פעילות הידברות

מי כעמך ישראל: מדגם קטן מהקבלות שהגיעו למערכת ’הידברות’

למעלה מ-10,000 (!) קבלות מרגשות ומעשים טובים שאתם שלחתם אלינו במשדר המיוחד. כל השמות יועברו לברכת גדולי ישראל בט"ו באב

| י' אב התשע"ט |
אא
 • להרבות באהבת חינם
 • שמירת נגיעה
 • שמירה מלשון הרע
 • להכשיר את המטבח 
 • לדבר עם שתי נשים על טהרת המשפחה
 • שאצליח לקרב נשים לטהרת המשפחה
 • לכבות את הטלפון בשבת
 • לברך אשר יצר
 • להניח תפילין
 • להתנתק מהכבלים ולעבור בהדרגה ללבוש בקו כמעט חרדי
 • ללבוש חצאיות
 • להפחית שעות צפיה באינטרנט
 • פגם הברית
 • לקרב את ילדי ישראל לאהבת צורת ישראל (אני מורה בבית ספר ממלכתי)
 • לשמור על העיניים ועל הברית
 • לתרום 360 שח לנזקקים
 • למחוק את הפייסבוק והאינסטגרם עכשיו בעז"ה בלי נדר
 • לשמור על נקיות הפה
 • לא ללבוש חולצות בלי שרוולים
 • ללבוש חצאיות ארוכות
 • להאריך את חצאיותי לחצאית ארוכה
 • ללמוד הלכות צניעות במשך ארבעים יום
 • ללכת עם גרביים, או גרביונים 
 • להתפלל ברכות השחר בבוקר
 • להתחזק בשמירת העיניים ולהתחזק באהבת חינם ולהפחית שנאת חינם
 • להסביר לאמא שאסור לקצוץ סלט בשבת ולא לאכול אותו לאלתר
 • להשתדל בצניעות 
 • להניח תפילין כל יום בלי נדר
 • להתחיל להשתמש בטלפון הכשר ולבצע ממנו שיחות, כמו כן להרבות בתפילות יום יום ולהתחזק בברכת אשר יצר, ודיני טהרת המשפחה
 • לשמור על טהרת המשפחה כהלכתה ולעשות את המצווה בשמחה.
 • בזמן האחרון היה לי יצר הרע מאד גדול להיראות. שיסתכלו עליי. והיו לי תמונות חדשות שערכתי והתכוונתי להעלות לתמונת הפרופיל שלי. קיבלתי על עצמי לא להעלות תמונות שלי לפרופיל בלי נדר. מחקתי אותן. כדי שלא אתחרט. למען שמו יתברך שציווה על האישה להיות צנועה ולמען זה שלא יסתכלו בי בני אדם ויחמדו אותי או יבואו לעבירה חלילה
 • הוראת  קבע לשנה
 • לשמור טהרת המשפחה
 • בלי נדר קיבלתי על עצמי להשתדל בצניעות קצת יותר
 • שמירת בעיניים
 • תפילת שחרית מלאה 
 • להניח תפילין בכל יום חול
 • לשמור שבת
 • פלאפון כשר
 • להניח תפילין בכל יום
 • להעלים עין מהחסרונות של בעלי ולקבל הכל באהבה ובאמונה ובטחון מהשם יתברך
 • תפילין, ואהבת לרעך כמוך
 • התחזקות והקפדה בענייני טהרת המשפחה
 • לא לכעוס על נהגים בכביש, ולא לנבל פה
 • שמירת נגיעה עד לחופה
 • הנחת תפילין
 • לסמס לשבת שלום ביום שישי לכמה אנשים הזקוקים למילה טובה והתייחסות.
 • לשים כל לילה בלי נדר אבן מתחת הכרית עד שיבנה בית המקדש
 • לצמצם קבוצות בוואטצפ. צניעות
 • לא להכניס טלפון לשירותים
 • תרומה לארוחה בראש השנה למשפחה נזקקת
 • לברך לאכול לחם לפחות פעם אחת בשבת
 • להתחזק באמונה
 • שמירת שבת ב.נ.ציצית
 • כל שבת ללבוש כיסוי ראש מלא!!
 • שמהיום, בעזרת ה׳ ילמד על הלכות טהרת המשפחה כדי לשנן ולהתחזק בהלכות❤
 • כיסוי הראש לא יחשוף יותר מס"מ אחד מהשיער בל"נ
 • ללכת עם חצאית היום בבית
 • בלי נדר קיבלתי על עצמי לעשר מפרנסתי לישיבות .תפילת שחרית.נטילת ידיים וברכות השחר.
 • שמירת הברית
 • לעשות הבדלה כל מוצאי שבת בזמנה
 • להתחזק בבדיקות ,ובקיום מצוות טהרת המשפחה יותר בשמחה
 • בע"ה תשובה מלאה בלי נדר
 • לקרב בעניין טהרת המשפחה עוד נשים
 • להקפיד על וסת הפלגה,  לבדוק מהם הזמנתם של וסת הפלגה בהם אני צריכה להקפיד על הרחקות.
 • מעשרות
 • לזכות להתנדב שוב במוקד שבת בבית חולים 
 • לסלוח לקבלן שרימה אותנו בהרבה מאוד שקרים, לעמוד על שלנו ולא לשלם אבל בפנים בלב לסלוח לו.
 • בעזרת ה' ובלי נדר, הלכות צניעות מידי יום
 • טהרת המשפחה בהקפדה
 • מקבלת על עצמי בלי נדר לשמור שבת
 • לא לדבר לשון הרע
 • שמירת טהרה
 • לשמור נגיעה מגברים
 • שכל זמן שאני יצא מהשירותים אטול ידיים ואברך בקול
 • להתחיל את תפילת הבוקר מיד בלי לבדוק בנייד את ההודעות שקיבלתי. להשתדל להתפלל מכל הלב למען הכלל והפרט
 • לקרוא כל יום בלי נדר דף בשער הלבבות מידת הבטחון
 • להתחזק במצוות טהרת  המשפחה בלי נדר
 • ברכת מזון בכל פעם שאוכלת לחם.
 • אני מקבלת על עצמי בלי נדר להגיד מודה אני מתוך סידור במשך שבוע
 • אשתדל בלי נדר לא לעשן בשבת
 • לאכול בשר  או עוף בשבת
 • להתחזק בצניעות
 • מקבלת על עצמי בלי נדר לדון כול יהודי לכף זכות
 • שמירת שבת
 • לבוש צנוע.
 • הנחת תפילין
 • להישמר ממידת הכעס.
 • תפילות ושבת בלי נדר
 • להתחזק בצניעות בעבודה בדיבור ולבוש
 • להתחזק בשבת
 • להניח תפילין יום יום
 • להתפלל תפילה אחת ביום
 • הצלת נפשות
 • שמירת עיניים
 • בלי נדר להשתדל בדבור הולם.
 • לשים כיסוי ראש בחגים ושמה בשבת לגאולה קרובה ולשמירה על חיילנו וכוחות הביטחון ועם ישראל
 • מקבל על עצמי להניח תפילין כל בוקר ולהתפלל שלוש תפילות ביום
 • טהרת המשפחה,  אהבת חינם
 • לחייך אל אנשים
 • התחזקות בטהרת המשפחה
 • להיזהר בבורר בשבת. להיזהר יותר במוקצה בשבת
 • להישתדל בלי נדר בשמירת הלשון ולדון בע"הי לכף זכות בלי נדר הכל
 • להתפלל במנין לפחות תפילה אחת ביום בלי נדר
 • להשתדל לא לדבר לשון הרע ביום שבת בעז״ה ובלי נדר
 • לחסום את פי פעם ביום מלספר לשון הרע
 • שמירת העינים
 • טבילה לפחות פעמיים בשבוע
 • להשתדל בכל כוחי לא לדבר לשון הרע
 • להניח תפילין ולצום בכיפור
 • להיות יותר סבלנית לבעלי החולה בלי נדר
 • בלי נדר ללמוד הלכות שבת בתקופה הקרובה.
 • להשתדל לדון לכף זכות
 • התמדה בהנחת תפילין כל יום.
 • הקבלה שלקחתי על עצמי לשמור שבת בצורה יותר טובה ולא לכתוב או לצייר או לקשקש או למחוק בשבת .
 • להניח תפילין כל יום בלי נדר
 • לא להכנס לאתרים מסויימים
 • לא ללכת בחצאיות צמודות בלי נדר
 • להרבות באהבת חינם
 • שמירת הברית לעשרה ימים לפחות
 • לדאוג שלפחות פעמיים בשבוע אני עושה משהו טוב למען מישהו אחר.
 • (כל מעשה טוב בלא יוצא מן הכלל)
 • בלי נדר , לקיים מצוות הפרשת חלה , פעם בחודש
 • שמירת העיניים
 • השתדלות בהנחת תפילין
 • תפילת מנחה בשבת
 • ללכת לבית הכנסת לפחות  בשבת מברכים
 • בכל שבת קידוש בבוקר לי ולבני המשפחה סביבי
 • ערב שישי לשים חצאית
 • כיסוי ראש בשבת ביציאה מן הבית
 • תפילה ביום בלי נדר
 • בלי נדר להתחזק בלימוד הלכות שבת וכמו כן בשמירת השבת 
 • בלי נדר להתחזק בשמירת הברית והעיניים
 • ובלי נדר יותר להעביר על המידות
 • ציצית
 • אם בעזרת ה אתקבל לוינגייט ואהיה שם במעונות אקבל עליי בעזרת ה בלי נדר לעשות שם מניין של ערבית ולאט לאט לשלב גם מנחה
 • תפילה בכל בוקר
 • להניח תפילין כל יום
 • להשתפר בצניעות בלי נדר
 • לא לצאת מהבית בלי גרביים.
 • להפסיק לצפות בנטפליקס לפחות בחודש הקרוב בעזרת השם
 • להתחזק בצניעות ובשלוות נפש ובמחשבה דיבור ומעשים חיוביים.
 • לכוון יותר באשר יצר
 • להניח תפילין
 • לעבור לפלאפון כשר בלי פריצות.
 • בדירות טהרה כל יום מ-7 נקיים, פעמיים, בלי פספוס.
 • להקפיד יותר על מצוות הטהרה
 • תפילין
 • לדון לכף זכות
 • לא לשלוח תמונות לא צנועות ולשמור על הפה בצניעות הדיבור . אמ"כ
 • בלי נדר לעבוד על מידת הפזרנות ... לעשות השתדלות להוציא רק על מה שצריך ובלי נדר לנסות לשכנע את בעלי לעשר
 • הרי אני מקבלת על עצמי כל יום במשך דקה להודות לבורא עולם יתברך על החולי שיש לי
 • טהרת המשפחה
 • נטילת ידיים ליד המיטה
 • צניעות
 • לעשות יותר בדיקות טהרה גם בבוקר גם בערב
 • להוריד את הלק לפני כניסת שבת כדי שבשבת לא יהיה חוצץ בנטילת ידיים. להשתדל לא לדבר לשון הרע. ולא להלשין. לקרב את הרחוקים, לעשות שיעורי תורה בבית לקרב גם את בני המשפחה. להוריד את הראש ולהגיד תודה על הכל גם על הרע. לאהוב כל אחד מבני ישראל. לדון כל אחד לאף זכות
 • שמירת טהרה. בע"ה שהשם יתן לי כוח לשמור נגיעה עם הבן זוג שלי לפני החתונה ולשמור טהרת המשפחה כמו שצריך לאחר החתונה 
 • להמשיך לטפל באמי הקשישה, למרות הקושי ולמרות כל הקשיים מסביב שמערימים עלי בני המשפחה
 • לא לצאת מהבית ללא גרביים
 • בלי נדר להשתמש בטלפון כשר
 • בעזה' להקפיד לא לאכול לפני קידוש בוקר וערב
 • ולא לאכול לחם ללא נטילת ידיים
 • טהרת המשפחה- נושא הפרישה
 • בעזרת השם בלי נדר כיסוי ראש בשבתות (כהתחלה) כשאזכה להיות אשת איש . 
 • ולהתחזק ולחזור בתשובה שלמה  
 • תרמתי להידברות מעשר לקייטנה לילדים. וכן לעשות יותר לקרב יהודים לאבא שבשמים לזיכוי הרבים .
 • להפסיק לאכול חלב נוכרי ולהתפלל 40 יום את התפילה של רבי ישמעאל כהן גדול
 • בלי נדר להתייחס לאחותי יותר במאור פנים ולהתפלל בעדה שתחזור בתשובה שלמה.
 • כיסוי ראש מלא
 • להימנע מלהזמין אוכל במסעדות לא כשרות.
 • בלי נדר לקנות פרחים לשבת ולהכניס 10 דקות קודם את השבת לחודש הקרוב ובלי נדר גם הלאה
 • להשתדל לדון לכך זכות כל אדם באשר הוא ולהשתדל ולהתאמץ לא לדבר לשון הרע ..ולוואי שאזכה לחזור בתשובה שלימה
 • התחזקות בטהרת המשפחה בלי נדר
 • להקפיד על ברכה אחרונה בלי נדר
 • לימוד תורה פעם בשבוע
 • להתפלל כל בוקר במיניין
 • ציצית
 • תפילין
 • מקבלת על עצמי להודות להשם יתברך על זה שאני רווקה . ולא להתלונן.
 • במשך חודש לא לראות סרטים ולחשוב בכל התגברות לא להיות כפוית טובה לאבא היקר שלנו ולא ללכת בדרכי הגויים ולנצל את הזמן לטובה
 • להגיד תודה בכל יום לקב"ה ולהשתדל לזכור שהכל ממנו, גם הטוב וגם הפחות טוב והכי חשוב לא להיות כפויית טובה 
 • בעזרת הדם בלי נדר
 • להודות בכל בוקר לבורא עולם על הבנים שלי עם הלקויות שלהם.
 • לא ללכת לבריכה פתוחה בשבת
 • בע"ה להתחזק עוד בתשובה באמונה ובצניעות...
 • להתחזק בשמירת טהרה
 • אנו כזוג נשוי ב''ה מקבלים יחד על עצמינו להשתדל יותר בשמירת הטהרה במיוחד בדיני הרחקות. בלי נדר
 • לקחתי על עצמי לאהוב אנשים שאני לא בקשר איתם,ןלאמר 3 פעמים לכל אחד מהם שאני אוהבת אותם עם הזכרת שמם.
 • להמשיך לגדל את ילדיי כאם חד הורית מתוך קבלת הנסיון ואהבת הקב"ה בשמחה
 • לעבור לטלפון מוגן!!!
 • לכבד  ולהוקיר   ולותר ולסלוח את הכלות והחתן שלי ות המשפחה שלי ואת הסביבה שלי ולהאוב בלי נדר כמה שיותר
 • בלי נדר, אני מקבלת עלי קבלה לנסות ולהשכין שלום בין אחיותיי. ואני מבקשת לזקוף קבלה זו לזכותה של ספיר סימה בין זכאי
 • נטילת ידיים כל בוקר
 • לא לראות סרטים עד שנה הבאה
 • •    להניח תפילין כל יום
 • •    לסלוח לבחור שפגע בי
 • אשר יצר מהכתוב
 • •    להקפיד יותר בצניעות בבית
 • •    ברכת המזון להקפיד
 • •    להשתדל בע"ה להוריד את הטונים בבית
 • •    קיבלתי על עצמי לא לקרוע נייר בשבת ולא לגזור בשבת.
 • •    לנסוע לבקר אישה מבוגרת ולשמח אותה!
 • •    בלי נדר לוקחת על עצמי לשמור על הלשון כמה שאפשר ולשמור לא לחמוד גברים שהם לא שלי ולפרגן יותר ולא ליפול בטומאה בגוף בלי נדר אמן
 • •    הכנסת שבת בזמן ולא רגע לפני השקיעה
 •     נטילת ידיים בע"ה
 •     להתגלח עם מכונה התקשרה שלא פוגעת בשורשים
 •    לחזק את שמירת השבת
 • •    לא לכעוס....... שהשם יעזור לי בזה.  מקווה להצליח אמן
 • •    בלי נדר תפילין כל יום
 • •    לא להרים את הקול כשמדברת עם ההורים

דרגו את המאמר - ותעזרו לקידומו בגוגל:

ממוצע 4.8 (63 מדרגים)
הנקראים ביותר
הידברות שופס

יומן "שנה וברכותיה" לשנת תש"פ - הרבנית ימימה מזרחי

65לרכישה

מוצרים נוספים

ערכת חזרה ללימודים לבנות - חיים ולדר וילדות מספרות על עצמן

ערכת חזרה ללימודים לבנים - חיים ולדר וילדים מספרים על עצמם

ערכת חזרה ללימודים - מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ילדים מספרים על עצמם בקומיקס 3 - חיים ולדר

60 גיבורים - הרב יוסף ברוק

סדר הדורות הקצר - הרב שלמה בניזרי

לכל המוצרים