x
הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - המצווה הגדולה ביותר שיש

הרב יגאל כהן

למה זוכה אדם שמקדש את שמו של השם יתברך בעולם? ואיך עושים זאת בפועל? הרב יגאל כהן בשיחה מיוחדת על המצווה הגדולה של קידוש השם

(אורך 56:14)