הריון ולידה

הכנה רוחנית ללידה: 10 עובדות מרטיטות על פלאי ההריון וניסי הלידה

כמה חסדים מופלאים יש מתחילת יצירת הוולד עד לרגע המפעים ביותר של הנשימה הראשונה של תינוק מושלם המקבל מבוראו את מתנת החיים – הנס המדהים של חיים אנושיים. הברירה לגמרי בידינו במה למלא את ליבנו, אם בטרוניה חסרת תועלת או באהבה מרוממת שמקרבת אותנו לאבינו שבשמים. חלק רביעי בסדרה

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. לשנן לפני הקושי כי ה' טוב ומיטיב תמיד: בזמן של מכאוב ומועקה, ובכלל זה בזמן הלידה, עלולה האשה להתקשות להרגיש את הטוב שבקושי ובכאב. הצלחתה להגיע להיבט זה תלויה בעיקר בהכנתה למצב כזה עוד לפני שמגיע האירוע הקשה. ככל שהיא חשה את כל הטוב שיש לה בחיים, מודה עליו לה', ומרגישה מכך כמה שהשי"ת הוא טוב ואוהב אותנו וכל רצונו הוא רק להיטיב לכל אחד באופן המושלם ביותר, יהיה לה קל יותר לקבל את כל אירועי החיים באהבה ואת מכאובי הלידה בכללם. ואכן בקשיי הלידה שהגעתם צפויה מראש, בידי האשה להיערך אליהם ולהכין את עצמה לקראתם.

2. הכל מגיע מתכלית הטוב - זו מהותו של הפסוק הראשון של קריאת שמע: הזדמנות זמינה שניתן להתכונן על ידה למצבים כאלו, היא בזמן קריאת הפסוק הראשון של קריאת שמע. שתקבל בשעת אמירתו שכל הדברים בחיים האישיים שלה (הקיימים או העלולים לקרות) שנראים לה כלא-רצויים ושקשה לה לקבלם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, מגיעים ממקור אחד שהוא רבש"ע שהוא תכלית הטוב. זו היא הכוונה הנכונה של קבלת אחדות ה'. [התחושה המוטעית שיש דברים בעולם שאינם מתאימים לטוב ה', נובעת מחוסר הכרתנו בתוצאות של מקרי החיים –  החבויות מעיני בני אדם.]

3. כיצד נתכונן לכך שהכל לטובה? כדי ליישם זאת, כדאי לחשוב בשעת אמירת פסוק זה על דבר מסוים בחיים שקשה לקבל, או דבר שעלול להתרחש בעתיד שיהיה קשה לקבל, ולקבל אותו באהבה ובשמחה מתוך אמונה שהוא באמת רק לטובה - ושלא יתכן טוב יותר ממנו (בנסיבות הנוכחיות). כדי להגביר את השפעת המחשבה על חיי היום-יום המעשיים, רצוי לחשוב גם על הפרעות שגרתיות קטנות שעלולות לתסכל ולהרגיז, ולקבל גם אותן באהבה בזמן קריאת שמע. כגון: "אני מקבלת באהבה גם אם לא אספיק את האוטובוס שאני כל כך רוצה להספיק ...", או אף בעבר, "אני מקבלת באהבה גם את העובדה שלא התאפשר לי לישון למרות עייפותי המעיקה".

4. דרגתו הגבוהה של רבי עקיבא - קבלת ייסורים באהבה: הרב זלמן מוולאזין זצ"ל היה אומר שכוונה זו באמירת הפסוק הראשון של קריאת שמע היא הסוד של דרגתו הרמה של רבי עקיבא המתוארת בגמרא ברכות דף ס"א ע"ב. וזה לשון הגמרא:

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: "רבינו עד כאן?". אמר להם: "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, 'בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך' אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו?!".

הסביר רבי זלמן, שתלמידי רבי עקיבא שאלו אותו "רבינו עד כאן?" היינו: "למדנו רבנו, איך זכית למעלה הנפלאה הזו לקבל עליך עול מלכות שמים בשמחה ובלב שלם אף בעת צרה כזו שאימת ייסורים נוראים והריגה עומדת לפניך?" על זה השיב להם "דעו, בניי, כי המצב הזה אשר קראני עכשיו לא פחד פתאום הוא לי, שכל ימי הצטערתי על מקרא זה, שמעודי כאשר קראתי קריאת שמע ציירתי בלבי מצב מעין זה של עכשיו, שצרות רבות באות עלי למען קדושת שמו יתברך, וכל כך היה הציור חזק בלבי, עד שהרגשתי כאלו הורגים אותי בפועל, ואני מוסר את נפשי עם רגשות אהבה מופלגת אליו יתברך. ועל כן, כיון שהורגלתי כך מעודי, עכשיו שבא לידי לא אקיימנה?!...".

5. קבלת קשיי החיים באהבה - אתגר ענק ומרכזי: קבלת קשיי החיים באהבה היא מהאתגרים המרכזיים והחשובים ביותר בעולם הזה, והיא מההצלחות הגדולות שבאפשרותנו לזכות להן במשך חיינו. על כן אנו חוזרים פעמים רבות במשך התפלה על המשאלה "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא" –  שכל הברואים יכירו בטובו ית' גם בתוך ההסתר ("לעלם" -  מל' העלם) ואף בתוך ההסתר שבהסתר ("ולעלמי עלמיא") . הכרה זו היא מטרת הבריאה, כמו שכתוב בגמרא (פסחים נ' ע"א), שעל זה נאמר "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". פירוש הדברים הוא שכאשר העולם יגיע להשלמתו, כל הברואים יכירו ש"אין עוד מלבדו" ית', ואז נראה שאף דברים שחשבנו שהם ההיפך הגמור מטוב, כל מטרתם היתה אך ורק לטובתנו.

6. קבלת קשיי ההריון והלידה בלי להתמרמר - קיום מצוות אחדות ה' ואהבת ה': אשה המצליחה לקבל באהבה את קשייה ומכאוביה בזמן ההריון והלידה, זוכה בכך להישג גדול ביותר באתגר הנשגב של קבלת רצון ה' באהבה. בכך היא מקיימת בפועל את המצוות שמזכירים יום יום בקריאת שמע; מצוות אחדות ה', ואהבת ה' "בכל מאודך –  בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו". שמצוה עלינו להרגיש אהבה להשי"ת ואת אהבת השי"ת אלינו, ולא לאבד רגשות אלו בכל מצבי החיים.

7. לחוש בכל מצב את טובו הנפלא של בורא העולם: בכל טרדה ובכל קושי בחיים ניתן לקיים מצוות חשובות אלו. לדוגמה, כאשר יורד גשם, הבחירה בידינו אם לתת למחשבותינו להתרכז בחוסר הנוחיות שהגשם גורם לנו, או למלא את לבנו בהרגשת שפע הברכה שמביא לנו ולעולם כולו. מי שבמקום להתרעם חושבת על הברכה שיורדת עכשיו לעולם – על הפירות העסיסיים, התבואה המזינה, העצים והמים שכל כך מועילים לנו ומהנים אותנו - ומרגישה את טובו הנפלא של בורא העולם שמאחורי כל המתנות האלו, מקיימת בזה מצוות אהבת ה' ואחדות ה' ומרוממת את כל מהותה ומעמדה הרוחני. 

לכולנו יש במשך החיים קשיים שבהם אנו מתקשים לחוש את טוב ה' – ואין אדם בעולמנו שאין לו ניסיון בזה  – אך משימתנו היא לגדול כל חיינו בענין זה, להגביר את הכרתנו בטוב ה' ואת תחושות ההודיה הכנה לה' ולהפחית את רגשות התלונות והמרמור. 

8. הקשיים חסרי משמעות לעומת הזכות הגדולה להביא ילד לעולם, על כל דורותיו הבאים: גם בקשיי ההריון, תקופת ההריון מהווה אתגר לא קל עבור נשים רבות הסובלות מקשיים פיזיים ורגשיים המקשים על התנהלות תקינה של חיי היום יום. האשה יכולה להתרכז במגבלות ההריון ובסיבוכים הרפואיים העלולים ללוות אותה, או למלא את ליבה באושר על המתנה הנפלאה שה' מעניק לה עכשיו. בידה להעלות מול עיניה אשה שזמן ממושך לא זכתה לילדים כלל, איך היא מרגישה כשסוף סוף בחסדי השם היא נפקדת. אשה זו תתקשה להזדהות עם נשים המתלוננות על בעיות ההריון. בשבילה כל הקשיים האלו הם חסרי משמעות לעומת הזכות הגדולה להביא לעולם ילד השווה יותר מכל הון שבעולם –  עם כל הדורות הרבים שבע"ה עוד יבואו ממנו – ואף לזכות על ידי זה להיות שותפה בתוכנית החסד המופלאה שלמענה יצר בורא העולם את כל העולם הכביר שלנו!

9. מצוות אהבת ה' על ידי שימת לב לניסים המדהימים ביצירת הולד: בנוסף לכיוון זה, בידה של האשה במשך הריונה לקיים את המצוה היקרה של אהבת ה' על ידי שהיא מעלה על לבה את הניסים המדהימים שהשי"ת חולל בתוכה ביצירת התינוק ולידתו. יש מיליוני תהליכים מורכבים ביותר שכל אחד מהם צריך להתבצע בלי שום ליקוי בתוך רחמה כדי שהתינוק ייוולד באופן מושלם. דוד המלך בתהלים (קל"ט) הודה לה' נרגשות על הנסים והחסדים שעשה לו בשעת הריון אמו, שעל ידם יצא לעולם עם אברים משוכללים כאשר כל מערכות גופו, שכלו ונפשו פועלים בצורה מושלמת באופן פלאי:

כִּי אַתָּה קָנִיתָ כִלְיֹתָי תְּסֻכֵּנִי בְּבֶטֶן אִמִּי - יצרת את כליותי וסככת אותי בבשר ועור בתוך בטן אמי, במקום חשוך ומוסתר מעין.

אוֹדְךָ עַל כִּי נוֹרָאוֹת נִפְלֵיתִי - אני מודה לך ה' על פלאי יצירתי שנעשתה בתכנון מחוכם ביותר. 

נִפְלָאִים מַעֲשֶׂיךָ וְנַפְשִׁי יֹדַעַת מְאֹד - אף כי נפשי יודעת דברים מושכלים רבים, עם כל זאת אין בכוחה להשיג כלל פלאי מעשיך של יצירת התינוק (איך אפשר ליצור תינוק מושלם כל כך בתוך אמו). 

לֹא נִכְחַד עָצְמִי מִמֶּךָּ אֲשֶׁר עֻשֵּׂיתִי בַסֵּתֶר רֻקַּמְתִּי בְּתַחְתִּיּוֹת אָרֶץ - לא נעלמו ממך מהותי ומציאותי כאשר נעשיתי בסתר, ונרקמתי במקום השפל שבמעי אמי, ואתה כביכול השפלת את עצמך לשם כדי ליצור אותי באופן משוכלל ביותר. גָּלְמִי רָאוּ עֵינֶיךָ בעוד הייתי גולם בלי חיתוך איברים ולא נשלמה עדיין צורתי, כבר אז ראו אותי עיניך ושמרת עלי. 

עַל סִפְרְךָ כֻּלָּם יִכָּתֵבוּ - כל האברים וכל המתרחש עימם היו ידועים לפניך כמו דבר הכתוב בספר, ודאגת כבר אז לטובתי.

10. שימת לב לנס המדהים של החיים האנושיים תמלא את ליבנו ברגשות אהבת ה': עלינו להתרגש ולהתפעל כמו דוד המלך מהגילוי המרהיב של טוב ה' שיש בכל המערכת הזאת. כמה חסדים מופלאים יש מתחילת יצירת הוולד (ואף לפני כן בחסד העצום של השידוך שלנו) עד לרגע המפעים ביותר של הנשימה הראשונה של תינוק מושלם המקבל מבוראו את מתנת החיים – הנס המדהים של חיים אנושיים. הברירה לגמרי בידינו במה למלא את ליבנו, אם בטרוניה חסרת תועלת או באהבה מרוממת שמקרבת אותנו לאבינו שבשמים.

חשוב לזכור, שכיון שהאתגר הזה כל כך חשוב ומרומם, אפילו אם אשה לא מצליחה בו במאה אחוז, גם הצלחה חלקית היא הצלחה שלא ניתן לתאר את ערכה הגדול. ואפילו מי שמתלוננת ורוטנת אך אינה מאבדת על ידי כך בהמשך חייה את האמונה בטוב השי"ת על אף הקשיים והכאבים שעברה, זכתה להישג נפלא שיעמוד לזכותה לנצח.

סדרת "מפתח החיים" בשלמותה מובאת באתר הידברות באדיבות המחבר. לפניכם הלינקים לכתבות הקודמות:

חלק 1 בסדרה: כיצד ניתן להקל את קשיי הלידה? 10 עובדות שלא כדאי להחמיץ

חלק 2 בסדרה: כיצד ניתן להתגבר על הקשיים בהריון והכאבים בלידה?

חלק 3 בסדרה: אם ה' אוהב אותי, למה הלידה כל כך קשה?

חלק 4 בסדרה: 10 עובדות מפעימות על הריון ולידה

חלק 5 בסדרה: 5 נקודות למחשבה לאישה בהריון

חלק 6 בסדרה: צירי לידה: למה הם כל כך כואבים? ההסבר שיעזור לך ללדת קצת יותר בקלות.

חלק 7 בסדרה: כל מה שרציתם לדעת על סוד ההרפיה

חלק 8 בסדרה: לשם מה יש צורך בייסורים לפני לידת ילד? תשובתו המצמררת של הרב פינקוס.

חלק 9 בסדרה: כך נהפוך את הכאב למקפצה

חלק 10 בסדרה: איך לזכות לבן גדול בישראל, בזכות הכאבים?

חלק 11 בסדרה: התמודדות מעשית ב-2 מסלולים

חלק 12 בסדרה: "לקראת הלידה השישית שלי הייתי במצב של חרדה איומה, עד ש..."

חלק 13 בסדרה: "אני מלאת געגוע לרגעים האלו, שבהם יש רק אותי ואת ה' - ואין עוד מלבדו"

חלק 14 בסדרה: המפתח לחיים מאושרים: התחושה שאני בידיו הטובות של בורא העולם

חלק 15 בסדרה: השתניתי מאז הלידה: ה’ נכנס יותר לחיים שלי. טור אישי ומרגש במיוחד

חלק 16 בסדרה: לידה עשירית מופלאה: כשהתינוקת נולדה - חשתי שהיא "עטופה" באהבת ה'

חלק 17 בסדרה: מה לעשות אחרי הלידה? קראו את דברי המדרש המופלאים

 

מחלקת אמ"א למניעת הפלות של הידברות הצילה תינוקות יהודים רבים מאובדן, ומסייעת לנשים בהריון להתגבר על קשיים ולהציל את חיי ילדיהן. רצוי להירתם ולתרום למשימתם היקרה. לפרטים ולסיוע: 073-2221333

מחלקת אמ"א באתר הידברות - סיוע לנשים בהריון, לחצו כאן.

תגיות:לידהעוברהריוןתינוק

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה