חודש אלול

מה יש לעשות מחר עד חצות היום? 11 עובדות על היום האחרון של השנה

יום רביעי, כ"ט באלול, הוא היום האחרון והמסכם של כל שנת תשע"ז. מה עלינו לעשות ביום זה? 11 נקודות חשובות

| כ"ח אלול התשע"ז |
(צילומים: shutterstock)
אא

1. תיקון השנה כולה על ידי תשובה מעומק הלב: ערב ראש השנה הוא היום האחרון בשנה, והזדמנות אחרונה לעשות תשובה לפני יום הדין. זהו יום של חשבון נפש על השנה שחלפה, ויום של הכנות לשנה החדשה. מושג ידוע בהלכה הוא ש'מקצת היום ככולו'. באופן מקביל, ברגע האחרון של השנה אפשר לתקן את השנה כולה על ידי תשובה אמיתית מעומק הלב.

2. עיסוק בתורה, במצוות ובבקשת מחילה: בערב ראש השנה יעסוק בתורה ובמצוות ובתשובה, ויקדים לבקש מחילה מחבריו על מה שעבר ופגע בהם, ולא ימתין עד ערב יום הכיפורים.

3. ביצוע הכנות יום טוב בשמחה: מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה לכבוד יום-טוב. וטוב שיקצוץ האדם את ציפורניו ביום זה בהקפדה יתירה על כל יום שלא יהיו עודפות על הבשר. ויזהר להסתפר ולהתגלח קודם חצות היום. זאת כדי להראות שאנו בטוחים בחסדי ה' שיוציא לאור משפטינו.

4. לא תוקעים בשופר: אין תוקעים בתפילה ובסליחות בערב ראש השנה, לא בציבור ולא ביחיד, כדי להבדיל בין תקיעות חודש אלול שהן תקיעות של רשות לבין התקיעות של ראש השנה שהן חיוב מהתורה. (אם יש "תוקע" שרוצה להתאמן לקראת ראש השנה, יתקע בחדר סגור, שלא יִשָמָע קולו בחוץ).

5. הוראות מיוחדות לתפילת שחרית: בשחרית ערב ראש השנה אין אומרים וידוי, ולא תחנון ונפילת אפיים. ואין אומרים "למנצח וכו' יענך ה'", ולא "תפילה לדוד". ואין אומרים צידוק הדין.

6. מבצעים התרת נדרים: בערב ראש השנה נוהגים לעשות "התרת נדרים" אחרי הסליחות לפני התפילה, שכל מי שאינו מקיים את נדריו הוא בנידוי, וכל מי שהוא בנידוי אין תפילתו מקובלת עד ארבעים יום.

7. להקפיד מאוד על תפילת מנחה: יזהר מאד במנחה, שהיא התפילה האחרונה של השנה.

8. נוהגים להתענות, אך רק עד חצות היום: יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה, ויש מתענים רק עד אחר תפילת מנחה, שאז טועמין איזה דבר כדי שלא להיכנס ליום-טוב כשהוא בתענית. מי שחושש שהתענית תזיק לו או שיהיה חלש בערב ראש השנה, לא יתענה.

9. טבילה במקווה לשם טהרה: טובלים בערב ראש השנה במקווה, כי הטהרה מועילה לשמיעת תפילתו של אדם. טהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש.

10. יש נוהגים להתפלל על קברי צדיקים ולתת שם צדקה לעניים: יש נוהגין לילך בערב ראש השנה להשתטח על קברי הצדיקים, ונותנים שם צדקה לעניים, ומרבים בתחנונים לעורר את הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה שימליצו טוב בעדנו ביום הדין. ועוד כי מקום קבורת הצדיקים, הוא מקום קדוש וטהור והתפילה מקובלת שם ביותר בהיותה על אדמת קודש. ויבקש האדם שיעשה הקב"ה חסד בזכות הצדיקים. אבל לא יתפלל אל המתים עצמם שלא יהיה ח"ו בכלל "ודורש אל המתים". יש לזכור שאין להיכנס לבית הקברות עם ציציות מגולות.

11. הדלקת נרות יום טוב: יש להכין שתי מערכות של נרות קודם החג. כמו כן יש להכין נר נשמה שידלק לפחות 48 שעות, על מנת שיהיה אפשר לקחת ממנו אש להדלקת נרות גם בליל שבת הצמודה לראש השנה.

על האישה לברך "להדליק נר של יום טוב".

טוב שהאישה תכין פרי חדש או בגד חדש להדלקת נרות של יום טוב שני על מנת שתכוון עליהם בברכת "שהחיינו".

הרב עמנואל מזרחי בהסבר קצר אודות הסגולה בהדלקת הנרות של ראש השנה:

 

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בית אמי - הרבנית בת שבע קניבסקי

65 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

רזי התזונה - להתנקות, להבריא, לרזות בקלות

תניא לאנשים כמוך וכמוני

ספר קהלת עם פירוש 'נזר חכמה' של הרב זמיר כהן

חובות הלבבות עם פירוש כאיל תערוג - הרב אייל עמרמי

אמון - דקלה יוספסברג

לכל המוצרים