כללי - שאל את הרב

האם הנשמה רואה מה שקורה לגוף אחרי הפטירה?

ו' שבט התשע"ז | 02.02.17 00:00

שאלה

שלום כבוד הרב,

עפ"י הבנתי גופנו הגשמי הוא בסה"כ כלי ובגד עבור העולם הזה ולכן כשהאדם מגיע אל העולם הבא השימוש בבגד זה חלף.. אם כן לא ברורים לי הנושאים הבאים לדוגמא: 1. מי שלא קינא מעולם עצמותיו לא יירקבו ולהיפך - אך מה זה משנה לאדם הנפטר? הרי הוא סיים עם גופו.

2. היו רשעים בתקופת התנ"ך שנענשו שכלבים ילקקו את דמם (אחאב ואיזבל) וכדומה - גם כאן, הרי האדם הנפטר ולא מרגיש מה קורה עם גופו אלא עם נשמתו אשר בעולם האמת. מדוע זה נחשב עונש?

אודה מאוד לתשובתך

תשובה

שלום רב,

יפה שאלת. והנה חז"ל אמרו במסכת שבת (דף יג עמוד ב) קשה רמה למת כמחט בבשר החי, וכתב בספר חסידים (סימן תתשסג) וזה לשונו: הנשמה רואה מה שעושים לגוף אחר מיתה, ולכן קשה רמה למת, ולא שכואב למת, אלא שהנשמה קשה לה זילותא של הגוף, כי הנשמה חיה גם לאחר שמת, ורואה מה שנעשה לגוף וכו', ע"ש. וכ"כ התוספות יום טוב במסכת אבות (פרק ב' משנה ז) ד"ה מרבה רמה, ע"ש. וע"ע בספר מאור ישראל חלק א' בחידושיו  למסכת שבת (דף יג עמוד ב) ובספר ענף עץ אבות (עמוד קב). וזהו התשובה גם לשאלותיך.

לגבי מה שמצינו שכלבים ליקקו את דמו של אחאב (ספר מלכים א פרק כב פסוק לח) - כנראה שיש בזה עוד עניין, וכמו שאמרו בגמרא במסכת פסחים (דף נו עמוד א) שחזקיה המלך גירר עצמות אביו על מטה של חבלים, והודו לו, וכתב רש"י, שעשה כן משום כפרה ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה נאה. ומפני קידוש השם שיתגנה על רשעו ויוסרו הרשעים, ע"ש.

בברכה,
הלל מאירס

,

הנקראים ביותר