הרב יוסף בן פורת

המצוה היא תכלית החיים - פרשת אחרי מות - הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת

לכל מצווה ומצווה ידועים לנו טעמים שונים ומיוחדים אך ישנו טעם שורשי ומהותי המשותף לכולם - קבלת עול מלכות שמיים אשר היא תכליתו של היהודי בעולם.