כללי - שאל את הרב

אלתי היא כזאת שמשיח בן דוד יבוא מה הוא יעשה בדיוק

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 13:20

שאלה

לכבוד הרב שלום! שאלתי היא כזאת שמשיח בן דוד יבוא מה הוא יעשה בדיוק,אך איך הוא יביא את כל העם להכרה בו במיוחד לאור מצב השנאה כלפי הדת היום, האם הוא יפיל את הממשלה? הרי הדרך היחידה שאני רואה שדבר כזה יקרה היום שרק ה` יעשה לו נסים גלויים שיראו ויוכיחו שהוא המלך המשיח, האם כך יהיה הדבר? מצפה לתשובתך

תשובה

שלום וברכה

כך כתב הרמב"ם באגרת תימן: "איכות עמידת המשיח ובאיזה מקום יראה?, בתחלה יראה בארץ ישראל, כי בארץ ישראל תהיה תחילת הראתו שנאמר (מלאכי ג` א`) ופתאום יבא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה` צבאות. אבל איכות עמידתו, דע, שלא תדע עמידתו קודם היותו עד שיאמר עליו שהוא בן פלוני וממשפחה פלונית.

אבל יעמד איש שלא נודע קודם הראותו והאותות והמופתים שיראו על ידו הן הן הראיות על אמתת יחוסו. שכן אמר הקב"ה כשספר לנו עניין זה. הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח. ואמר ישעיהו כמו כן כשיראה מבלי שיודע לו אב ואם ומשפחה ויעל כיונק לפניו וכשרש וגומר (ישעיה נ"ג ב`). ואחר שיגלה בארץ הצבי ויקבץ כל ישראל לירושלים ולשאר ארצות אז תמשך האומה ותתפשט ממזרח מערב... ...אבל המדה המיוחדת לו היא בשעה שיגלה יבהלו כל מלכי ארץ משמעו ויפחדו ותבהל מלכותם, ויתנכלו איך לעמוד כנגדו בחרב או בזולתה, כלומר שלא יוכלו לטעון ולערער עליו ולא יוכלו להכחישו, אלא יבהלו מן המופתים שיראו על ידו וישימו ידם לפיהם, שכן אמר ישעיהו בעת שספר שישמעו המלאכים לו אמר (שסנ"ב ט"ו) עליו יקפצו מלכים פיהם כי אשר לא ספר להם ראו ואשר לא שמעו התבוננו.

ואמר שימית כל מי שירצה להמיתו בדברו ולא יוכל להמלט ולהנצל ממנו. שכן אמר (שם י"א ד`) והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע. אבל הסתלק החרום והמלחמה ממזרח שמש וממערבה אין זה בתחלת הגלותו אלא אחר מלחמות גוג ומגוג כמו שבאר יחזקאל ע"ה". ונכה ונחיה ונראה - בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר