x
הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - איך עובדים את השם באמונה?

הרב אליהו עמר

יצר הרע כל הזמן מנסה אותנו. מהיכן נקבל כוח לעשות מסירות נפש למען רצון הבורא? הרב אליהו עמר מסביר על פי המקורות