מקבצי שו"ת - שאל את הרב

איך חוזרים בתשובה כשלא זוכרים? האם מותר להצטרף לסליחות בשידור חי? ובאיזו שפה דבר אדם הראשון?

מקבץ שו"ת 56 – השאלות הכי מעניינות שפורסמו השבוע במדור שאל את הרב באתר הידברות

| כ"ב אלול התשע"ז |
(צילום: פלאש 90)
אא

1. א. איזה מצוות חשובות יותר: מצוות שבין אדם למקום או בין אדם לחברו? חז"ל טענו שדרך ארץ קדמה לתורה, אז האם הם התכוונו שמצוות שבין אדם לחברו הן חשובות יותר?

   ב. אני מגדיר את עצמי כחילוני שומר מסורת שעושה קידוש בשבת, משתדל לא להדליק אש, צם בכיפור, שומר כשרות, מאמין באלוקים ואף מתפלל ומניח תפילין לפעמים. האם זה לא מספיק בכדי להיחשב אדם טוב גם מבחינה דתית ומוסרית?

יש לדעת שכל המצות אנו מחויבים עליהם רק עקב צווים בתורה. אף המצוות שבין אדם לחברו אנו מקיימים אותם כי כך רצון ה'. אין העדפה של חשיבות למצוות שבין אדם לחברו יותר ממצוות של בין אדם למקום, וכל מצווה ומצווה בפרטות יש לה המשקל הייחודי שלה לפי רום ערכה ולפי גודל התיקון שהיא עושה בנפש האדם ובעולמות העליונים.

חומרה מיוחדת יש למצוות שבין אדם לחברו יותר ממצוות שבין אדם למקום, שבעוד שמצוות שבין אדם לחברו לא מועילה להם תשובה כלל אלא אם יש גם מחילה של הנעלב, הרי שבמצוות שבין אדם למקום די בתשובה בין האדם לקונו.

כמו כן, כאשר פוגעים בבני אדם, הקב"ה מעניש כבר בעולם הזה ולא ממתין לעולם הבא כמו בעבירות שבין אדם לחבירו.

מה שאמרו חז"ל "דרך ארץ קדמה לתורה", כוונתם שאף לפני שבורא עולם ציווה את התורה לעם ישראל היתה חובה לנהוג במוסריות, ועל כך נאמר דרך ארץ קדמה לתורה, לכן קין נענש על הריגת הבל למרות שלא נצטווה עדיין על איסור רציחה בפירוש על ידי הבורא, כי דרך ארץ קדמה לתורה, זאת אומרת הקב"ה כבר החדיר באדם את המוסריות ואת המצפון בצורה טבעית לאדם. וכאשר אדם רצח למרות המוסריות שמושרשת בקרבו, הרי הוא ראוי לעונש, וזוהי כוונת חז"ל דרך ארץ קדמה לתורה.

אינני יכול לומר על אדם כזה או אחר שהוא טוב יותר או פחות. אולם באופן כללי  אין ספק שכל מצווה ומצווה מקדמת את האדם ומקרבת אותו לבוראו יותר ויותר, וככל שהאדם מקיים יותר מצוות, כך הוא אדם טוב יותר וראוי יותר.

כמו כן,  כל חטא – משהו שהוא נגד רצון הבורא, הוא דבר רע ולא נכון לעשותו ומוריד את האדם מרמתו וממעלתו.

* * *

2. מדוע אומרים שילדים עם תסמונת דאון הם בעלי נשמה גבוהה?

כל יהודי נולד בעולם לצורך תכלית מסוימת בעבודת ה': לעשות מצוות, לעמוד בניסיונות וכו'. כאשר אדם נולד ואינו חייב במצוות, הרי שברור שנשמתו כבר מתוקנת ואינו בא אלא לסבול מעט בעולם הזה, כדי לעלות נקי לעולם הבא ללא צורך הכניסה לגיהנום. ולכן מקובל בידינו שבעלי תסמונת הם נשמות גבוהות, וכך גם כל הנולדים חולים בצורה כזו שהם פטורים מהמצוות, הם בעלי נשמה גבוהה מסיבה זו.

(צילום: shutterstock)

 

3. שמעתי במספר הרצאות שהדבר הראשון שהקב"ה ברא הוא את האותיות, ושהשפה הראשונה שכולם דיברו זו השפה העברית. משם התפתחו כל השפות, ואת התורה קיבלנו רק במעמד הר סיני.

אמא שלי שאלה אותי באיזו שפה דיברו לפני שקיבלנו את התורה, ולא ידעתי מה לענות לה. הרי לא קיבלנו את ספר התורה עם בריאת העולם. שאלתי היא, איך זה שדיברנו עברית עוד לפני שקיבלנו את התורה, ובאיזו שפה דיבר האדם הראשון.

אדם הראשון דיבר בלשון הקודש, וכן כל בניו עד דור הפלגה, שאז נפרדו הגויים ללשונות רבים ושונים. אבל אבותינו נשארו בשפת הקודש, וכל בני ישראל דיברו תמיד בלשון הקודש גם לפני מתן תורה.

(צילום: shutterstock)

4. האם מותר לאישה לתקוע בשופר?

אף על פי שאישה פטורה מלשמוע קול שופר בראש השנה (שלחן ערוך אורח חיים סימן תקפ"ט סעיף ג'). מכל מקום היא יכולה להחמיר על עצמה ולתקוע בשופר, או לשמוע מאיש את תקיעת השופר (שם סעיף ו'). אולם היות שאישה פטורה ממצות תקיעת שופר, היא לא יכולה להוציא את האנשים ידי חובת מצות תקיעת שופר (שם סעיף א').

* * *

5. מדי שבוע דופקים כל מיני אנשים בדלת ומבקשים לתרום למען חולי סרטן וכו'. אף פעם לא סירבתי. בדרך כלל אני לוקח מהם קבלה, וכשהדלת נסגרת מיד זורק אותה. השבוע נכנסו בהפרש של יום-יומיים שני אנשים, וכל אחד למען חולי סרטן. תרמתי לשניהם, לקחתי מהם קבלות, אך הפעם החלטתי לבדוק באתר אינטרנט רשמי בו רשומות כל העמותות לפי מס' העמותה, למי תרמתי. אחת "העמותות" שתרמתי לא מופיעה ברשימה זו. עכשיו אני כבר לא יודע מה לעשות. לא לתרום לאף אחד שדופק בדלת ומבקש לתרום?

להמשיך לתרום, אף אם יש חשש שמאן דהוא יכול לשקר, הרי אתה מקיים את המצווה שלך. אם אתה נותן סכום גדול יותר, תבדוק לפני התרומה אם העמותה מופיעה ברשימה. כמובן שאם יחזרו איליך אחד מאלו שמשקרים – אין לתת להם כל תרומה, ואף תוכל לדרוש את כספך בחזרה.

* * *

6. איך וממתי זה קרה שעם ישראל התחלק לדתיים וחילונים? זאת אומרת אם נולדתי חילונית, מה השורש של זה? היכן וכיצד הייתה ההתפלגות, ולמה?

עם ישראל רובו ככולו במשך שנות הגלות היה שומר תורה ומצוות בעיקרו. כמובן שהיו לכל אחד הניסיון האישי שלו והנפילות, אבל באופן כללי היה ברור שכל יהודי מחויב לשמור את המצוות. בודדים שבחרו לכפור היו ממירים את דתם ולא היו מזדהים כיהודים.

לפני כ-200 שנה לערך התחילה תנועת ההשכלה בארצות אשכנז. אלו התחילו לזלזל בתורה ובמצוותיה וכפרו בתורה מסיני, תנועה שהלכה והתפתחה והגיעה לשיאה לאחר מלחמת העולם הראשונה, שאז ניתן לומר שרוב יהדות אשכנז לא היתה שומרת מצוות.

בקום המדינה, עם העליות הגדולות מארצות ערב, עקרו שליטי הארץ דאז את הדת מרוב בני ספרד.

עד כאן בקצרצרה ממש הפן ההיסטורי.

בפן הרוחני.

ברור למעלה מכל ספק שכל מי שנולד לאם יהודייה – תפקידו הוא להגיע לשמירת המצוות במלואן. זה תכלית הקיום של כל יהודי באשר הוא. לכן מי שנולד חילוני, מוטל עליו התפקיד ללמוד ולהבין את המצוות אשר ציווה אותנו ה' אלוקינו, כדי להגיע לשמירת המצוות כראוי.

קשה לדעת מה הסיבה שהקב"ה בחר שפלוני/ת יוולד בבית פלוני, אולם ברור שאין זה טעות והקב"ה בחר דווקא שפלונית תיוולד בבית חילוני כדי שתזכה לחזור בתשובה ותזכה לתקן את מעשיה מגלגול קודם. נניח מישהי שבגלגול קודם בחרה לעזוב את הדת, והקב"ה ברחמיו בחר לתת לה צ'אנס נוסף, היא תרד בבית חילוני וה' ישלח לה הרהורי תשובה. ואם היא תחזור בתשובה שלימה, היא תזכה לתקן את כל מה שפגמה גם בגלגול קודם. יש עוד מנפלאות הבורא למה כל אחד ואחת נולד בבית מיוחד, אולם כפי שכתבתי, ברור שתכלית הבריאה של כל יהודי ויהודייה בכל מקום שהוא, הוא להגיע לשמירת מצוות ולהכרת הבורא.

* * *

7. מישהו שלקח חפצים מהצבא בלי רשות ויש חשש לגזל, מה צריך לעשות כדי לתקן את הדבר? האם מספיק לזרוק אותם או שעדיף לתת אותם למישהו/י מהמשפחה?

צריך להחזיר את זה לצבא בדואר אנונימי או במבצעים שמתקיימים מפעם לפעם בצבא להחזרת רכוש גנוב ללא עונש.

* * *

8. אני כבר הרבה זמן חוזר בתשובה, ורציתי לדעת איך אני יכול לעשות תשובה על כל החטאים שלי, שאני אפילו לא זוכר מהם החטאים האלה? הם כל כך רבים שהם כבר לא זכורים לי, וכל מיני חטאים שאפילו לא ידעתי שעשיתי או שלא ידעתי שהם אסורים בכלל, וכל מיני חטאים שעשיתי בכלל, במזיד ולא במזיד.

האם אפשר לעשות על כל אלו תשובה במכה, כלומר להזכיר את כולם, להתוודות, להתחרט עליהם, ולעזוב אותם? ואם כן, איך בכלל אני אזכר בהם? ואיך לעשות את זה? ואם יש עוד משהו טוב לעשות, איזו תענית או לקרוא משהו... אני כבר לא יודע מה לעשות. איך אני עושה על כל אלו תשובה כללית?

תאמר "חטאתי עוויתי פשעתי בעוונות רבות", ותזכיר את כל העוונות שהנך זוכר. את כל יתר העוונות אין צורך להזכיר, והקב"ה מוחל וסולח לכל העוונות. בכל פעם שתיזכר בעוון שלא התוודית עליו, תתוודה עליו.

* * *

9. האם מותר לכסוס ציפורניים בשבת?

אסור בהחלט.

* * *

10. האם מותר לי להקשיב לסליחות בשידור חי ולהתפלל בצורה מלאה כמו בבית הכנסת בזמן שאני נמצאת בבית?

אם את שומעת סליחות בשידור חי, את יכולה לומר סליחות כרגיל, כולל לענות לי"ג מדות כשאת שומעת אותם מן הצבור, וכן לענות אמן אחר הקדיש של שליח צבור (חזון עובדיה על ימים נוראים עמוד כ"א).

הנקראים ביותר
הידברות שופס

בחסדך בטחתי - הרב יגאל כהן

55 ש"חלרכישה

מוצרים נוספים

המכתב - הרב יצחק פנגר

ספר קהלת עם פירוש ’נזר החכמה’ של הרב זמיר כהן

אנשים מספרים עצמם 9 - חיים ולדר

ילדים מספרים על עצמם 10 - חיים ולדר

משולש שחור - דגם 1012

נטלה מודרנית "ציפורים מעגל"

לכל המוצרים