x
הרב יצחק פנגר

הרב יצחק פנגר - מה תפקידנו בעולם הזה?

הרב יצחק פנגר

למה באנו לעולם, ומה תפקדנו? הרב יצחק פנגר בהרצאה זו מגלה לנו כמה חידושים שחשובים לנו בהבנת העולם ובהבנת תפקידנו