category

עובדות ביהדות

ימות המשיח

ימות המשיח הוא שם כולל לזמן הגאולה העתידה, שבו תחזור המלכות לישראל – בארץ ישראל, וייבנה בית המקדש, וייקבצו גלויות ישראל

שתף במייל
| כ"ו חשון התשע"ד |
whatsapp
אא

בשם "ימות המשיח" נקרא זמן הגאולה העתידה – על ידי הגואל הנקרא "משיח". בתקופה זו תיגמר הגלות ויתבטל השעבוד מעם ישראל, תחזור מלכות בית דוד ליושנה וייבנה המקדש. לפעמים הוזכּרו ימות המשיח יחד עם תחיית המתים, ולעתים נקרא בשם "עולם הבא"; או שהוזכּרו בניגוד לעולם הזה, או בניגוד לעולם הבא. בתורה ובנביאים נקראים ימות המשיח בשם "אחרית הימים" ובשם "קץ". בתלמוד נחלקו תנאים ואמוראים אם עם ישראל ייגאל רק אם יעשו תשובה, או אפילו בלי תשובה. התורה הבטיחה שבסוף הגלות עם ישראל יעשו תשובה ומיד ייגאלו. גם לגבי היעודים הגדולים של הנביאים לעתיד לבוא נחלקו על איזה זמן נאמרו: לדעת רבי יוחנן נתנבאו הנביאים על  הטובות והנחמות רק לימות המשיח, אבל "לעולם הבא" – "עין לא ראתה א-להים זולתך"; ואילו לדעת שמואל: "אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד" – שרק שעבוד לא יהיה בימות המשיח.

האמונה בביאת המשיח

מלך המשיח יחזיר מלכות דוד ליושנה. כל מי שאינו מאמין בו, או אינו מחכּה לביאתו – כּופר בתורה ובמשה רבנו והוא בכלל "אפיקורוס". הברכה השביעית בתפילת שמונה עשרה היא "גואל ישראל" – לעתיד. וכן אחרי ברכה רביעית בברכת המזון, שהיא "הטוב והמטיב", חותמים במשיח ואומרים: "הרחמן הוא יזכֵּנו לימות המשיח...". ביאת המשיח תיתכן כל יום; לפיכך האומר: "הריני נזיר ביום שבן-דוד בא – אסור לו לשתות ייןמיד שמא יבוא היום. אבל אם נדר בשבת או בחג, מותר לו לשתות יין באותו היום, כי בוודאי לא יבוא באותו יום, לפי שנאמר: "הנה אנכי שלוח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה´ הגדול והנורא" – היינו יום אחד לפני בוא המשיח – והרי לא בא בערב שבת/חג, לכן לא יבוא בשבת או בחג. בימות המשיח יחזרו לנהוג גם מצוות שבטלו בזמן הגלות. למשל: יובל, דיני גר-תושב, עבד-עברי, שדה-אחוזה; וכן מצוות הנוהגות בזמן הזה רק מדרבנן ינהגו אז מן התורה, כגון: שביעית, שמיטת-כספים, תרומות ומעשרות. גם הסנהדרין – היינו בית-דין סמוכים – ישובו להיות בימות המשיח. גם קידוש החודש בבית-דין עפ"י ראיית הלבנה החדשה, וכן עיבור-השנה (הוספת חודש אדר ב´) בבית-דין – אחרי שיבוא אליהו וייבנה בית-המקדש, יחזרו לקדש על פי ראייה בבית-דין. גם דיני טומאה וטהרה – שאינם נוהגים בזמן הזה, לפי שאין לנו אפר פרה-אדומה להזאה על טומאת-מת, ושאר דיני טומאה וטהרה הבטלים היום לפי שאין לנו מקדש וקרבנות – יחזרו לנהוג בימות המשיח; הצומות י"ז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה ועשרה בטבת – עתידים להיות ימים טובים וימי שמחה וששון.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה