סגולות

במיוחד בשבילכם: כל הסגולות האמינות לזיווג הגון

עמוקה, פרק קכ"א, תוספת שבת, כיבוד הורים, שמירת הלשון: ליקטנו עבורכם מקבץ של עשרות סגולות נפלאות לזיווג הגון

(צילום: shutterstock)(צילום: shutterstock)
אא

1. תפילה, תפילה ועוד תפילה.  

הסטייפלר היה מרבה להשיב למבקשים ממנו ברכה לזיווג הגון: "אל תמתינו שמישהו אחר יתפלל בעדכם, תתפללו בעצמכם על עצמכם, ודעו שהתפילה תמיד עוזרת. כל תפילה. אין דבר כזה שתפילה חוזרת ריקם. לא קיים דבר כזה במציאות שתפילה חוזרת ריקם". מרגישים שהתפילה לא נענית? לחצו כאן.

כל מי שעדיין לא מצא את זיווגו, קבלו סגולה מומלצת ובדוקה שאם תעשו אותה - רק תרוויחו. צפו:

לתפילה מיוחדת לזיווג הגון, לחצו כאן.

2. תוספת שבת - בכניסתה או ביציאתה

הקדמת קבלת שבת היא סגולה למציאת בן זוג. השבת היא הבת זוג של עם ישראל - עם ישראל הוא החתן והשבת היא הכלה, ומצוה על החתן להקדים לצאת לקראת הכלה. זוהי המצווה של תוספת שבת, להקדים לצאת לקראת השבת, הגמרא מספרת במסכת שבת בדף קיח: שרבי ינאי היה לובש בגדיו היפים בערב שבת מוקדם ואומר: "בואי כלה! בואי כלה!" להרחבה אודות תוספת שבת, לחצו כאן.

3. כיבוד הורים

מובא בספרים כי "הרוצה למצוא שידוך הגון ישתדל ויזהר במצות כיבוד אב ואם".

4. אמירת פרק תהילים בסיום תפילת שמונה עשרה

סגולה למציאת זיווג הגון היא לומר בסוף התפילה, קודם עקירת הרגליים, לאחר 'יהיו לרצון' השני את מזמור התהילים 'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים'. להרחבה אודות סגולה זו, לחצו כאן.

5. חיזוק באמונה

על מנת לזכות לזיווג הגון, ראוי להתחזק באמונה שזמן הזיווג האמיתי נקצב מן השמים, וכל הייסורים הינם רק לטובתו של האדם.

6. זהירות מלשון הרע

הרב חיים קנייבסקי משיב לשואלים המבקשים עצה לזיווג הגון: להיזהר בתכלית הזהירות מדיבורי לשון הרע.

7. אמירת ספר שלם בתהילים 40 יום בבית הכנסת

הרב משה שטרנבוך (ראש בית דין העדה החרדית בירושלים, פוסק הלכה וראש ישיבה) מציע את הסגולה הבאה: "ב-40 יום רצופים יש יסוד גדול, וקיבלנו סגולה נפלאה ומנוסה, שמי שיש לו ח"ו צרה בפרנסה או בשידוכים או בבריאות וכדומה, ייכנס 40 יום רצופים לבית הכנסת יום יום, ויאמר תהילים, (נהגו לומר ספר שלם, וקל לקיימו בספר רביעי שהן פרקים צ-קז), ומקדים ואומר לפני תפילתו על מה שמבקש, והוא מנדב לצדקה אפילו פרוטה, וכשגומר אמירת תהילים יאמר עוד פעם את בקשתו, ויוסיף שבלי נדר כשיושיע לו הקב"ה, יאמר 'נשמת כל חי'". לכל הפרטים על הסגולה המאתגרת, לחצו כאן.

8. קניית כוס לשבירה תחת החופה / טלית לחתן

סגולה לבחור שמתקשה למצוא את זיווגו שיקנה כוס חדשה ויכוון שזה יהיה עבור מה שנוהגים לשבור תחת החופה כוס זהר לחורבן ובחופתו אכן ישבור כוס זו. סגולה מקבילה לבחורה היא לקנות טלית עבור החתן שיהיה לה בעזרת השם יתברך.

8. ארבעים יום בכותל המערבי

ראוי להתפלל ברציפות על הישועה על יד שריד בית מקדשנו, מקום שלא זזה ממנו שכינה לעולם.

9. פרקי תהילים: ל"א, ל"ב, ע"ב, קכ"ד​

פרקי תהילים המסוגלים לזיווג הם: ל"א, ל"ב, ע"ב, קכ"ד. ראוי לאומרם ולאחר מכן את התפילה הבאה: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך קריאת מזמורי תהילים שאמרתי, ובזכות אותיותיהם  ונקודותיהם וטעמיהם, והשמות היוצאים מהם, מראשי תיבות, ומסופי תיבות, וחילופי תיבות, ובזכות אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, ויעקב, משה ואהרון, יוסף הצדיק ודוד המלך עליהם השלום, שתפתח מזלי ותתנני לחן וחסד בעיניך ובעיני כל רואי, ואמצא בת זוגי, ותבטל מעל כל מין עין הרע וכל מיני עיכובים וכשפים ואתחתן במהרה בקרוב ואבנה בית נאמן בישראל אמן".

ראוי לעשות כן 40 יום רצופים, ואת היום ה-40 אם אפשר, לומר בכותל המערבי, וכדאי גם להדליק נר לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס.

10. אמירת 'שיר השירים' קודם עלות השחר 

עלות השחר הוא עת רצון גדולה מאוד, כיוון שבזמן זה פתוחים שערי השמים. סגולה נפלאה למציאת זיווג היא לקום קודם עלות השחר ולומר את 'שיר השירים' בעמידה. לאחר אמירת שיר השירים לבקש על זיווג הגון. כדאי לעשות כך ארבעים יום ברציפות על אותה בקשה.

11. ארבעים יום בקברו של רבי לייב בעל הייסורים בצפת

סגולה נפלאה היא לכל ישועה, ובפרט למציאת זיווג, היא להתפלל על קברו של רבי לייב בעל הייסורים. כדאי מאוד לומר על הקבר את כל ספר התהילים, ואם אפשר כדאי מאוד  לעשות זאת ביום שישי אחר חצות היום.

12. תפילה על חבר

"כל המתפלל על חברו והוא זקוק לאותו דבר נענה תחילה" – רבותינו גדולי המוסר מבארים כי כאשר אדם מתפלל על חברו הזקוק לישועה מעומק לבו, והוא חש כאילו הוא עצמו זקוק לישועתו של חברו – יזכה אף הוא בהתגשמות משאלתו. ידועים דבריו של הרב שטיינמן כי ראוי שהמחפשים את זיווגם וכן זוגות שלא זכו עדיין לילדים יתפללו אחד על רעהו ויוושעו כולם.

למה הזיווג שלי מתעכב? הרב זמיר כהן מציע כמה אפשרויות

13.ברכת הלבנה בכוונה ובמניין

סגולה למי שקשה לו למצוא את זיווגו שיאמר את 'ברכת הלבנה' בכוונה גדולה ובמניין.

14. הקפדה על כוונה בברכת "אשר יצר"

הרב שטיינמן השיב במה ראוי להתחזק על מנת למצוא זיווג, כי יש להקפיד על "ברכת אשר יצר בכוונה מילה במילה". הוסיף הרב והסביר: "כיוון שאומרים ברכה זו פעמים רבות במשך היום, ואדם כבר רגיל בזה ויכול לבוא למצב שאומרו ללא מספיק תשומת לב... מה שאין כן, אם יתבונן ויקדיש לזה זמן קצר ויאמרו בכוונה – זה דבר גדול, וניתן לעשותו כמה פעמים ביום".

סגוליותה של ברכת אשר יצר. צפו: 

15. לבחור - לימוד מסכת קידושין. לבחורה - שתתפלל

הרב חיים קנייבסקי השיב לשואלים כיצד לקרב את מציאת הזיווג. אם זה בחור - שילמד מסכת קידושין. אם זו בחורה - שתתפלל.

16. להיזהר מאוד מביקורת ואפילו במחשבה

עוד תשובות מהרב קנייבסקי בנוגע לסגולות למציאת זיווג: לא לדבר ביקורת על אף אחד, ולא להקפיד על אף אחד. להרחבה, לחצו כאן.

17. שלא יקפידו עליהם אחרים

הרב קנייבסקי מרבה להשיב לשואלים המתקשים בבממציאת זיווג, לחשוב אולי קיים אדם שהם פגעו בו בעבר והוא מקפיד עליהם. על כן יש לעשות כל מאמץ לחשוב מי נפגע מאיתנו בעבר, לבקש ממנו מחילה ולפייסו.

האם ראוי לעקוף? שו"ת שידוכים עם הרב קנייבסקי

18. אמירת שירת הים בכוונה

אמירת שירת הים (ספר שמות פרק ט"ו, ובסידור התפילה בשחרית, לפני  קריאת שמע) בשמחה רבה ובכוונה גדולה, מדי יום.לאמירת שירת הים, לחצו כאן.

19. תפילה בעמוקה

מקובל לפקוד את ציונו של התנא הקדוש ר' יונתן בן עוזיאל, הטמון ביישוב עמוקה (הסמוך לצפת). טוב לפקוד את קברו בראש חודש וכן ביום פטירתו כ"ו בסיוון – ולבקש על הזיווג. להרחבה על סגולה זו, לחצו כאן.

20. לימוד שתי הלכות בכל יום

כסגולה למציאת הזיווג, היתה הרבנית קנייבסקי ע"ה מרבה להציע ללמוד 2 הלכות מדי יום. מקור הדברים בספר 'ליקוטי עצות'.

20. הרהורי תשובה

המשגיח הרב דב יפה זצ"ל הרבה לומר כי הפסוק 'והייתם לי סגולה' מרמז על כך שלהיות עבד ה' – זוהי סגולת הסגולות. פעמים רבות, כאשר באו לבקש ממנו סגולה וישועה להצלחה במציאת זיווג ובדברים נוספים, השיב את התשובה הבאה: להרהר בתשובה.

איך מוצאים את בן או בת הזוג? כיצד נדע אם יש התאמה? מהם הכלים שהיהדות נותנת לנו לדעת ולבחור מיהו בן או בת זוג המתאימים לנו? צפו בהרצאתו של הרב יצחק פנגר:

 

היכנסו עכשיו לאתר שבע ברכות – הכרויות לדתיים בחינם. יותר מ-40,000 מנויים ומנויות מחכים לכם! מדי יום נרשמים לאתר כ-100 מנויים חדשים!

תגיות:סגולותזיווג הגון

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה