חיים לאחר המוות

הכל על גלגולי נשמות

היכן רמוז עניין "גלגול-נשמות" בתורה, וכיצד נדע מהו התיקון שלנו בעולם הזה? והאם כל נשמה מתגלגלת שוב ושוב?

אא

כדי להבין את תפקידיהם השונים של הגוף, הנפש, הרוח והנשמה - כדאי להיעזר במשל נפלא של רבי יהודה לייב אשלג זצ"ל, בעל "הסולם" - פירוש לספר הזוהר הקדוש:
כאשר רואים עגלה עם סוסים מתקרבת מרחוק - רואים נקודה אחת, גוש זז ומתקרב.
כשהעגלה מתקרבת עוד יותר - רואים פתאום שתי נקודות, כלומר שני סוסים, ואחר כך את גוף העגלה ואת העגלון שיושב למעלה על העגלה.

את הדבר המרכזי שגורם לכל העגלה לזוז - לא רואים בכלל. ומהו? זה הנוסע. הנוסע יושב בפנים, חבוי ונסתר, אבל הוא זה שנותן את ההוראה לאן לנסוע.

העגלה נמשלת לגוף. היא כלי חסר חיות, אין לו שום חיים מעצמו. הוא רק חומר גוש בשר.

הסוסים נותנים לדומם של העגלה את החיות שלה. הם סוחבים אותה ממקום למקום והופכים אותה לבעלת תועלת.

בלי הסוסים העגלה עצמה הייתה מוטלת בצד כאבן שאין לה הופכין. יש שני סוסים - נפש אלוקית ונפש בהמית. כאשר הם מושכים את העגלה באופן מאוזן היא נוסעת ישר. אם אחד הסוסים משתולל ומושך בכוח לכיוון אחד באופן קיצוני העגלה תתהפך ותסטה מן הדרך.

העגלון הוא כנגד הרוח. על ידי המושכות הוא מאזן בין כל החלקים. הוא דואג שהסוסים לא ישתוללו ויהפכו את העגלה, הוא דואג גם לשמן את הגלגלים של חומר העגלה כדי שלא תתפורר, והוא שואל את הנוסע לאן הוא רוצה להגיע.

הנוסע הוא הנשמה. אם הנוסע לא יקבע את יעד הנסיעה, כל פעילותם של העגלה והסוסים היא חסרת משמעות. המטרה של הנסיעה היא זו שמעניקה חשיבות לכל קיומם של העגלה והסוסים. כאשר העגלה והסוסים נוסעים ללא יעד וללא מטרה, הם מסתובבים באופן סתמי בדרכים ומיטלטלים לכל מקום שאליו הדרך סוחפת אותם.

כל המערכת של העגלה והסוסים היא אמצעי חיצוני שמיועד עבור הנוסע, כדי שיאמר לאן הוא רוצה לנסוע. אחרי שהנוסע מגיע ליעד הוא יכול להחליף את הסוסים או את העגלה. הוא יכול להחליף את העגלון ולהשאיר את הסוסים. יש כל מיני אפשרויות. אבל הכול תלוי בנוסע. אם הנשמה מודעת למטרה שלה בעולם הזה היא לא תיגרר באופן סתמי לכאן ולכאן, וגם לא תסבול מהארעיות של אירועי החיים. היא תדע שכל דבר שקורה לה מיועד בהשגחה פרטית לצורך זיכוכה והתפתחותה.

התינוק הנדיר שהדהים את אמנון לוי: האם אכן מדובר בגלגולי נשמות?

הרב יצחק פנגר בהרצאה יסודית על תורת וחכמת הגלגולים. צפו

 

לפי הזוהר הקדוש, האדם לא בא לתקן את כל הצורה הרוחנית שלו בבת אחת. כל עוד הנשמה לא השיגה בעולם הזה את מידת הזיכוך הרצויה ואת השלמת צורתה להיות כלי שיכול להכיל אור אין-סופי - היא תמשיך להתגלגל בתוך גופים שונים, המהווים מעין חליפות לבוש, כיסוי פיזי שבאמצעותו היא אמורה לגמור את התיקון שלה.

חשוב להבין שאיננו מסיימים לתקן את הנפש, ואז עולים למדרגת רוח, וכן הלאה, אלא אנו נתקלים ונפגשים ברבדים רוחניים שונים בתוכנו למן הגבוהים ביותר ועד הנמוכים ביותר ללא סדר הנראה לעין אנושית. בורא עולם, שמכיר את נשמותינו על כל גלגוליהן, מבריאתן ועד אחריתן, הוא זה שמסדר את תיקון הנשמה בשלבים. הוא מזמן לנו ניסיונות ושיעורים שונים לכל החלקים שאנחנו צריכים לתקן, ואם לא הספקנו הכול במערכת חיים אחת, הוא יזמן לנו מערכת חיים נוספת.

בצמתים מסוימים בחיים אדם מרגיש פתאום שיש לו כוחות מיוחדים להתגבר על מכשולים ולפתור בעיות. אנחנו מקבלים עזרה מופלאה בנקודות חשובות מאותם חלקים הקשורים לנשמותינו שנמצאים בעולם העליון. המטרה של הקב"ה היא לא להכשיל אותנו. השגחה פרטית מדוקדקת מכוונת אותנו כדי להאיר את עינינו אל המסלול הנכון. אלא שבראייה שטחית, חיצונית, הדברים לא תמיד נראים כך, וזו הסיבה שאנחנו עושים טעויות: אנחנו מתעקשים על משהו שנראה לנו טוב עבורנו באותו רגע, כי אין לנו יכולת לראות לאן הדברים יובילו בסופו של דבר. אנחנו בוכים ומתפללים לקבל משהו שלבנו חפץ בו מאוד, בשעה שהוא עלול להיות הרסני ביותר עבורנו.

יש חוק שקובע שבדרך בה אדם רוצה ללכת - לשם מוליכים אותו.

אם אדם רוצה מאוד לטעות - ייפתח לו פתח לטעות, אבל הוא יקבל בדרך כלל סימנים ואזהרות שהוא טועה. למרבה הצער, ראייתנו משוחדת פעמים רבות, ולמרות הסימנים בדרך - אנחנו בוחרים במסלול שאולי נראה נוח לשעה המידית, אבל יגרום לנו לסטייה מהמסלול הנכון.

יחד עם זאת, אם הרצון שלנו להגיע לאמת הוא חזק ומהותי, יוליכו אותנו משמים לכיוון הזה.

לדוגמה: אם אדם היה גנב בגלגול מסוים, והוא חייב לתקן את תאוות הגזל שלו. אם הוא ייוולד בבית עשיר, שם מספקים לו את הכול על מגש של כסף, הוא לא יגיע למצב של עמידה בניסיון, כי לא יהיה לו חיסרון ותאווה לקחת ממישהו משהו.

כדי לתקן את מה שהוא קלקל בפעם הקודמת, הוא חייב לעמוד שוב באותו מצב, והפעם להתגבר על המצב בעזרת הקול הפנימי של נשמתו שלוחש לו לא לגנוב.

לכן הנשמה שלו תבחר להיוולד בתנאי מצוקה מתאימים בגלגול הזה, כדי שיגיע לאותו ניסיון ויעמוד בו.

"דור הולך ודור בא" (קהלת א, ד) - היה צריך לכתוב "דור בא ודור הולך", "אלא מלמד שכבר בא", שהדורות שהולכים - הם עצמם אחר כך באים, וזה הסוד שנאמר בקהלת (א, ט): "מה שהיה - הוא שיהיה... ואין כל חדש תחת השמש".

איוב (א, כא) מעיד על עצמו: "ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה". כלומר, "אשוב ממש לבטן, בהיותו חושב שעוד תשוב נשמתו להתגלגל בגוף אחר".

ראשי תיבות מש"ה מרמזים על גלגוליו: משה, שת, הבל. אצל אדם הראשון סדר הגלגולים הוא מראשית ועד אחרית: תחילה אדם, אחר כך דוד, ולבסוף משיח - כיוון שלא סיים את תיקונו, בעוד שאצל משה הסדר הוא הפוך. מאחר שמשה סיים את תיקונו, הרי ששמו מגיד מאחרית עד ראשית משה, לפניו היה שת, ולפניו הבל. משה סיים את תיקונו ושוב לא יתגלגל.

פרקי אבות (ד,כב): "הוא היה אומר: הילודים - למות, והמתים - להחיות". והיאך יחיו המתים? אלא אלה שנולדו סופם למות, והמתים יחזרו שוב לחיות בגלגול נוסף.

 

היכן רמוז עניין גלגולי הנשמות בתורה?

כתוב: " פוקד עוון אבות על בנים - על שילשים - ועל ריבעים - לשונאי, עושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותי" (שמות לד, ז). [בפסוק זה רמוז סוד גלגולי הנשמות, והתשובה לשאלה - כמה גלגולים יכול אדם לעבור.]

נשמה אחת שנוטע [הקב"ה] בגוף שהוא מעפר... - פקד עוון אבות - הוא גלגול ראשון.

על בנים - הוא גלגול שני.

על שלשים - הוא גלגול שלישי.

ועל רבעים - הוא גלגול רביעי... [לכן אם חטא הוא מתגלגל עד ארבע פעמים].

ואם לא עשה שום תיקון לנפשו באלו הד' גלגולים - אז שוב אינו מתגלגל עוד, ואין לו עוד תקנה ונאבד מן העולם. [אותה נשמה שחטאה, היא נענשת על עוונות ראשונים כי אב ובן ודור שלישי ורביעי הכוונה היא לאותה נשמה שהתגלגלה שוב, וכל זה כשלא נתקן האדם על ידי קיום המצוות. אבל מי שכן עשה מאמץ לתקן, אלא שמת ולא הספיק להתקן לגמרי, לזה יש דין אחר וייתכן שתהיינה לו הזדמנויות נוספות בגלגולים אחרים להשלים את החסר.]

... כמו שכתוב (שם) "ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצוותי" - [כלומר] הקב"ה עושה חסד עם אוהבו שיתגלגל אפילו עד אלפיים דור כדי שיקיים כל המצוות עד שיתוקן לגמרי. [למשל למי שלא היו לו בנים אז יתגלגל כדי שיזכה לבנים, או שהיה כהן ולא זכה לקבור מתים].

[בתיקוני הזוהר כתוב] שבגלגול הראשון - נתקנת הנפש שבנפש על ידי [סוד] החסד... ובגלגול השני - נתקנת הרוח של הנפש על ידי [סוד] הגבורה... ובגלגול השלישי - נתקנת הנשמה של הנפש על ידי [סוד] התפארת...

ואם לא תיקן את הנר"ן [נפש רוח נשמה]... בג' גלגולים עליו נאמר "ויצאה חינם אין כסף", שלא יזכה... לשכר עולם הבא...

אבל על גלגול צדיקים נאמר "ועושה חסד לאלפים" [כמו שהסברנו לעיל].

(זוהר, יתרו צא, מתוק מדבש עמ' רפט-רצ, תיקוני הזוהר עו: תיקון לב, מתוק מדבש עמ' תצב-תצג)

 

הרב משה קרני בשיחה מרתקת על נושא גלגול נשמות. צפו

 

מה באתי לתקן בגלגול הזה? - עצתו של הגאון מווילנה

אנשים רבים שואלים: מה באתי לתקן בגלגול הזה?

הגאון מווילנה כבר נתן עצה פשוטה כדי לדעת מה באנו לתקן:

מה שמאוד קל לאדם לעשות - הוא כבר רכש בחייו הקודמים.

מה שמאוד קשה לו לעשות, אבל בתוכו פנימה הוא יודע שהוא חייב לעשות - סימן שאת זה בא לתקן.

בדרך כלל אין צורך וגם לא רשות לברר את השאלה המסקרנת 'מה הייתי בגלגול קודם?' לשם מה?

אילו היה הקב"ה רוצה שנחיה תוך מודעות למה שעבר עלינו בגלגולים קודמים הרי שהיה מאפשר לנו ידיעה זו. כנראה המטרה הייתה שבכל גלגול ייפתח לנו "דף חדש" ביחסים שלנו עם כל ממדי החיים, עם עצמנו, עם החברה ועם הבורא, ונתרכז בחיינו הנוכחיים.

היו צדיקים ומקובלים שידעו לומר מה היה חטאו של אדם שעבורו חזר בגלגול או מה היה בגלגולו הקודם, אך מטרת העניין הייתה להביא את האדם להתרכז בתיקון מסוים הנדרש ממנו במיוחד.  

מסופר על האר"י, (כפי שנכתב בשער הגלגולים בכמה הקדמות-ראה הקדמות לו-לט) שהיו מקרים שבהם פירט לתלמידיו את גלגוליהם, אך גם שם - תוך הקפדה על התועלת שניתן להפיק מידיעה זו, כמו למשל כאשר האר"י מגלה לר"ח ויטל מה היה בגלגולו הקודם, ומה מוטל עליו לעשות בעקבות ידיעה זו. כותב רבי חיים ויטל:

- "גם אמר לי (האר"י) כי הסיבה שהייתי בגלגול אחד מן הקודמים, בלתי מאמין הרבה בחכמת ספר הזוהר, שצריך עתה שאעסוק תמיד בכל יכולתי בחכמת הזוהר, ושזה הוא העיקר הגדול, שאני צריך לעשות עתה בגלגול זה. גם אמר לי כי מסיבה זו צריך שלא אקשה קושיות רבות בזוהר, עד אשר אלמד עמו זמן ידוע אצלו, ואחר כך תהיה לי רשות להקשות ולשאול, כל מה שאני רוצה לחקור ולידע בספר הזוהר" (שער הגלגולים, הקדמה לח).

כאשר האר"י אומר לתלמידו מי ומה היה בגלגולו הקודם מתוך מטרה שבעקבות ידיעה זו יעסוק במיוחד בנושא מסוים, וכך ימצא את תיקונו.

גם על ר' יצחק סגי נהור מסופר שהיה יודע את שורש נשמתו של העומד בפניו, על אף שהיה כאמור 'סגי נהור' (=עיוור), ואולי דווקא בשל כך הייתה לו הרגישות המתאימה לבחון את נשמתו של אותו אדם, כמו גם על מקובלים אחרים ידוע שידעו לומר את שורש נשמתו של אדם לפי מראהו.

 

האם כל הנשמה מתגלגלת שוב ושוב?

לא בהכרח, ייתכן שרק חלק ממנה יתגלגל. אותו חלק מכונה "ניצוץ" בפי האר"י והבעל שם טוב הקדוש.

"דע, כי אף על פי שתמצא כתוב אצלנו במקומות רבים, כי פלוני נתגלגל בפלוני, ואחר כך בפלוני וכו', אל תטעה לומר כי הנשמה הראשונה עצמה, היא המתגלגלת תמיד. אבל העניין הוא, כי הנה כמה שורשים לאין קץ נתחלקו נשמות בני אדם, ובשורש אחד מהם יש כמה ניצוצות נשמות לאין קץ, ובכל גלגול וגלגול נתקנים קצת ניצוצות מהם, ואותם ניצוצות שלא נתקנו, חוזרים להתגלגל להיתקן. ואותם שכבר נתקנו, אינם מתגלגלים, אמנם עולים ועומדים במדרגה הראויה להם".

(שער הגלגולים - הקדמה יד)

 

שאלות נפוצות שאולי יעניינו אותך:

האם מוות קליני זה הוכחה לעולם הבא?

האם השינה היא סוג של מוות?

האם אנשים שמתו מוות קליני באמת ראו את העולם הבא?

האם יש גלגול נשמות?

האם מוות קליני לוקח מהאדם את זכות הבחירה?

תגיות:גלגול נשמותהעולם שאחרי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה