה הבטיח ליהושע "כאשר הייתי עם משה אהיה עמך", אם כך, "היה צריך יהושע לחיות 120 שנה כמשה רבנו, ולמה נתקצרו שנותיו י' שנים?", חז"ל עונים על שאלתם כך: "בשעה שאמר הקב"ה למשה: 'נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך', ואף על פי שנתבשר בשורת מוות, לא איחר משה הדבר, אלא נזדרז, כמו שנאמר: 'וישלח אותם משה'". לעומת זאת, בנוגע ליהושע היו הדברים שונים. חז"ל ממשיכים: "אבל יהושע, כיוון שבא להלחם עם ל"א מלכים אמר, 'אם אני הורגם מיד, מיד אני מת, כשם שעשה משה רבנו', התחיל מעכב במלחמתם, שנאמר: 'ימים רבים עשה יהושע את כל המלכים האלה מלחמה', אמר לו הקב"ה: 'וכך עשית, הריני מקצר שנותיך י' שנים'". חז"ל מוסיפים כי על כך אמר שלמה במשלי: "רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום".

20. קבר יהושע בן נון נמצא בכפר הערבי כיפל חארת', כק"מ צפונית מערבית לאריאל. המקום מזוהה עם תמנת חרס המקראית, המצוינת במקרא כמקום קבורת יהושע. בסמוך, נמצא קבר נוסף המיוחס לאביו נון. יהודים נוהגים לפקוד את הקבר ביום פטירתו של יהושע בן נון החל בכ"ו בניסן.

זכותו תגן עלינו.


דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 3.9 (103 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

חומש אור החיים עם ביאור אור לעיניים

320לרכישה

מוצרים נוספים

כמים ליבך - הרבנית ימימה מזרחי

המדריך המלא לחינוך ילדים - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם 11 - חיים ולדר

חבורת תריג 4 - בתעלומת בבל - חיים ולדר

חבורת תריג - עונה 7

ערכה מהודרת להבדלה

לכל המוצרים