הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - אל תעצור בדרך

הרב שניר גואטה

מהי המטרה של כל הנסיונות והקשיים בעולם הזה? ומה רוצה הקב"ה שישיג האדם על ידי כך? הרב שניר גואטה בשיחה מחזקת ומעוררת מחשבה

(אורך 45:45)