כללי - שאל את הרב

מה נקרא חסידי אומות עולם?

כ"ד חשון התשע"ח | 13.11.17 00:00

שאלה

בס"ד שלום רב, בשו"ת אחר ששאלתי אמרתם שרק לחסידי אומות עולם יש חלק בעולם הבא בקרב הגויים, איך מגדירים חסיד אומות עולם?

תשובה

שלום רב,

אם אותו גוי שמר שבע מצוות בני נח מפני ציווי הקב"ה הוא נקרא חסיד אומות העולם ויזכה לעולם הבא - וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות מלכים סוף פרק ח') שכל גוי המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם. 

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר