עונג שבת, עונה 3 - שביעי של פסח

ערוץ הידברות

התוכנית האהובה "עונג שבת" חוזרת לעונה שלישית עם כל השירים, הפיוטים, הריחות והטעמים, והפעם מתארחים סביב שולחן השבת: הרב אייל ישראל שטרנליב, הרב ניסים אזאווי, הרב מרדכי לוי, הזמר אבי דלבנטי והסטנדאפיסט הרב יעקב חמו. בהגשת יובל טייב

תמלול ההרצאה

1
00:03:29,710 --> 00:03:32,304
.שבת שלום, שבת שלום
.תודה לכם

2
00:03:32,490 --> 00:03:33,096
.תודה לכם

3
00:03:33,144 --> 00:03:35,464
."ברוכים הבאים שוב לתוכניתנו "עונג שבת

4
00:03:35,632 --> 00:03:37,616
"אתם שמעתם את "צור אבותיי

5
00:03:37,736 --> 00:03:42,016
בנגיעה של המילים
.בערבית עיראקית

6
00:03:42,330 --> 00:03:43,560
זה שיר שאני
.מאוד מאוד אוהב

7
00:03:45,240 --> 00:03:46,520
נאמר תודה רבה
,לתזמורת

8
00:03:46,640 --> 00:03:47,904
:בליווי מחיאות כפיים

9
00:03:48,720 --> 00:03:51,296
,אלעד הראל, חובב הילל
.והמאסטרו דוד ביתן

10
00:03:51,384 --> 00:03:54,688
,תודה רבה לכם. אנחנו עוד נשמע אותם
.בעזרת השם, בהמשך התוכנית

11
00:03:55,000 --> 00:03:59,248
,ואנחנו בפרשת אחרי מות
.ערב שביעי של פסח, בשעה טובה הגענו

12
00:03:59,712 --> 00:04:01,820
.אז שיהיה לכם חג שמח לכל בית ישראל

13
00:04:02,904 --> 00:04:07,720
אנחנו נדבר על שביעי של פסח
ונדבר על המיוחדות של שביעי של פסח

14
00:04:08,296 --> 00:04:12,410
,ומה באמת מיוחד בשביעי של פסח
.מה קרה דווקא היום

15
00:04:12,848 --> 00:04:15,990
אז אנחנו בעזרת השם נשתדל לענות
,על כל השאלות הללו

16
00:04:16,880 --> 00:04:19,660
,קצת נתפלפל גם כן בענייני הפרשה
.כהרגלנו בקודש

17
00:04:20,168 --> 00:04:24,112
אז פרשת אחרי מות מפרטת
,את ענייני עבודת הכוהן במקדש

18
00:04:24,920 --> 00:04:29,496
,כמו מתי מותר לכוהן להיכנס לקודש הקודשים
,איפה אסור להקריב קורבנות, איפה מותר

19
00:04:29,576 --> 00:04:30,448
,איפה צריך

20
00:04:30,640 --> 00:04:34,584
מצוות כיסוי הדם לאחר השחיטה
.ואיסור גילוי עריות

21
00:04:34,904 --> 00:04:38,064
,איתנו באולפן הרב ניסים אזאווי
,הרב מרדכי לוי

22
00:04:38,360 --> 00:04:39,752
,הזמר אבי דלבנטי

23
00:04:40,000 --> 00:04:41,608
הרב אייל ישראל שטרנליב

24
00:04:41,752 --> 00:04:44,616
.והסטנדאפיסט שלנו יעקב חמו
.אז שתהיה לכם שבת שלום

25
00:04:45,032 --> 00:04:47,770
ושוב ברוכים הבאים
.ותודה שאתם איתנו, הצופים

26
00:04:48,704 --> 00:04:49,952
,אז אליך, הרב אזאווי

27
00:04:50,272 --> 00:04:52,272
?איפה בעצם כן מותר להקריב קורבנות

28
00:04:52,696 --> 00:04:55,952
עוד לפני שאנחנו נגיד איפה מותר
,להקריב קורבנות

29
00:04:56,528 --> 00:04:58,230
אנחנו צריכים להסביר
לציבור בבית

30
00:04:58,464 --> 00:05:02,840
,בכלל במה מדובר, מה זה קורבנות
.מה התפקיד של הקורבנות

31
00:05:03,320 --> 00:05:06,680
אז ידוע ומפורסם
שאדם עבר

32
00:05:06,736 --> 00:05:08,360
,איזושהי עבירה
,אפילו בשוגג

33
00:05:08,840 --> 00:05:11,336
,צריך להביא קורבן לבית המקדש

34
00:05:12,192 --> 00:05:20,256
והתפקיד של הקורבן זה לכפר
.על המעשה שהאדם עשה

35
00:05:20,752 --> 00:05:25,776
,"במקביל כתוב "אדם מכם כי יקריב קורבן
זה אומר שאדם גם צריך

36
00:05:25,832 --> 00:05:30,352
,שתהיה לו הקרבה אישית
.משהו שהוא מקריב באופן בעצמו

37
00:05:31,408 --> 00:05:36,784
ולכן הקורבנות שהאדם מביא אותם
,לבית המקדש

38
00:05:37,792 --> 00:05:42,950
אז באמת דווקא המקום של הקורבנות
,זה כשיצאו עם ישראל ממצרים

39
00:05:43,032 --> 00:05:43,950
זה היה במשכן

40
00:05:44,472 --> 00:05:47,248
.ולאחר מכן זה היה בבית המקדש

41
00:05:47,952 --> 00:05:51,224
והטעם שאסור להקריב קורבנות
,מחוץ לבית המקדש

42
00:05:51,880 --> 00:05:56,720
שבזמנם היו מקריבים קורבנות
,לכל מיני פולחנים

43
00:05:56,816 --> 00:06:02,736
,כל מיני עבודות אלילים
,כל מיני שדים

44
00:06:03,416 --> 00:06:07,880
ולכן החיוב הוא דווקא להקריב קורבן
.בבית המקדש

45
00:06:08,144 --> 00:06:14,040
ומעבר לזה, מכיוון שבית המקדש
,זה מקום שיש בו השראת שכינה

46
00:06:15,016 --> 00:06:20,220
אז לכן המקום הזה זה מקום מיוחד
,שבאו חכמים, וכך התורה ציוותה

47
00:06:20,624 --> 00:06:25,408
שלאחר שהוקם המשכן ובית המקדש
החובה היא להקריב קורבנות

48
00:06:25,608 --> 00:06:27,672
.דווקא בבית המקדש

49
00:06:28,000 --> 00:06:29,320
.יפה מאוד. יפה מאוד, הרב

50
00:06:29,392 --> 00:06:31,928
אנחנו עוד נחזור ונשמע בעזרת השם
.על הקורבנות

51
00:06:32,032 --> 00:06:37,312
,אבל נכון שהרב פתח ואמר קודם כול, בזמנו
בכלל מה מהות המילה קורבן

52
00:06:37,728 --> 00:06:40,690
.לאלה מאיתנו שלא כל כך יודעים

53
00:06:41,928 --> 00:06:46,304
,איתנו באולפן חבר יקר ואהוב
.זמר מצליח, אבי דלבנטי

54
00:06:47,064 --> 00:06:50,970
,מן הסתם, הצופים כולם מכירים אותך
...אבל אולי לשניים שעדיין לא

55
00:06:51,224 --> 00:06:57,130
,אז מדובר באגדה מרוקאית
.ובכלל גם כן בשירה המצרית

56
00:06:57,360 --> 00:06:59,072
.ותודה רבה שבאת
.תודה רבה-

57
00:06:59,920 --> 00:07:05,430
.אני נהנה ממך בדרכים, שומע אותך ביוטיוב
.סוף סוף אתה איתנו באולפן

58
00:07:05,496 --> 00:07:07,610
.חיכינו לך הרבה זמן. היית עסוק

59
00:07:08,928 --> 00:07:12,152
,החלפת מטוסים באוויר. אז הנה
.אז אתה איתנו

60
00:07:12,904 --> 00:07:15,350
,"תספר לנו קצת. אנחנו בתוכנית "עונג שבת

61
00:07:16,200 --> 00:07:20,256
אז מן הסתם לאדם שבא מתוך הפיוט
,ומתוך השירה

62
00:07:20,536 --> 00:07:24,288
?איך שבת בעיניך? אתה צמחת מתוך השבת
?איך זה הגיע

63
00:07:24,328 --> 00:07:28,670
כי אנחנו מכירים שהפייטנים בדרך כלל באים
.מתוך שירת הבקשות, במיוחד המרוקאים

64
00:07:29,208 --> 00:07:30,336
?איך זה אצלך

65
00:07:30,552 --> 00:07:35,460
אז אני גדלתי בקנדה
,ואבא שלי וסבא שלי היו חזנים

66
00:07:36,000 --> 00:07:37,568
עדיין היום
.אבא שלי חזן. -עודם

67
00:07:39,840 --> 00:07:42,272
וסבא שלי
היה יד ימין

68
00:07:42,320 --> 00:07:43,520
של רבי
.דוד בוזגלו

69
00:07:43,784 --> 00:07:45,432
אז ככה מבקשות

70
00:07:46,512 --> 00:07:48,176
,לסבא שלי
.לאבא שלי

71
00:07:48,232 --> 00:07:50,496
,ואני לא למדתי כל כך הרבה בקשות

72
00:07:50,976 --> 00:07:57,232
אבל אבא שלי הוא באמת
.בכוח נתן לי את זה

73
00:07:57,296 --> 00:08:03,088
ומתי שהיינו ילדים, רוצים רק לשחק
.ולא ללמוד פיוטים או שירים וזה. - נכון

74
00:08:03,411 --> 00:08:06,191
...אז בכוח, והיום אני
.מודה לו על זה-

75
00:08:06,416 --> 00:08:07,850
.מודה לו על זה רק

76
00:08:08,280 --> 00:08:09,192
.יפה

77
00:08:09,448 --> 00:08:12,730
אני מספר עליך לצופים, אבל אני רוצה
.שישמעו אותך שר

78
00:08:13,608 --> 00:08:15,992
.תשיר לנו משהו לכבוד שבת
.בכיף-

79
00:08:16,048 --> 00:08:17,144
.שביעי של פסח

80
00:14:59,900 --> 00:15:01,608
.תודה רבה
.מקסים, מקסים, מקסים-

81
00:15:01,664 --> 00:15:02,870
.מקסים. איזה כיף

82
00:15:03,096 --> 00:15:04,832
,אבי, אתה שר, אני חושב על המופלטה

83
00:15:06,032 --> 00:15:09,890
.מימונה ו... איזה יופי, תענוג
.אנחנו עוד נשוב ונשמע אותך, בעזרת השם

84
00:15:10,168 --> 00:15:13,584
,עכשיו אנחנו נפנה לרב היקר והאהוב
.הרב מרדכי לוי

85
00:15:13,640 --> 00:15:17,010
איך הייתה ההגדה? איך היה
?ליל הסדר בהידברות

86
00:15:17,408 --> 00:15:18,272
.ספר לנו

87
00:15:18,480 --> 00:15:21,152
ובכן, כל שנה
.זו חוויה מחדש

88
00:15:21,352 --> 00:15:22,536
,אנחנו זוכים
,ברוך השם

89
00:15:22,592 --> 00:15:24,660
בהידברות
לערוך ליל סדר

90
00:15:25,232 --> 00:15:26,376
מיוחד במינו

91
00:15:26,480 --> 00:15:28,008
לאנשים שרוצים
להירשם

92
00:15:28,056 --> 00:15:29,688
באווירה מיוחדת
במינה

93
00:15:29,744 --> 00:15:31,464
לעבור את
.ליל הסדר

94
00:15:31,872 --> 00:15:35,224
.וכל שנה אלו חוויות פשוט מדהימות

95
00:15:35,512 --> 00:15:39,376
אתה יודע, ישנם הרבה אנשים
שלצערנו חד-הוריים

96
00:15:39,488 --> 00:15:44,264
או בגלל שהיא גרושה או גרוש
או בגלל שמישהו נפטר

97
00:15:44,368 --> 00:15:48,072
.ואין להם את המשפחה לעשות את ליל הסדר

98
00:15:48,344 --> 00:15:52,470
או יש כאלה גם שיש להם משפחה
.והם לא יודעים לערוך ליל סדר

99
00:15:52,832 --> 00:15:57,600
באים, מתקבצים ואז ברוך השם
.עושים את זה באווירה ממש מיוחדת

100
00:15:57,720 --> 00:16:00,510
:ידוע שבליל הסדר יש שני מוטיבים עיקריים

101
00:16:00,824 --> 00:16:05,220
.א', זו ההמחשה, כל דבר אנחנו ממחישים
,"מרור זה שאנו אוכלים"

102
00:16:05,325 --> 00:16:07,704
,לוקחים מרור, אוכלים
.ממחישים את זה

103
00:16:08,048 --> 00:16:10,768
,מצה זו שאנו אוכלים", כל דבר זה המחשה"

104
00:16:10,840 --> 00:16:15,864
,זה חג שרואים בעיניים את הדברים
.זה דבר מוחשי, זה יותר חודר ללבבות

105
00:16:16,224 --> 00:16:21,400
וגם כל ההגדה של פסח מורכבת למעשה
.משאלות ותשובות, שאלה ותשובה

106
00:16:21,784 --> 00:16:27,520
,ידוע, כאשר רוצים להחדיר מסר למישהו
שואלים שאלה ואז "מצה זו שאנו אוכלים

107
00:16:27,664 --> 00:16:29,240
"?על שום מה"
?על שום מה-

108
00:16:29,328 --> 00:16:31,280
.'על שום שאבותינו היו במצרים וכו

109
00:16:31,376 --> 00:16:35,056
?"וכן "מרור זה שאנו אוכלים, על שום מה
.שמיררו את חייהם

110
00:16:35,400 --> 00:16:39,344
ואנחנו למעשה מעבירים את ליל הסדר
.בצורה מאוד מאוד מיוחדת

111
00:16:39,472 --> 00:16:42,420
,לא רק העניין של ההגדה
אנחנו משלבים בזה כמובן

112
00:16:42,720 --> 00:16:47,904
,הרבה סיפורי אמונה, הרבה סיפורי השגחה
.ואנשים פשוט מרגישים מחוברים

113
00:16:47,936 --> 00:16:52,472
,אנשים שלפעמים יש להם צרות כל החיים
מבינים שכל שנה מחדש

114
00:16:52,544 --> 00:16:58,080
חג הפסח זה חג חירות שכל יהודי ויהודי
.יכול לצאת מן המצרים

115
00:16:58,168 --> 00:17:02,950
,יצאנו ממצרים, אבל כל שנה ושנה
.כתוב בספרים הקדושים, שישנה הארה

116
00:17:03,104 --> 00:17:06,768
בכלל, בכל חג, מה העניין שכל חג
?כל שנה חוזר על עצמו

117
00:17:06,816 --> 00:17:09,360
.די, נמאס, הבנו את הרעיון
?...מה כל שנה צריכים

118
00:17:09,848 --> 00:17:14,624
אלא, כתוב בספרים הקדושים
.שכל חג יש לו את ההארה מחדש

119
00:17:14,720 --> 00:17:19,432
,לכן כל יהודי שמרגיש שהוא נמצא במצרים
,כל יהודי שמרגיש שיש לו צרות

120
00:17:19,656 --> 00:17:22,030
,חג הפסח זה חג הגאולה
,זה חג החירות

121
00:17:22,464 --> 00:17:23,920
.כל אדם יכול לצאת מהמצרים

122
00:17:24,056 --> 00:17:26,672
.אני יכול לספר חוויה מליל הסדר

123
00:17:27,496 --> 00:17:34,620
היה שמה יהודי שאמר שהוא פעם ראשונה
בחיים שלו עושה ליל סדר

124
00:17:34,752 --> 00:17:37,576
ופעם ראשונה בחיים שהוא
.לא אוכל חמץ בפסח

125
00:17:37,680 --> 00:17:38,288
.וואו

126
00:17:38,392 --> 00:17:41,024
לא נגיד מאיזה קיבוץ, הוא אמר
שהוא גדל בקיבוץ

127
00:17:41,370 --> 00:17:44,784
,והוא מעולם לא... אתם יודעים מה זה
.זה נקרא תינוקות שנשבו

128
00:17:44,872 --> 00:17:48,280
,עם ישראל אוהבים את כולם
."כולם צדיקים, "ועמך כולם צדיקים

129
00:17:48,376 --> 00:17:50,410
,חס ושלום, באמת
,אנחנו, בפרט פה בהידברות

130
00:17:50,488 --> 00:17:51,656
,באמת אוהבים את כולם

131
00:17:51,840 --> 00:17:56,592
מלכדים את כולם. אנחנו מגיעים גם להרצאות
,במשך השנה גם לקיבוצים

132
00:17:56,688 --> 00:17:59,712
.לכל מיני סגנונות של אנשים ברוך השם

133
00:17:59,920 --> 00:18:03,296
אז הוא סיפר שברוך השם
בשנה האחרונה הוא מאוד התחזק

134
00:18:03,416 --> 00:18:09,208
.בזכות שהוא נחשף לאתר הידברות
.לא ידע שיש דבר כזה בכלל אתר הידברות

135
00:18:09,296 --> 00:18:13,392
,הוא חשב שיש רק ערוץ הידברות. יש אתר
אגב, גם מי שעכשיו שומע אותנו ורואה אותנו

136
00:18:13,504 --> 00:18:18,456
.יכול להיכנס לאתר הידברות
יש שמה קרוב ל- 14 אלף הרצאות

137
00:18:18,528 --> 00:18:23,696
.בכל מיני נושאים.  -וואו
עכשיו, כל חג יש גם כל מיני פינות מיוחדות-

138
00:18:23,784 --> 00:18:26,024
בקצרצרה על כל הלכה שאדם רוצה לדעת

139
00:18:26,120 --> 00:18:32,008
,מענייני דיומא: על פסח, ספירת העומר, שבועות
.כל החגים שלפנינו, דבר יום ביומו

140
00:18:32,272 --> 00:18:35,472
הוא אומר שהוא צפה, ראה
,וברוך השם הוא התלהב כל כך

141
00:18:35,552 --> 00:18:36,832
.הוא אמר: אני רוצה להיות עם הידברות

142
00:18:36,928 --> 00:18:43,664
,מתי עושים איזה סמינריון? אמרו לו: בוא, תבוא
יש ליל סדר. וברוך השם מאוד התרגשנו לראות אותו

143
00:18:43,816 --> 00:18:47,168
.וממש ממש זה קלע אל הלב
.מרגש מאוד. אני מתאר לעצמי-

144
00:18:47,264 --> 00:18:49,776
דרך האתר באמת אנחנו מקבלים
.הרי תגובות מדי שבוע

145
00:18:49,848 --> 00:18:53,496
,אני מתאר לעצמי כמה חיזוקים
כמה יהודים התקרבו לבורא עולם

146
00:18:53,576 --> 00:18:57,640
,בעקבות המקום הנהדר הזה
,אני קורא לזה הבית הגדול והקדוש

147
00:18:57,840 --> 00:18:59,640
.ככה אני קורא לבניין הזה, לבניין הידברות

148
00:19:00,736 --> 00:19:06,688
מה שריגש אותי במיוחד בליל הסדר בהידברות
.זה שאתם אירחתם חיילים

149
00:19:07,352 --> 00:19:11,272
כן, אנחנו ברוך השם כל השנה
יש לנו פה מחלקה מיוחדת

150
00:19:11,712 --> 00:19:16,280
,שמחבקת את כל חיילי צה"ל
.ובפרט חיילים בודדים

151
00:19:16,696 --> 00:19:18,880
.וואו
.הם חיילים שאין להם פה משפחה

152
00:19:19,320 --> 00:19:23,488
,כאלה או שהם התנדבו
ההורים גרים בחו"ל והם באים פה להתנדב

153
00:19:23,784 --> 00:19:28,832
או יש כאלה, לצערנו, יש להם פה הורים
אבל הם כמו בודדים, כי הם לא הורים שמסוגלים

154
00:19:28,928 --> 00:19:31,168
.לתת חום ואהבה לילד

155
00:19:31,808 --> 00:19:36,776
...או משפחות שאולי לא שומרות אז
כן, נכון, אז אנחנו מארחים חיילים-

156
00:19:37,000 --> 00:19:41,552
.ובאמת זה מאוד מרגש. -מרגש מאוד
,החיילים באים, גם עושים מצב רוח, אווירה-

157
00:19:41,656 --> 00:19:44,896
.אתה יודע, הם ככה שרים את כל השירים
מרגש מאוד. -בהגדה של פסח-

158
00:19:44,952 --> 00:19:50,104
,והם חוזרים אחר כך הביתה, לבסיס יותר נכון
לחיילים, מספרים להם חוויות

159
00:19:50,344 --> 00:19:54,800
אז חיילים אחרים גם שומעים
ובעקבות זאת ברוך השם יש התרחבות

160
00:19:55,104 --> 00:19:59,376
של עוד קשר עם עוד חיילים שרוצים
.ואנחנו מגיעים לכל מקום ומקום

161
00:19:59,424 --> 00:20:04,000
,גם בסיסי צה"ל, אגב
,שרוצים שנשלח להם רבנים או מרצים

162
00:20:04,096 --> 00:20:08,664
.אנחנו מגיעים לכל מקום
,אגב, לצידי פה הסטנדאפיסט ר' יעקב חמו

163
00:20:08,800 --> 00:20:12,824
,שהוא גם ברוך השם פעיל בהידברות
...שולחים אותו גם כן. כל מי שרוצה להזמין

164
00:20:12,920 --> 00:20:17,184
.חוגי בית. -חוגי בית, ערב, בכל מקום
ללא עלות. -ללא עלות, הוא מגיע, עושה שמח-

165
00:20:17,256 --> 00:20:19,320
.גם לחיילים, לכל אחד ואחד ברוך השם

166
00:20:19,512 --> 00:20:20,320
.יעקב המיוחד

167
00:20:20,384 --> 00:20:23,120
אני הכול לומד מהרב, אני אומר לכם
.את האמת, זה ייאמר לזכותו

168
00:20:23,280 --> 00:20:25,424
.שהאהבה הזאת תימשך לנצח, אמן
.יישר כוח, הרב

169
00:20:25,472 --> 00:20:29,720
.אנחנו עוד נשמע בעזרת השם בהמשך
,"אחרי מות שני בני אהרן"

170
00:20:29,960 --> 00:20:33,856
והרב אייל ישראל
.הכין לנו סיפור שהוא ממש נוגע למילים הללו

171
00:20:34,688 --> 00:20:40,224
נכון. זה סיפור שקרה
,לפני בערך 150 שנה, 170 שנה

172
00:20:41,264 --> 00:20:46,392
מאוד מרגש. היה צדיק אחד
שקראו לו רבי יצחק מוורקא

173
00:20:47,552 --> 00:20:49,136
.והוא נפטר

174
00:20:50,121 --> 00:20:53,353
והבן שלו, שקראו לו
,רבי מנדל'ה מוורקא

175
00:20:53,362 --> 00:20:54,744
.שהוא היה... קראו לו הרבי השותק

176
00:20:55,248 --> 00:20:57,096
,היה לו כוח גדול בשתיקה שלו

177
00:20:57,552 --> 00:21:02,408
.שתיקה מאוד מאוד עמוקה
,עבר חודש והוא אומר

178
00:21:02,792 --> 00:21:06,864
הוא חיכה שאבא שלו יתגלה אליו בחלום
וזה מה שקרה. היה ברור להם

179
00:21:06,952 --> 00:21:08,976
.שאחרי שהוא נפטר הוא מתגלה אליו

180
00:21:09,864 --> 00:21:13,752
,הוא לא מגיע. טוב, עובר חודש
.הוא אומר: אני חייב לבדוק את העניין

181
00:21:14,456 --> 00:21:21,488
,"אז הוא הלך למה שכולם מכירים "השרף הקדוש
,רבי מנחם מנדל מקוצק, שהוא היה תלמיד

182
00:21:21,592 --> 00:21:23,968
,הוא היה בעצם חבר של אבא שלו
.ר' יצחק מוורקא

183
00:21:24,000 --> 00:21:28,344
,הוא אומר לו: הרבי הקדוש
.אני מחכה כבר חודש שלם והוא לא מגיע

184
00:21:29,272 --> 00:21:33,720
הוא אומר לו: את האמת? גם אני מחכה לו
.ואני למדתי איתו כל שבת, כל שבוע

185
00:21:33,984 --> 00:21:37,576
,חיכיתי שאחרי שהוא נפטר הוא יתגלה אליי בחלום
,והוא לא מגיע כבר חודש שלם

186
00:21:38,336 --> 00:21:43,512
.אבל אני לא ויתרתי
.אמרתי: הוא לא מגיע אליי? אני מגיע אליו

187
00:21:44,864 --> 00:21:47,944
עשיתי עליית נשמה והגעתי למעלה

188
00:21:48,704 --> 00:21:55,816
.ואני עובר, מתחיל באחרונים, רבי שמעון שקופ
.ואומרים לי: לא. נכון, הוא היה פה

189
00:21:56,060 --> 00:21:59,952
,תמשיך למעלה. עובר דרך הראשונים
.הריטב"א, הרשב"א

190
00:22:00,024 --> 00:22:03,992
.אומרים לי: תמשיך למעלה
,עובר דרך האמוראים, דרך התנאים

191
00:22:04,064 --> 00:22:07,528
.רבי יהודה הנשיא
.אומרים לי: נכון, הוא עבר פה אבל תמשיך

192
00:22:08,768 --> 00:22:14,136
.ממשיך. תנ"ך, אברהם אבינו
?אומרים: תמשיך. עד איפה

193
00:22:14,624 --> 00:22:22,584
אומרים: תשמע, יש פה יער גדול וסבוך
.מפחיד מאוד. כמו שיש בארץ יש בשמיים כנגד

194
00:22:23,024 --> 00:22:24,960
.אם אתה תצליח לעבור אותו, אתה תמצא אותו

195
00:22:25,856 --> 00:22:32,344
.אני מוסר את הנפש, אני נכנס פנימה
,עברתי דרך היער. פתאום מסתיים היער

196
00:22:32,400 --> 00:22:38,928
.אני רואה ים ענק, ים וגלים
ואני רואה אותו שם בפנים

197
00:22:39,664 --> 00:22:43,048
,אני אומר לו: רבי יצחק, רבי יצחק
?למה לא באת אליי? מה קורה איתך

198
00:22:43,616 --> 00:22:46,672
:ומה זה הים הזה? אז הוא אומר לי

199
00:22:46,912 --> 00:22:50,160
?מה, אתה לא יודע מה זה הים הזה
,הוא אומר: לא יודע. הוא שומע גלים

200
00:22:50,264 --> 00:22:55,416
.שומע צעקות, שומע בכיות
אומר לו: הים הזה הוא מורכב מהדמעות

201
00:22:56,250 --> 00:23:02,120
.של עם ישראל מאז חורבן בית המקדש
.ים של דמעות. דמעות, דמעות

202
00:23:02,520 --> 00:23:08,432
,כל הפוגרומים, כל השחיטות, כל מה שעבר עלינו
.זה הים של הדמעות. אין דמעה שנאבדת

203
00:23:09,264 --> 00:23:11,184
?אז הוא אומר לו: אז למה אתה לא בא אליי

204
00:23:11,392 --> 00:23:20,024
,אומר לו: אני נשבעתי להשם ואמרתי לו
,אני לא זז מכאן עד שאתה לא גואל את עם ישראל

205
00:23:20,896 --> 00:23:27,488
:לא זז מכאן עד שיתקיים הפסוק בישעיהו
."ומחה ה' דמעה מעל כל פנים"

206
00:23:28,910 --> 00:23:34,056
אז אני נשאר פה. ואז רבי יצחק
אחרי מה שהוא אמר לו

207
00:23:34,152 --> 00:23:39,848
אז הבין השרף שזהו, כבר הוא
.לא יחזור אלינו לפה והוא יחכה לגאולה

208
00:23:40,832 --> 00:23:43,928
אנחנו נמצאים עכשיו ממש
ברגעים האלה של הגאולה

209
00:23:44,032 --> 00:23:51,352
,ומבינים שבעצם הגאולה באה מזה שבן אדם בוכה
,אתה לא בא לפתור לו את הפתרונות

210
00:23:51,696 --> 00:23:53,968
.השם, כשאדם בוכה השם בוכה איתו ביחד

211
00:23:54,880 --> 00:23:55,840
.השם בוכה איתו ביחד

212
00:23:55,936 --> 00:24:01,464
ודווקא כשאנחנו ביחד
.באהבה, באחדות, איש את אחיו יעזורו

213
00:24:01,720 --> 00:24:03,784
.ולאחיו יאמר חזק
.כך אנחנו ניגאל-

214
00:24:04,016 --> 00:24:09,272
כשמתו בעצם בני אהרן
."אז אהרן כבר לא לבד: "וידום אהרן

215
00:24:09,432 --> 00:24:15,928
הוא יודע שהקב"ה בוכה איתו ביחד
.אז הבכי שלו היה בכי פנימי, בכי של אמונה

216
00:24:16,608 --> 00:24:20,560
זה הבכי בעצם
.שהוא יביא את הגאולה, הוא יביא את הגאולה

217
00:24:21,088 --> 00:24:24,200
.מדהים ויפה
.ואני רוצה להפתיע אותך אולי

218
00:24:24,280 --> 00:24:25,520
?אתה רואה מאחוריך מה יש

219
00:24:26,056 --> 00:24:28,992
.אני מכיר את הכלי הזה
?אתה מזהה את הגיטרה-

220
00:24:29,224 --> 00:24:32,376
,אני הייתי מבקש אולי לצופים שלנו

221
00:24:32,568 --> 00:24:35,192
,מן הסתם כולם יודעים ועוקבים אחריך

222
00:24:35,504 --> 00:24:40,008
,אתה הוצאת שיר שאולי הוא מתאר אותך
.קוראים לו "נשמה יפה".  -נכון

223
00:24:40,512 --> 00:24:43,624
?אכפת לך לתת לנו טעימה
.אנחנו כל הזמן שומעים אותך מספר סיפורים

224
00:24:43,736 --> 00:24:49,336
,שמענו תוכנית קודמת כמה צלילים
.אבל תן לנו בבקשה לשמוע את השיר

225
00:24:49,456 --> 00:24:52,120
.בואו ניתן לו מחיאות כפיים, לרב אייל שלנו

226
00:24:54,064 --> 00:24:59,736
מה שאני מנסה להעביר כל השנה
.דרך הסיפורים, דרך השירים, מתוך זה יצא השיר הזה

227
00:25:01,568 --> 00:25:06,400
זו הגאולה השלמה כי המצרים שלנו
,זה החושך מעל הנשמה היפה שלנו

228
00:25:07,000 --> 00:25:12,976
וכשאנחנו רוצים להיזכר מי אנחנו באמת
.אז הנשמה מפציעה, אז מתוך זה הגיע השיר

229
00:25:13,536 --> 00:25:17,504
.ואתם, בעזרת השם, זה שיר קליט
.אתם, אשמח שתצטרפו תוך כדי

230
00:28:12,920 --> 00:28:15,976
?אתה יודע מה
.לרב אייל אני מאמין

231
00:27:53,174 --> 00:27:58,913
תשמע, הרב אייל, הביצוע הזה מזכה אותך
.בחיבוק ונשיקה מיד בתום התוכנית

232
00:27:58,922 --> 00:27:59,621
.אני אשמח

233
00:28:16,784 --> 00:28:19,416
אני מאמין, אני מאמין
.לכל מילה שהוא כתב

234
00:28:19,688 --> 00:28:21,688
.איזה שיר יפה. -כמה טוב
.ישתבח שמו לעד-

235
00:28:22,440 --> 00:28:24,096
?הרב יעקב, איך היה ליל הסדר

236
00:28:24,320 --> 00:28:27,976
.איך אתה עם המצות? -כן
.איך היית עם היין? ספר מה עבר עליך

237
00:28:28,072 --> 00:28:30,488
,ישתבח שמו לעד
.אתה יודע שהיין משפיע עליי לטובה

238
00:28:30,568 --> 00:28:34,840
ברוך השם. -אבל אני גם גיליתי
שאם מישהו עושה אצל חמותו את פסח

239
00:28:34,920 --> 00:28:37,440
.אז הוא פטור ממרור
.זה סתם שתדעו את הדבר הזה

240
00:28:38,080 --> 00:28:39,504
,אבל אתה יודע, גם יש שאלה

241
00:28:39,624 --> 00:28:42,248
,כמו שאמרת, הרב
.שיש שאלות ותשובות כל הסדר

242
00:28:42,344 --> 00:28:48,456
."כנגד ארבעה בנים דיברה התורה"
.שואלים למה דווקא ארבעה בנים ולא ארבע בנות

243
00:28:48,560 --> 00:28:50,456
כי אם זה היה ארבע בנות
.לא היינו מסיימים את ההגדה בחיים

244
00:28:51,456 --> 00:28:56,840
אבל באמת אומרים
.שזיווגו של אדם כקריעת ים סוף

245
00:28:57,464 --> 00:29:00,488
,ובאמת, אני אגיד לכם את האמת
,אני עברתי לא מעט בשידוכים

246
00:29:00,696 --> 00:29:05,320
מה שנקרא. אתה יודע, אני פעם ראשונה
ששלחו אותי בכלל לשדכנית

247
00:29:05,480 --> 00:29:07,944
לא ידעתי שנשים
.מדברות בלשון רבים מטעם צניעות

248
00:29:08,080 --> 00:29:10,464
?מאיפה אני אמור לדעת את זה
,תחשוב שפעם ראשונה ששלחו אותי לשדכנית

249
00:29:10,520 --> 00:29:14,336
.היא אומרת לי כזה: בואו, כנסו
?היא אומרת לי: אתם רוצים לשתות משהו

250
00:29:14,408 --> 00:29:16,608
.אמרתי: לא, אנחנו רעבים
.לא ידעתי כאילו את הזה

251
00:29:16,944 --> 00:29:19,968
,אבל באמת, פגישה ראשונה
.אני אומר לך כאילו

252
00:29:21,024 --> 00:29:22,760
אתה יודע, פעם אחת
.הציעו לי מישהי בת 42

253
00:29:22,816 --> 00:29:25,616
,לא שאני חס וחלילה מזלזל
.אבל אני צעיר, הייתי בן 28

254
00:29:25,680 --> 00:29:28,728
.אמרתי: תשמעו, אני בעל תשובה, לא בעל חיים
.כאילו עם כל הכבוד, אתה יודע

255
00:29:29,072 --> 00:29:31,336
פגישה שנייה נפגשתי עם אחת
.שקוראים לה ברכה

256
00:29:31,424 --> 00:29:33,336
?כשחזרתי שאלו אותי: איך היה
.אמרתי: ברכה לבטלה

257
00:29:34,368 --> 00:29:35,792
.באמת עברתי הרבה

258
00:29:35,848 --> 00:29:37,792
בפגישה השלישית
.הגעתי לא לשידוך, הגעתי לריאיון עבודה

259
00:29:37,880 --> 00:29:40,816
.סיפור אמיתי, תקשיבו טוב
.לא הגעתי לשידוך, ריאיון עבודה, תקשיבו טוב

260
00:29:40,872 --> 00:29:43,920
.נכנסתי, היא החזיקה עט ביד, אמיתי
.היא אומרת לי "כנס" - נכנסתי

261
00:29:44,024 --> 00:29:47,552
.היא אומרת לי "שב" - התיישבתי
.היא אומרת לי: ספר לי בכמה משפטים על עצמך

262
00:29:48,560 --> 00:29:50,976
.שידוך או ריאיון עבודה? לא הבנתי
?סיפרתי. היא אומרת לי: יש לך רישיון

263
00:29:51,112 --> 00:29:53,608
?אמרתי לה: כן. היא אומרת לי: יש לך רכב
,אמרתי לה: לא. והיא מוחקת עם העט

264
00:29:54,072 --> 00:29:56,992
.מסמנת. איזה שאלות היו לה
?אמרה לי: איך אתה רואה את שולחן השבת שלך

265
00:29:57,112 --> 00:29:58,832
.אמרתי לה: מעץ מלא
?מה זה השאלות האלה

266
00:29:59,144 --> 00:29:59,920
:התקשרתי לשדכנית, אמרתי לה

267
00:29:59,984 --> 00:30:01,560
?תגידי לי, מה זה
.היא אומרת לי: כן, לא התקבלת

268
00:30:02,944 --> 00:30:04,408
.לא, באמת, עברתי שידוכים

269
00:30:04,504 --> 00:30:09,032
,היה לי שידוך רביעי פעם אחת
.שידוך רביעי, כן, דבר הזוי היה לי

270
00:30:09,120 --> 00:30:11,544
...קיבלתי
?זה עוד היה השלב שאתה ספרת-

271
00:30:11,896 --> 00:30:13,896
.כן, כן, זה היה באמת עוד בשלב שספרתי, כן

272
00:30:14,104 --> 00:30:16,072
.רטט בכיס. יש לי בסך הכול 42 שידוכים

273
00:30:16,136 --> 00:30:20,112
...אז לא ל
,רטט בכיס פעם ראשונה, רטט בכיס פעם שנייה

274
00:30:20,208 --> 00:30:21,936
.רטט בכיס פעם שלישית, רטט בכיס פעם רביעית

275
00:30:21,976 --> 00:30:22,984
.אמרתי לה: תקשיבי, נראה לי שמישהו מת

276
00:30:23,072 --> 00:30:25,448
?היא אומרת לי: מה קרה
לא שאנחנו ב"אחרי מות", אבל כאילו

277
00:30:25,536 --> 00:30:28,528
.מה קרה? אומרת לי
.אמרתי לה: לא יודע, מישהו מחפש אותי בטירוף

278
00:30:28,616 --> 00:30:31,024
.אומרת לי: טוב, תענה
.עכשיו, לא נעים לענות באמצע השידוך

279
00:30:31,104 --> 00:30:34,296
.זה לא דבר מכובד
.אני מסתכל, אומר לה: זה הרב שלי

280
00:30:34,320 --> 00:30:36,464
.אומרת לי: תענה
.אמרתי לו: שלום, הרב

281
00:30:36,528 --> 00:30:37,520
.הוא אומר לי: תברח

282
00:30:39,152 --> 00:30:41,144
?אומר לי: למה אתה לא עונה
.אמרתי לו: הרב, אני באמצע שידוך

283
00:30:41,264 --> 00:30:42,704
.אומר לי: אז למה אתה עונה? תכבה

284
00:30:43,096 --> 00:30:44,848
.שידוך חמישי באמת זה היה משהו מדהים

285
00:30:44,912 --> 00:30:47,136
אני אמור לך, צריכים להסביר לצופים בבית

286
00:30:47,264 --> 00:30:49,408
,שאנחנו, בחורי הישיבות
...כשאנחנו יוצאים לשידוך אנחנו

287
00:30:50,032 --> 00:30:51,408
,אתה היית כבר בשידוך
.אתה יודע מה זה

288
00:30:51,472 --> 00:30:53,088
?אתה כבר נשוי, נכון

289
00:30:53,672 --> 00:30:55,520
.הם מתוקצבים על השקל
,נכון, אנחנו כאילו, זאת אומרת

290
00:30:55,632 --> 00:30:58,272
,יש לנו כאילו כסף נסיעות הלוך-חזור, אוטובוס

291
00:30:58,664 --> 00:31:02,016
מים בטעמים לה, מים בטעמים לך
.ובזה זה מסתיים. לא, עכשיו, כאילו אתה יודע

292
00:31:03,176 --> 00:31:05,984
פעם ראשונה הגעתי לאיזה שידוך
,ואני כזה יושב, פגישה ראשונה

293
00:31:06,056 --> 00:31:08,968
אתה יודע, פגישה ראשונה מתביישים כזה
,והיא לא מתביישת, היא מסתכלת על התפריט

294
00:31:09,024 --> 00:31:11,496
:אומרת כזה
.אני אקח שני כדורי גלידה וסופלה שוקולד

295
00:31:11,880 --> 00:31:13,728
,הסתכלתי על התפריט, אמרתי: וואו, וואו
.היום אני חוזר בטרמפים

296
00:31:13,784 --> 00:31:14,656
?מה זה הדבר הזה

297
00:31:14,736 --> 00:31:17,112
,חיפשתי את הדבר הכי זול בתפריט
.ראיתי 2 שקל אבטחה

298
00:31:17,200 --> 00:31:19,272
.אמרתי לה: תביאי לי 2 שקל אבטחה
?היא אומרת לי: מה

299
00:31:19,320 --> 00:31:22,448
.שאלתי אותה איך זה מגיע
.אומרת לי: רוסי וכועס. -תביאי, תביאי

300
00:31:22,480 --> 00:31:28,384
.לא משנה, תביאי
.אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו מתוקצבים

301
00:31:28,464 --> 00:31:32,648
.יש הבדל בין גבר לאישה
לדוגמה, אתה שואל אישה

302
00:31:32,736 --> 00:31:35,208
,איך הייתה החתונה?" אחרי החתונה"
,אז אישה, אתה יודע, ישר: וואי

303
00:31:35,256 --> 00:31:38,552
,איזו מוזיקה מרגשת, איך שמחתי בחתונה
.איזה אוכל. וזה באמת

304
00:31:38,688 --> 00:31:41,256
:גבר, אתה שואל אותו
.איך הייתה החתונה? -כיסינו

305
00:31:41,592 --> 00:31:43,448
.ברוך השם, כיסינו
.זה יותר תקציב כזה

306
00:31:43,600 --> 00:31:46,272
,אז רק כמה דברים אחרונים שגיליתי

307
00:31:46,536 --> 00:31:50,072
?איך אומרים? דברים שקורים רק בפסח, כן

308
00:31:50,400 --> 00:31:52,832
דרך אגב, ערב פסח זה החג היחידי

309
00:31:52,872 --> 00:31:55,504
שדוכני פלאפל הכשרים
.דופקים קופה חבל על הזמן באותו ערב

310
00:31:55,616 --> 00:31:58,880
...זה רק שזה
רק בפסח השנה מתחילים להיות

311
00:31:58,968 --> 00:32:00,560
.רעבים כבר יום לפני כאילו, זה משהו מדהים

312
00:32:00,984 --> 00:32:04,312
ורק בפסח עוגיות קוקוס
.זה נקרא מאכל בפסח

313
00:32:04,376 --> 00:32:05,896
,זה אתה יודע
.בשאר הימים זה לא נקרא מאכל

314
00:32:06,120 --> 00:32:09,456
רק בפסח מי שאוכל לידך בוטנים
.זה מגרה אותך

315
00:32:10,688 --> 00:32:14,312
,רק בפסח כולם רעבים ללחם
.לא משנה כמה כסף יש לך בבנק

316
00:32:15,416 --> 00:32:19,304
ורק בפסח כל הזמן אתה רעב
.ואתה משמין בטירוף

317
00:32:19,400 --> 00:32:20,664
.נכון? זה משהו מדהים

318
00:32:21,000 --> 00:32:23,048
,ואני אומר לכם את האמת
,ובדקתי את זה

319
00:32:23,728 --> 00:32:25,488
,זה מחקר אמיתי שהיה, רבותיי
רק בפסח

320
00:32:25,592 --> 00:32:29,688
הנהלת "קולגייט" גוזרת קופון
.של 350 אחוז בפסח

321
00:32:30,456 --> 00:32:32,088
,אנחנו רוצים קצת אחוזים
,אנחנו בכל זאת

322
00:32:32,288 --> 00:32:33,320
.חג של יהודים

323
00:32:33,744 --> 00:32:37,304
.תודה רבה ליעקב
.אני אזכור את כל מה שאמרת

324
00:32:37,376 --> 00:32:39,096
.יש את הכול בספר, ברוך השם
.אה, נכון, נכון-

325
00:32:39,280 --> 00:32:40,752
ואפשר להזמין את זה
.דרך הידברות מי שרוצה

326
00:32:40,888 --> 00:32:44,152
.פרסומת סמויה, כן. -כן
.אתה נראה עצוב כשאתה אומר את זה

327
00:32:44,856 --> 00:32:47,352
."וצחקת בחגך"
,אבי, אני רוצה לחזור אליך

328
00:32:48,456 --> 00:32:50,752
לנסות להרוויח אותך כמה שיותר
.בתוכנית הזאת

329
00:32:51,408 --> 00:32:54,824
...תשיר לנו משהו שהוא
?נקרא לזה אולי מסרי

330
00:32:55,528 --> 00:32:57,592
.אתה בא יותר מהמרוקאית, נכון? -נכון

331
00:32:58,210 --> 00:33:03,720
ושבעצם, כשאתה אומר שבעצם
אביך סחב אותך, זאת אומרת אנחנו מבינים

332
00:33:03,776 --> 00:33:08,592
.זה היה השירה והפיוט המרוקאיים
?אבל הייתה גם שירה מצרית בבית

333
00:33:09,152 --> 00:33:12,200
הייתה גם שירה מצרית
,ופיתחתי את זה עם אבא שלי

334
00:33:12,336 --> 00:33:14,688
.שהוא גם בקי במקאמים ירושלמי

335
00:33:16,008 --> 00:33:21,096
.אז פיתחתי את זה איתו ולמדתי ככה
?אפשר לשמוע משהו מזה-

336
00:33:21,640 --> 00:33:26,344
.כן, בבקשה. חיג'אז רה בבקשה

337
00:33:29,352 --> 00:33:34,032
קודם כול לפני, אני מתרגש
.כל הזמן לשמוע אותך. -איזה כיף

338
00:33:34,080 --> 00:33:37,856
.אתה זמר ענק ופייטן ענק, באמת
,כל הזמן אני שומע אותך

339
00:33:38,256 --> 00:33:44,272
"קודם כול ה"נחמוני" וה"ילד גדול
.ו"מחרוזת חפלה" ואני מאוד נהנה

340
00:33:44,624 --> 00:33:46,632
.אז הנה הצופים, אתם עקבתם, רשמתם

341
00:33:46,768 --> 00:33:51,512
הוא מנה את סדר השירים
.כמעט בסדר כרונולוגי. תודה רבה, אבי

342
00:39:44,840 --> 00:39:46,112
.תודה רבה

343
00:39:47,576 --> 00:39:51,040
.כואב לי הצוואר, כואב לי הצוואר
.יפה מאוד, אבי דלבנטי. איזה יופי-

344
00:39:51,111 --> 00:39:53,293
.הרב אזאווי, אני רוצה לשאול אותך שאלה

345
00:39:53,693 --> 00:39:55,395
אנחנו התחלנו לדבר על זה קודם בהפסקה

346
00:39:55,497 --> 00:39:59,284
ופנו אליי ושאלו אותי
,בעקבות מה שדיברנו בתוכנית הקודמת

347
00:40:00,088 --> 00:40:02,551
כל אחד יכול להזמין
?את הפרויקט שבתות בקהילה

348
00:40:02,902 --> 00:40:07,391
פרויקט שבתות בקהילה
.זה משהו מאוד מיוחד

349
00:40:07,577 --> 00:40:12,884
קודם כול, באמת יש פה
.איזו טעות בתפיסה, בהבנה של הדבר

350
00:40:13,271 --> 00:40:15,226
ובאמת אני מגיע לקהילות בשבתות

351
00:40:15,955 --> 00:40:18,026
,ואנשים רואים את העוצמה של השבת

352
00:40:18,191 --> 00:40:20,675
,את החוויה של השבת
.זה משהו

353
00:40:20,941 --> 00:40:23,875
פנים חדשות באו
.לאותה קהילה באותה שבת

354
00:40:24,355 --> 00:40:29,613
:אז פונים אליי ושואלים אותי
?זה באמת רק הגבאים יכולים

355
00:40:29,880 --> 00:40:31,986
ואני בדיוק מסביר להם את הנקודה הזאת

356
00:40:32,475 --> 00:40:35,937
שדווקא הדבר הזה
.יכול לבוא גם מכיוון הציבור

357
00:40:36,568 --> 00:40:38,324
.הייתי בשבת קהילה, התרשמתי

358
00:40:38,408 --> 00:40:42,035
,הייתי בקרית ים
,פגשתי תושב בת ים בקריית ים

359
00:40:42,791 --> 00:40:45,608
.והוא אומר לי: זה כזה מדהים
.אני באתי פה לחמותי

360
00:40:46,253 --> 00:40:50,293
אני יכול גם כן לראות
?איך להזמין אצלנו בקהילה שלנו בבת ים

361
00:40:50,813 --> 00:40:55,088
,ודאי. מתאמים עם הגבאי
מסדרים את כל הנוהל

362
00:40:55,133 --> 00:41:01,755
.של השיעורים, את השעות
,זה ממש ממש משהו מאוד מיוחד

363
00:41:02,151 --> 00:41:07,746
,מוסיף גוון שהוא לא נמצא בקהילה
.אפילו שיש רב בקהילה, זה משהו חדש

364
00:41:07,862 --> 00:41:16,520
,הציבור נהנה לבוא למשהו חדש
.למשהו שהוא גורם לו להגיע

365
00:41:16,648 --> 00:41:19,617
אני יכול להגיד לכם
,שאנחנו מארגנים עונג שבת

366
00:41:19,657 --> 00:41:22,866
,למשל, אחרי הסעודה של שבת
:ובאחת הקהילות אמרו לי

367
00:41:22,911 --> 00:41:27,306
,תשמע, פה אין מציאות
.אנשים אחרי סעודת שבת הולכים לישון

368
00:41:28,413 --> 00:41:30,888
:אז אמרתי להם
.קודם כול, תודה רבה שאמרתם לי את זה

369
00:41:31,835 --> 00:41:37,302
:בדרשה של קבלת שבת אמרתי
,רבותיי, אני באתי לכאן השבת

370
00:41:37,377 --> 00:41:39,760
,עזבתי את המשפחה
,עזבתי את הקהילה שלי

371
00:41:40,200 --> 00:41:45,155
,באתי להיות איתכם
.באתי לתת את כל כולי לשבת הזאת

372
00:41:46,106 --> 00:41:50,026
,אני מבקש שתבואו וגם אתם תהיו איתי
:ואני מבטיח דבר אחד

373
00:41:50,422 --> 00:41:55,133
.שאתם לא תפסידו
אני רוצה לומר לכם שבאותה שבת

374
00:41:55,320 --> 00:42:00,120
.הגיעו בין 40 ל-50 איש לעונג שבת

375
00:42:00,253 --> 00:42:03,333
וואו. -קהילה אחרת
,שהייתה בהוד השרון, לא אגיד את שמה

376
00:42:03,817 --> 00:42:08,560
,דיברתי עם הרב של הקהילה
אמרתי: יש לנו בסדר, בשבת בצוהריים

377
00:42:08,613 --> 00:42:12,284
.שיעור לנשים
:אומר לנו הרב של הקהילה

378
00:42:12,684 --> 00:42:14,888
.אין מציאות, אין מציאות

379
00:42:15,551 --> 00:42:18,528
.אמרתי: טוב שאמרת לי את זה
בשחרית של שבת

380
00:42:19,022 --> 00:42:21,773
אמרתי: רבותיי, מי שרוצה במוצאי שבת

381
00:42:23,284 --> 00:42:27,760
,לעשות שבע ברכות מחדש
הוא מקבל אישה חדשה

382
00:42:28,017 --> 00:42:30,457
.אחרי השיעור
,אל תגידו שלא אמרתי

383
00:42:30,657 --> 00:42:34,560
.אל תגידו שלא הזהרתי
.מי שלא שולח את אשתו, מפסיד

384
00:42:34,964 --> 00:42:42,520
עשרים וחמש נשים לשיעור שבת. חלקן, לא יודע
.מתי בפעם האחרונה הם ראו את בית הכנסת

385
00:42:42,768 --> 00:42:49,355
.וואו. -זה מוסיף המון
לכן הנושא הזה של השבת בקהילה

386
00:42:49,475 --> 00:42:52,062
,זה לא דווקא לגבאים
.אפשר לבוא ביוזמות

387
00:42:52,097 --> 00:42:56,560
ואני רוצה להגיד שאדם
,שייקח על עצמו יוזמה כזאת, זכות כזאת

388
00:42:57,275 --> 00:43:01,862
.מזכה הרבים
.מדרגת מזכה הרבים היא גדולה ועצומה

389
00:43:02,360 --> 00:43:07,897
,במיוחד יצא עכשיו
,אני פה הייתי למעלה בקומה של ההנהלה

390
00:43:08,657 --> 00:43:15,782
.ויצא עכשיו משהו, קמפיין חדש
,חברת "פיניש" זו חברה שמומחית

391
00:43:16,053 --> 00:43:20,106
.יש להם אומנות לריהוט של בתי הכנסת
הוא התארח אצלנו-

392
00:43:20,133 --> 00:43:24,662
.לפני מספר תוכניות. אה, הוא התארח. -כן
יפה, יפה. אז יש את הקמפיין הזה עכשיו-

393
00:43:25,000 --> 00:43:28,484
שבית כנסת שמשתתף בשבתות של הקהילה

394
00:43:29,048 --> 00:43:34,448
הוא נכנס להגרלה מיוחדת
שיכולה לזכות את בית הכנסת הזה

395
00:43:34,540 --> 00:43:40,466
,ב-150 אלף שקל. -וואו. -150 אלף שקל
,כמו שכולם שומעים

396
00:43:41,137 --> 00:43:45,906
.לציוד וריהוט של בית הכנסת
ועוד 50 אלף שקל-

397
00:43:46,546 --> 00:43:49,506
.לנושא של מוצרי חשמל של בית הכנסת

398
00:43:49,542 --> 00:43:52,231
,זה יכול להיות מזגנים
,יכול להיות תאורה

399
00:43:52,573 --> 00:43:56,088
,יכול להיות קירור
.כל דבר שהוא קשור למוצרי חשמל

400
00:43:56,200 --> 00:44:01,360
זאת אומרת, שבית כנסת
שלא משתתף בדבר הזה

401
00:44:01,782 --> 00:44:06,497
זה פשוט הפסד לקהילה
.וגם ייתכן שזה גם הפסד למקום עצמו

402
00:44:06,840 --> 00:44:10,373
,קודם כול, התרומה שזה נותן
החוויה הרוחנית שזה נותן

403
00:44:10,871 --> 00:44:14,248
.זה משאיר רושם להרבה הרבה מאוד זמן

404
00:44:14,853 --> 00:44:21,137
יש לנו בתי כנסת שאנחנו כבר הגענו
לשמה גם פעמיים ושלוש פעמים

405
00:44:21,635 --> 00:44:26,013
,ולכן אני אומר אדרבה
השאלה שלך הייתה במקום

406
00:44:26,333 --> 00:44:28,200
,כי תמיד חשבו שזה שייך רק לגבאים

407
00:44:28,604 --> 00:44:34,217
אז כל אחד יכול לקחת וליזום
וליצור שבת כזאת בקהילה

408
00:44:34,577 --> 00:44:38,391
ואני חושב שהזכות שלו היא זכות עצומה

409
00:44:38,471 --> 00:44:41,102
כי כל השבת הזאת
היא למעשה הזכות שלו

410
00:44:41,546 --> 00:44:46,431
,והזכות הזאת למשפחה
.לקהילה, לעיר ולעם ישראל

411
00:44:46,608 --> 00:44:51,773
יפה מאוד, הרב. אני באופן אישי דאגתי לרשום
את הקהילה שלנו גם כן להגרלה הזו

412
00:44:51,826 --> 00:44:54,888
וזה באמת מעניין ונכון להירשם
.להגרלה הזאת

413
00:44:55,453 --> 00:45:00,155
,ואליך, אבי. אני אמרתי לך קודם, אבי
.שאתה שרת ואני חושב על המופלטה

414
00:45:00,995 --> 00:45:03,893
?איך לא
.הנה, יש מצה. -כן-

415
00:45:04,866 --> 00:45:09,955
.זהו, אנחנו ממש רגעים לפני המימונה
.אתה מוכן? -בטח, מוכן כל הזמן

416
00:45:09,995 --> 00:45:12,320
,יש איזה שיר
?משהו שהוא מיוחד למימונה

417
00:45:13,355 --> 00:45:17,244
?מיוחד למימונה? -משהו בשלוף כזה
?אולי בפסח משהו. -כמו מה

418
00:45:17,631 --> 00:45:19,244
.בבהילו יצאנו". -בוא נשמע את זה"

419
00:46:01,000 --> 00:46:03,844
אני ארשום לעצמי
,שבמימונה הבאה אני איתך יחד

420
00:46:04,502 --> 00:46:07,311
.ואפילו בערב פסח
?איך היה אצלכם ערב פסח

421
00:46:07,400 --> 00:46:08,475
.תספר. לא סיפרת לנו

422
00:46:08,528 --> 00:46:13,768
...הרבה מנהגים אצלנו בבית יש
.שרים בטח הרבה גם-

423
00:46:13,795 --> 00:46:16,613
,שרים הרבה
.בהגדה עושים הרבה בערבית

424
00:46:16,884 --> 00:46:19,408
.אה, איזה יופי
.עושים "חד גדיא" בערבית-

425
00:46:20,546 --> 00:46:26,622
לפני שחותכים את המצה לחצי
...עושים איזה

426
00:46:27,497 --> 00:46:29,617
?יפה, והילדים גם כן שרים בערבית
.כן-

427
00:46:29,675 --> 00:46:32,933
.מלמדים את הילדים? לא רק המבוגרים
.קצת, קצת. יותר המבוגרים-

428
00:46:33,173 --> 00:46:36,511
,צריך אולי לקחת
.כמו שאביך עשה איתך גם כן

429
00:46:36,555 --> 00:46:38,622
.אולי צריך לתפוס את שאר הילדים
.כן-

430
00:46:38,764 --> 00:46:41,844
.שיהיו לנו עוד כישרונות
.אני זוכר, מהאוזניים הוא היה לוקח אותי-

431
00:46:41,888 --> 00:46:45,311
ככה.. -אני גיליתי למה הביאו אותך דווקא
.בתוכנית של פסח

432
00:46:45,573 --> 00:46:46,591
.כי הוא שר כל כך נקי

433
00:46:48,128 --> 00:46:48,791
.יפה

434
00:46:48,968 --> 00:46:51,635
אומרים שקשים מזונותיו של אדם
כקריעת ים סוף

435
00:46:51,680 --> 00:46:54,413
וגם אומרים
.קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף

436
00:46:54,804 --> 00:46:57,826
חשבתם פעם למה
?ההשוואה בין פרנסה וזיווג

437
00:46:58,040 --> 00:46:59,426
?מה הקשר לקריעת ים סוף

438
00:46:59,884 --> 00:47:04,502
חז"ל מגלים לנו שכבר בבריאת העולם
,התנה הקב"ה תנאי עם הים

439
00:47:04,964 --> 00:47:07,422
,שבבוא היום
,כשעם ישראל יצא ממצרים

440
00:47:07,795 --> 00:47:10,995
.הים יצטרך להיקרע
?אז למה היה כל כך קשה

441
00:47:11,320 --> 00:47:13,942
ולמה זה לא קרה מיד
?כשעם ישראל הגיעו לים

442
00:47:14,382 --> 00:47:16,497
התשובה היא
שבורא עולם רצה שקודם כול

443
00:47:16,791 --> 00:47:20,733
,עם ישראל יתחזק באמונה
.שעם ישראל יצעק להשם יתברך

444
00:47:21,195 --> 00:47:22,808
וזה היה הקושי של עם ישראל

445
00:47:23,093 --> 00:47:28,893
.ולכן זה מה שלקח קצת זמן
,אפשר לומר שהים חיכה לעם ישראל

446
00:47:28,942 --> 00:47:31,720
חיכה לזעקה הזאת
,של עם ישראל אל בורא עולם

447
00:47:31,920 --> 00:47:36,724
.ולא בני ישראל חיכו לים
,כך גם בזיווגו של אדם וכך גם בפרנסה

448
00:47:37,071 --> 00:47:42,804
,הקב"ה מחכה שאנחנו נהיה מוכנים
.שאנחנו נצעק אליו ונבקש ממנו

449
00:47:42,871 --> 00:47:48,248
אז יהי רצון שאורו של חג הפסח
יחזק בנו את האמונה הפשוטה שהשם כל יכול

450
00:47:48,328 --> 00:47:50,845
.והישועה היא כבר פה

451
00:47:51,373 --> 00:47:54,488
,אז תודה לרב ניסים אזאווי שהיה איתנו

452
00:47:54,635 --> 00:47:59,160
,תודה לרב אייל ישראל
אבי דלבנטי היקר, הרב מרדכי לוי היקר

453
00:47:59,457 --> 00:48:02,648
.ויעקב, תודה רבה שהכנסת בנו שמחה

454
00:48:02,862 --> 00:48:04,382
,תודה רבה ללהקת הבית שלנו

455
00:48:04,711 --> 00:48:09,897
תודה רבה ל"ספיישל פרי" מבני ברק
.על הפיצוחים וכל הכיבוד הגדול והנהדר שלכם

456
00:48:10,151 --> 00:48:13,568
.תודה רבה בעיקר לכם, הצופים
,תודה רבה על התגובות שלכם

457
00:48:14,604 --> 00:48:20,800
.זה מחזק אותנו מאוד, נותן לנו כוח
.ותודה רבה ל"הטיב" על כל המטעמים

458
00:48:20,951 --> 00:48:23,515
אנחנו בעזרת השם
בשבת הבאה בפרשת קדושים

459
00:48:23,875 --> 00:48:26,057
.יחד איתכם, באותו יום ובאותה שעה

460
00:48:26,395 --> 00:48:32,057
?אנחנו... אתה רוצה להצטרף אליי אבי
.והיא שעמדה". הכי נכון לשיר את זה יחד"

461
00:48:32,315 --> 00:48:35,044
.תודה רבה לכם. נשיר יחד
,תקבלו את השבת בשמחה

462
00:48:35,333 --> 00:48:36,804
.תהיו שמחים, אנחנו אוהבים אתכם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה