כללי - שאל את הרב

האם יכול להיות שאדם ימות בלא חטא כלל?

ט"ז אדר התשע"ז | 14.03.17 00:00

שאלה

שלום, יש לי שאלה כתוב בגמרא במסכת שבת ש4 אנשים מתו בלי חטא, ובמגילת קהלת (פרק ז' פסוק כ) כתוב שלא יהיה צדיק בארץ אשר לא יחטא אז זה נראה סותר. תודה, רועי יפרח

תשובה

שלום רב,

אכן זו שאלה טובה איך אמרו חז"ל במסכת שבת (דף נה עמוד ב) ארבעה מתו בעטיו של נחש (ופירש רש"י: בעצתו של נחש שהשיא לחוה ולא בחטא אחר שלא חטאו) ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד, והרי נאמר במגילת קהלת (פרק ז' פסוק כ) "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" ?

וכבר עמדו על שאלה זו התוספות במסכת שבת (שם), ותירצו: שהפסוק הנ"ל שאומר שאין אדם צדיק בארץ שלא יחטא מדבר על רוב בני אדם, אולם יכול להיות מיעוט שלא חטא כלל מעולם (וע"ע מה שכתבו בזה בחידושי רבינו המאירי, ובמהרש"א, ובפני יהושע, ובאהבת איתן על העין יעקב שם, ובפירוש יפה תואר על ויקרא רבה פרק יד פ"ה, ד"ה אפילו).

בברכה,
הלל מאירס

 

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר