ראש השנה

מיוחד להיום: ממה יש להיזהר ב-3 הימים האחרונים של תשע"ז?

אילו תפילות נכנסות הישר עד כסא הכבוד, מדוע צריך לשמוח כשלא מצליחים לכוון בתפילות הימים הנוראים? מספר הדרכות נפלאות לקראת תפילות הימים הנוראים

| כ"ז אלול התשע"ז |
(צילום: shutterstock)
אא

1. שלושת הימים האחרונים של השנה הם בעלי חשיבות מיוחדת: עצה נפלאה לזכות על ידה בדין נאמרה על ידי בנו של רבי זושא מאניפולי, שמציע להיזהר בשלוש הימים האחרונים של השנה "שלא תהיה לו שום שייכות עם היצר הרע". בנו של רבי זושא מסביר את דבריו בכך שבדיני עדות מובא כי "הדיין יכול לדון את אוהבו ולא את שונאו, ואיזהו שונא שאינו יכול לדונו, כל שלא דיבר עמו ג' ימים מחמת איבה". כלומר, לדיין אסור לדון את מי ששונא אותו ולא דיבר עימו שלושה ימים מרוב שנאה. בחז"ל מובא כי היצר הרע הוא השופט את הרשעים.

"ממילא", אומר בנו של רבי זושא מאניפולי, "זה האיש שלא דיבר עם יצרו זה השטן משלושה ימים מחמת איבה, נפסל השטן מלהיות הדיין שלו ולכן יצא זכאי בדין". הוא מוסיף ומזכיר: "אך כל זה בתנאי קודם למעשה שבימים אלו יעזוב אותו לגמרי, ולא תהא לו שום שייכות עמו מטוב ועד רע".

2. שברון הלב של סוף השנה מעיד על מציאותו האמיתית של האדם: בחומש דברים נאמר: "עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית שנה". ה"שפת אמת" מבאר ש"ראשית שנה" הוא ראש השנה, וממילא "אחרית שנה" הוא חודש אלול. כלומר: כבר בראשית השנה גלוי וידוע לפני הקב"ה כיצד האדם יתנהג לאורך כל השנה, וגלוי לפניו שייכשל ויפול בחטאים, אך העיקר הוא: תחושותיו של האדם בחודש אלול. ה"שפת אמת" ממשיך ומסביר כי עבודת האלול היא מבררת ומגלה את האמת הפנימית של כל אחד באשר הוא. כאשר אדם חש בחודש אלול את הרצון והכיסופין להתקרב לבורא, ובראש השנה, יום הכיפורים וימי הסוכות מקיים את רצון ה' בשמחה – והבורא הוא בוחן כליות ולב ורואה את השברון לב שיש לאדם בסוף השנה, כשעושה את חשבון נפשו ונוכח לראות בחסרון מעשיו, והקב"ה רואה את הכובד ראש והרצינות, היראה, האהבה והשמחה וקבלת עול מלכות שמים, כי האחרית שנה מגלה מי הוא בעצם, ומהי המציאות האמיתית של האדם, שליבו נשבר כשאינו מצליח לעשות רצון בוראו.

3. כשהאדם חש שפלות הוא זוכה לרחמי שמים: חשוב לזכור את דברי חז"ל, שאמרו: "כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה", ופירשו התוספות: "שמתוך שישראל רשים – ליבם נשבר, ומרחמים עליהם מן השמים".

4. לא מצליח לכוון בתפילות? תשמח: רבי אלימלך בידרמן מבאר כי זהו חיזוק גדול לכל אחד ואחד, וכה הם דבריו: "לפעמים בכניסת החג מרגיש בלבול המוח ואינו מסוגל להתרכז כראוי בעבודתו ותפילתו, והיצר הרע שזה השטן מרקד כנגדו ומנסה להפילו לפח הייאוש, ואלם כל בר דעת ישמח על מצב זה, שהרי בזה מתקיים אצלו "שרשה בתחילתה" ועל כן יהא סמוך ובטוח ש"מתעשרת בסופה" ברוחניות ובגשמיות".

הרב בידרמן מוסיף ש"אמנם אין אנו חפצים להגיע למצב זה ואנו מעדיפים לזכות להרחבת הדעת מתוך רוגע ושמחה, אך כאשר הקדוש ברוך הוא מסובב כך את עולמו עליו לקבל את זה באהבה ולדעת שגם זה לטובה ולברכה".

5. לכוון את פירוש המילים בלבד: רבי אליהו לופיאן זצ"ל סיפר שרבי הירש ברוידא (חתנו של הסבא מקלם זצ"ל) אמר לו שלא ישתדל להכריח את עצמו להתפלל בהתרגשות, אלא יתפלל ויכוון פירוש המילים בלבד, ואחרי זמן שמתפללים בכוונה פתאום באה התעוררות ומרגישים דבקות. "אני מכיר תודה לרבי הירש על זה", הוסיף רבי אליהו, "פעמים באה לי התעוררות כמו נפתח מעיין בלב באמצע שמונה עשרה, ולפעמים בסוף שמונה עשרה".

6. נשים העסוקות בטיפול בהורים מבוגרים או בילדים קטנים - תפילותיהן הקצרות עולות ישירות עד כסא הכבוד: עוד היה אומר רבי אליהו לופיאן כי "יש לי בקבלה, שהנשים שנמצאות בבית בימים נוראים ומטפלות בילדים – הן אינן זקוקות לכל התפילות וכל האווירה שיש בבית הכנסת בשביל שהתפילות שלהם יעלו למעלה. יש להן צינור ישיר עד למעלה, עד לכסא הכבוד, ובכמה מילים שיש להם אפשרות לומר ולהתפלל – הם מתקרבים לכסא הכבוד עם כח הציבור שעומד שעות ארוכות ומכתיר ומבקש ומתחנן מאת המלך הקדוש היושב על כסא רם ונישא".

בענין זה מובא בקובץ "צדיק כתמר יפרח" מובא בשם הרב אהרן יהודה לייב שטיינמן, ש"אם המטפלת בילדיה ובקושי מצליחה לפתוח את המחזור בימי ראש השנה – אין לה מה לדאוג מזה איזה שנה יהיה לה. אדרבה, בזכות המצווה הזאת שצריכה לעשות, שמטפלת בילדיה, תזכה לשנה טובה. והחפץ חיים אמר לאשתו בזמן שהיו הילדים קטנים שהיא פטורה מלהתפלל".

יהי רצון שנזכה לנצל את שלושת הימים האחרונים של השנה, ועל ידי כך נזכה לשנה טובה ומתוקה, שנת גזרות טובות, שנת גאולה וישועה ושפע ברוחניות ובגשמיות.

הרב רפאל אוחיון מדריך באופן מעשי, כיצד נגיע לניצול מקסימלי של החג הקדוש "ראש השנה":

 

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

65 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תניא לאנשים כמוך וכמוני

ספר קהלת עם פירוש 'נזר חכמה' של הרב זמיר כהן

חובות הלבבות עם פירוש כאיל תערוג - הרב אייל עמרמי

אמון - דקלה יוספסברג

לכל המוצרים