פסח

נוסח בדיקת חמץ + הלכות בדיקת חמץ

כנסו עכשיו לנוסח בדיקת חמץ + הלכות בדיקת חמץ. איך בודקים את החמץ, מי חייב בבדיקת חמץ, ומהם מנהגי הבדיקה? מדריך הלכתי מקוצר, כולל נוסח בדיקת חמץ

בדיקת חמץ (צילום: פלאש 90)בדיקת חמץ (צילום: פלאש 90)
אא

לחצו להורדת קובץ להדפסה, הכולל את סדר בדיקת חמץ

קודם בדיקת חמץ יש לומר:

הֲרֵינִי מוּכָן וּמְזוּמָן לְקַיֵּם מִצְוַת עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֵׂה שֶׁל בְּדִיקַת חָמֵץ לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ עַל יְדֵי הַהוּא טָמִיר וְנֶעֱלָם בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. וִיהִי נוֹעֲם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.

בָּרוּךְ אַתָּה אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל בִּיעוּר חָמֵץ

כעת יש לבצע את הבדיקה, ולא לדבר תוך כדי.

מיד אחר הבדיקה יבטל את החמץ ויאמר:

כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי, דְלָא חֲמִתֵּיהּ, וּדְלָא בִעַרְתֵּיהּ, וּדְלָא יְדַעְנָא לֵיהּ, לִבָּטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.

ואם אינו מבין בלשון תרגום, יאמר הביטול בלשון שמבין [וזה הנוסח בעברית: "כל חמץ ושאור שיש ברשותי שלא ראיתיו, ושלא ביערתיו ושלא ידעתיו יבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ"]. ואחר הבדיקה יזהר בחמץ שמשאיר להצניעו למחרת, לשריפת חמץ.

כל מה שצריך לדעת על בדיקת וביעור חמץ: לחצו כאן להורדת הקובץ המרהיב

 

עדיין לא מכרתם חמץ? מלאו את הטופס שלהלן:

 

סדר שריפת חמץ

בערב פסח יעשה מדורה בפני עצמה וישרפנו ויאמר:

הֲרֵינִי מוּכָן וּמְזוּמָן לְקַיֵּם מִצְוַת עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה שֶׁל שְׂרֵפַת חָמֵץ לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ עַל יְדֵי הַהוּא טָמִיר וְנֶעֱלָם בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. וִיהִי נוֹעֲם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ.

ולאחר שריפת חמץ יבטלנו, ויאמר:

כָּל חֲמִירָא וַחֲמִיעָא דְּאִכָּא בִרְשׁוּתִי דַּחֲזִתֵּהּ וּדְלָא חֲזִתֵּהּ דַּחֲמִתֵּהּ וּדְלָא חֲמִתֵּהּ דְּבִעַרְתֵּהּ וּדְלָא בִעַרְתֵּהּ לִבָּטֵל וְלֶהֱוֵי הֶפְקֵר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.

ברכת הבדיקה

- קודם בדיקה מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וציוונו על ביעור חמץ".

- בדיעבד אם בירך: "ברוך אתה ... לבער חמץ" - יצא ידי חובה.

- הסיבה שלא מברכים "על בדיקת חמץ" אלא מברכים "על ביעור חמץ", היא משום שכל מהות הבדיקה היא לבער את החמץ.

- אדם שבדק בלי ברכה, יברך כל עוד לא סיים לבדוק, אך אם סיים לבדוק לא יברך כלל, (שאין ברכות מעכבות).

 

ברכת שהחיינו

- יש מחלוקת אם מברכים ברכת "שהחיינו" על בדיקה זו, ולכן:

- מעיקר הדין: לא יברך כלל.

- ממדת חסידות: יקח פרי חדש ולאחר שבירך על  ביעור חמץ, והחל לבדוק מעט, יקח הפרי ויברך עליו "שהחיינו" ויפטור בדיקה זו (כמובן שצריך גם לברך על הפרי את ברכתו הראויה "בורא פרי האדמה" או בורא פרי העץ", ולאוכלו).

 

דיבור תוך כדי הבדיקה

- לכתחילה לא ידבר כלל אחרי שבירך על ביעור חמץ עד סוף הבדיקה.

- מה שאסור לדבר בשעת הבדיקה היינו דברים שאינם צורך הבדיקה, אך מותר לדבר בדברים שהם מעניין הבדיקה כגון: תפתח את הדלת, אני צריך גפרורים וכדומה.

- אדם שדיבר בתוך הבדיקה דיבורים שאינם צורך הבדיקה:

- אם בירך ולא התחיל לבדוק ודיבר דברים שאינם מעניין הבדיקה: חוזר לברך שכן היה הפסק בין ברכה לעשייה.

- אם בירך והתחיל לבדוק ודיבר דברים שאינם צורך הבדיקה: לא יחזור לברך שהרי בדק כבר מעט.

- מותר לענות אמן תוך כדי בדיקה ואין נחשב להפסק.

- מותר לברך על רעמים וכדומה תוך כדי בדיקה ואין נחשב להפסק.

- אדם שנכנס להתפנות תוך כדי בדיקה, יכול לברך "אשר יצר" בתוך הבדיקה, מחשש שמא ישכח לברך לאחר הבדיקה.

 

בדיקת כמה בתים יחד

- בברכה אחת ניתן לפטור כמה בתים או חנויות יחד. ואפילו אם הבתים רחוקים קצת זה מזה, אין ההליכה נחשבת להפסק.

- ואם הבתים רחוקים ממש, יכוין בשעת הברכה "על ביעור חמץ" שמברך בביתו, שאינו רוצה לצאת ידי חובת הברכה אלא רק על הבדיקה שבביתו, ואז יוכל לברך שנית על    

   הבדיקה שבבית הנוסף או בחנות.


מנהגי בדיקה

- נוהגים להניח 10 חתיכות לחם עטופות בנייר וטוב שבכל חתיכה יהיה  פחות מ- 18 גרם, ומפזרים אותם בחדרי הבית (כך שהבודק יחפשם).

- אין מנהג זה חובה מן הדין אלא מנהג ישראל הוא, ונכון לקיימו.

- טוב שאחד מבני הבית ירשום היכן פיזרו את חתיכות החמץ, (כך שאם לא מצאו את כול החתיכות, ידעו היכן חתיכת הלחם ממוקמת ויאספו אותה).

- אם לא רשמו היכן שמו את החתיכות, ולא מצאו מספר חתיכות של חמץ, אין הדבר מעכב ואין צורך לבדוק את כל הדירה שוב, אלא יסמוך על ביטול החמץ העושה בסיום הבדיקה (עניין הביטול יבואר לקמן).

 - יש נוהגים שהבודק מוליך עימו קערה שיש בה פרוסת חמץ ובא הוא מניח את החמץ שמצא בדירה.

- החמץ שנמצא בדירה צריך לשומרו ולשורפו למחרת בבוקר בזמן ביעור חמץ (דין ביעור חמץ יבואר בהמשך).

- הבודק קודם ליל י"ד אין צורך לעשות את המנהג בו מניחים עשרה פתיתים בבית.

 

נר הבדיקה

- בדיקת החמץ צריכה להיעשות ע"י נר בודד.

- נר אבוקה פסול לבדיקה (היינו נר עם מספר פתילות שהשלהבות אינן נוגעות זו בזו), מפני שחושש האדם להכניסו לחורים מחשש שריפה ונמצא שלא בודק היטב .

- אם בדק בנר פסול, צריך לחזור ולבדוק שוב עם נר כשר, אך לא יברך על הבדיקה הנוספת.

- נר שיש לו מספר פתילות והם נוגעות זו בזו נחשב כנר עם פתילה אחת - וכשר הוא לבדיקה.

- אם אין לו נר כשר ניתן לבדוק עם פנס קטן או נר חשמלי (שיכולים להיכנס לחורים ולסדקים) ואף ניתן לברך על בדיקה עם פנס.

-  ניתן לבדוק עם נר שעווה.

- אין צורך לכבות את אור החשמל בבית בשעת הבדיקה.

 

מקומות החייבים ופטורים מבדיקה

מקומות החייבים:

- בבית: חורים וסדקים בכל פינות וחדרי הבית, מרפסות, חדר מדרגות, גינה, מזנון, מקרר, ארונות מטבח ובכל מקום שמצניעים שם מאכלים או משקים שיש בהם חשש חמץ, בבית שיש ילדים יבדוק אף תחת הארונות והמיטות. ואף שיש טרחה בבדיקה יבדוק בסבלנות, ובקפדנות. ולפי הצער השכר.

- רכב, אוטובוסים, מטוסים: בין אם משתמש בהם פסח ובין לא, חייבים בבדיקה אפילו אם שטפו אותם היטב לפני הבדיקה, אך לא יברך על בדיקה  זו ויפטור את בדיקת הרכב בברכה שמברך בביתו אף שיש מרחק בין הבית לרכב, אין הליכה זו נחשבת להפסק.

- בית כנסת, בית מדרש: שמש בית הכנסת צריך לדאוג לבדיקה זו, אך לא יברך על  בדיקה זו אלא יפטור את בית  הכנסת או בית מדרש בברכה שמברך בביתו אף שיש מרחק ביניהם ואין  הליכה זו נחשבת להפסק.

מקומות הפטורים:

- חדר שמניחים בו חמץ ומוכרים אותו בי"ד.

- ספרים, ואף מותר ללמוד בהם ללא כל בדיקה.

 

ביטול חמץ לאחר בדיקה

- חוץ מבדיקה חמץ תיקנו חכמים לבטל את החמץ פעמיים:

1. לאחר הבדיקה של הלילה.

2. לאחר שריפת חמץ בבוקר.

 

ביטול חמץ בלילה מיד לאחר בדיקה

- לאחר שסיים את הבדיקה, יבטל החמץ ויפקירנו, ויאמר:

- נוסח הביטול: "כל חמירא דאיכא ברשותי, דלא חזיתה ודלא ביערתה, ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא"

- הסבר הנוסח: "כל חמץ ושאור שישנו ברשותי שלא ראיתיו ולא ביערתיו, יתבטל ויהיה כעפר הארץ"

- נוהגים לומר את הנוסח שלוש פעמים.

- לחיזוק הביטול טוב שיוסיף בפעם האחרונה "ליבטיל ולהוי הפקר" כלומר: "יתבטל והיה הפקר".

- חייב להבין את נוסח הביטול שמוציא מפיו, ויאמרו בשפה המובנת לו.

- אדם שאומר את נוסח הביטול וחושב שאומר תפילה או בקשה ואינו מבין שהוא מבטל את החמץ, לא יצא ידי חובת הביטול, וצריך לחזור ולאמרו בשפה המובנת לו.

להרחבה בנושא בדיקת חמץ, לחצו כאן.

 

זהירות לאחר הבדיקה

- לאחר הבדיקה יצניע את החמץ שמצא בבדיקה ואת החמץ שרוצה לאכול בבוקר, שלא יתפזר בבית (ואותו ישרוף מחר בבוקר, דין שריפת חמץ יבואר לקמן).

- וכן יש להשגיח על ילדים קטנים שלא ילכו בבית עם חמץ לאחר הבדיקה.

 

דין שליחות בבדיקה - אדם שקשה לו לבדוק לבד או שלא יכול לבדוק בעצמו

- מצווה שאדם יעשה את הבדיקה בעצמו שכן מצווה בו יותר מבשלוחו.

- אמנם אדם שקשה לו לבדוק לבד ורוצה שבני ביתו או אנשים אחרים יעזרו לו בבדיקה, יברך הברכה בעצמו ואחרים יתכוונו לצאת ידי חובת הברכה ויעזרו לו לבדוק (אך הם ודאי לא יברכו), ואם לא שמעו את הברכה, אין ראוי שיעזרו לו לבדוק.

- אדם שלא יכול לבדוק בעצמו את ביתו כלל, כגון שהוא חולה או שאינו נמצא בביתו כלל בשעת הבדיקה, יכול למנות שליח שיבדוק את הבית, וינהגו כך:

- השליח: יברך על הבדיקה ויבדוק. (וברור שאסור לבעל הבית לברך על בדיקה זו, שהרי אינו בודק כלל)

- ובעל הבית: בסיום הבדיקה יאמר את נוסח הביטול, ולא משנה היכן נמצא בעל הבית.

- ובדיעבד אם השליח ביטל את החמץ, ולא בעל הבית, ביטולו ביטול, רק צריך שיאמר: "כל חמירא דאיכא ברשות פלוני (וצריך שיאמר את שמו), ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא".

- גם אישה חייבת בבדיקה זו, ולכן אישה המתגוררת לבדה או שותפות הגרות יחדיו - יבדקו חמץ בברכה.

- אישה הנשואה ובעלה לא בבית או טרוד במלאכתו ינהגו כך:

- האישה: תברך על הבדיקה ותבדוק

- הבעל: בסיום הבדיקה יאמר את נוסח הביטול, ולא משנה היכן נמצא בעלה.

- ובדיעבד אם האישה ביטלה את החמץ, ולא בעלה, ביטולה ביטול, רק צריך שתאמר:                

"כל חמירא דאיכא ברשות בעלי, ליבטיל ולהוי כעפרא דארעא" (רק חשוב שתבין מה שאומרת כמבואר לעיל).

 

שכח ולא בדק חמץ בליל י"ד מתי יבדוק

- אם לא בדק בליל י"ד: יבדוק מיד ביום י"ד, ויברך על בדיקה זו.

- אם לא בדק אף ביום י"ד : יבדוק ביום טוב, ויברך על בדיקה זו. ואם מצא חמץ ביום טוב, יניח על החמץ כלי שהרי החמץ מוקצה ואסור לטלטלו כלל (אפילו לצורך גופו או מקומו), וישרוף החמץ בצאת היום טוב.

- אם לא בדק אף ביום טוב : יבדוק בחול המועד, ויברך על בדיקה זו. אם מצא חמץ ישרפהו.

- אם לא בדק כל פסח : יבדוק אחרי פסח, כדי שלא יעבור על חמץ שעבר עליו הפסח, אך אין מברכין על בדיקה שאחר הפסח. (דין "חמץ שעבר עליו הפסח" יבואר בהמשך).

 

אדם שלא יהיה בביתו כל חג הפסח

- אדם שעוזב את ביתו לפני חג הפסח ולא יהיה בביתו בכל חג הפסח:

- אם יוצא בתוך 30 יום הסמוכים לפסח: חייב בבדיקת חמץ ויבדוק קודם שיוצא אך לא יברך על בדיקה זו, וכמובן שחייב למכור חמצו לגוי שאם לא ימכרהו חמץ זה יאסר מדין חמץ שעבר עליו הפסח. (לקמן יבואר דין חמץ שעבר עליו הפסח).

- אם יוצא לפני 30 יום הסמוכים פסח: אין חייב בבדיקה כלל, אך חייב לנקות את הדירה מכל חמץ גלוי, ולמכור חמצו לגוי, שאם לא ימכרהו חמץ זה יאסר מדין חמץ שעבר עליו הפסח. (לקמן יבואר דין חמץ שעבר עליו הפסח).

- הנמצא במלון בליל י"ד וביום י"ד יחזור לביתו לפני חג הפסח, אין צריך לעשות בדיקת חמץ בחדרו במלון.

- הבודק קודם ליל י"ד אין צורך לעשות את המנהג בו מניחים עשרה פתיתים בבית.

 

אדם היוצא מביתו לפני חג הפסח ומתכוון לחזור לביתו לחג הפסח

- אדם שיוצא מביתו לפני פסח ורוצה לחזור לביתו לפני פסח או בפסח:

- אם ברור שיחזור לפני זמן בדיקת חמץ: יבדוק בחזרתו בברכה (כרגיל כמו כולם).

- אם ברור שיחזור לביתו לאחר זמן בדיקת חמץ: יבדוק את ביתו לפני שיוצא מהבית, אפילו אם יוצא זמן רב לפני פסח, אך לא יברך על בדיקה זו.

- אם יש ספק אם חוזר לפני זמן בדיקת חמץ או אחרי: יבדוק את ביתו לפני שיוצא מהבית, אפילו אם יוצא זמן רב לפני פסח, אך לא יברך על בדיקה זו.

 

יוצא מביתו לפני פסח אך לא יודע אם חוזר לביתו או לא

- אדם היוצא מביתו לפני פסח ולא יודע אם חוזר לביתו בחג, צריך לבדוק קודם שיוצא, אך לא יברך על בדיקה זו.

 

המשכיר בית לחבירו

- המשכיר: הוא הבעלים של הדירה.

- השוכר: הוא האדם שרוצה לגור בדירה זמנית.

- אדם שרוצה להשכיר דירתו בליל י"ד, עולה השאלה על מי חל חיוב בדיקת הבית מחמץ (אם עשו קניין שכירות), וההלכה היא, שאצל מי שנמצא מפתח הבית בליל י"ד  - הוא החייב לבדוק בית זה, ולכן:

- אם המפתח נמצא בליל י"ד אצל המשכיר: הוא החייב לבדוק הבית מחמץ בליל י"ד.

- אם המפתח נמצא בליל י"ד אצל השוכר: הוא החייב לבדוק הבית מחמץ בליל י"ד.

- אדם ששכר דירה לפני ליל י"ד, עליו לדאוג לבדיקת חמץ, שהרי קודם שחל חיוב בדיקת חמץ הייתה הדירה בבעלותו, וברור שעליו חל חיוב בדיקת חמץ .

- בכל שאלה יש להתייעץ עם תלמידי חכמים.

 

אדם המתארח במלון בליל ויום י"ד (היינו בערב פסח)

- הנמצא במלון בליל י"ד וביום י"ד יחזור לביתו לפני חג הפסח, אין צריך לעשות בדיקת חמץ בחדרו במלון.

 

סיכום כללי - בדיקת וביטול חמץ בליל י"ד

- ביום חמישי בערב מיד בצאת הכוכבים ייקח נר.

- קודם בדיקה יברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ".

- יבדוק בכל המקומות שיש בהם חשש חמץ או שעלול להיות בהם חמץ וכן ברכב (אם יש לו רכב) וכן בית כנסת או בית מדרש (אם הוא שמש).

- בסיום הבדיקה: יאמר את נוסח ביטול החמץ (המופיע לעיל).

כל מה שצריך לדעת על בדיקת וביעור חמץ: לחצו כאן להורדת הקובץ המרהיב

תגיות:בדיקת חמץפסח

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה