הנקראים ביותר
הנצפים ביותר

הרב פנחס דורון

נמצאו 23 תוצאות:

יין נסך

יין שהתנסך לעבודה זרה, ואסור בשתייה ובהנאה. איסור יין נסך הוא חמור, עד שהגדירו חז"ל כי השותה יין-נסך הרי זה כופר בעיקר

ימות המשיח

ימות המשיח הוא שם כולל לזמן הגאולה העתידה, שבו תחזור המלכות לישראל – בארץ ישראל, וייבנה בית המקדש, וייקבצו גלויות ישראל

כבוד השבת

ההבדל בין כיבוד שבת ועונג שבת – לדעת הראשונים – הוא שעונג הוא בהנאות הגוף, ואילו כיבוד הוא בכסות נקייה ונאה, נקיות הגוף, תיקון הבית לכבוד שבת, ובכל מעשה שעל ידו נראית חשיבות השבת

יִרְאַת ה'

אדם צריך לעמול ולעבוד עם עצמו כדי להשיג יראת שמים, כמו שאמרו חז"ל: "הכל בידי שמים – כל מידותיו וקורות של אדם באות לו בגזירת המלך – חוץ מיראת שמים"

כבוד הציבור

הגדרה: החובה להיזהר בכבוד ציבור של מתפללים, או ציבור של עושי מצווה. כבוד הציבור נזכר לרוב בשלילה: להימנע מדברים שיש בהם חשש זלזול ופגיעה בכבוד הציבור

כל ישראל ערבים זה לזה

הערבות היא בין לחובה ובין לזכות. "כולכם ערבים זה בזה" – אפילו צדיק אחד ביניכם, כוּלכם עומדים בזכותו. שאם במידת פורענות המועטת כשאחד חוטא כל הדור לוקה, במידה טובה המרובה - על אחת כמה וכמה

   1 2 > >>