שאל את הרב - כללי

איך היהדות מתקשרת להיום

  • ד' תשרי התשע"ט
אא

שאלה

שלום רב. ברצוני לשאול כמה שאלות חשובות:

1) כיצד ניתן לדעת שאכן כל מה שכתוב בתורה שבעל פה שעלתה על הכתב הוא העתק מדויק של התורה שבעל פה שעברה מדור לדור לפני שהועלתה על הכתב? האם לא ייתכן שמי שהעלה את התושב"ע על הכתב הוסיף כל מיני פרשנויות משלו או פרשנות של רבנים אחרים בני אותו דור מבלי שהיו לאותן פרשנויות תוקף מהתורה שהועברה למשה?
2) הרבה אנשים טוענים שיש פרימיטיביות מאוד גדולה ביהדות. בימינו אנו, כאשר רואים בתורה דברים כמו הקרבת קורבנות, הטקסיות של עניין הפרה האדומה וכו'- התחושה היא לפעמים של טקסים שמזכירים מנהגים של שבטים מהעבר הרחוק שכיום נראים מאוד פרימיטיביים ולא ברור כל כך איך הם מתקשרים לתקופה הנוכחית. האם אותם טקסים יכולים להיות גם בתקופות כמו התקופה שאנו חיים בה כיום? האם יש בזה עניינים רוחניים שאנחנו פשוט לא מבינים בימינו? מה בעצם ההסבר לכל אותם סוגי טקסים מהעבר המתוארים בתורה?
3) לגבי עניין היחס לנשים בדת- נכון שיש הסברים מאחורי כל דבר אבל אני שם לב שבסופו של דבר הרבה נשים מרגישות שמנהגים מסוימים בדת משפילים את האישה- העניין שלגבר מותר לשיר באופן חופשי ולאישה לא, לגבר מותר להסתובב באופן חופשי בבית הכנסת והאישה נדחקת לפינה עם וילון שהיא צריכה להתאמץ לראות ממנו משהו, לגבר מותר לחשוף את השיער- האישה צריכה לכסות אותו (ויש גם כאלה שמורידות את השיער ולובשות פאה במקום השיער), הגבר יכול להתפלל, להניח טלית, לומר תפילות מול כולם בבית הכנסת- האישה לא יכולה ומרגישה קצת שהיא צריכה לעמוד בשקט בצד (לפי מה שאני מבין). דברים כאלה, לפי מה שאני מבין ושומע, גורמים לנשים לחוש נחותות במנהגים מסוימים ביהדות. שוב, אפשר לדבר על הסיבות למנהגים האלה אבל אני לא יכול להתעלם מהעניין שיש נשים שאומרות בצורה ברורה שהן מרגישות מושפלות וחשות תחושה לא נעימה ולא מקרבת במנהגים כאלה.
4) מדוע הענישה המופיעה בתורה בחלק מהמקרים היא כל כך קיצונית (כמו- סקילה, חניקה ובליעה של ברזל רותח שמתיך את הגוף- אלה דברים שאם לומר בכנות- אני קצת מזדעזע מהם)? אני שוב חוזר לתחושה שאני חש לפעמים לגבי מנהגים השייכים לעבר ויש בהם קיצוניות לא מעטה. האם ניתן לאהוב דת שקיימים בה דברים כאלה, הרי אנשים שקוראים זאת עשויים להרגיש תחושת ריחוק ופחד. האם זאת מטרת היהדות? לקרב באמצעות פחד? האם ייתכן שבאותם ימים של תחילת קיום הדת היהודית בני ישראל לא רצו לקיים מצוות אך המצוות הונחלו באמצעות הפחדה של אותם עונשים מרתיעים?

אשמח מאוד לתשובות שיניחו באמת את הדעת על שאלות אלה שמעיקות עליי וחשוב לי לראות הסברים הגיוניים וצודקים לדברים אלה.

תודה רבה. שנה טובה וגמר חתימה טובה!

תשובה

לכבוד השואל, 

סליחה על האיחור בתשובה. 

1. שלשלת הקבלה ידועה לנו במסורה, כך שלא "נכנס מישהו לא מוכר בינתיים" שהיה יכול להוסיף פרשנות. 

ראה דברי הרמב"ם בהקדמה לספרו יד החזקה. 

2. תקופה הנוכחית מכחישה לרוב את מציאות הרוחניים, ועכ"פ בדרך כלל אין להם שום ידע מפורטת במהות הרוחניים. לכן הם טוענים שהם יותר חכמים מדורות הקודמים. 

בתקופות קדומות הכירו גם את המציאות הרוחנית, כלומר פירוט הכוחות שיורדים לעולם בדרכים ידועים, ולכן היו עובדי עבודה זרה שהיו עושים מה שהיו עושים; כי כונתם הרעה היתה שרצו לשלוט על אותם כוחות לטובתם - מבלי להודות שהקב"ה הוא המקור והשליט על כל הכוחות כולם. 

העבודה של הקרבנות ומצוות התורה שנזכרו בתורה, באו בשביל התוצאות הרוחניות שהן גורמות, אך אינן לצורך שליטה על הכוחות לתועלת אנוכית חלילה, אלא הן עבודה של ממש לבורא העולם שהוא המקור היחיד של כל הכוחות כולם וכל מה שנמצא בעולם. 

והואיל ועשיית פעולות בעולם הזה שיביאו לידי שינויים באינרגיות הרוחניים לשם איזשהו סיבה שהיא, היא נקראת אצל העולם המודרני "פרימטיבי" - כלומר "מעידן קדום שאין חייהם כמו החיים שלנו" - לכן נראה להם גם חוקי התורה כ"פרימטיביות" - כלומר, שאנחנו לא היינו נוהגים ככה בימינו כאשר "נתחכמנו", ואין לנו אלא ידע במהות העולם הגשמי. אמנם, האמת היא שאכן ישנה מציאות של הכוחות הרוחניים, ואין עבודת השם נעשית בכונה אנוכיית חלילה, רק בכונה לעבוד את בורא העולם שהוא המקור והשליט על כל הכוחות כולם. וכל רצונו בבריאת העולם הזה הוא רק להטיב לבריותיו. 

3. כל מה שהזכרת לגבי נשים - שלדבריך דברים אלו גורמים לכמה נשים להרגיש השפלה - הם כולם פעולות שהם שייכים לעבודת הגבר את השם: לשיר בזמירות או בתפילה להשם, ליכנס לבית כנסת למנין, לחשוף את פאת ראשו, תפילה בקול, טלית. אך לא הזכרת אפילו פעולה אחת שהן מהפעולות השייכות לעבודת האשה את השם. 

הרי לך שמה שגורם לכמה מהנשים להרגיש "השפלה", זה מתוך שהן מסתכלות על עבודת הגבר את השם כאילו שזהו עבודה תכליתית, אבל עבודת הנשים אינן תכליתי.

אבל יש כאן טעות מעיקרו, כי זה בעצם שהן שואפות לעשות את עבודת הגבר את השם ולא את עבודתן כנשים, מראה שהן אינן מעריכות את חשיבות עבודתן כנשים לפני השם מספיק. 

ומה שהן צריכות לדעת, שבעצם עבודת הנשים את השם גדולה מזו של עבודת הגברים. וכמובא, שלעתיד לבוא עוד יותר גדול שכר הנשים בעבודתן את השם מזו של הגברים: "גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים יותר מן האנשים" (ברכות יז.).

לכן יש לנשים כאלו שמרגישות השפלה ונחותות, לעשות חשבון הנפש למה הן באמת אינן מעריכות את עצמן כנשים מספיק.

כמובן שכשאר יעריכו את העבודה והחשיבות של הנשים כנשים, ולא כגברים, אז אין בכל מה שהקב"ה צוה במיוחד לגברים לעשות משום הטלת חסר במה שנתן במיוחד לנשים לעשות. 

4. ידוע שהתכלית של עונש היינו בעצם לתת רצניות לקיום חובה.

הרי לפי דבריך, שלא מתאים עונש חזק על עבירה חזקה (סקילה הגיע על משהו שהיה שוה לעבודה זרה - הרי שזה עבירה של הכחשה בהקב"ה, כלומר, הכחשה בכל מה שהאדם צריך לעבוד ולפעול בהיותו בעולם הזה - והרי זה די חמור, כי על ידי עבודה זרה הוא מוציא את כל המשמעות שלו של תכלית החיים מחייו), אם כן, לא יקחו האנשים כל כך רציני את החיוב להמנע מאותם עבירות חזקות.

וכמו שאתה כותב בעצמך,  "אני שוב חוזר לתחושה שאני חש לפעמים לגבי מנהגים השייכים לעבר ויש בהם קיצוניות"...ו"אני קצת מזדעזע מהם", ולכן "אנשים שקוראים זאת עשויים להרגיש תחושת ריחוק" - ולא לקיים את מה שנצטוו בתורה, כי לא רוצים לקחת ברצינות את מה שנאמר. 

אמנם, המציאות היא, שאע"פ שעונשי התורה הם כן חזקים על עוברי עבירות שהן "חזקות", מ"מ בפועל לא הוציאו בית דין את העונשים האלו כמעט בשום פעם, וכמובא במשנה (מכות א:י)  "סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אחד לשבעים שנה. רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים, אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם."

הרי שתכלית העונשים היא כדי לדרבן את האנשים לשמור את מה שהם צריכים לשמור, עד שמי שמתעלם לגמרי מהתחייבותיו אפילו בפני העונש כן יספוג את העונש (ראה הלכות סנהדרין ברמב"ם (פרק יב:ג)  שלא שייך לקבל עונש כזה אלא אם כן הזהירו אותו עדים שאם יעשה ככה יקבל עונש מיתת בית דין, והוא משיב להם מיד "על מנת כן אני עושה", כלומר, שמתיר את עצמו למיתה - ואם אינו משיב כך, אינו מקבל את העונש); ומכל מקום, אין שום כונה בעונש באמת להשתמש בו ולהעניש או להפחיד, רק לגרום שהאדם יקח ברצינות את מה שעליו לעשות.

בברכה, 

רב נחום

 

 


להרחבה ושאלות נוספות, ניתן לפנות אל רבני שו"ת הידברות במייל rav2@htv.co.il
תגיות:אפליהפרמטיבי

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה