יהדות

היה מלומד בניסים: 10 עובדות מרתקות על רשב"י

"יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין" - 10 נקודות על התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

אא

1. רבי שמעון בן יוחאי, ראשי תיבות: רשב"י היה תנא אלוקי, חי בדור השני אחר החורבן. נולד בגליל, ולפי המסורה, נפטר בי"ח אייר (ל"ג בעומר).

2. בברייתא ובגמרא הוא מכונה ר' שמעון בן יוחי או ר"ש בן יוחאי או ר"ש סתם, ובמשנה הוא נקרא "רבי שמעון". היה תלמיד מובהק של רבי עקיבא, ואף נסמך על ידו. כאשר נתפס רבי עקיבא וישב בבית האסורים, בא אצלו רשב"י ללמוד תורה. נחשב בין חמשת התלמידים שלימד לרבי עקיבא לאחר המגיפה שקטלה את 24,000 תלמידיו הראשונים.

3. הסיפור הידוע על הסתתרותו של רשב"י במערה, בשל רדיפות הרומאים, מובא בגמרא במספר מקומות. שנה או שנתים אחרי מות רבי עקיבא, נתאספו חכמים בכרם ביבנה. היו שם ר' יהודה ב"ר אלעאי ור' יוסי ורשב"י. ויהודה בן גרים היה אף הוא עמהם שם.

במקומות שונים בתלמוד מתואר המעשה: "פתח ר' יהודה ב"ר אלעאי בשבח הרומיים ואמר: 'כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות'. ר' יוסי שתק. נענה רשב"י ואמר: 'כל מה שתקנו לא תקנו, אלא לצורך עצמן תקנו... מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס'.

הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו: 'יהודה שעילה - יתעלה, יוסי ששתק - יגלה לציפורי, שמעון שגינה – יהרג'. ברח רבי שמעון ובנו לבית המדרש, וכאשר גברה הגזירה החביאו את עצמם במערה, ונעשה להם נס ומצאו חרוב ומעין מים והתפרנסו בדרך הזה, ולמדו שם ביחד כל היום במשך י"ג שנים. ואחר שמת הקיסר (אדריינוס) בא אליהו הנביא והודיעם, ויצאו משם".   (ירושלמי שביעית פ"ט, תלמוד בבלי שבת ל"ג, ומקומות נוספים).

4. באותן השנים בהם שהה רבי שמעון בר יוחאי במערה חיבר הוא, ע"פ המסורת, את "ספר הזוהר" שהוא הטקסט העיקרי של תורת הקבלה וכן את ה"מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי" – על ספר שמות, אשר ממנו שרדו קטעים אחדים.

5. אגדה אחרת מספרת על תלמידו של רבי שמעון בר יוחאי שיצא לחו"ל והתעשר והיו תלמידיו מקנאים בו. הוציאם רבי שמעון בר יוחאי "לבקעה אחת של פני מירון ונתפלל ואמר: 'בקעה, בקעה! מלאי דינרי זהב'. התחילה מושכת דינרי זהב לפניהן. אמר לתלמידיו: 'אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב! טלו לכם! אבל היו יודעין: כל מי שהוא נוטל עכשיו – חלקו של עולם הבא הוא נוטל, שאין מתן שכרה של תורה אלא לעולם הבא!" (שמות רבה נ"ב, ג).

6. בפיוט על רשב"י מצוין: "טיהר את העיר טבריה, עשה אותה נקיה, הודו לו משמיא". במסכת שבת מבואר כי רשב"י טהר את טבריה מטומאות מתים ע"י שנטע תורמסין בשווקים, ובכל מקום שהתורמוס גדל, ידע שהוא מקום טהור, וכל מקום שלא גדל, ידע שקבר מתחתיו, והוציא את המת משם.

הרב זמיר כהן - האם גם לך יש "צער מערה" כמו שהיה לרבי שמעון בר יוחאי?

7. רשב"י הלך עם ר"א ב"ר יוסי לרומא להשתדל לבטל גזירות המלכות. שלחו אותו מפני שהיה מלומד בנסים, ובאמת קרה לו נס שהוציא רוח רעה מבת הקיסר (מעילה י"ז).

8. מתוך דבריו:

"היה אומר, שלשה כתרים הם: כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן". (אבות פ"ד י"ב)

"שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין, אלו הן: תורה וא"י ועוה"ב".  (ברכות ה)

"אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה, איבד את הראשונות; ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה, אין מזכירים לו שוב רשעו". (קדושין מ)

"כל המתגאה הוא בעיניו כעובד עבודה זרה". (סוטה ד)

"כל המלבין פני חברו ברבים, מוטב שהפיל עצמו לתוך כבשן האש". (ברכות מ"ג:)

"מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסו שנאמר פני ילכו והנחותי לך" (שם)

"מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שהודה להקדוש ברוך הוא עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה'".

"קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג" (שם)

"מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מתפללין" (שם)

"גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (נדרים מט ע"ב)

"גדול אונאת דברים מאונאת ממון שזה נאמר בו ויראת מאלוקיך וזה לא נאמר בו ויראת מאלוקיך".

9. לשמו ולזכרו חוגגים במירון את "הילולא דרשב"י". ביום ל"ג בעומר נוהרים מאות אלפים למקום ציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי למרגלות הר מירון, לחוג שם את החג. בכל שנה בשנה בערב ל"ג בעומר ולאורך החג עצמו משמשת חלקת ציונו של קברו של הרשב"י מקום להילולה (על פי דברי הזוהר: "הילולא דרבי שמעון בר יוחאי"), ובמשך ארבעה ימים רצופים מגיעים אליה כחצי מיליון איש.

בליל ל"ג בעומר מתחילים האירועים המסורתיים של ההילולה. ההדלקה המרכזית הפותחת את אירועי ההילולה נעשית על ידי האדמו"ר מבויאן. כחלק מהאירועים, מתקיים טקס ה"חלאקה", בו נגזזים שיערות ראשיהם של ילדים אשר הגיעו לגיל 3. על פי המסורת ביום זה עלתה אש גדולה מן השמים לקחתו, והרשב"י השלים את גילוי סודות הקבלה לתלמידיו.

10. קבר רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון הוא מקברי הצדיקים המפורסמים בארץ ישראל, והאתר הדתי השני בארץ במספר המבקרים השנתי בו (לאחר הכותל המערבי). 

3 דקות מעצימות - זה הסוד שגילה משה רבנו לרבי שמעון בר יוחאי:

לכל המידע על הפיוט "בר יוחאי נמשחת אשריך" כולל סגולה מיוחדת, לחצו כאן.

תגיות:מירוןרשב"יהילולארבי שמעון בר יוחאי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה