הרב יגאל כהן - האם אנחנו חיים בשקר?

הרב יגאל כהן

הייתכן שאנחנו חיים 120 שנה של חיים שלמים אך חיים בשקר? הרב יגאל כהן מנפץ לנו את אשליית החיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:14,863 --> 00:00:15,689
.שלום לכולם

2
00:00:17,304 --> 00:00:24,550
היום הייתי רוצה לדבר על מידת הקנאה

3
00:00:27,968 --> 00:00:32,813
שהיא מידה מאוד מאוד שכיחה, ונמצאת

4
00:00:32,913 --> 00:00:39,008
.אצל כולנו, וכמעט ואי אפשר להימנע ממנה

5
00:00:41,226 --> 00:00:47,800
,אז כמו שאנחנו משתדלים בדרך כלל בשיעורים
,אני אתחיל להסביר מהי קנאה, כמה היא רעה

6
00:00:48,453 --> 00:00:54,700
,כמה היא משפיעה לנו על החיים, ובעזרת השם
לאחר מכן, אני אשתדל להסביר גם

7
00:00:54,800 --> 00:00:55,916
.איך אפשר לעבוד על הקנאה

8
00:00:56,874 --> 00:01:00,720
,זאת לא חוכמה רק להגיד שזה לא טוב
,צריך גם ללמד את עצמי ואתכם

9
00:01:01,808 --> 00:01:03,790
.איך לוותר על מידת הקנאה

10
00:01:05,858 --> 00:01:10,340
אז קודם כול, מידת הקנאה היא מידה
:מובנית באדם. בתורה כתוב

11
00:01:10,414 --> 00:01:19,210
,"כי יצר לב האדם רע מנעוריו"
.רע מנעוריו", האדם נולד עם מידות רעות"

12
00:01:20,822 --> 00:01:24,730
למה? כדי שיקבל שכר על זה שהוא
.עובד על המידות שלו

13
00:01:25,988 --> 00:01:31,390
,אם היינו נולדים מושלמים, חיים מושלמים
.אז על מה מגיע לי שכר? לא מגיע לי שכר

14
00:01:31,953 --> 00:01:37,530
,אבל ברגע שאני נולד עם חסרונות
ואני לאט לאט משפר אותם ומייעל אותם

15
00:01:38,122 --> 00:01:42,554
ונהפך להיות אדם טוב יותר אז מגיע
,לי על זה שכר. אז הקב"ה שמח

16
00:01:42,565 --> 00:01:43,765
.עשיתי פה משהו בעולם הזה

17
00:01:46,604 --> 00:01:51,770
,אולי המידה הכי מובהקת שרואים בילדים
.זו מידת הקנאה. זה משהו מדהים

18
00:01:51,793 --> 00:02:00,673
כל אדם שיש לו ילדים, רואה שהילד יכול
,להיות רגוע, שלו, מחייך, שמח

19
00:02:00,759 --> 00:02:07,540
משחק במשחקים עד שהוא רואה שלאח שלו
.יש משחק יותר יפה משלו

20
00:02:08,718 --> 00:02:14,550
.אבל לפני 5 דקות המשחק שלך היה בסדר
שלי היה בסדר, אבל לא ייתכן בעולם-

21
00:02:15,451 --> 00:02:16,850
.שהוא יקבל יותר טוב ממני

22
00:02:18,653 --> 00:02:21,540
,יש את זה לכל ילד בעולם
,ואנחנו גדלים עם זה

23
00:02:21,849 --> 00:02:27,744
,חשבנו שזה נעלם - זה לא נעלם
,אבל אצל מבוגרים, לא נעים להגיד את זה

24
00:02:27,844 --> 00:02:29,513
.בפה - זה נשאר לנו בפנים

25
00:02:30,865 --> 00:02:35,499
זה יכול להיות ברגע החתונה, שהחבר שלך
:מתחתן ואתה מתחתן, ואתה אומר

26
00:02:35,508 --> 00:02:40,820
למה הוא קיבל אישה כזו, ואני קיבלתי"
,אישה כזו?" וזה ממשיך בילדים

27
00:02:41,479 --> 00:02:50,353
,בבית, בריהוט שהוא קנה לבית, מטבח אמריקאי
,"מטבח כזה... "ואני קיבלתי מטבח כזה

28
00:02:50,848 --> 00:02:57,393
אפילו בהצלחה, ברכב, רכב, בן אדם קנה
רכב, נהנה, איזה יופי, מראה לכל השכונה

29
00:02:57,410 --> 00:03:02,060
?את הרכב. עד מתי הוא נהנה עם הרכב
.עד שהחבר שלו קנה רכב יותר טוב

30
00:03:03,622 --> 00:03:06,590
.ואז הרכב שלך כבר נראה רכב גרוטאה

31
00:03:07,527 --> 00:03:12,420
,לפני יומיים הרכב היה מקסים, נכון
,אבל כשהחבר שלי קיבל רכב יותר טוב

32
00:03:13,203 --> 00:03:18,120
זה לא מסתדר לי. ממקום העבודה, אתה יכול
,לקבל רכב ממקום העבודה, הכול בסדר

33
00:03:19,105 --> 00:03:22,630
,אבל אם החבר שלך קיבל רכב יותר טוב ממך
,אתה כבר שונא את בעל הבית

34
00:03:22,649 --> 00:03:29,660
.אתה לא מוכן לקבל שום דבר. לא מוכן לקבל
איך ייתכן בעולם שאני אהיה עם רכב כזה"

35
00:03:30,022 --> 00:03:33,719
"?וחברי יהיה עם רכב יותר טוב ממני"
.קנאה מידה מובנית

36
00:03:35,480 --> 00:03:39,639
,רקב עצמות קנאה", אומר שלמה המלך"
."רקב עצמות קנאה"

37
00:03:41,038 --> 00:03:44,300
,יש מסבירים את זה על העולם הבא
.ויש מסבירים את זה על העולם הזה

38
00:03:44,573 --> 00:03:50,000
,רקב עצמות קנאה". עכשיו, שלמה המלך"
:כשהוא אומר משהו, צריך לקחת בחשבון

39
00:03:50,822 --> 00:03:55,847
,אם היה בא אליכם איזה יהודי כזה נמוך
...מבוגר, אשתו כבר קצת... אתה יודע

40
00:03:56,226 --> 00:03:58,254
,והוא אומר לך: "עזוב אותך
."'שקר החן והבל היופי'

41
00:04:00,373 --> 00:04:03,250
,שטויות, "שקר החן והבל היופי
."אישה יראת השם, היא תתהלל

42
00:04:03,635 --> 00:04:07,795
,אמרו לו: בטח, אין לך חן ואין לך יופי
,אז מה אתה אומר? "שקר החן והבל היופי

43
00:04:07,862 --> 00:04:09,441
.אישה יראת השם...", אתה מנחם את עצמך"

44
00:04:10,909 --> 00:04:15,540
אבל אם שלמה המלך אומר את זה: "שקר החן
.והבל היופי", הוא ראה 1,000 נשים

45
00:04:16,288 --> 00:04:20,570
,משל על כל העולם, כשהוא אומר משהו
,הוא כנראה יודע מה הוא אומר

46
00:04:20,945 --> 00:04:31,093
,"היה חכם מכל אדם, "רקב עצמות קנאה
,זה אומר שיש לך, במובן הנפשי

47
00:04:31,108 --> 00:04:33,289
.ריקבון פנימי, חס ושלום

48
00:04:34,264 --> 00:04:41,120
ריקבון פנימי, כמו שאומרת הגמרא: אין לו
.טעם באוכל. לבן אדם אין טעם באוכל

49
00:04:41,146 --> 00:04:45,870
אין לו טעם בחיים, אם יש בו את מידת
.הקנאה, כי הוא כל הזמן מסתכל על אחרים

50
00:04:47,417 --> 00:04:52,100
,כל הזמן, כל דבר שיהיה לך בחיים
.בסופו של דבר, לא תיהנה ממנו

51
00:04:52,530 --> 00:04:56,490
למה לא תיהנה ממנו? כי תמיד יהיה מישהו
.יותר מוכשר ממך. לא יעזור

52
00:04:57,354 --> 00:05:01,346
תמיד למישהו יהיה את האישה היותר יפה
מאשתך. תמיד למישהו יהיה את הרכב

53
00:05:01,358 --> 00:05:05,270
היותר טוב משלך. לא יעזור כלום, גם אם
,תקנה את הרכב הכי יקר בארץ היום

54
00:05:06,280 --> 00:05:10,980
.שבוע הבא יצא רכב אחר יותר יקר
.אז לא נגמר. אין טעם בחיים

55
00:05:13,090 --> 00:05:15,918
.אדם מסכן, אדם חי בעולם מסכן
,יותר גרוע מזה

56
00:05:18,619 --> 00:05:23,500
אני רואה לפעמים אנשים שמקנאים, אתם
,יודעים, "הקנאה, התאווה והכבוד

57
00:05:23,570 --> 00:05:24,730
."מוציאים את האדם מן העולם"

58
00:05:26,011 --> 00:05:31,470
זה נשמע משפט כזה למעלה, עובר לנו ככה
.מעל האוזן, "הקנאה..." טוב, יאללה

59
00:05:31,869 --> 00:05:36,578
,מישהו פעם שמע את המשפט הזה: "הקנאה
,"התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם

60
00:05:36,586 --> 00:05:41,910
והוא אומר: "בוא'נה, אני לא רוצה לצאת
."מהעולם, מעכשיו אני לא מקנא

61
00:05:43,144 --> 00:05:45,670
נכון? אם אומרים לך: "הקנאה, התאווה
,"והכבוד מוציאים את האדם מן העולם

62
00:05:45,722 --> 00:05:46,690
?אז מה אתה אמור להגיד

63
00:05:47,322 --> 00:05:51,670
כבוד הרב, באמת זה מוציא את האדם"
.מן העולם? או-קיי, אני לא רוצה לקנא יותר

64
00:05:52,154 --> 00:05:56,300
אני - גמרנו, אני מבטל את מידת הקנאה"
.מליבי"! - אף אחד לא עושה את זה

65
00:05:56,697 --> 00:05:59,467
הרוב שומעים: "קנאה מוציאה את האדם
,מן העולם...", יאללה, הבנתי

66
00:05:59,616 --> 00:06:05,010
,מעניין, זה נכון, הרב צודק שהקנאה לא טובה
,אבל הולך לישון אותו אדם, קם בבוקר אותו אדם

67
00:06:05,149 --> 00:06:06,126
.ממשיך לחיות את החיים

68
00:06:08,418 --> 00:06:13,100
,מה שאמרתי לכם עד עכשיו על הקנאה
זה רק ההתחלה של כמה דברים גרועים

69
00:06:13,116 --> 00:06:21,146
קורים מקנאה. יש משהו הרבה הרבה הרבה
יותר גרוע: קנאה יכולה להביא את האדם

70
00:06:21,162 --> 00:06:22,850
.בסופו של דבר לידי רציחה

71
00:06:24,714 --> 00:06:32,219
:אדם מתחיל בלקנא, חומד, כמו שאומרת הגמרא
,'בהתחלה אדם עובר על 'לא תחמוד

72
00:06:33,404 --> 00:06:36,885
,'אחרי זה עובר על 'לא תגנוב
,'בסוף הוא עובר על  'לא תרצח

73
00:06:38,247 --> 00:06:44,570
תקשיבו טוב, אחים יקרים, אני אגיד לכם
,את האמת, הדברים שאני אומר לכם היום

74
00:06:44,600 --> 00:06:45,540
.שינו לי את החיים

75
00:06:47,036 --> 00:06:53,570
,תאמינו לי, החיים יכולים להיות מתוקים
מתוקים מדבש כי לכל מחלות הנפש

76
00:06:53,588 --> 00:06:59,609
.בעולם, בתורה יש תרופה
.והתרופה היא מתוקה

77
00:07:00,606 --> 00:07:05,400
בן אדם עכשיו אומר: מה הכי כיף יהיה לך
?בעולם? מה יהיה לך הכי כיף בעולם

78
00:07:06,457 --> 00:07:11,980
איזה 20 מיליון שקל. אני קונה לי את בית
,החלומות, את הבריכה שאני רוצה

79
00:07:12,452 --> 00:07:14,570
.את הרכב שאני רוצה - זה יעשה אותי מאושר

80
00:07:15,229 --> 00:07:21,170
אני אומר לכם, אחים יקרים, אתה יכול להיות
הרבה יותר מאושר רק אם תלמד איך התורה

81
00:07:21,185 --> 00:07:27,311
,מצווה אותך, יותר נכון - מלמדת אותך
להתנהג בחיים, אתה תהיה מאושר

82
00:07:27,320 --> 00:07:34,299
,יותר מ-20 מיליון כי כשיהיה לך 20 מיליון
,אתה תקנה בית בבני ברק

83
00:07:35,159 --> 00:07:38,370
אני מתאר לעצמי שתוכל לעשות בית פרטי
.בבני ברק אפילו עם בריכת שחיה

84
00:07:39,867 --> 00:07:44,300
ותקנה רכב 'מרצדס' 500. אני מתאר
.לעצמי יש כזה דבר 'מרצדס' 500

85
00:07:44,658 --> 00:07:46,380
.אני שמעתי יותר - 700

86
00:07:48,576 --> 00:07:49,860
?מה אתה חושב יקרה אחרי חודשיים

87
00:07:51,417 --> 00:07:56,370
אתה תהיה בפגישת עסקים, ואותו אחד
?יגיד לך: איפה אתה גר

88
00:07:56,400 --> 00:07:57,900
.אתה תגיד לו: בבני ברק
?מה אתה אומר-

89
00:08:00,018 --> 00:08:01,276
?למה, איפה אתה גר
.בסביון-

90
00:08:01,947 --> 00:08:04,740
?מה אתה אומר. כמה עלה לך הבית
.שלי? 35 מיליון-

91
00:08:05,551 --> 00:08:08,230
,אני הבאתי אריחים מזה, משבדיה
,מאיטליה, מזה, מזה

92
00:08:08,630 --> 00:08:10,816
...הבאתי מברית המועצות, הבאתי

93
00:08:11,820 --> 00:08:15,411
,ואז, פתאום הבית שלך בבני ברק צעצוע
?מה זה הבית הזה

94
00:08:16,580 --> 00:08:22,889
.יש לו מנה, רוצה מאתיים". אין אדם מאושר"

95
00:08:23,840 --> 00:08:26,193
,קח את המיליארדר הגדול ביותר בעולם
,ריבון העולמים

96
00:08:26,206 --> 00:08:29,186
יש לו 20 מיליארד, 30 מיליארד, 40
,מיליארד, 50 מיליארד

97
00:08:29,642 --> 00:08:32,186
,הוא ובניו וצאצאיו, עד סוף כל הדורות

98
00:08:32,496 --> 00:08:35,892
.עוד מיליון שנה, הוא יכול לחיות לבד
?מה אתה עובד

99
00:08:36,749 --> 00:08:41,420
התאווה והקנאה - איך יכול להיות שאני
,לא מספר 1 בעולם? ויותר מזה

100
00:08:41,438 --> 00:08:45,370
הוא מספר 1, הוא ממשיך לעבוד כמו חמור
.כדי שמישהו אחר לא יהיה מספר 1

101
00:08:47,276 --> 00:08:49,348
.אין לו טעם בחיים, הבן אדם מסכן

102
00:08:50,623 --> 00:08:53,880
,הבן אדם מסכן! כנסו אחים יקרים
,לרבי חיים קנייבסקי הביתה

103
00:08:55,153 --> 00:08:59,530
,זה ספר מוסר! הוא כל הזמן מחייך
!הוא מאיר כמו פרוז'קטור

104
00:09:00,305 --> 00:09:03,940
,יש לו מטבח משנת 1,900 ואנטיוכוס
.אני לא יודע איזה מטבח זה בכלל

105
00:09:04,565 --> 00:09:07,840
,דלת נופלת, איזה ברזים, מה
.ברזים שאני הייתי ילד

106
00:09:08,158 --> 00:09:14,010
כשאני הייתי ילד, הם היו נקראים ברזים
!ישנים. איזו פשיטות בבית, והבן אדם מאושר

107
00:09:15,233 --> 00:09:18,848
...אין אושר בעולם אמיתי, כל
אתה תיסע עכשיו למקום הכי

108
00:09:19,032 --> 00:09:23,778
מטורף בעולם, יבוא תמיד חבר שלך
.ויראה לך שיש מקום יותר טוב מזה

109
00:09:25,185 --> 00:09:30,230
,'הקנאה מביאה את האדם ל'לא תחמוד
,'לא תחמוד' מביא את האדם ל'לא תגנוב'

110
00:09:30,813 --> 00:09:32,620
.'לא תגנוב' מביא את האדם ל'לא תרצח'

111
00:09:33,376 --> 00:09:35,408
:בדיוק כמו שהיה בזמן אליהו הנביא

112
00:09:36,003 --> 00:09:38,060
,איזבל הייתה אשתו המרשעת של אחאב

113
00:09:38,297 --> 00:09:43,200
מלך ישראל. היה מלך רשע, ואשתו
.הייתה רשעית כפול ממנו

114
00:09:44,141 --> 00:09:49,640
,הייתה כרם אחת - היה מלך, היה לו הכול
,כרם אחת לנבות, נבות היה לו קול יפה

115
00:09:49,653 --> 00:09:53,290
,היה בא לבית המקדש, היה שר שירים
.היה עושה מקאם יפה, משמח לב בני אדם

116
00:09:54,435 --> 00:09:59,441
נבות... איזבל הזאת, הרשעית הזאת
,ראתה את הכרם, הייתה כרם יפה כזאת

117
00:09:59,492 --> 00:10:02,900
.הייתה בשכנות למלך. רצתה את הכרם

118
00:10:03,040 --> 00:10:06,210
,באה לנבות, אמרה לו: אדוני
.כמה אתה רוצה? אני משלמת

119
00:10:07,213 --> 00:10:10,450
,אמר לה נבות: זה כרם שקיבלתי מאבותיי
.אני לא יכול לתת אותה ככה

120
00:10:13,004 --> 00:10:16,807
,ואז הייתה עליה לבית המקדש. היו 3 רגלים
שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את"

121
00:10:16,829 --> 00:10:19,345
פני ה' אלוהיך", היה צריך לעלות"
.לבית המקדש

122
00:10:19,815 --> 00:10:23,570
נבות פחד, אמר: אם אני אעלה עכשיו
לבית המקדש... היו באים הרבה לשמוע

123
00:10:23,588 --> 00:10:29,360
את הקול היפה שלו - אז זאת המרשעת
.תיקח לי את הכרם. לא עלה

124
00:10:29,806 --> 00:10:33,430
,אבל הקב"ה הבטיח שאם יעלו לרגל
,אף אחד לא יגע בארצך

125
00:10:33,670 --> 00:10:40,640
היה חלש באמונה. איזבל טיכסה עצה
.מה לעשות, רצתה את הכרם

126
00:10:41,555 --> 00:10:48,490
,יש לך את כל המלוכה, את אשת מלך, את מלכה
?כרם של המסכן הקטן הזה

127
00:10:49,518 --> 00:10:55,450
,הלכה ולקחה שני עדים, שילמה להם כסף
שהעידו בסנהדרין שהוא קילל את הקב"ה

128
00:10:55,469 --> 00:10:55,970
.ואת המלך

129
00:10:58,039 --> 00:10:59,690
.מיד הוציאו אותו, סקלו אותו באבנים

130
00:11:01,201 --> 00:11:06,850
,בא אליו אליהו הנביא ואמר לו: "רשע
"?הרצחת וגם ירשת

131
00:11:07,774 --> 00:11:11,340
מי שמורד במלכות, כל הנכסים שלו הולכים
...למלך. לקח לו גם את המלך

132
00:11:11,384 --> 00:11:16,830
,על זה אומרת הגמרא: מי שמתחיל בקנאה
.סופו ב'לא תחמוד', הוא רוצה לקנות

133
00:11:17,551 --> 00:11:20,240
.הוא לא יקנה, הוא יגנוב
.הוא לא יצליח לגנוב, הוא ירצח

134
00:11:22,427 --> 00:11:27,800
,היום אתה רואה בן אדם יושב ומלכלך
,יכול להיות לו זקן עד הרצפה

135
00:11:28,109 --> 00:11:35,220
:מתפלל: "אוי אוי אוי אוי אוי", אבל פתאום
,ויפתח השם את פי האתון" - מקלל ומלכלך"

136
00:11:35,278 --> 00:11:40,409
?ומלכלך. מה יש לך, נשמה? מה עשה לך
.הקנאה מדברת מתוך גרונו

137
00:11:40,953 --> 00:11:42,441
.הקנאה מעבירה אותו על דעתו

138
00:11:43,828 --> 00:11:49,983
,בן אדם לא יכול לקבל את מה שהשם נתן לך
.הוא מקנא במה שיש לזולת

139
00:11:49,996 --> 00:11:52,801
?מה אכפת לך מה יש לזולת

140
00:11:52,836 --> 00:11:57,120
אתה יכול להיות רב, אתם חושבים
?שרבנים - אין להם יצר הרע

141
00:11:58,128 --> 00:12:01,230
.אצלם הוא בשיא הכוח
.בשיא הכוח

142
00:12:02,790 --> 00:12:07,580
".כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו"
,אתה יכול לתת שיעור, באים לך 50, 60

143
00:12:07,590 --> 00:12:13,064
איש, ישתבח שמו לעד! איזה חלק, מתנה
.קיבלתי מהשם שאני יכול לתת שיעור

144
00:12:14,777 --> 00:12:21,288
עד מתי תיהנה מהשיעור שלך? עד שתבוא יום
.אחר ותראה רב אחר והשיעור שלו יותר מלא

145
00:12:22,487 --> 00:12:27,960
:או שבא לך אחד ואומר לך אחרי השיעור שלך
...בוא'נה, הייתי אתמול בשיעור של הרב ההוא"

146
00:12:28,400 --> 00:12:30,970
"!איזה שיעור"
?יעני, מה אני

147
00:12:32,913 --> 00:12:39,490
.זהו. מסוגל לצאת עליו בחרב וחנית
ואתה רואה מחלוקות נוראיות שקורות

148
00:12:39,532 --> 00:12:44,103
,בעם ישראל - שום דבר, הרבי איננו
?אפשר להסתדר, מה הבעיה

149
00:12:44,325 --> 00:12:49,800
.זה יש לו את החלק שלו
?לא! למה שיאהבו אותו יותר ממני

150
00:12:50,587 --> 00:12:56,890
,שאול מלך ישראל, אחים יקרים
שאול מלך ישראל צדיק יסוד עולם

151
00:12:56,952 --> 00:13:02,960
היה ענוותן. מורם מעם היה גבוה מאוד
.אבל ענוותן ולכן הוא זכה במלוכה

152
00:13:04,124 --> 00:13:07,730
.שאול מלך ישראל - נכנסה בו רוח רעה
?מתי נכנסה בו רוח רעה

153
00:13:07,743 --> 00:13:09,192
.כשרצה להרוג את דוד

154
00:13:10,552 --> 00:13:18,807
כשבנות ישראל, כשחזר דוד מהמלחמה
,"ובנות ישראל שרו: "הכה שאול באלפיו

155
00:13:19,010 --> 00:13:20,826
."ודוד ברבבותיו"

156
00:13:22,379 --> 00:13:27,110
אה, דוד? הקטנצ'יק הזה? הג'ינג'י הזה
?יותר טוב ממני

157
00:13:28,068 --> 00:13:36,160
,נכנסה בו רוח רעה, רוח של מרה שחורה
?עצבות. הרי איך דוד הגיע למלך

158
00:13:36,766 --> 00:13:40,630
ראו שהמלך עצוב, אמרו: מה נעשה
?כדי לשמח את המלך

159
00:13:41,213 --> 00:13:47,130
,יש יהודי צדיק, כולם אוהבים אותו
.דוד קוראים לו, דוד בן ישי

160
00:13:47,559 --> 00:13:54,190
,ודוד הזה "יודע נגן". היה יודע לנגן
.עושה מנגינות יפות. אמרו: תביאו אותו

161
00:13:54,507 --> 00:13:56,400
.ככה היה מתחיל דוד המלך להכיר אותו

162
00:13:57,376 --> 00:14:04,350
:שאול המלך נכנס למרה שחורה בגלל שהוא שמע
,"הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו"

163
00:14:04,370 --> 00:14:08,380
,ריבונו של עולם! אבל אתה הכית אלפים
,אז הוא הכה עשרות אלפים

164
00:14:08,417 --> 00:14:12,909
רבבותיו" זה עשרות אלפים, אבל אתה הכית"
?...אלפים! שרו לך, מה אכפת לך מה יש

165
00:14:13,106 --> 00:14:17,230
,לא יכול, אתה לא יכול לחיות עם זה
!או אני לבד, או אף אחד

166
00:14:17,248 --> 00:14:23,090
?כמו שבאו לאחד, המלך אמר לו: מה אתה מבקש
.שני חברים, אמר: שניכם, כל אחד יבקש בקשה

167
00:14:23,542 --> 00:14:27,410
,חשב: אם אני אבקש, ההוא ישמע
,יבקש יותר ממני. אמר למלך

168
00:14:27,440 --> 00:14:31,598
,הוא מבקש שיוציאו לו עין אחת
.כדי שלשני יוציאו פעמיים

169
00:14:33,231 --> 00:14:40,110
:עד כדי כך קנאה מביאה את האדם
,הרס משפחות, מלחמות בין חמה לגיסה

170
00:14:40,297 --> 00:14:45,740
בגלל שאישה מקנאה: אמרת לי: "האוכל של
אימא שלך יותר טעים? אני אראה לך מה זה

171
00:14:45,758 --> 00:14:46,141
"...יותר טעים"

172
00:14:47,486 --> 00:14:52,560
.וההיא בגיסתה ודודה וסבתא
,בואו נפרגן, ריבון העולמים

173
00:14:52,790 --> 00:14:55,090
?מה מפריע לנו שטוב לאחר

174
00:14:55,957 --> 00:15:00,920
יש מצבים, אני מעיד בעצמי, כן? מצבים כאלה
,שאתה לא כל כך במצב רוח

175
00:15:00,943 --> 00:15:05,140
אתה נוסע ברכב, אתה רואה איזה אחד
.יושב ברכב מבסוט, שמח

176
00:15:06,480 --> 00:15:09,780
?על מה אתה שמח אתה, תגיד לי? מה זה שמח

177
00:15:11,110 --> 00:15:13,610
אתה לא מסוגל לראות מישהו שמח
.כשאתה לא שמח

178
00:15:14,861 --> 00:15:18,920
?איזו מידה שטבועה בתוכנו, מה
.אני איהנה ואף אחד אחד לא ייקח

179
00:15:24,072 --> 00:15:29,610
.ויותר גרוע מכול, אתה לא נהנה מהחיים

180
00:15:30,608 --> 00:15:34,080
.אדם קנאי, לא יכול ליהנות מהחיים לעולם

181
00:15:34,932 --> 00:15:39,553
לא יעזור. עכשיו, כל אחד הוא קנאי, אין אחד
שהוא לא קנאי אבל אני מדבר על

182
00:15:39,646 --> 00:15:45,430
מי שקנאי ברמה יותר גבוהה, אז אצלו
.ההנאה מהחיים, היא באמת - אין לו טעם

183
00:15:47,451 --> 00:15:50,950
,אתה בא לקנות פרחים לאשתך בשבת
,אתה קונה לה זר יפה

184
00:15:51,629 --> 00:15:55,580
,ואז אתה רואה את ההוא קונה פרח יותר יפה
.אז הפרחים שלך כבר לא נראים טוב

185
00:15:55,741 --> 00:16:01,830
קנית דירה, הדירה שלך יפה, אבל חבר שלך
.קנה דירה יותר יפה, החיים שלך לא שווים

186
00:16:02,552 --> 00:16:07,540
זה לא נגמר. זה לא נגמר, זה מתחיל
...ביומיום, זה לא נגמר: במקום העבודה

187
00:16:08,360 --> 00:16:13,090
עכשיו, אתם יודעים מה זה? זה בן אדם
,שיש לו מחלה, והוא לא מבין - נשמה

188
00:16:13,333 --> 00:16:16,810
,אם תתרפא ממנה, השמיים הם הגבול
.אתה פשוט תיהנה מהחיים

189
00:16:17,482 --> 00:16:22,300
,תיהנה מעבודת השם שלך בכלל
.אתה תוכל לעבוד את השם בשמחה

190
00:16:22,342 --> 00:16:23,276
.בשמחה

191
00:16:24,093 --> 00:16:26,660
,אתה לא יכול לעבוד את השם בשמחה
.אם אתה צר עין

192
00:16:28,130 --> 00:16:37,376
ויש משהו יותר גדול מהכול, ואני אומר לכם
אחים יקרים, קחו את זה הביתה, תשננו

193
00:16:37,386 --> 00:16:40,344
.את זה כי זו הברכה של הבן אדם

194
00:16:40,465 --> 00:16:47,740
:אני שומע בני אדם מדברים עליי, ואני אומר
ריבונו של אדם, איך בן אדם יכול להגיע

195
00:16:47,758 --> 00:16:48,967
?למוח כזה מעוות

196
00:16:50,392 --> 00:16:56,400
,אני לא מתרגש מזה, אני באמת גם מוחל להם
אני רק לא מצליח להבין איך בן אדם

197
00:16:56,459 --> 00:16:58,050
?ירא שמיים יכול להגיע לעיוות כזה

198
00:16:58,779 --> 00:17:00,410
?מה גורם לבן אדם להגיע לכזה דבר

199
00:17:01,910 --> 00:17:04,920
.צרות עין. אני מתבייש להגיד את זה

200
00:17:06,018 --> 00:17:11,020
מה אכפת לך לפרגן? הרי בינינו, אני
?בסך הכול בקרוון פה, מה אנחנו פה

201
00:17:11,698 --> 00:17:17,640
,סך הכול בקרוונים, מתגלגלים מחודש לחודש
:סופר את השקלים בשביל להגיע לשקלים

202
00:17:17,726 --> 00:17:21,430
משה, תספור שקלים, אולי נשלם
...את המשכורות, זה זה זה

203
00:17:21,681 --> 00:17:28,560
,מגלגל פה בזה, אנשים מסתובבים פה
מסתכלים: וואו! בטוח... לא יכול להיות

204
00:17:28,582 --> 00:17:32,630
מאיפה הוא הביא כזה שנדליר, אני יודע
?איך קוראים לזה

205
00:17:33,188 --> 00:17:36,491
בטוח הוא סוחר... אני אומר לך, הוא מלבין
,כספים בשוק, אני אומר לך, לא יכול להיות

206
00:17:36,543 --> 00:17:40,080
הבן אדם כל היום יושב... ובאים אליי לפעמים
.אנשים בלי טאקט ומספרים לי את זה

207
00:17:40,628 --> 00:17:43,300
,באים אליי אנשים, אומרים: תגיד לי
,הרב יגאל כל היום יושב ככה על האפנדי

208
00:17:43,319 --> 00:17:46,210
?יושב בבית המדרש יושב לומד
?מאיפה הוא מביא כסף

209
00:17:47,668 --> 00:17:52,950
,אמרתי לו: "יש לי פה מאחורה, פה בפנים
,מכונה, לוחץ על הכפתור, מדפיסה לי כסף

210
00:17:52,980 --> 00:17:54,160
."משלם לו, ישתבח שמו"

211
00:17:56,476 --> 00:18:00,930
,אני שואל אתכם עכשיו, אני שואל: "תגיד לי
"?איך הגעת לשיחה הזו בכלל

212
00:18:02,472 --> 00:18:08,600
כאילו, הוא בא מהכולל, אברך מהכולל, איך
'?הגעת בשיחה שלך עכשיו, 'מאיפה יש לו כסף

213
00:18:08,613 --> 00:18:12,210
,מה זה מעניין אותך? אתה יודע מה
.התחלת לדבר עליי? דבר

214
00:18:12,320 --> 00:18:15,910
מה, אין לך דברים טובים? אין לך דברים
טובים? אז תעביר שיחה, אבל לדבר עליי

215
00:18:15,946 --> 00:18:18,771
...שאני עכשיו עושה ככה
.עכשיו, אני מוחל להם מחילה גמורה

216
00:18:18,822 --> 00:18:21,910
באמת שאני מספר לכם את זה ואין לי
.צער בלב. זה מצחיק אותי

217
00:18:23,183 --> 00:18:27,140
?זה מצחיק אותי איך בן אדם מגיע לזה בכלל

218
00:18:27,691 --> 00:18:30,900
זה כמו שאני אשב איתך עכשיו: תשמעו
?רבותיי, אתם מכירים את הרב ההוא

219
00:18:31,719 --> 00:18:35,360
,מאיפה יש לו כסף? לא יכול להיות
...תגיד לי, מאיפה

220
00:18:35,864 --> 00:18:38,540
"?איך יש לו כל כך הרבה תלמידים"
"?"תגיד, איך אוהבים אותו ככה

221
00:18:39,320 --> 00:18:43,020
?איזה 'בדבחת', מה זה, משעמם לו בחיים
?מה אכפת לך מה יש לבן אדם

222
00:18:43,062 --> 00:18:44,559
!הלוואי שיהיה לו אלף פעמים

223
00:18:45,354 --> 00:18:49,470
"...כמה ילדים יש לך? ישתבח שמו לעד"
...עם העין שלך אתה

224
00:18:52,554 --> 00:18:55,080
?זה לא יפה, נכון
?נכון שזה לא יפה

225
00:18:57,339 --> 00:18:59,750
.אבל יש את זה לכולנו. לכולם יש את זה

226
00:19:01,635 --> 00:19:09,850
אחים יקרים, אני אגיד לכם משהו שגיליתי
:אותו, זה, אם תבינו אותו - חידת החיים

227
00:19:11,542 --> 00:19:13,970
."טוב עין, הוא יבורך"

228
00:19:15,707 --> 00:19:21,968
."טוב עין הוא יבורך"
?טוב עין", מה זה טוב עין"

229
00:19:23,147 --> 00:19:26,830
הוא יבורך". תקשיבו איך הקב"ה ישתבח"
.ויתעלה שמו מנהיג את העולם

230
00:19:27,996 --> 00:19:31,320
?כשאדם הוא טוב עין, מה זה טוב עין
,אתה רואה את החבר שלך מצליח

231
00:19:32,163 --> 00:19:36,660
,אתה רואה אותו יפה עכשיו , לבוש יפה
."אה, סתם עושה דאווינים זה"

232
00:19:37,201 --> 00:19:41,590
עזוב אותך, אני אוכל 10 כמוהו"
.לארוחת בוקר." איזה משפטים כאלה

233
00:19:43,079 --> 00:19:46,850
?למה אתה לא מפרגן לו? למה
?למה אתה לא שמח בשמחתו

234
00:19:47,804 --> 00:19:52,130
,יש אחד, אתה יודע, אני יש לי 5 בנות
,ויש לי חבר, ישתבח שמו

235
00:19:52,721 --> 00:19:57,550
.בן, בן, בן, בן, בן, בן, בן
?כן

236
00:19:57,893 --> 00:20:03,583
עכשיו, להגיד לכם שזה לא 'מגרד' לך
להגיד: בוא'נה, מה, הוא לא משאיר לחבר'ה

237
00:20:03,600 --> 00:20:08,360
משהו? הקב"ה שכח אותנו? שלח איזה
?משהו לכיוון, מה קרה? רק לכיוון ההוא

238
00:20:08,377 --> 00:20:09,230
.תשחרר לנו משהו

239
00:20:11,017 --> 00:20:16,690
הוא בא אליך בחיוך, אומר לך
.מזל טוב, נולד לי בן." יפה"

240
00:20:17,691 --> 00:20:24,619
:מה אדם צר עין אומר באותו רגע
,בטח יצא לו בן מכוער כמוהו"

241
00:20:25,220 --> 00:20:32,140
,מהבול, זה נשמה ירודה משורש עמלק"
."איזה בן בכלל, לא שווה בכלל

242
00:20:33,013 --> 00:20:38,742
מיד מתחיל להגיד... צוחקים כי אתם יודעים
...שיש בזה קצת מהאמת

243
00:20:40,013 --> 00:20:44,730
?למה? למה הוא קיבל ואני לא
?למה אני לא מגיע לי

244
00:20:44,757 --> 00:20:48,803
אה, אם אני לא קיבלתי והוא קיבל, כנראה שזה
לא משהו טוב, לא יכול להיות שהוא

245
00:20:48,814 --> 00:20:49,570
.יקבל משהו טוב

246
00:20:50,145 --> 00:20:53,689
ואז בלב אתה מחפש אתה מחפש איזו נקודה
רעה אצלו - טוב, יש לו אישה כזאת

247
00:20:53,694 --> 00:20:58,357
.על הפנים, הקב"ה ניחם אותו בבנים
,או אומר לו: בטח, אין לו ממה לחיות, מסכן

248
00:20:58,379 --> 00:21:02,590
,אז הקב"ה ניחם... אתה בקיצור
.מחפש משהו רע שינחם אותך

249
00:21:03,400 --> 00:21:08,070
או-קיי, אומר לך הקב"ה: 'על העיני
.ועל הראסי', קיבלתי. בסדר

250
00:21:08,933 --> 00:21:15,980
אבל אתם יודעים שהקב"ה יש לו הנהגה מאוד
.מיוחדת - האדם עצמו, הוא השופט של עצמו

251
00:21:16,602 --> 00:21:19,840
.ככה הקב"ה מנהיג את העולם
:כמו שאומרת הגמרא

252
00:21:19,858 --> 00:21:22,820
כשם שדנתני לכף זכות, כך המקום"
".ידונך לכף זכות

253
00:21:23,354 --> 00:21:26,960
אדם מגיע לעולם הבא, כך הקב"ה גם
.מנהיג את העולם הזה, פה אצלנו

254
00:21:27,761 --> 00:21:33,430
,אדם מגיע לאדם הבא: "ברוך הבא, הו
,ישתבח שמו, כמה תורה למדת

255
00:21:33,484 --> 00:21:37,740
,כמה מעשים טובים"... ההוא מנפח את החזה
:מראים לו סרט. אומרים לו

256
00:21:37,763 --> 00:21:40,943
,כבודו נבחר להיות השופט היום"
".אתה אב בית דין

257
00:21:41,875 --> 00:21:45,860
"?בבקשה, בטח, בשמחה. איפה הנאשם"
.מראים לו סרט

258
00:21:46,630 --> 00:21:53,854
מראים לו את החבר שלו עובר באדום, עובר
,באדום, או צועק על אשתו

259
00:21:55,250 --> 00:21:59,590
"?מה כבודו אומר"
"?רשע, ככה נוסע באדום"-

260
00:22:00,667 --> 00:22:06,260
צריך לפחות גיהינום מדור 7 ולא להוציא"
..אותו עד שיתקלף לו... ויוציאו לו... וזה

261
00:22:06,277 --> 00:22:11,230
וזה וזה ולהיכנס לו ולעשות לו ואולי אחרי"
".זה, אני חושב שאפשר כבר להקל עליו

262
00:22:11,888 --> 00:22:16,760
,אומרים לו: "תחתום בבקשה". חתם
,"אני אב בית דין עכשיו, ישתבח שמו"

263
00:22:16,915 --> 00:22:17,752
.חותם על הפסק

264
00:22:18,556 --> 00:22:23,710
."תודה רבה, הסתיים המשפט"
."בבקשה עכשיו, עכשיו אתה הנאשם"

265
00:22:24,241 --> 00:22:25,812
"?אני נאשם"
".כן, כן, בוא תראה"-

266
00:22:26,489 --> 00:22:32,817
מראים לך סרט אחד על אחד, אחד על אחד
.אבל שם השחקן הראשי זה אתה היית

267
00:22:33,906 --> 00:22:38,290
,מראים לך איך שאתה עברת באדום
,איך שאתה צעקת על אשתך

268
00:22:38,969 --> 00:22:43,473
:ואז אדם תופס את הראש בידיים ואומר
ריבונו של עולם, אני גזרתי את הדין"

269
00:22:43,492 --> 00:22:49,620
,של עצמי! אני גרמתי לעצמי לשפוט"
".תראה, שפטתי את עצמי בחומרה

270
00:22:50,600 --> 00:22:53,470
.נכון, אתה חתמת על הפסק דין
.פסק דין שלך

271
00:22:54,734 --> 00:23:03,280
,אנחנו רואים היום אנשים שעושים טעויות
...אדם עבר באדום: רשע! פה פה פה פה

272
00:23:03,302 --> 00:23:11,050
.אומר, הקב"ה מקליט אותך - צ'יק, הקלטה
,אין בעיה. יום יבוא ואתה תיסע באדום

273
00:23:12,072 --> 00:23:15,931
הקב"ה לוקח את ההקלטה, מכניס לבין דין
של מעלה אומר: רבותיי, תשמעו מה הוא

274
00:23:15,949 --> 00:23:19,970
.פסק על אותו אחד
.פסקת? תקבל מיד

275
00:23:21,008 --> 00:23:25,710
.אדם לא מבין למה יש לו צרות
?כולם שואלים: למה לא הולך לי

276
00:23:25,722 --> 00:23:29,200
?למה זה הולך לו? למה זה מצליח
?למה זה כאן, כל דבר שהוא נוגע - זהב

277
00:23:29,224 --> 00:23:30,630
?זה כל דבר שהוא נוגע - שחור

278
00:23:31,412 --> 00:23:34,320
.העיניים שלך רואות שחור, אתה נוגע בשחור

279
00:23:35,693 --> 00:23:39,780
,אתה רואה איך החבר שלך מצליח
.אתה מיד צר לך העין שלך עליו

280
00:23:40,476 --> 00:23:44,790
,אתה אומר: למה? לא מגיע לו, לא מגיע לו
?זה, מה עשה בכלל בחיים שלו

281
00:23:44,939 --> 00:23:46,450
?למה מגיע לו כל כך הרבה כסף

282
00:23:47,108 --> 00:23:52,920
.הו, ישתבח שמך - הקלטה
?הקלטה. לא מגיע לו, נכון

283
00:23:52,969 --> 00:23:58,230
,למה? "זה ירא שמיים? תראה את הכיפה שלו
,תסתכל איזו כיפה יש לו על הראש

284
00:23:58,537 --> 00:23:59,630
"?על מה מגיע לו כסף"

285
00:24:00,184 --> 00:24:04,130
אני הולך למקווה כל יום, אני מתפלל 3"
".תפילות בציבור, הוא לא מתפלל בציבור

286
00:24:05,181 --> 00:24:09,440
,הו, אומר הקב"ה: יופי, אתה גם
,ישתבח שמו, אתה גם הדיין

287
00:24:09,467 --> 00:24:12,587
.המוציא להורג, אתה הכול. בבקשה - הקלטה

288
00:24:13,914 --> 00:24:18,490
,אז כשאתה בא עכשיו לעשות איזו מצווה
,או רוצה לפתוח עסק

289
00:24:18,565 --> 00:24:22,620
,רוצה לעשות כל דבר בחיים
,הקב"ה מוציא לך את ההקלטה

290
00:24:22,643 --> 00:24:28,250
אומר: תראה, אבל הנה, היום לא התפללת
,במניין, ההוא שלא התפלל במניין

291
00:24:28,271 --> 00:24:31,270
?מה חשבת עליו
,רשע, מרושע, עוכר ישראל

292
00:24:31,304 --> 00:24:33,680
.רוצח, פושע ישראל בגופו ובממונו

293
00:24:34,033 --> 00:24:38,803
- שפכת עליו אש וגופרית
.שפכת על עצמך את האש והגופרית

294
00:24:39,244 --> 00:24:42,649
כי מידה כנגד מידה אתה מתנהג ככה
,לאחרים, אתה צר עין על אחרים

295
00:24:43,369 --> 00:24:45,497
- עינך צרה בהצלחה של בן אדם אחר

296
00:24:45,795 --> 00:24:48,453
.הקב"ה חס ושלום צר בהצלחה שלך

297
00:24:49,626 --> 00:24:53,609
,אבל אם אתה טוב עין
,נשמה טהורה, אתה טוב עין

298
00:24:55,000 --> 00:24:58,604
,אתה רואה בן אדם שמצליח
,את רואה כלה שהתחתנה

299
00:24:59,555 --> 00:25:02,986
,כלה שהתחתנה
.את באה ושמחה באמת

300
00:25:03,661 --> 00:25:06,671
ועוד מעט נלמד איך אפשר להיות
.שמח בהצלחה של האחר. זה לא קל

301
00:25:07,709 --> 00:25:08,424
.זה לא קל

302
00:25:08,913 --> 00:25:11,873
.יש גברת, מסכנה, נכשלה בתיאוריה

303
00:25:12,292 --> 00:25:15,041
.תיאוריה, תיאוריה
.אחרי 12 תיאוריות עברה

304
00:25:15,760 --> 00:25:18,533
,עכשיו טסטים, ישתבח שמו
.טסט אחרי טסט

305
00:25:18,865 --> 00:25:22,628
- אחותה הצעירה
.תיאוריה ראשונה, טסט ראשון

306
00:25:31,164 --> 00:25:33,717
?מה את בוכה
.זו אחותך, היא הצליחה בטסט

307
00:25:34,461 --> 00:25:37,387
,לכי תקני לה זר פרחים
,לכי תקני לה מתנה

308
00:25:38,254 --> 00:25:40,803
.תשמחי באמת, תהיי טוב עין

309
00:25:41,222 --> 00:25:45,196
.לא יכולה
?למה היא מצליחה ואני לא

310
00:25:46,236 --> 00:25:48,935
."טוב עין הוא יבורך"

311
00:25:49,583 --> 00:25:52,504
,אם העין שלך שופטת אנשים לטובה

312
00:25:53,099 --> 00:25:57,410
אם אתה מחפש את הטוב
,שבכל אדם ושמח בהצלחה שלו

313
00:25:58,364 --> 00:26:01,222
אתה רואה בן אדם שהביא
,סברה יותר יפה ממך בלימוד

314
00:26:01,231 --> 00:26:04,550
.אתה אומר: ישתבח שמך שנתת לו חכמה כזאת

315
00:26:05,233 --> 00:26:09,127
:מנשק אותו ואומר
,אשריך שזכיתי ללמוד ממך תורה

316
00:26:09,469 --> 00:26:10,714
.גם אם הוא תלמיד שלך

317
00:26:11,454 --> 00:26:12,528
.תהיה טוב עין

318
00:26:13,345 --> 00:26:15,975
,אתה רואה הצלחה של מישהו אחר
.זה יכול להיות אפילו בחזנות

319
00:26:16,939 --> 00:26:19,482
,אתה רואה בן אדם
,זקן, לא משנה

320
00:26:20,388 --> 00:26:22,368
,מעלים מישהו אחר חזן
:כל רגע הוא מעיר לו

321
00:26:22,833 --> 00:26:25,614
"...נו... נו... נו... נו"

322
00:26:26,146 --> 00:26:28,986
?מה יש לך אתה? לא לקחת כדורים היום
.מה יש לך? תעזוב את הבן אדם

323
00:26:29,748 --> 00:26:30,924
"...נו... נו... נו... נו"

324
00:26:30,935 --> 00:26:34,133
?עכשיו, אתם יודעים מה מצחיק
.הבן אדם חכם, הוא בן אדם חכם

325
00:26:34,723 --> 00:26:36,855
,הקנאה מעבירה אותו על דעתו
.הוא נהיה משובש

326
00:26:37,609 --> 00:26:41,391
,הוא נהיה בן אדם שאתה מסתכל עליו מבחוץ
."אתה אומר: "בוא'נה, הוא מהבול רציני זה

327
00:26:42,320 --> 00:26:44,574
!שחרר את הבן אדם
?מה יש לך ממנו

328
00:26:45,200 --> 00:26:47,741
?מה אתה כל הזמן מעיר לו
?מה אתה כל הזמן רודף אחריו

329
00:26:47,840 --> 00:26:48,725
.הקנאה אוכלת אותו

330
00:26:50,132 --> 00:26:53,293
.הוא מסכן
.אני לא שונא אותו, גם לא כועס עליו

331
00:26:53,514 --> 00:26:56,550
.הבן אדם חולה
.בן אדם מסכן

332
00:26:58,863 --> 00:27:01,626
?עכשיו, מה המסכנות הזאת גורמת, אחים יקרים
?אתם יודעים מה המסכנות הזאת גורמת

333
00:27:02,952 --> 00:27:05,449
?בא לי רב, אתם יודעים מה
.זה לא ייאמן כי יסופר

334
00:27:06,442 --> 00:27:08,816
.יש פה רב יקר וצדיק
.קוראים לו הרב גלזר

335
00:27:10,958 --> 00:27:14,693
,כשהוא בא, נותן פה שיעור
.יש פה בלי עין הרע מפוצץ

336
00:27:15,332 --> 00:27:16,305
.הוא יותר צעיר ממני

337
00:27:17,808 --> 00:27:18,587
.מפוצץ

338
00:27:19,521 --> 00:27:23,226
אנשים עומדים פה, כבר מרוב
,שיש פה אנשים, עשו פה בסטות בחוץ

339
00:27:24,018 --> 00:27:25,220
.בלי עין הרע, ומוכרים

340
00:27:26,091 --> 00:27:27,934
.ויש שיעורים וכולם יוצאים באורות

341
00:27:28,682 --> 00:27:31,175
.אצלי חלקם נרדמים, לא נרדמים
?איזה אורות

342
00:27:31,186 --> 00:27:32,528
.עד שיש, מדליק אותם קצת

343
00:27:33,261 --> 00:27:35,923
,וברוך השם, ברוך השם
,ישתבח ויתעלה שמו

344
00:27:36,409 --> 00:27:41,661
יהודי מצליח לקרב את הבנים
.של אבא שלנו לאבא שבשמיים

345
00:27:42,143 --> 00:27:43,443
.לקרב אותם אליו

346
00:27:44,641 --> 00:27:48,734
ובא לי יהודי ואומר לי: "מי זה
"?הרב הבוסר הזה שבא ונותן אצלכם שיעורים

347
00:27:55,350 --> 00:27:57,147
.יש בזה היגיון? אין בזה היגיון

348
00:27:59,886 --> 00:28:01,445
.הקנאה משגעת את הבן אדם

349
00:28:02,215 --> 00:28:07,205
:הקנאה גורמת לבן אדם
...אני לא יכול לראות בהצלחה

350
00:28:07,240 --> 00:28:10,416
עכשיו, אני אגיד לכם שזה לא הפריע
.לי בהתחלה? אני אשקר

351
00:28:12,130 --> 00:28:14,759
:פעם ראשונה שהגעתי, אמרו לי
.בוא תראה את השיעור של הרב גלזר

352
00:28:14,762 --> 00:28:16,284
.אני בדרך כלל בערבים במקומות אחרים

353
00:28:17,233 --> 00:28:19,317
"...בוא תראה את השיעור"
עכשיו, אני מדבר איתכם בתקופה

354
00:28:19,659 --> 00:28:21,726
.שבשיעור שלי היו 15-20

355
00:28:22,375 --> 00:28:24,865
.בדרך כלל יש גם איזה 20 אחוז נרדמים

356
00:28:26,083 --> 00:28:26,411
?כן

357
00:28:28,200 --> 00:28:32,357
,ואני מגיע לשיעור שלו
,אני רואה פה 200 איש

358
00:28:32,602 --> 00:28:35,925
,והוא צועק וכולם באורות שרים
.ואצלי כולם נרדמים

359
00:28:37,661 --> 00:28:41,471
לקח לי שנייה, שנייה כזאת קטנטנה
,עם העקיצה הזו הקטנה

360
00:28:42,669 --> 00:28:43,631
:ואז אמרתי לעצמי

361
00:28:44,989 --> 00:28:46,619
?כשאני מוסר שיעור, למה אני מוסר שיעור

362
00:28:48,161 --> 00:28:49,413
.אני הרי לא מקבל עכשיו כסף

363
00:28:50,410 --> 00:28:52,658
,לעשות נחת רוח בשמיים לאבא

364
00:28:52,677 --> 00:28:54,210
,כפרה עליו, ריבונו של עולם

365
00:28:55,056 --> 00:28:56,571
.כל כך הרבה נותן לנו בחיים

366
00:28:57,460 --> 00:28:59,687
?ישתבח שמו לעד, כמה? כמה? כמה

367
00:28:59,706 --> 00:29:01,356
,אינסוף של נשיקות מגיע לו

368
00:29:01,374 --> 00:29:02,913
.אינספור של חיבוקים

369
00:29:04,109 --> 00:29:05,890
.אני בא לשמח אותו ולו במעט

370
00:29:06,541 --> 00:29:10,132
- יהודי אחד פה עכשיו שיצא עם חיוך הביתה
.שווה לי

371
00:29:10,772 --> 00:29:11,601
.שווה לו

372
00:29:13,361 --> 00:29:17,854
אני רואה פה רב עכשיו שמוסר שיעור
,ל-200 איש, ו-200 איש מחייכים

373
00:29:18,714 --> 00:29:22,210
מאתיים נשמות של עם ישראל
מאירות לקב"ה

374
00:29:22,234 --> 00:29:23,594
.ועושות לו שמחה למעלה

375
00:29:25,194 --> 00:29:27,298
?איך אני לא רוקד איתו ביחד

376
00:29:27,330 --> 00:29:29,290
.אומר לו: כבוד הרב, אני רוקד איתך

377
00:29:31,140 --> 00:29:33,533
!הקב"ה שמח כשיהודי שמח

378
00:29:34,751 --> 00:29:38,020
?אתה אוהב את הקב"ה
?איך יש לך צער כשיהודי אחר מצליח

379
00:29:38,048 --> 00:29:39,374
.סימן שאתה לא אוהב את הקב"ה

380
00:29:42,327 --> 00:29:43,972
.אבא שמח כשיהודי טוב לו

381
00:29:44,950 --> 00:29:48,282
אם יהודי קנה מרצדס 700
- והוא נוסע ונהנה מזה

382
00:29:48,619 --> 00:29:50,576
.הקב"ה שמח כי טוב ליהודי

383
00:29:51,743 --> 00:29:53,916
?איך לא טוב לך כשטוב לקב"ה

384
00:29:55,004 --> 00:30:02,042
בשנייה הזו הבנתי פתאום
.שכמה מידת הקנאה היא בעצם בגידה בקב"ה

385
00:30:04,090 --> 00:30:06,220
,ופה אני עכשיו עובר לחלק
?איך עובדים על הקנאה

386
00:30:06,990 --> 00:30:09,420
.יש בן אדם אומר: אני לא מקנא ברב

387
00:30:10,690 --> 00:30:12,890
.לא מקנא ברב
?מה הוא מדבר איתי על קנאה

388
00:30:13,860 --> 00:30:16,110
.זה כמו שאתה לא מקנא בנשיא ארצות הברית

389
00:30:17,760 --> 00:30:19,580
.הקנאה לא עובדת בפערים גדולים

390
00:30:20,130 --> 00:30:24,010
:הכוונה פערים גדולים
.יש אחד איש עסקים מצליח, ורב

391
00:30:24,730 --> 00:30:27,920
.איש עסקים מצליח לא יקנא ברב
...הרב גר לי באיזה בית

392
00:30:28,480 --> 00:30:31,670
,הרב גם לא יקנא באיש המצליח. הוא מסכן
.כל היום הוא עוסק וזה, אני לומד תורה

393
00:30:32,470 --> 00:30:34,970
הקנאה הכי גדולה בדרך כלל
,אצל מישהו שהוא קרוב אליך

394
00:30:36,170 --> 00:30:37,390
.למשל, גבאי וגבאי

395
00:30:39,690 --> 00:30:41,550
.גבאי וגבאי
,או שאחד רוצה להיות גבאי

396
00:30:41,570 --> 00:30:44,580
,רואה את רבי משה הצדיק, הולך
,מתקתק תק תק תק תק

397
00:30:45,860 --> 00:30:47,090
?למה עשית ככה

398
00:30:48,210 --> 00:30:50,160
,הוא בא לפה, תגיד לי
?למה בית המדרש לא מסודר

399
00:30:51,400 --> 00:30:54,800
.אתה יודע, זה מדהים אותי
.אני לא נפגע מזה. זה מצחיק אותי

400
00:30:55,810 --> 00:30:58,190
:אני אגיד מילים פשוטות
?כמה מהבול יכול להיות בן אדם

401
00:30:58,850 --> 00:30:59,900
?תגיד לי, אתה רציני אתה

402
00:31:00,720 --> 00:31:06,640
,אתה מאמין שבן אדם בא לפה, תגיד לי
?רבי משה, למה בית המדרש ככה מבולגן

403
00:31:07,420 --> 00:31:11,470
הבן אדם בא מהאפנדי, מהזה. ההוא מסכן
.כבר חצי שעה מנסה לארגן פה את כל הבלגן

404
00:31:12,300 --> 00:31:14,950
?ההוא... איפה זה קורה לו
?הרי זה לא הגיוני, נכון

405
00:31:15,450 --> 00:31:18,760
,כל אדם בר דעת מבין שכשאתה בא
.אתה לא מעיר הערות

406
00:31:18,960 --> 00:31:21,570
,אתה בא מהבית, לא עושה כלום
?אתה מעיר הערות למישהו שעושה עוד קצת

407
00:31:22,820 --> 00:31:24,960
?נכון או לא
.זה לא הגיוני

408
00:31:25,470 --> 00:31:29,760
,לא ייתכן שאתה תבוא לאיזה משרד גדול
,תתחיל להגיד להם: "חבר'ה

409
00:31:29,800 --> 00:31:34,870
.למה הפרקט פה ככה? תשימו פרקט עץ"
"?מה זה הפרקט הזה בלטות

410
00:31:35,510 --> 00:31:38,090
.כבודו ילך הביתה יעיר הערות"
"?...מה אתה בא

411
00:31:39,020 --> 00:31:41,730
,אלא מה? הקנאה משבשת אותו
.מעבירה אותו על דעתו

412
00:31:41,850 --> 00:31:42,660
,הוא כנראה מקנא

413
00:31:43,620 --> 00:31:45,060
,הוא אולי היה רוצה להחליף אותו

414
00:31:45,730 --> 00:31:49,730
אז הקנאה עושה אותו... התדר שלו במוח משתבש
.לו, אז הוא מתחיל להגיד דברים לא הגיוניים

415
00:31:50,630 --> 00:31:52,580
,"?למה התפילה ארוכה"
,"?למה התפילה קצרה"

416
00:31:52,610 --> 00:31:54,500
,"?למה זה עולה חזן"
,"?למה זה עולה ראשון"

417
00:31:54,520 --> 00:31:57,430
למה זה עולה שלישי?", "למה לא"
"?מכרת את זה?", "למה לא מכרת רימונים

418
00:31:58,020 --> 00:32:00,490
.זה מה שעולה לי בראש עכשיו
.זה יכול להיות אצל כל אחד בעבודה

419
00:32:01,090 --> 00:32:02,270
"?...כל אדם, "למה לא מכרת

420
00:32:02,640 --> 00:32:04,750
תגיד לי, למה אתה"
?לא אומר אחד, שתיים, שלוש

421
00:32:04,760 --> 00:32:07,180
.'אתה אומר 'זכה"
."'...תגיד: 'אחת, שתיים, שלוש

422
00:32:07,770 --> 00:32:11,270
,בקיצור, הבן אדם, אני אומר לכם
,אני לא רוצה להשתמש במילים זה

423
00:32:11,800 --> 00:32:12,500
.צריך בדיקה

424
00:32:13,290 --> 00:32:14,670
.הוא לא צריך בדיקה, הוא צריך תרופה

425
00:32:15,920 --> 00:32:19,920
.שפשוט להוציא ממנו את הקנאה

426
00:32:21,670 --> 00:32:23,440
,עכשיו נגיע לחלק
.איך אפשר לעבוד על הקנאה

427
00:32:24,080 --> 00:32:27,970
,אז אתם כשתגיעו הביתה
,אם אתם מחפשים אצלכם קנאה

428
00:32:28,300 --> 00:32:29,890
.ותהיו אמיתיים עם עצמכם, אל תפחדו

429
00:32:30,340 --> 00:32:32,640
.תהיה אמיתי עם עצמך
.יש לי קנאה? כן

430
00:32:33,410 --> 00:32:36,700
?איפה הקנאה תהיה
.אצל מישהו שהוא משהו בסגנון שלך

431
00:32:37,190 --> 00:32:40,630
אם אתה שיפוצניק, אז יכול להיות
,שהשיפוצניק ההוא

432
00:32:40,640 --> 00:32:42,730
.בוא'נה, הולך לו
.כל העבודות הכי קלות באות אליו

433
00:32:42,760 --> 00:32:44,890
.אני, כל העבודות הקשות מגיעות אליי

434
00:32:45,590 --> 00:32:50,020
אם את גננת בגן, או יש לך
,חברה גננת, מישהו באזור

435
00:32:50,040 --> 00:32:52,120
תמיד הקנאה מתקרבת
.למישהו שהוא קרוב אליך

436
00:32:55,910 --> 00:32:59,460
הגמרא אומרת דבר
.שאנחנו צריכים להכניס אותו ללב

437
00:33:01,460 --> 00:33:03,850
,כשיהודי בצער
,אומרת המשנה במסכת סנהדרין

438
00:33:04,950 --> 00:33:08,740
?כשיהודי בצער, מה אומרת השכינה
,השכינה זה קודשא בריך הוא, ישתבח ויתעלה שמו

439
00:33:08,750 --> 00:33:10,410
.מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו

440
00:33:10,980 --> 00:33:15,930
,עם כל גדולתו של הבורא יתברך
.הקב"ה עצום עצום עצום עצום

441
00:33:15,940 --> 00:33:21,900
לפעמים אני חושב על עצמי, כמה הקב"ה
,גדול גדול גדול גדול גדול גדול גדול

442
00:33:21,980 --> 00:33:23,780
!אין סוף של הקב"ה

443
00:33:24,320 --> 00:33:27,910
,יש היום כוכבים שגילו
,מיליוני שנות אור

444
00:33:28,950 --> 00:33:31,790
.ועוד לא גילו את הסוף
.אין סוף. אין סוף ברוך הוא

445
00:33:31,800 --> 00:33:34,440
!הקב"ה ישתבח ויתעלה שמו הוא אין סוף

446
00:33:35,130 --> 00:33:39,390
ועם כל הגדולה שלו הוא מתייחס
.ליתושים שכמונו

447
00:33:40,280 --> 00:33:40,890
.אני אסביר

448
00:33:42,480 --> 00:33:45,160
,יהודי הלך ברחוב
.אחח... נתקע בזה, נפל

449
00:33:46,440 --> 00:33:49,200
?מה הקב"ה אומר כשיש לו צער

450
00:33:52,360 --> 00:33:55,120
?איפה הוא קיבל מכה? בראש
.כואב לי הראש

451
00:33:55,800 --> 00:33:57,200
!הקב"ה מלך מלכי המלכים

452
00:33:58,440 --> 00:34:00,230
,אם הגמרא לא הייתה אומרת
.אני לא הייתי מעיז להגיד את זה

453
00:34:01,290 --> 00:34:04,400
,מלך מלכי המלכים, ישתבח ויתעלה שמו
:מלך העולם אומר

454
00:34:05,110 --> 00:34:07,620
.כואב לי הראש
.ליהודי כואב הראש, כואב לי הראש

455
00:34:08,680 --> 00:34:11,030
.קלני מזרועי", היד שלי כבדה עליי"

456
00:34:11,160 --> 00:34:13,380
,היהודי קיבל מכה ביד
- יש לו שבר, הוא עם גבס

457
00:34:13,390 --> 00:34:15,050
.אומר הקב"ה: כואבת לי היד

458
00:34:16,940 --> 00:34:18,620
."כי בכל צרתם לו צר"

459
00:34:19,590 --> 00:34:21,790
,כשלנו יש צער בעולם הזה

460
00:34:22,470 --> 00:34:26,040
מלך מלכי המלכים, השיתוף שהוא עשה
.בחג השבועות כשהתחתן איתנו

461
00:34:26,650 --> 00:34:29,120
.חתן וכלה. חתן וכלה היינו איתו

462
00:34:29,760 --> 00:34:33,420
התחתן איתנו שהכאב שלנו
,זה הכאב שלו יתברך

463
00:34:34,810 --> 00:34:36,900
.ושמחה שלנו זו שמחה שלו

464
00:34:38,740 --> 00:34:41,800
,ולכן אנחנו מצווים על השמחה
.כי אתה משמח את קודשא בריך הוא

465
00:34:42,440 --> 00:34:45,170
!כשאתה שמח - הקב"ה שמח

466
00:34:46,170 --> 00:34:49,830
,כשיהודי עכשיו קנה רכב חדש ויצא
- טוב לו בלב

467
00:34:50,490 --> 00:34:53,200
:הקב"ה בכבודו ובעצמו למעלה אומר

468
00:34:53,210 --> 00:34:55,750
.הבן שלי שמח - אני שמח

469
00:34:57,530 --> 00:35:01,500
.לכן הקב"ה שונא צרי עין
?למה אתה צר עין על השמחה של הבן

470
00:35:01,660 --> 00:35:02,810
.הבן שלי שמח

471
00:35:04,190 --> 00:35:09,920
,כשאנחנו, אחים יקרים, רואים יהודי שמח
.תדע לך שיהודי טוב לו

472
00:35:11,080 --> 00:35:15,270
אני זוכר בזמן השידוכים
,כשבני אדם מתחתנים, יש תחרות

473
00:35:16,420 --> 00:35:19,570
,מי יקבל את הכלה עם היותר כסף

474
00:35:20,370 --> 00:35:24,050
...את היותר יפה ואת היותר
?לא יודע, כל אחד והשטויות שלו, כן

475
00:35:25,250 --> 00:35:27,010
.יש קנאה, בעוונות הרבים

476
00:35:28,060 --> 00:35:29,460
.סמויה. אף אחד לא ידבר על זה

477
00:35:30,420 --> 00:35:31,100
.לא יפה לדבר

478
00:35:31,780 --> 00:35:34,460
?יגידו עליך שאתה קנאי
.לא. אבל בשקט

479
00:35:38,890 --> 00:35:42,330
...או ניקח את זה למקום יותר זה
.הייתי מלמד במדרשה של בנות

480
00:35:44,600 --> 00:35:47,110
.ראיתי משהו מדהים
.משהו מדהים

481
00:35:51,210 --> 00:35:55,520
כולן רוצות להתחתן, מדרשה של בנות
.שכבר עומדות להתחתן

482
00:35:56,570 --> 00:35:59,560
...ויש להן טקס כזה. לא הייתי
.עשו לי את זה פתאום בהפתעה

483
00:35:59,580 --> 00:36:03,070
באמצע השיעור עשיתי הפסקה
,ששתיתי משהו או לא זוכר

484
00:36:03,580 --> 00:36:05,480
:פתאום קמה איזו אחת מהבנות ואומרת

485
00:36:06,090 --> 00:36:09,980
"!בנות! זאת וזאת מתחתנת"

486
00:36:11,350 --> 00:36:14,590
"!...וכולן בהיסטריה, "אה... אה... אה

487
00:36:15,000 --> 00:36:17,750
.לא הבנתי מה קורה פה
.באמצע השיעור? תודיעי אחרי השיעור

488
00:36:18,410 --> 00:36:18,990
.שתקתי

489
00:36:20,070 --> 00:36:22,430
.אני רואה אחת מזילה דמעות
.לא אמרתי כלום

490
00:36:22,620 --> 00:36:26,440
.היא אחרי זה ניגשה אליי, שאלה אותי שאלה
"?אמרתי לה: "סליחה שאני שואל, אבל מה קרה

491
00:36:27,960 --> 00:36:32,100
היא אומרת שהיא קיבלה את הבחורה הזו
.שמתחתנת. היא הייתה הבוגרת כבר במדרשה

492
00:36:32,270 --> 00:36:37,390
היא קיבלה אותה בתור
.בעלת תשובה חדשה, חיזקה אותה

493
00:36:38,010 --> 00:36:40,830
.מה שנקרא, הרימה אותה על הידיים
.היא כבר הרבה שנים במדרשה

494
00:36:41,540 --> 00:36:44,550
היא הכירה אותה משהייתה
,ממש חדשה, חדשה בעניינים

495
00:36:45,370 --> 00:36:48,330
,ליוותה אותה שלב אחרי שלב
,שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב

496
00:36:49,090 --> 00:36:52,280
והנה היא הגיעה לשלב הסופי של המדרשה
.שהיא מתחתנת

497
00:36:53,790 --> 00:36:58,660
לא יכולתי לראות שאני כל כך
.הרבה שנים נמצאת פה, והיא עקפה אותי

498
00:37:00,710 --> 00:37:03,710
.כמובן שהבנתי לליבה
.זה משהו שיוצא טבעי, אתה לא יכול

499
00:37:04,050 --> 00:37:12,670
אני גם ראיתי מקרה שמישהי, למשפחה נודע
.שהיא בהיריון ואחת האחיות התחילה לבכות

500
00:37:14,620 --> 00:37:16,770
.אחת האחיות עם ילדים התחילה לבכות

501
00:37:17,970 --> 00:37:18,830
?מה קרה, גברת

502
00:37:20,790 --> 00:37:23,660
.אני רוצה להיות בהיריון"
."גם אני רוצה להיות בהיריון

503
00:37:24,560 --> 00:37:28,870
.אבל יש לך ילדים
.זה יצא מבפנים. יצא מבפנים

504
00:37:31,290 --> 00:37:32,030
.בואו רגע נחשוב

505
00:37:33,430 --> 00:37:35,760
,הבחורה הזו היא בת של מלך
.ישתבח ויתעלה שמו

506
00:37:35,970 --> 00:37:37,720
.בת של מלך מלכי המלכים הקב"ה

507
00:37:38,810 --> 00:37:39,810
.אתה אוהב את הקב"ה הרי

508
00:37:40,570 --> 00:37:42,840
.הבת שלו עכשיו עומדת להקים בית בישראל

509
00:37:43,670 --> 00:37:48,970
,למעלה, הסבים והסבות שלה
,הסבתות רוקדים ביחד עם הקב"ה

510
00:37:48,990 --> 00:37:51,740
,ואומרים: הנה עוד בת
.הבת שלנו מקימה בית, מתחתנת

511
00:37:51,750 --> 00:37:57,100
.היא תביא עוד שרשרת בעם ישראל
.עוד שרשרת נסגרת

512
00:37:57,860 --> 00:37:59,750
?הקב"ה שמח ואת בוכה

513
00:38:01,320 --> 00:38:04,180
,תשמחי בשמחה של הקב"ה
.ריבונו של עולם

514
00:38:04,370 --> 00:38:07,530
,למי מגיעה השמחה אם לא לקב"ה
?למלך מלכי המלכים

515
00:38:08,680 --> 00:38:12,140
למי בעולם מגיעה שמחה יותר
?מאבא שבשמיים

516
00:38:13,510 --> 00:38:18,190
אם לו תהיה שמחה - אני הקטן
.צריך לרקוד משמחה כשבן אדם מצליח

517
00:38:19,450 --> 00:38:23,690
אם בן אדם זכה בלוטו, חבר שלך
,זכה בלוטו, אין לו שכל, אין לו כלום

518
00:38:23,700 --> 00:38:25,530
?אבל הוא זכה בלוטו, עכשיו הוא שמח

519
00:38:26,190 --> 00:38:29,910
.הקב"ה שמח
!תשמח בשביל הקב"ה

520
00:38:31,970 --> 00:38:34,790
.אני אומר שהקנאה באה בעצם מחוסר אמונה

521
00:38:35,700 --> 00:38:37,530
?וכי הוא יכול לקחת משהו ממך

522
00:38:38,910 --> 00:38:42,600
בן אדם הצליח, חושב כאילו נגמר הכסף
.בעולם? וואי, וואי, הוא גמר לי את כל הכסף

523
00:38:42,870 --> 00:38:45,270
.נשמה, יש לקב"ה הרבה כסף
.אל תדאג

524
00:38:46,130 --> 00:38:47,500
.תשמח בהצלחה של החבר

525
00:38:48,120 --> 00:38:49,620
.זו הנקודה הראשונה
.קחו את זה למחשבה

526
00:38:50,640 --> 00:38:52,010
...הסתכלו על יהודי שמח

527
00:38:52,510 --> 00:38:56,460
אני לפעמים נוסע ברכב, אני רואה זוג
,שהם לא נראים שומרי תורה ומצוות

528
00:38:57,190 --> 00:38:57,980
.שני חברים

529
00:38:59,140 --> 00:38:59,750
...עושים לי ככה

530
00:39:00,420 --> 00:39:02,170
.הם כנראה שתו או משהו, שמחים

531
00:39:04,420 --> 00:39:05,360
?מה, איך נגיב להם

532
00:39:07,490 --> 00:39:12,960
...אני פותח את החלון ואומר לו
?הוא רואה אותי עם זקן וזה, מה יגיד

533
00:39:13,930 --> 00:39:17,920
.אשריך שאתה שמח"
."הלוואי שתהיה שמח כל החיים שלך ככה

534
00:39:19,800 --> 00:39:21,200
:כי אני מסתכל עליהם, אני אומר

535
00:39:21,940 --> 00:39:23,800
.תראה, אלו הבנים של הקב"ה

536
00:39:23,980 --> 00:39:26,530
- יש להם שמחה
.יש נחת רוח לקב"ה

537
00:39:27,090 --> 00:39:28,790
,הלוואי שתהיה לכם תמיד שמחה בחיים

538
00:39:29,860 --> 00:39:31,810
.כי שמחה שלכם היא שמחה של אבא שלי

539
00:39:32,360 --> 00:39:33,890
.אם לאבא שלי שמח, גם אני שמח

540
00:39:34,910 --> 00:39:35,890
?נכון שזה עובד ככה

541
00:39:37,090 --> 00:39:40,250
.אם הוא שמח - אני גם אמור להיות שמח

542
00:39:41,170 --> 00:39:43,720
.בן אדם טוב לו - טוב לי

543
00:39:44,770 --> 00:39:45,860
.אדרבה ואדרבה

544
00:39:46,400 --> 00:39:47,130
.זה דבר אחד

545
00:39:50,950 --> 00:39:51,680
,דבר שני

546
00:39:57,030 --> 00:39:58,530
.דבר שאולי אנחנו לוקים בו בחסר

547
00:40:00,980 --> 00:40:02,810
?אתם יודעים כמה הקב"ה אוהב אתכם

548
00:40:04,880 --> 00:40:05,550
.התשובה היא לא

549
00:40:06,570 --> 00:40:09,100
.גם אני לא
.גם אני לא

550
00:40:11,440 --> 00:40:15,020
,אם היינו יודעים כמה הקב"ה אוהב אותנו

551
00:40:17,250 --> 00:40:19,130
.בחיים לא היינו מקנאים בבני אדם

552
00:40:20,080 --> 00:40:21,840
.לעולם לא היינו מקנאים בבני אדם

553
00:40:24,470 --> 00:40:29,000
קיבלת את מה שהכי טוב
.בשבילך עלי אדמות

554
00:40:30,340 --> 00:40:33,320
...אין מצב בעולם
?אתה רואה את החולצה שלי

555
00:40:34,380 --> 00:40:40,630
,זו החולצה הכי יקרה בעולם
,הכי אלגנטית בעולם

556
00:40:41,560 --> 00:40:45,440
,הכי נוחה לי בעולם ברגע זה

557
00:40:46,020 --> 00:40:52,110
,כולל העניבה, כולל הכיפה
.כולל המיקרופון, כולל התלמידים

558
00:40:53,410 --> 00:40:55,550
.אתם הכי טובים בעולם בשבילי

559
00:40:56,700 --> 00:41:03,280
איך אני יודע את זה? כי מי שאוהב אותי
.הכי הרבה בעולם, הביא לי את זה

560
00:41:04,070 --> 00:41:07,660
,ואם הוא הביא לי את זה והוא אוהב אותי
.כנראה שזה הכי טוב בשבילי

561
00:41:09,320 --> 00:41:11,650
.הוא היה יכול להביא לי חולצה עם תנין

562
00:41:13,890 --> 00:41:16,140
האמת, יש דרגות מעל תנין
?שאני כבר לא מכיר, כן

563
00:41:17,140 --> 00:41:18,260
?יש משהו יותר יקר מתנין

564
00:41:18,940 --> 00:41:20,740
.אה, זה בצד השני, סליחה
.אז פה תנין

565
00:41:21,460 --> 00:41:25,400
...היה יכול להביא לי כיפה, לא יודע
.אה, ראיתי, שמעתי

566
00:41:26,350 --> 00:41:29,650
,הייתה איזו חתונה של זה
?כבר מה יכול להיות בכיפה

567
00:41:29,960 --> 00:41:31,540
?איזה דלוקס אתה יכול לשים בכיפה

568
00:41:32,740 --> 00:41:33,400
.משהו חדש

569
00:41:34,570 --> 00:41:39,530
,אוליגרך, בן אדם, אתה יודע
.רוסי שנהיה מיליארדר

570
00:41:40,510 --> 00:41:44,140
.מגיע לחתונה, כיפה כולה משובצת ביהלומים

571
00:41:45,330 --> 00:41:49,490
.יהלומים
.ישתבח שמו לעד, אנטנה ישר לקב"ה

572
00:41:49,510 --> 00:41:54,190
...איזה יהלומים... כל תפילה שלו
...מלאכי השרת עולים

573
00:41:55,700 --> 00:41:57,470
טוב, אני אבל אין לי כיפה
.עם יהלומים

574
00:41:58,260 --> 00:42:01,250
אבל אם הקב"ה
,הביא לי כיפה כזאת בלי יהלומים

575
00:42:01,800 --> 00:42:03,250
,הוא היה יכול להביא לי יהלומים
.אתם יודעים

576
00:42:03,910 --> 00:42:06,690
.הוא יכול להביא לי הכול
,הוא יכול להביא לכל אחד ואחד מכם הכול

577
00:42:06,770 --> 00:42:08,310
.את כל העולם כולו ככה על מגש

578
00:42:08,970 --> 00:42:11,290
הוא אוהב אותי הכי הרבה בעולם
- והוא הביא לי כיפה כזאת

579
00:42:11,320 --> 00:42:16,670
סימן שהכיפה הזאת היא הכיפה
!הכי טובה בעולם עלי אדמות בשבילי

580
00:42:17,890 --> 00:42:22,730
,אם הוא הביא לי ילדות בנות
,ואני אומר את זה באמונה שלמה

581
00:42:23,110 --> 00:42:24,330
- לקח לי זמן להבין את זה

582
00:42:24,950 --> 00:42:29,400
הכי טוב בעולם! ואני נוגע דווקא
?בנקודה החלשה. מי לא רוצה בן, כן

583
00:42:30,820 --> 00:42:32,530
.מישהו שימשיך את העסק, כמו שאומרים

584
00:42:33,630 --> 00:42:36,020
."אנשים משובשים, "שימשיך את העסק
?זה מה שיש לך בראש

585
00:42:36,200 --> 00:42:39,830
...תגיד: מישהו שילמד תורה, מישהו שירביץ
.מישהו שימשיך את העסק

586
00:42:42,150 --> 00:42:47,550
- אם הקב"ה הביא לי חמש בנות
.זה הכי טוב בעולם

587
00:42:47,660 --> 00:42:50,590
.אין מצב בעולם שבן היה טוב לי עכשיו
.אין

588
00:42:51,440 --> 00:42:52,430
,אין, אחים יקרים

589
00:42:52,830 --> 00:42:54,450
- "כי "כל מאן דעביד רחמנא

590
00:42:54,480 --> 00:42:57,220
,כל מה שקודשא בריך הוא
מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים

591
00:42:57,230 --> 00:43:01,760
- הכי טוב בעולם נתן לך
.זה הדבר הכי טוב בעולם עלי אדמות בשבילך

592
00:43:01,900 --> 00:43:02,910
.אין יותר טוב ממנו בעולם

593
00:43:03,830 --> 00:43:04,960
!אין! אין! אין

594
00:43:05,820 --> 00:43:10,950
,אם אתה מקנא במשהו שלא שלך
.אתה לא מבין שהקב"ה נותן לך את מה שטוב לך

595
00:43:11,710 --> 00:43:13,850
,אל תסתכל אף פעם על אשת חברך

596
00:43:14,920 --> 00:43:18,790
,אפילו שהיא באה ומגישה את האוכל
.ואשתך באה יותר כזאת אגרסיבית

597
00:43:19,790 --> 00:43:24,130
,אל תגיד זה יותר טוב, בחיים לא
,כי זאת אגרסיבית הכי טובה בשבילך

598
00:43:25,070 --> 00:43:25,690
!בעולם

599
00:43:26,540 --> 00:43:29,010
.אני לא צוחק איתכם
.אני אומר לכם בכנות

600
00:43:29,790 --> 00:43:32,020
:יש בן אדם אומר לי
?כבוד הרב, כמה אני יכול"

601
00:43:32,040 --> 00:43:35,290
,כל הזמן אתה אומר לי: תעבוד על המידות"
."תעבוד על המידות, תעבוד על המידות

602
00:43:35,710 --> 00:43:38,790
,היא, ישתבח שמו, יש לה טונים
"!...הוא רק נכנס הביתה: "טראא

603
00:43:38,990 --> 00:43:41,240
.כל שלום זה טונים, אוקטאבות, יעני

604
00:43:42,850 --> 00:43:45,890
...יש מצב ש
?איך ידעתי שיש להם בעיות בשלום בית

605
00:43:46,450 --> 00:43:47,650
.השכנים למטה אומרים לי

606
00:43:48,430 --> 00:43:51,080
.הרב, היא קורעת אותו"
."היא קורעת לו את החיים

607
00:43:52,730 --> 00:43:54,400
"?אז אמרתי: "כבודו, הכול בסדר בבית

608
00:43:55,200 --> 00:43:58,900
מה אני אעשה? תעבוד על המידות, תעבוד על
?המידות, תעבוד על המידות. מה אני יכול לעשות

609
00:43:58,950 --> 00:44:03,900
...איתה אני לא יכול לדבר, מפחידה אותי
,לא, אין לי קשר איתה כל כך

610
00:44:04,330 --> 00:44:05,200
.אז איתו אני יכול לדבר

611
00:44:06,350 --> 00:44:08,130
,אז הוא אומר לי: "כבוד הרב
.אני רוצה לשאול אותך שאלה

612
00:44:08,140 --> 00:44:11,380
.אתה אומר לי: תעבוד על המידות"
...תראה, אני מכיר אנשים. איזו אישה

613
00:44:11,440 --> 00:44:15,260
.ישתבח שמו לעד, איזו רגועה"
."בבקשה, אדוני

614
00:44:16,430 --> 00:44:19,380
:בא לי עכשיו חתן חדש, הוא אומר לי
.הרב, אתה לא מאמין"

615
00:44:20,500 --> 00:44:24,210
,אני קם בבוקר"
."כוס קפה מוכן לי על המיטה

616
00:44:24,750 --> 00:44:25,890
."אמרתי לו: "תירגע, זה יעבור

617
00:44:27,540 --> 00:44:29,910
.לא חשוב, בסדר, הוא מבסוט מזה
.טוב

618
00:44:31,210 --> 00:44:34,090
,לא, הוא פעם אחת הכין
.הוא שם מלח בטעות

619
00:44:34,760 --> 00:44:37,830
אשתו אמרה לו: "זה בגלל שלא אני
."הכנתי לך. אני צריכה להכין לך את הקפה

620
00:44:39,110 --> 00:44:40,520
"?אמרתי לו: "באמת? יש דברים כאלה

621
00:44:41,910 --> 00:44:43,210
.בסדר, ישתבח שמו, זכה

622
00:44:43,610 --> 00:44:44,500
?אז מה אתם אומרים

623
00:44:45,390 --> 00:44:46,430
?הוא זכה, נכון

624
00:44:48,810 --> 00:44:51,010
אני אומר לכם שזה שאשתו
.צועקת עליו זכה יותר

625
00:44:53,460 --> 00:44:55,490
.בן אדם, האף שלו בשמיים

626
00:44:56,440 --> 00:45:00,340
.הוא חושב שהוא נזר הבריאה

627
00:45:00,920 --> 00:45:05,400
נזר הבריאה, ישתבח שמו. תראה איזה
,יפה אני, איזה גאון אני, איזה חכם אני

628
00:45:05,580 --> 00:45:06,480
.איזה איש עסקים אני

629
00:45:07,160 --> 00:45:11,330
,אומר הקב"ה: מסכן זה יגיע ככה
.המצב שלו אחרי 120 יהיה על הפנים

630
00:45:12,270 --> 00:45:14,820
.זה, ה' ירחם עליו
?מה אומר

631
00:45:14,910 --> 00:45:18,190
,אומר: אני אסדר לך תרופה, נשמה
.מה זה, בובה בשבילך

632
00:45:19,180 --> 00:45:21,250
.בובה בדיוק בשבילך

633
00:45:22,220 --> 00:45:26,000
.את כל המידות הרעות אני אוציא ממך
.בכוח, אבל אני אוציא ממך

634
00:45:26,010 --> 00:45:28,230
הוא הביא לו אישה
,עם אוקטאבות מסודרות יופי

635
00:45:29,170 --> 00:45:30,440
.ישתבח שמו לעד

636
00:45:31,260 --> 00:45:35,540
:בדיוק. אז מה אתה...? אחרי 120 הוא יגיד
ריבונו של עולם, תודה רבה על האישה הזאת

637
00:45:35,570 --> 00:45:40,000
.זו האישה הכי טובה עלי אדמות בשבילי

638
00:45:41,360 --> 00:45:43,660
.וככה האדם צריך להסתכל על אשתו

639
00:45:44,110 --> 00:45:46,910
,אם אדם היה מסתכל על אשתו
- על הדברים הטובים שלה

640
00:45:47,260 --> 00:45:49,880
בחיים שלו הוא לא היה מחפש בחוץ
שום דבר אחר

641
00:45:50,510 --> 00:45:52,220
,והוא היה אוהב את אשתו אהבה אמיתית

642
00:45:52,970 --> 00:45:57,090
כי הוא יודע שהאישה הזו היא המתנה
,הגדולה ביותר שהקב"ה נתן לו

643
00:45:57,350 --> 00:46:01,840
כי אם קיבלת אישה, זה הדבר
.הכי טוב בשבילך, כי הקב"ה מזווג זיווגים

644
00:46:01,910 --> 00:46:03,730
,כמו ששאלה אותה מטרוניתא את רבי עקיבא

645
00:46:04,120 --> 00:46:06,510
?מה הקב"ה עושה מאז שהוא ברא את העולם

646
00:46:07,730 --> 00:46:09,030
.אמר לה רבי עקיבא: מזווג זיווגים

647
00:46:10,650 --> 00:46:12,700
?שאלה, מה זה מזווג זיווגים
?מה, זה מה שיש לו לעשות

648
00:46:12,770 --> 00:46:14,840
?ולמה דווקא זיווגים
?למה הוא לא אומר בונה בניינים

649
00:46:15,260 --> 00:46:18,230
?למה לא פורט צ'קים
...מה, תמצא לו איזו תעסוקה

650
00:46:19,180 --> 00:46:21,330
:כי רק בזיווגים בן אדם תמיד אומר

651
00:46:21,730 --> 00:46:23,690
.נראה לי שזה לא הזיווג שלי

652
00:46:25,260 --> 00:46:28,630
.אחרי החתונה הגברת מתחתנת
.היא חשבה היא התחתנה עם גדול הדור

653
00:46:29,380 --> 00:46:30,040
.גדול הדור

654
00:46:32,790 --> 00:46:36,000
,הבן אדם בחור רגיל, ממוצע
.אתה יודע, הולך ללמוד

655
00:46:36,850 --> 00:46:37,980
"?אומרת לו: "מה למדת היום

656
00:46:38,790 --> 00:46:40,780
.אומר לה פחות או יותר
?מה, אתה לא יודע את הגמרא בעל פה"

657
00:46:41,790 --> 00:46:44,100
אבל היה לנו רב במדרשה"
."שידע את כל הגמרות בעל פה

658
00:46:45,810 --> 00:46:48,950
,מסכנה. אז הבעל שלה, אתה יודע
.לא מספיק

659
00:46:50,500 --> 00:46:53,450
יום אחד דיברתי איתה עם הגברת
.על שלום בית

660
00:46:53,540 --> 00:46:56,510
.היא נכנסה לדיכאון
.נכנסה ממש לדיכאון

661
00:46:57,420 --> 00:46:59,620
,מה זה בעל מקסים יש לה
.מה זה ילד טוב

662
00:47:00,090 --> 00:47:03,380
...מטפל בה
.כל היום רק שיהיה לה טוב

663
00:47:03,890 --> 00:47:06,160
,הוא בא אליי: "כבוד הרב
."היא בדיכאון. אני לא יודע מה לעשות

664
00:47:06,610 --> 00:47:08,930
,אז יום אחד הוא סידר כזה בקומבינה

665
00:47:09,160 --> 00:47:11,680
אמר לי: "הרב, יש לי בבית תמונות
."מעניינות. בוא תראה. בוא תראה

666
00:47:11,690 --> 00:47:14,340
,הייתי בדיוק באזור
,באתי אליו הביתה לראות את התמונות

667
00:47:14,360 --> 00:47:15,860
אמר לי: "הרב, תעשה טובה
."תדבר עכשיו עם אשתי

668
00:47:17,600 --> 00:47:18,530
"?מה יש לך, גברת"

669
00:47:19,410 --> 00:47:21,750
:היא אומרת לי
,כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת"

670
00:47:22,000 --> 00:47:27,540
אני חשבתי, אמרו לי במדרשה, את יש לך"
,נשמה גבוהה. את תתחתני עם צדיק

671
00:47:27,680 --> 00:47:29,540
.בטוח תזכי באיזה תלמיד חכם רציני"

672
00:47:30,080 --> 00:47:31,540
.משהו ככה ברמה גבוהה"

673
00:47:32,370 --> 00:47:34,260
,ואני באמת ככה חשבתי"
,ישתבח שמו

674
00:47:34,290 --> 00:47:38,950
,אני מגיע לי מה זה, אני מינימום"
."לא משה רבנו, אהרון מספיק

675
00:47:40,420 --> 00:47:42,590
.ככה היא חושבת
.יש הרבה מדומיינים כאלה

676
00:47:43,300 --> 00:47:48,950
ואז היא התחתנה, היא רואה בחור
.לומד, מדי פעם מוכר תמונות גם

677
00:47:49,300 --> 00:47:53,760
."אה, אתה גם עובד? חשבתי שאתה רק לומד"
?בקיצור, נכנסה למרה שחורה. למה

678
00:47:54,870 --> 00:47:56,050
."היא אומרת לי: "הרב, זה לא השידוך שלי

679
00:47:58,690 --> 00:48:02,440
בעוונות הרבים. 50 אחוז חושבים
.ככה, 60 אחוז, ואפילו יותר

680
00:48:02,960 --> 00:48:04,690
.לא אומרים
.יש כאלה אומרים, יש כאלה לא אומרים

681
00:48:05,100 --> 00:48:08,020
:מתחילה בעיה ראשונה, אומר
.מה, אני אומר לך, זה לא השידוך שלי"

682
00:48:08,030 --> 00:48:09,760
השידוך שלי היה אמור להיות"
."אחד שאני לא רב איתו

683
00:48:09,990 --> 00:48:13,360
?כולם רבים. מי לא רב עם אשתו
.כל אחד רב בסגנון שלו

684
00:48:15,360 --> 00:48:18,960
.אמר רבי עקיבא: הקב"ה מזווג זיווגים

685
00:48:20,140 --> 00:48:24,370
,תדע לך: אין טעויות אצל הקב"ה
.ישתבח ויתעלה שמו

686
00:48:25,180 --> 00:48:28,830
B-ל A אין מחשב, הוא טעה בין
D-ל H בין

687
00:48:28,850 --> 00:48:29,810
.לכל מיני אותיות

688
00:48:29,810 --> 00:48:31,520
,הוא הכניס לך בין הדסה להדס

689
00:48:31,810 --> 00:48:34,820
.או בין שרה לשרה אחרת

690
00:48:35,060 --> 00:48:36,750
.אין אצל הקב"ה טעויות

691
00:48:37,050 --> 00:48:39,480
,אם הוא הביא לך את אשתך, יהודי יקר

692
00:48:39,810 --> 00:48:42,210
.אשתך היא הדבר הטוב ביותר בשבילך

693
00:48:42,560 --> 00:48:45,860
.אל תסתכל על אחרים
,הדשא של השכן ירוק יותר

694
00:48:46,360 --> 00:48:48,340
.כי העיניים שלנו כל הזמן טועות

695
00:48:50,200 --> 00:48:53,710
,אני נוסע לחוץ לארץ לאמריקה
.אני רואה את המדשאות, הכול ירוק

696
00:48:54,700 --> 00:48:56,050
.ישתבח שמו, איזה ירוק

697
00:48:56,860 --> 00:48:57,780
.אין את זה בארץ

698
00:48:58,400 --> 00:49:01,660
,יום אחד אני מסתכל למטה בבני ברק
,אתם לא תאמינו, בחורף

699
00:49:02,320 --> 00:49:04,670
,אני מסתכל על זה של השכן
.אני אומר: וואלה, הכול ירוק

700
00:49:05,810 --> 00:49:06,710
.הכול ירוק

701
00:49:07,710 --> 00:49:11,530
זה נשמע מוזר, אבל יש כאלה
.ימים בבני ברק שבאמת הכול ירוק

702
00:49:11,720 --> 00:49:15,460
,לא דשא, יעני, דשא משובח
,עשב כזה, אתה יודע, שעולה מהגשם

703
00:49:16,020 --> 00:49:16,850
.אבל ירוק

704
00:49:17,390 --> 00:49:20,540
?למה לא ראיתי את זה
.כי זה שלי, התרגלתי לזה

705
00:49:20,550 --> 00:49:23,910
.אני יותר מעניין אותי מה שיש שם, שם
.שם נראה לי יותר טוב

706
00:49:25,680 --> 00:49:30,700
...אחים יקרים, אם יש בורא לעולם
?יש בורא לעולם או אין בורא לעולם

707
00:49:31,560 --> 00:49:33,610
?יש בורא לעולם
?יש, נכון

708
00:49:34,280 --> 00:49:35,760
?הוא אוהב אותך או לא אוהב אותך

709
00:49:37,120 --> 00:49:39,100
,אם ניקח את כל האהבה שבעולם

710
00:49:40,300 --> 00:49:43,600
,אימא שאוהבת את הבן שלה
.יש אימא שחונקת את הבן שלה

711
00:49:44,630 --> 00:49:48,900
,הבן אדם כל טעות שהוא עושה
."כפרה עליך, כפרה עליך"

712
00:49:49,280 --> 00:49:52,390
.תראי איך הוא זה, תראי איך הוא זה"
."תראי איך הוא מרביץ לו, תראי איזה ילד מוכשר

713
00:49:53,290 --> 00:49:55,160
.יש אימהות כאלה
.יש אימהות

714
00:49:55,700 --> 00:49:58,390
...אני מדבר, אני רואה את ה
,לא משנה, באיזשהו מקום

715
00:49:58,820 --> 00:50:01,430
.הבן, הזה, מפריע

716
00:50:01,730 --> 00:50:04,740
,שקט, אל תפריע". -"לא, לא, לא"
.הוא לא שם לב". היא ישר מגינה עליו

717
00:50:05,460 --> 00:50:06,350
.אוהבת אותו מאוד

718
00:50:06,410 --> 00:50:08,650
.זו טעות, אבל לא חשוב
.אוהבת אותו אהבה גדולה

719
00:50:09,120 --> 00:50:12,770
,קח את האימא הזאת, קח את אימא שלה
- את הבן שלה, את כל האהבות שבעולם

720
00:50:12,870 --> 00:50:15,300
?כמה בן אדם יכול לאהוב
?כמה יכול לאהוב

721
00:50:15,950 --> 00:50:19,350
,תכפיל את זה במיליארדים, מיליארדים
- מיליארדים עד טריליונים

722
00:50:19,960 --> 00:50:23,220
הקב"ה אוהב אותך
,יותר מכל האהבות שבעולם, מכולן

723
00:50:23,240 --> 00:50:26,390
.כי הוא יצר אותך. אתה חלק ממנו
.אנחנו חלק אלו-ה ממעל

724
00:50:26,620 --> 00:50:30,080
,הנשמה שבתוכנו היא חלק אלו-ה מהקב"ה
.ישתבח ויתעלה שמו

725
00:50:30,830 --> 00:50:36,140
,אומר לך הקב"ה: "אני אוהב אותך
."אני נותן לך את הכי טוב בשבילך, נשמה

726
00:50:37,220 --> 00:50:40,340
אם יש לך חולצה והחולצה הזו
,היא חולצה פשוטה של 5 שקלים

727
00:50:40,600 --> 00:50:43,570
,לא הצלחת לקנות
!זה הכי טוב בשבילך

728
00:50:44,440 --> 00:50:45,940
.אין יותר טוב בעולם בשבילך

729
00:50:46,310 --> 00:50:48,880
.אשתך או בעלך זה הכי טוב בעולם בשבילך

730
00:50:48,900 --> 00:50:51,560
.אין בעל אחר בעולם
,לא משנה איזה גובה הוא יהיה

731
00:50:52,090 --> 00:50:54,340
.כלום. בעלך זה הבעל הכי טוב עלי אדמות

732
00:50:54,720 --> 00:50:58,880
,הבית שלך, ההוא בשכירות, דירה חדר וחצי

733
00:50:59,490 --> 00:51:01,310
?כן? שנכנסים דרך המרתף מלמטה

734
00:51:01,750 --> 00:51:04,390
.זה הבית הכי טוב בעולם
,עכשיו אני אומר ברצינות

735
00:51:04,860 --> 00:51:06,680
.הכי טוב בעולם בשבילך

736
00:51:08,680 --> 00:51:10,700
?איך אני יודע
.כי אבא שבשמיים הביא לך את זה

737
00:51:11,440 --> 00:51:15,310
,בחיים אל תסתכל מה שיש למישהו אחר
.כי זה לא טוב לך

738
00:51:16,540 --> 00:51:17,730
.לפעמים אני בא לבית הכנסת

739
00:51:18,870 --> 00:51:22,200
:קנאת סופרים, יש קנאה אחת שהיא מותרת
,"קנאת סופרים תרבה חכמה"

740
00:51:22,560 --> 00:51:24,490
.כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא

741
00:51:25,740 --> 00:51:27,910
,מותר לך לקנא במישהו שעושה מצוות, למשל

742
00:51:29,170 --> 00:51:30,800
,אני אתן לכם משהו שכן תקנאו בו

743
00:51:31,980 --> 00:51:33,130
,אתה רואה בן אדם שמח

744
00:51:34,790 --> 00:51:36,130
.זה משהו שאצלי נוגע לי בלב

745
00:51:37,280 --> 00:51:41,490
."בן אדם מבסוט, "בוקר טוב
?איזה כיף לראות חיוך

746
00:51:43,010 --> 00:51:46,400
?מה נשמע? הכול בסדר"
?אתה צריך משהו

747
00:51:46,990 --> 00:51:48,360
,אם אתה צריך משהו"
."אני אעזור לך

748
00:51:49,290 --> 00:51:52,510
.בא לך לחבק אותו, לנשק אותו
.איזה כיף להיות לידו

749
00:51:53,480 --> 00:51:56,340
.אנחנו לפעמים קמים בבוקר הפוכים

750
00:51:56,890 --> 00:51:59,690
,אתה יודע, קמת, ישנת על הצד
.ישנת פה, ישנת שם

751
00:52:00,080 --> 00:52:01,530
.לא בא לך להסתכל על אף אחד בעולם

752
00:52:01,540 --> 00:52:04,900
,הבן אדם מחייך מהבוקר
,מהרגע שהוא קם בבוקר

753
00:52:05,480 --> 00:52:08,330
,עד הרגע שהוא הולך לישון
.מלא בחיוכים, שופע בחיוכים

754
00:52:09,020 --> 00:52:10,070
.לא מפסיק לחייך

755
00:52:10,500 --> 00:52:11,240
.תקנא בו

756
00:52:12,560 --> 00:52:14,450
.אל תקנא בו לקחת לו חס ושלום משהו

757
00:52:14,770 --> 00:52:16,180
.גם אתה תרצה להיות שמח

758
00:52:16,840 --> 00:52:19,630
,אם ראית בן אדם שמפרגן
.איזה כיף לפרגן

759
00:52:20,840 --> 00:52:23,010
!כמה כיף לפרגן
,בן אדם עכשיו מצליח

760
00:52:23,470 --> 00:52:26,240
פרגן לו. אתה יודע מה אתה
?עושה במילה טובה לבן אדם

761
00:52:26,740 --> 00:52:30,770
אתה עושה נחת רוח לאבא שלך שבשמיים
.כשאתה שמח בשמחה של יהודי

762
00:52:31,600 --> 00:52:33,430
,בן אדם הצליח, עבר טסט ראשון

763
00:52:34,400 --> 00:52:38,410
,קפוץ עליו, תחבק אותו, תנשק אותו
."אח שלי, אני שמח שטוב לך"

764
00:52:39,260 --> 00:52:41,060
.שמח
?אשתך מחייכת, טוב לה

765
00:52:41,250 --> 00:52:43,890
?אל תקנא בה, "מה את שמחה
."יש לנו לשלם חוב חשמל

766
00:52:44,860 --> 00:52:45,600
.יש אנשים

767
00:52:46,100 --> 00:52:48,380
,מה אתה שמח? תגיד לי
?מה אתה מחייך? על מה אתה שמח

768
00:52:49,380 --> 00:52:51,220
?אתה מבין
.היא רוצה שגם הוא ייכנס איתה לזה

769
00:52:51,230 --> 00:52:53,280
.מה? תגידי ברוך השם שהוא שמח

770
00:52:54,000 --> 00:52:56,790
?אתה רואה את אשתך שמחה
!ברוך השם שהיא שמחה

771
00:52:57,340 --> 00:52:58,940
.הילדים שמחים ומאושרים

772
00:52:59,520 --> 00:53:03,790
,אחים יקרים
."איזהו עשיר? השמח בחלקו"

773
00:53:04,610 --> 00:53:07,980
!בחיים אל תקנא במה שיש למישהו אחר
!בחיים

774
00:53:09,110 --> 00:53:11,480
.למה, מה שטוב לו - לא טוב לך

775
00:53:11,790 --> 00:53:13,790
,פעם אחת נסעתי לאומן
.אני איחרתי את הטיסה

776
00:53:14,930 --> 00:53:17,670
,הגעתי... שיהיו בריאים האוקראינים האלה

777
00:53:19,040 --> 00:53:22,610
כולם עדיין פתוחים, הם הלכו הביתה. הלכו
.לשתות קצת וודקה, אני יודע מה הלכו לשתות שם

778
00:53:23,100 --> 00:53:24,200
?לא יהודים, גויים, כן

779
00:53:25,530 --> 00:53:26,700
.ביטלו לי, סגרו לי את הטיסה

780
00:53:26,850 --> 00:53:29,770
:טוב, ישתבח שמו, אמרתי
.אני אתפלל שחרית בנחת

781
00:53:30,270 --> 00:53:33,540
:ההם מתקשרים, נוסעים. אני אומר
.חבל, כבר הייתי יכול להיות במטוס. לא

782
00:53:34,420 --> 00:53:36,240
.נכון? איזה חבל שאני לא על המטוס עכשיו

783
00:53:36,770 --> 00:53:38,910
.טס, גומר את הטיסה, נוחת, הכול בסדר

784
00:53:39,860 --> 00:53:40,700
?זה נכון או לא נכון

785
00:53:43,520 --> 00:53:48,770
אם אני איחרתי את הטיסה
,ושילמתי עוד 110 דולר

786
00:53:49,480 --> 00:53:52,430
,וטסתי במטוס קטן יותר ופחות נוח

787
00:53:53,650 --> 00:53:56,620
- שכל פחית שתייה עולה לך בתוספת כסף

788
00:53:58,360 --> 00:54:00,200
,זה המטוס הכי טוב בעולם בשבילי

789
00:54:01,570 --> 00:54:04,590
והשעה של הטיסה הזו הייתה השעה
,הכי טובה בשבילי

790
00:54:05,570 --> 00:54:08,890
והמונית שהייתי צריך לשלם
,'אחרי זה 160 דולר שייקח אותי למז'יבוז

791
00:54:09,870 --> 00:54:12,030
.זה התשלום הכי טוב בעולם בשבילי

792
00:54:13,290 --> 00:54:16,480
לא היה טוב לי לנסוע
,בטיסה הרגילה ולחסוך 100 דולר

793
00:54:17,200 --> 00:54:18,800
,ולנסוע במטוס חדש יותר

794
00:54:19,340 --> 00:54:21,600
,ולקבל ארוחת ערב על הדרך למהדרין

795
00:54:22,240 --> 00:54:26,940
ולנסוע באוטובוס ממוזג ולא עם נהג מונית
.רוסי שמדבר, קדח לי במוח 6 שעות

796
00:54:29,000 --> 00:54:31,930
.זה לא היה טוב לי
.היה טוב לי לנסוע עם הרוסי

797
00:54:32,080 --> 00:54:35,560
.האמת, למדתי ממנו
.סיפר לי על כל המלחמות: אוקראינה, רוסיה

798
00:54:36,100 --> 00:54:37,320
.למדתי שם היסטוריה קצת

799
00:54:38,150 --> 00:54:40,960
.גם קדשנו שם שמיים
...אתה יודע, הוא ראה יהודים יראי שמיים

800
00:54:42,010 --> 00:54:44,510
.זה היה הכי טוב בעולם בשבילי
.הכי טוב בעולם

801
00:54:45,170 --> 00:54:47,230
.טעית בדרך
:אתה אומר

802
00:54:48,470 --> 00:54:50,710
"?איך פספסתי את המחלף"
!הפוך

803
00:54:51,460 --> 00:54:53,940
,ברוך השם שפספסתי את המחלף

804
00:54:54,300 --> 00:54:56,930
,כי אם הקב"ה רצה שאני אפספס את המחלף

805
00:54:57,410 --> 00:55:01,970
.זה הדבר הכי גדול בעולם בשבילי
.בשבילי

806
00:55:02,630 --> 00:55:06,150
,פעם נסעתי לכותל המערבי
.נכנסתי בטעות שם לכפר ערבי

807
00:55:06,320 --> 00:55:08,420
.שמע ישראל", איזה... ה' ירחם"

808
00:55:10,770 --> 00:55:12,540
?...ריבונו של עולם, מה אתה
?איפה הגעתי

809
00:55:14,390 --> 00:55:17,730
,אם הגעת לכפר ערבי
.כנראה שאתה צריך ללמוד מוסר

810
00:55:17,740 --> 00:55:19,490
?אתה יודע מה המוסר שאתה לומד בכפר ערבי

811
00:55:21,070 --> 00:55:24,730
אתה כל רגע רואה איזה ערבי, אתה מפחד
,שהוא זורק עליך איזה בקבוק תבערה או אבן

812
00:55:24,780 --> 00:55:28,570
- אם אתה מפחד מערבי
?מהקב"ה כמה אתה צריך לפחד

813
00:55:29,450 --> 00:55:30,480
?מה ערבי יכול לעשות לך

814
00:55:31,690 --> 00:55:34,900
,מלך מלכי המלכים הקב"ה
,גם בכפר ערבי

815
00:55:34,910 --> 00:55:37,460
,אם אתה תיקח את הדברים בצורה חיובית
.תלמד מוסר

816
00:55:38,580 --> 00:55:42,060
.אין דבר רע שיוצא מאת ה' יתברך
.כולו טוב

817
00:55:43,150 --> 00:55:46,430
:התורה כולה תחילתה חסד
,"ויתפור להם כותנות עור"

818
00:55:46,770 --> 00:55:49,270
."וסופה חסד: "ויקבור אותו בגיא

819
00:55:50,110 --> 00:55:51,260
.ישתבח ויתעלה שמו

820
00:55:51,280 --> 00:55:54,050
.אני מקנא במשה רבנו, אני אומר לכם
.אני פשוט מאוהב בבן אדם הזה

821
00:55:54,990 --> 00:55:56,060
.מאוהב במשה רבנו

822
00:55:57,330 --> 00:55:58,260
."פה אל פה אדבר בו"

823
00:55:59,950 --> 00:56:02,180
,לתת לו נשיקה לקב"ה
.פה אל פה

824
00:56:03,540 --> 00:56:05,060
?ומי קובר את משה רבנו

825
00:56:05,980 --> 00:56:08,740
.מלך מלכי המלכים לוקח ילוד אישה

826
00:56:09,990 --> 00:56:13,530
יש לו 600 אלף יהודים
.שהיו נושאים אותו על כפיים לקבור אותו

827
00:56:13,530 --> 00:56:16,210
.אמר הקב"ה: אני קובר אותו
.זה שלי

828
00:56:17,280 --> 00:56:18,310
.ישתבח ויתעלה שמו

829
00:56:19,130 --> 00:56:22,150
הקב"ה בכבודו ובעצמו
.תופר להם כותונות של עור

830
00:56:23,490 --> 00:56:26,380
.תחילתו של הקב"ה חסד וסופו חסד

831
00:56:27,550 --> 00:56:30,290
.כל מה שה' עושה ליהודי זה טוב

832
00:56:30,840 --> 00:56:32,730
,גם אם אין ילדים - זה טוב

833
00:56:33,130 --> 00:56:34,810
.אם יש ילדים - זה טוב

834
00:56:35,170 --> 00:56:38,460
.ילדים עושים בלגן בבית? מצוין

835
00:56:38,480 --> 00:56:42,690
...אימא שלי עליה השלום תמיד הייתה
.הייתה לנו תקופה שלא היו לנו ילדים

836
00:56:42,700 --> 00:56:47,440
:תמיד היא הייתה אומרת לי ולאשתי
."שיהיה לכם הרבה בלגן בבית"

837
00:56:49,320 --> 00:56:51,470
...אשתי לא כל כך
.היא לא הכירה אותה בהתחלה

838
00:56:51,490 --> 00:56:54,720
?מה זה... איזה ברכות יש לה זאת
?מה זה הברכות שיהיה הרבה בלגן בבית

839
00:56:55,820 --> 00:56:57,310
.תני איזו ברכה יותר לעניין

840
00:56:58,310 --> 00:57:01,960
.אבל בלגן בבית זה סימן שיש חיות בבית

841
00:57:02,980 --> 00:57:04,560
.כשילדים בריאים, עושים בלגן

842
00:57:05,310 --> 00:57:06,970
,שיהיו בריאים
.גם אנחנו עשינו בלגן

843
00:57:07,970 --> 00:57:11,250
.גם אנחנו עשינו בלגן
.גדלנו, ברוך השם, הכול בסדר

844
00:57:12,240 --> 00:57:15,790
,כל מה שיש לך
.אל תקנא לעולם במה שיש למישהו אחר

845
00:57:16,590 --> 00:57:19,490
."טוב עין הוא יבורך"
,תפרגן, תפרגן, תפרגן

846
00:57:19,510 --> 00:57:21,610
.כי שמחה שלו היא שמחה של הקב"ה

847
00:57:22,190 --> 00:57:24,010
,הצלחה של יהודי, ולא משנה במה

848
00:57:25,090 --> 00:57:26,560
.הצלחה של יהודי בעולם

849
00:57:27,130 --> 00:57:29,570
,קח את הבן אדם שהכי חלש לך

850
00:57:29,770 --> 00:57:34,680
,גיסתך, חמתך
,הדודה הזאת, השכנה הזאת

851
00:57:35,180 --> 00:57:38,200
תחפשי אצלה את הדברים הכי טובים
,ואת הכי כיפיים שיש לה

852
00:57:38,700 --> 00:57:41,140
:ותקשרי את זה לקב"ה, ותגידי
,ריבונו של עולם

853
00:57:41,160 --> 00:57:42,500
.אם אתה שמח - אני שמחה

854
00:57:44,330 --> 00:57:45,390
.יהיה לכם טעם באוכל

855
00:57:45,840 --> 00:57:48,390
...אתה ניגש למסעדה
.קרה לי את זה פעם

856
00:57:49,100 --> 00:57:51,370
,הגעתי למסעדה עם איזה יהודי
,כמובן כשרה

857
00:57:52,010 --> 00:57:54,710
,הזמנתי שווארמה
.פיתה שווארמה

858
00:57:55,400 --> 00:57:57,310
.יהודי פשוט
,הייתי שם בזה

859
00:57:58,330 --> 00:58:00,580
.שבעים שקל כל שיפוד
?אמרתי: מה שבעים

860
00:58:00,630 --> 00:58:02,630
.שווארמה משביע אותי, טעים לי
?מה אני צריך זה

861
00:58:03,050 --> 00:58:05,300
.לקחתי שווארמה
.נטלתי ידיים

862
00:58:06,570 --> 00:58:09,250
.ההוא לידי לקח המבורגר כזה גובה

863
00:58:10,710 --> 00:58:14,980
.אחד, חסה, עגבנייה
.עושה לך חשק לאכול

864
00:58:15,260 --> 00:58:16,740
.עוד אחד, חסה

865
00:58:17,660 --> 00:58:20,420
.עכשיו הוא בא, הוא שם מפית נייר ככה

866
00:58:20,760 --> 00:58:23,970
הבנתי, הוא הולך לטרוף את האוכל פה
.שלא תתלכלך לו החולצה

867
00:58:24,900 --> 00:58:29,920
,אני מסתכל על השווארמה שלי
,תראה איזה קציצות בשר, יא חביבי

868
00:58:30,600 --> 00:58:33,870
!איזה גודל
,פתאום השווארמה שלי הצטמקה לה

869
00:58:33,890 --> 00:58:36,350
.נהייתה כזאת לא טעימה

870
00:58:38,290 --> 00:58:40,470
.זו קנאה
.זו קנאה

871
00:58:40,880 --> 00:58:42,140
.כמובן שעבדתי על עצמי

872
00:58:43,160 --> 00:58:46,990
.זה הכי טוב בעולם בשבילי
?מה אכפת לי מה יש לאחר

873
00:58:47,960 --> 00:58:50,780
...ישתבח ויתעלה שמו נתן לה
,תחזרו הביתה

874
00:58:51,630 --> 00:58:52,670
.תחזרו הביתה

875
00:58:53,280 --> 00:58:56,940
סבא שלי קנה בשכונת התקווה
- באלף לירות דירה

876
00:58:57,910 --> 00:59:00,950
.חדר וחצי

877
00:59:02,110 --> 00:59:06,880
.חדר וחצי באלף לירות
.שם גידלו את הילדים

878
00:59:08,130 --> 00:59:11,880
.היו מאושרים
?למה? אתם יודעים למה

879
00:59:11,900 --> 00:59:14,790
כי כל הדירות בשכונת התקווה
.היו חדר וחצי

880
00:59:16,370 --> 00:59:17,640
.אז הם נהנו מהחדר וחצי

881
00:59:18,890 --> 00:59:23,550
אנחנו לא נהנים בחדר וחצי, כי לשכנים
יש שלושה וארבעה וחמישה ושישה ושבעה

882
00:59:23,560 --> 00:59:24,610
.'ופנטהאוז וכו

883
00:59:25,170 --> 00:59:28,620
,זאת אומרת שלא חסר לנו כלום
.אנחנו רק תמיד מקנאים במה שיש לאחר

884
00:59:29,780 --> 00:59:32,740
,שמח בני בחלקך"
."כי גם לא תיקח את שלך

885
00:59:34,100 --> 00:59:36,200
,הרי את כל הבתים
,חובת הלבבות אומר

886
00:59:36,520 --> 00:59:39,450
,אדם קונה, קונה בית, בית, בית
יכול להיות מצב

887
00:59:40,280 --> 00:59:43,830
.שהאויב הכי גדול שלו ייקח לו את הבית
?איך יכול להיות

888
00:59:44,130 --> 00:59:47,890
.הבן אדם הולך מהעולם
.אשתו רוצה להתחתן

889
00:59:48,700 --> 00:59:52,100
?מי הציע לה נישואין
ההוא שתמיד היה עליך

890
00:59:52,110 --> 00:59:53,680
,כל הזמן עם העיניים שלו עליך

891
00:59:54,410 --> 00:59:56,990
.מציע לה נישואין והתחתן איתה

892
00:59:58,180 --> 01:00:01,090
,בחדר שלך, במיטה שאתה קנית
,'קנית ''פרדייז

893
01:00:01,100 --> 01:00:05,110
.אני יודע, קנית מזרן
,במיטה שלך, בחדר שלך, בכלים שלך

894
01:00:05,450 --> 01:00:09,660
,במה שעבדת בזיעת אפך, אומר חובת הלבבות
השונא הכי גדול שלך יכול לשבת בסוף

895
01:00:10,160 --> 01:00:10,760
.וליהנות מהם

896
01:00:11,520 --> 01:00:14,470
.אחים יקרים, לא לוקחים פה כלום
.כלום לא לוקחים פה

897
01:00:14,960 --> 01:00:18,050
,לוקחים פה שמחה
,לוקחים פה תורה, יראת שמיים

898
01:00:18,290 --> 01:00:20,530
.אהבת הבריות, אהבת ה' יתברך

899
01:00:21,830 --> 01:00:24,050
.רציתי עוד לדבר על עין הרע
.אני אגיד לכם רק בקצרה

900
01:00:24,770 --> 01:00:29,730
בגמרא כתוב שרב יום אחד
.נכנס לבית העלמין, בית הקברות

901
01:00:30,310 --> 01:00:32,540
...רב היה קודש קודשים, אוף

902
01:00:34,130 --> 01:00:35,660
,בגמרא כתוב: דיבר מה שדיבר

903
01:00:35,670 --> 01:00:36,850
.הוא היה יכול לדבר עם רוחות

904
01:00:38,280 --> 01:00:42,260
,אמר להם: תדעו לכם
.תשעים ותשעה אחוז מפה מתו מעין הרע

905
01:00:43,860 --> 01:00:45,980
.תשעים ותשעה אחוז מתו מעין הרע

906
01:00:48,490 --> 01:00:52,260
,אז לכאורה, עין הרע זה ברור
,כל אחד עושים עליו עין הרע

907
01:00:52,860 --> 01:00:56,430
זה על זה וזה על זה, אבל מעניין אותי
.מי האחוז הזה שאף אחד לא עשה עליו עין הרע

908
01:00:58,090 --> 01:00:59,390
.הרי יש אחוז שלא עשו עליו עין הרע

909
01:01:00,420 --> 01:01:01,930
?מי זה האחוז הזה
?אתם יודעים מי האחוז הזה

910
01:01:03,030 --> 01:01:05,530
.עין הרע שולטת במי שהעין שלו רעה

911
01:01:06,730 --> 01:01:09,030
.במי שהעין שלו טובה לא שולטת עין הרע

912
01:01:10,030 --> 01:01:14,150
יוסף הצדיק, "אנא מזרעא דיוסף קא אתינא
,"דלא שלטה ביה עינא בישא

913
01:01:14,170 --> 01:01:17,120
,מזרעו דיוסף שלא שולטת עין הרע ביוסף
?למה לא שולטת

914
01:01:17,140 --> 01:01:18,930
!כי העין שלו הייתה טובה

915
01:01:19,720 --> 01:01:23,440
הוא פרגן לכל העולם, הוא פרגן
.לאחים שלו, הוא סלח להם, הוא מחל להם

916
01:01:23,680 --> 01:01:25,120
.הייתה לו עין טובה

917
01:01:25,520 --> 01:01:29,190
- מי שיש לו עין טובה
.לא שולטת עליו עין הרע

918
01:01:29,960 --> 01:01:33,010
יהי רצון שנזכה
,שתהיה לנו עין טובה

919
01:01:33,050 --> 01:01:34,900
,עין ששמחה בהצלחה של אחרים

920
01:01:35,320 --> 01:01:37,260
,שמחה בהצלחה של הקב"ה

921
01:01:37,740 --> 01:01:39,760
,והקב"ה יהיה שמח בהצלחתנו

922
01:01:40,000 --> 01:01:42,060
.וייתן לכם ששון ושמחה בכל מעשי ידיכם

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה