פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות במדור מיוחד ומושקע - מבחר סרטונים, מאמרים ודברי תורה

תקציר פרשת אחרי מות: לאחר מותם של שני בני אהרון, מצווה משה את אהרן ואת בניו בשם ה' על הכניסה אל קודש הקדשים, שאינה נעשית בכל זמן, אלא רק ביום הכיפורים. התורה מפרטת את סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, ואת הגורל הנעשה בין שני השעירים – אחד מוקרב כקרבן לה', ואחד נשלח לעזאזל.

משה מצווה את עם ישראל שלא להקריב קרבנות מחוץ למשכן, ומצווה על מצוות כיסוי הדם כאשר שוחטים בעל חיים.

הנקראים ביותר
הנצפים ביותר
שאל את הרב
יומן אירועים
הידברות שופס

הגדה לפסח עם פירוש הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

הגדה לפסח "ברוך יאמרו" - הרב ברוך רוזנבלום

הגדה עומדת

ערכת יודאיקה "בני מלכים" לפסח

הגדה של פסח - חבורת תריג

סט ארכיאולוגיה תנ"כית - הרב זמיר כהן

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 1 - חיים ולדר

לכל המוצרים

אחרי מות - הפרשה המאתגרת

בתחילת פרשתנו מוזכר חטאם של נדב ואביהו, בני אהרון: "אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ה' וימותו". על-פי דברי חז"ל, היו נדב ואביהו צדיקים גדולים ביותר (עד שמשה ניחם את אהרון באומרו: "רואה אני שהם גדולים ממני וממך"), אלא שחטאו בכך שהתקרבו יותר מדי אל הקדושה, עד שכלתה נפשם ומתו גם צדיקים גדולים לא יכולים לבחור את דרכם בעבודת השם אלא רק את דרכו שלו. יש שלבים בחיים שאנחנו חייבים ללמוד לוותר על האני שלי ועל הרצון שלי ועל הגאווה שלי .. ולחזור לדרך הנכונה המקובלת והמתאימה - לחוקים ולכללים. בשיעור היום נחבר בין באסון שקרה לנדב ואביהו מחד ולבין התובנה המשמעותית לחיים שלנו שבי שביל לצמוח ולהעצים את עצמנו - אנחנו חייבים לדעת לפעמים לשחרר , ולהרפות מהאני המתבלבל שלי.

סודות מעולם היין - הרב ברוך רוזנבלום

למה אסור לכהן גדול לשאת אלמנה? מי ערך את ליל הסדר הראשון בהסטוריה? איזו סגולה אדירה מגיעה רק בליל הסדר? מתי מלאכים מתחילים לחטוא ולקבל יצר הרע? למה שותים דווקא ארבע כוסות יין ולא משהו אחר? מה הקשר של יוסף הצדיק לחלום הגפן של שר המשקים? ואיך מתמודדים עם יסורים?? בואו לגלות סודות מעולם היין

פרשת אחרי מות, בצל פולמוס השחיטה והצמחונות

ולכן, מכיוון שראתה התורה את הבעיה הזאת, היא ציוותה לכסות את דם בעלי החיים, שבדבר זה יש סוג של תיקון ואזהרה של התורה כבאה לומר: תיזהר! אע"פ שהותר לך לשחוט, יכולה לעלות על לבך מעט אכזריות, לכן תכסה את הדם, שזהו "אקט" של בושה, כבא לומר אע"פ שהרגתי בעל חיים, אני מכסה ומצניע את דמו [שהדם הוא הנפש], ולא מזלזל בדמו – נפשו של בעל – החיים הנשחט