ראש השנה - שאל את הרב

סכין חדשה בראש השנה

כ"ה אלול התשע"ח | 05.09.18 00:00

שאלה

האם הסגולה לקנות סכין חדשה לחג נכונה ?
אם כן מאיפה המקור לכך ?

תשובה

שלום רב,

יעויין בספר סגולות ישראל (מערכת ר' אות ד) שהביא בשם הגאון הקדוש מהרי"א מזידיטשוב זי"ע, שאמר, שיקנה כל אחד בערב ראש השנה סכין חדש וישחיזנו, ומסוגל לפרנסה על כל השנה.

וכיוצא בזה הובא בספר זכרון טוב (עניני חדושי תורתו אות יד) שהגאון הקדוש רבי יצחק מנעסכאיז זצ"ל אמר שהלובלינר (החוזה מלובלין) זצוקלה"ה היה מחלק סכינים בראש השנה להמקורבים לסגולה על פרנסה וכמו שכתוב חותך חיים לכל חי וכו', עיין שם.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר