category

שבועות

רות המואביה: עובדות מרתקות על הגיורת, ממנה יצא מלך המשיח

כמה שנים חיה רות המואביה? מי חיבר את המגילה שקרויה על שמה? ומה ניתן ללמוד ממנה? עובדות מרתקות על רות המואביה

שתף במייל
| כ"ח אייר התשפ"ב |
(איור: shutterstock)
whatsapp
אא

1. רוּת המואבייה חיה בתקופת השופטים, וסביב סיפורה נכתבה מגילת רות. במגילה מתואר אדם נכבד בשם "אלימלך", שזכה אף לעושר רב. בארץ ישראל שורר רעב נוראי, אנשים משוועים לאוכל, ומטבע הדברים מתדפקים כולם על דלתות ביתו של אלימלך, שייתן להם פירור או שניים להחיות את נפשם ואת נפשות ילדיהם הרכים. חז"ל אומרים, שאלימלך, היה ביכולתו לפרנס את כל אנשי עירו לתקופה ארוכה, אך הוא סירב לפרנסם, והעדיף לשמור את כל הונו לעצמו.

על כן החליט לעזוב את ארץ ישראל יחד עם בני משפחתי. ומהחלטה לביצוע, אלימלך עוזב עם אשתו נעמי ושני בניו - מחלון וכליון, את הארץ הקדושה, ופניהם מועדות אל ארץ מואב.

ראוי לשים לב שאלימלך היה מפרנסי הדור וראוי להיות מלך בישראל. חדי העין וודאי שמים לב ששמו מורה על מהותו הפוטנציאלית - אלי-מלך, אולם בשעת משבר הוא ברח וכך פספס את הזדמנות הפז.

במואב נענש אלימלך – הוא הפסיד את כל רכושו, ושני בניו – מחלון וכליון – שהתחתנו עם רות וערפה בנותיו של מלך מואב – מתו אף הם. נותרה נעמי בודדה ללא בעלה ובניה.

לאחר 10 שנות ישיבה בארץ מואב, שמעה נעמי שהרעב בארץ יהודה פסק, ושבה אל בית לחם, כשכלותיה רות וערפה מתלוות אליה. נעמי הורתה להן לחזור, ואמרה שאין להן סיבה לבוא אתה, שכן כבר אין לה ילדים. ערפה אכן חזרה למואב, אך רות השיבה: "אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך - כי אל אשר תלכי תלך, ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר כה יעשה ה' לי וכה יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך". נעמי ראתה שרות מתעקשת, והסכימה לקחת אותה איתה.

לדעת לשלם את מחיר האמת - כיצד נתמודד עם קשיים ביהדות? יתרו ורות המואביה נותנים לנו כח להבין את הרעיון של אמת בכל מחיר! הרב דודי ברוורמן בשיחה מחזקת:

כשהגיעו לבית לחם, היה זה בתקופת קציר שעורים. כיון ששתיהן היו עניות, יצאה רות ללקט שבולים, והגיעה ללקט בשדהו של קרוב משפחת אלימלך, בועז. 

בערב, כאשר חזרה רות לבית נעמי, סיפרה על כך לחמותה, שהשיבה לה שתמשיך ללקט בשדהו של בועז, כיון שהוא מקרוביהם - ורות אכן המשיכה ללקט שיבולים בשדה בועז, כל תקופת קציר שעורים וקציר חטים.

בועז כינס את בית הדין, ודרש מהגואל לגאול את שדות אלימלך, שנעמי נאלצה למכור. הגואל הסכים ברצון, אך כשהזכיר בועז שהתפקיד כולל גם את גאולת רות, אשת מחלון - נבהל הגואל, ואמר לבועז שלא יוכל לגאול, וביקש מבועז לגאול במקומו, כפי שרצה. בועז גאל את השדה ונשא את רות, שילדה לו את עובד - שבנו הוא ישי אבי דוד.

2. רות הגיעה לדרגת 'אמה של מלכות' וחיה לפי מסורת חז"ל במשך דורות - עד מלכות שלמה. לפי שיטה אחת רות המואביה חיה לפחות 172 שנה. ולפי שיטה אחרת היא חיה בין 270 ל-391 שנה. לביאור החשבון לחצו כאן.

3. מובא בגמרא (בבא בתרא דף צא עמוד ב) שרות המואביה ראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנה שנאמר "וישם כסא לאם המלך", ואמר רבי אלעזר, לאמה של מלכות. מעבר לכל, דוד המלך הנושא את תקוות העתיד - והמשיח יצא מחלציו. נמצא שסיבלה והקרבתה של רות הביאו אותה לפיסגת הפסגות של תיקון העולם!

הרב פנגר מדבר על ההכנה לקראת חג השבועות ומסביר דרך מגילת רות עד כמה כל אדם באשר הוא, יכול להגיע לכתר התורה אם באמת ירצה

4. חז"ל לומדים, כי שמה של רות רומז לכך שהייתה גיורת. רות – בגימטרייה 606 כמניין המצוות שקיבלה על עצמה כשהתגיירה (שהן בנוסף ל-7 מצוות בני נח שאומות הועלם מחויבים בהן(.

5. פירוש נוסף לשמה דורשים חז"ל: "למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריווהו להקב"ה בשירות ותשבחות" (בבא בתרא יד).

6. בחג השבועות קוראים את מגילת רות, ויש לכך מספר סיבות:

* דוד המלך, נינה של רות, נפטר בשבועות.

* מגילת רות נפתחת בכך שהימים ´ימי קציר חיטים´, כתקופת שבועות.

* מגילת רות מדברת על חסד, וגם התורה היא תורת חסד. המסירות של רות לחמותה היא פרק במסכת גמילות החסדים שלה, בחיי עוני ומחסור היא מלווה את זו שאומרת 'אל תקראנה לי נעמי קראנה לי מרה' – והיא זוכה לראות יחד אתה את התחלת האור בהיוולד לה בן שממנו מתחילה לצמוח שושלת המלוכה.

חכמינו רצו להזכיר לנו את המסירות הזו ביום מתן תורה, וקבעו לקרא את מגילת רות כדי לזכור את הקשר בין תורה וגמילות חסדים, אחד מיסודות התורה והיהדות היא ההטבה לזולת – גמילות חסדים המוטבעת בדמו של העם היא גם יסוד לתורה וביום מתן תורה אנו מקבלים תזכורת לכך יחד עם המסר ששכרם של גומלי חסדים מובטח גם בעולם הזה.

ממגילת רות נלמד שהתורה וגמילות חסדים שלובות זרוע זו עם זו עליהן נאמר 'בחסד ואמת יכופר עוון' (אמת זו התורה) והמעמיד את חייו על שני היסודות הללו מובטח לו נועם החיים והצלחתם.

* לפי שאבותינו לא קיבלו התורה ולא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאות דמים. ורות גם היא נתגיירה. וכן אמרו חז"ל בילקוט: מה עניין רות אצל עצרת בזמן מתן תורה? ללמדך שלא ניתנה תורה אלא ע"י ייסורים ועוני. ועוד אמרו שם, אמרה תורה לפני הקב"ה, אם עשירים עוסקים בי יהיו מתגאים. אבל כשהם עניים עוסקים בי, והם יודעים שהם רעבים ושפלים לא יתגאו.

למה קוראים את מגילת רות בשבועות? מדוע עולם הבא מגיע רק על ידי ייסורים? כמה שנים חייתה רות? ומדוע לקח אליהו הנביא מר' עקיבא את המזרן אחרון שלו? הרצאתו של הרב ברוך רוזנבלום:

 * רות היא גיורת שקיבלה את התורה, כמו שעם ישראל קיבל את התורה בשבועות.

7. במקרא לא מתועד מקום קבורתה של רות, אך ישנן מסורות המציינות את קבר רות וישי בחברון, בגבעת תל רומיידה.

8. ע"פ התלמוד (מסכת ב"ב דף י"ד, ע"ב), את מגילת רות, חיבר שמואל הנביא, שחי ופעל בתקופת מלכותם של שאול ודוד. לביאור מגילת רות על פירש"י והמדרשים, לחצו כאן.

על פי המסורת, בחג השבועות אנו רגילים לקרוא את מגילת רות. הרב אליהו עמר בסדרת שיעורים מרתקים המבארים לעומק את סיפור המגילה בשפה ברורה ונעימה. לפניכם ההקדמה

\

נפנים את המסר: רות הייתה גויה, לא סתם גויה אלא מהעם המואבי שנאסר על הגברים שבו להתגייר ולבוא בקהל, היא התגיירה לבדה, עשתה את כל התהליך המייגע, התקדמה והתקדמה עד שזכתה שיצא ממנה דוד המלך!

אם היא יכלה להגיע לשם, יש מישהו שלא יכול?

לרכישת ביאור מגילת רות עם ביאור "נזר מלכות", מאת הרב זמיר כהן, לחצו כאן.

הידברות שופס

ספר דניאל עם פירוש נזר חזיונות של הרב זמיר כהן

45לרכישה

מוצרים נוספים

סט ארכיאולוגיה תנכ"ית הרב זמיר כהן

חבורת תריג 9 - בתעלומת הזהב

זה אפשרי - הרב יצחק פנגר

גביע קידוש מוכסף

מקראות שלובות - מגילת איכה

הקרב על המקדש

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה