הרב יוסף בן פורת

המצווה היא תכלית החיים - פרשת אחרי מות

הרב יוסף בן פורת

לכל מצווה ומצווה ידועים טעמים שונים ומיוחדים אך ישנו טעם שורשי ומהותי המשותף לכולם - קבלת עול מלכות שמיים שהיא תכלית היהודי בעולם.