הרב זמיר כהן - עם נולד במצרים

הרב זמיר כהן

האם נשאר תיעוד של ממצאים ארכיאולוגים מאותה תקופה במצרים, התואמים לסיפור המקראי? הרב זמיר כהן בהרצאה מפתיעה ומרתקת 

תמלול ההרצאה

1
00:00:10,260 --> 00:00:11,460
.שלום וברכה לכולם

2
00:00:11,480 --> 00:00:13,060
,הסיפור המקראי ידוע

3
00:00:13,500 --> 00:00:15,729
יוסף קיבל
כתונת פסים

4
00:00:15,730 --> 00:00:17,220
האחים
,מקנאים בו

5
00:00:17,700 --> 00:00:18,744
מכרו אותו
,לעבד

6
00:00:18,745 --> 00:00:20,509
בעקבותיו
כל משפחת יעקב

7
00:00:20,510 --> 00:00:21,510
 יורדת למצרים

8
00:00:22,230 --> 00:00:27,580
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו"
."במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם

9
00:00:28,720 --> 00:00:30,720
,פרעה, קם מלך חדש על מצרים

10
00:00:30,740 --> 00:00:32,360
,יש אומרים שזה היה פרעה חדש

11
00:00:32,390 --> 00:00:35,200
יש אומרים אותו פרעה, עשה
את עצמו כאילו לא מכיר את יוסף

12
00:00:37,050 --> 00:00:39,120
.ולקח את כל העם, התחיל לשעבד אותו

13
00:00:40,020 --> 00:00:41,280
עם ישראל עבד שם

14
00:00:41,281 --> 00:00:44,392
,במשך 210 שנים

15
00:00:45,100 --> 00:00:46,440
,עד שבא משה רבנו

16
00:00:46,540 --> 00:00:48,440
,עשר המכות, יציאת מצרים

17
00:00:48,820 --> 00:00:49,740
.סיפורים ידועים

18
00:00:50,630 --> 00:00:51,540
במשך דורות

19
00:00:52,760 --> 00:00:55,340
אנשים שאלו את עצמם
האם נשאר תיעוד

20
00:00:55,970 --> 00:00:57,060
מאותה תקופה

21
00:00:57,780 --> 00:00:59,780
לסיפור המקראי

22
00:01:00,560 --> 00:01:01,980
.בממצאים הארכיאולוגיים

23
00:01:02,860 --> 00:01:04,940
,וכמו בנתונים רבים אחרים

24
00:01:05,010 --> 00:01:09,280
גם כאן, ב-100 השנים האחרונות
,התגלו ממצאים מרשימים

25
00:01:10,160 --> 00:01:11,280
,מפליאים אפילו

26
00:01:11,700 --> 00:01:13,520
.שהתגלו שם במצרים העתיקה

27
00:01:15,200 --> 00:01:16,680
,אפילו כתונת הפסים

28
00:01:17,240 --> 00:01:21,680
שכיום לא כל כך מובן מה יש להתפעל
?מכתונת פסים? למה לקנא בו

29
00:01:22,140 --> 00:01:25,100
אבל כשניכנס לראש הטכנולוגי
,של הימים ההם

30
00:01:25,380 --> 00:01:26,740
,האריגה שהיו אורגים

31
00:01:26,760 --> 00:01:28,420
,היו אורגים בדים בצבע אחיד

32
00:01:29,040 --> 00:01:31,320
.כתונת פסים הייתה נחשבת מאוד יוקרתית

33
00:01:31,700 --> 00:01:34,400
כדי לארוג אותה
.היה צריך טכנולוגיה מתקדמת

34
00:01:34,860 --> 00:01:36,580
עשירים יכלו להרשות לעצמם

35
00:01:37,120 --> 00:01:38,440
.ללכת עם כתונת פסים

36
00:01:39,600 --> 00:01:41,060
במצרים העתיקה

37
00:01:41,930 --> 00:01:44,540
,ישנם ציורים שונים שהתגלו

38
00:01:44,920 --> 00:01:47,880
,ביניהם יש ציור של משפחה שמית

39
00:01:48,120 --> 00:01:49,720
,שמית, כלומר מזרע שם

40
00:01:50,380 --> 00:01:51,740
,שיורדת מכנען

41
00:01:52,470 --> 00:01:53,900
ושם ניתן לראות

42
00:01:54,040 --> 00:01:55,440
את כתונת הפסים

43
00:01:55,900 --> 00:01:58,740
,הכל כך מרשימה
שמזה אתה יכול גם להבין

44
00:01:58,980 --> 00:02:01,740
.מה שקיבל יוסף וכל אחיו קינאו בו

45
00:02:02,540 --> 00:02:04,120
,לאחר הירידה למצרים

46
00:02:05,360 --> 00:02:05,980
יוסף

47
00:02:07,420 --> 00:02:10,300
.הושלך לבור על ידי אשת פוטיפר

48
00:02:11,330 --> 00:02:15,460
חז"ל אומרים שהיא הייתה מנסה
,לפתות אותו במשך תקופה ארוכה

49
00:02:15,860 --> 00:02:18,560
,בגדים שהייתה לובשת בבוקר
,לא לובשת בערב

50
00:02:18,590 --> 00:02:19,640
מאיימת עליו

51
00:02:20,020 --> 00:02:22,520
.שאם הוא לא ישמע לה, הוא יסבול

52
00:02:23,060 --> 00:02:25,780
בסופו של דבר היא העלילה עליו
.עלילה, הוא הושלך לכלא

53
00:02:26,900 --> 00:02:28,000
,פרעה חולם חלום

54
00:02:29,500 --> 00:02:32,080
.הוא לא יודע את פתרון החלום
.כולם מנסים לפתור

55
00:02:32,220 --> 00:02:35,600
ואין פותר אותם לפרעה", כלומר"
.דבריהם לא התקבלו על ליבו

56
00:02:35,880 --> 00:02:37,840
,שר המשקים אומר לו: היינו בכלא

57
00:02:38,250 --> 00:02:41,360
"ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים"

58
00:02:41,760 --> 00:02:43,720
,פתר את החלומות
.מה שהוא אמר - כך היה

59
00:02:44,080 --> 00:02:45,720
,מביאים את יוסף לפני פרעה

60
00:02:46,440 --> 00:02:47,380
:הוא פותר לו

61
00:02:48,280 --> 00:02:49,780
שבע שנות שבע

62
00:02:50,310 --> 00:02:52,820
,ואחר כך שבע שנות רעב יבואו על מצרים

63
00:02:53,090 --> 00:02:53,880
:וגם מייעץ

64
00:02:54,130 --> 00:02:56,580
ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם"

65
00:02:56,700 --> 00:02:58,260
."וישיתהו על ארץ מצרים"

66
00:02:59,270 --> 00:03:00,260
פרעה מתפעל

67
00:03:01,060 --> 00:03:05,420
ואומר: "אחרי הודיע אלוהים אותך
.את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך

68
00:03:06,050 --> 00:03:10,000
אתה תהיה על ביתי ועל פיך"
."ישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך

69
00:03:11,550 --> 00:03:12,740
מאסיר בכלא

70
00:03:13,780 --> 00:03:15,840
,הוא עולה לגדולה של המשנה למלך

71
00:03:17,060 --> 00:03:18,080
...מכתירים אותו

72
00:03:18,330 --> 00:03:20,680
החוקרים טוענים שהתנ"ך מתאר

73
00:03:21,270 --> 00:03:23,980
את ההכתרה של יוסף

74
00:03:24,590 --> 00:03:27,860
למשנה למלך
.בדיוק של פרוטוקול, כך הם מציינים

75
00:03:28,490 --> 00:03:30,160
כי באמת כשרואים

76
00:03:30,820 --> 00:03:33,360
בממצאים שנחשפו במצרים העתיקה

77
00:03:34,620 --> 00:03:39,540
מה היה טקס ההכתרה של אדם, ההעלאה
,לגדולה של אדם שממנים אותו לשר

78
00:03:39,720 --> 00:03:41,540
,רואים בדיוק, כמו שהתנ"ך מציין

79
00:03:42,440 --> 00:03:43,540
שם כתוב

80
00:03:43,720 --> 00:03:45,540
ששם רביד זהב על צווארו

81
00:03:46,230 --> 00:03:46,880
,של יוסף

82
00:03:47,720 --> 00:03:48,880
.נתן לו את הטבעת

83
00:03:50,620 --> 00:03:51,920
,ובאמת, שם רואים

84
00:03:52,080 --> 00:03:54,660
כשאנשים מגיעים לקבל

85
00:03:55,300 --> 00:03:57,820
,את המשרה, את המינוי המלכותי

86
00:03:58,320 --> 00:04:00,380
.ראשית, הם באים מגולחי ראש

87
00:04:01,290 --> 00:04:03,740
."על יוסף כבר כתוב: "ויגלח ויחלף שמלותיו

88
00:04:04,400 --> 00:04:05,640
,אבל מגלחים אותם

89
00:04:06,220 --> 00:04:08,540
.רביד זהב מניחים על הצוואר

90
00:04:08,810 --> 00:04:09,440
?מה זה רביד

91
00:04:11,090 --> 00:04:13,200
,היום רגילים להשתמש במילה שרשרת

92
00:04:14,270 --> 00:04:15,360
.רביד זהב

93
00:04:15,840 --> 00:04:17,840
בממצאים הארכיאולוגיים מתברר

94
00:04:18,350 --> 00:04:21,640
,שלא היה מדובר בשרשרת דקה
,אלא מאוד רחבה

95
00:04:22,340 --> 00:04:24,360
.משובצת באבני חן

96
00:04:24,850 --> 00:04:26,520
ניתן לראות את הדברים

97
00:04:28,100 --> 00:04:28,840
.בתרשימים

98
00:04:29,560 --> 00:04:33,140
בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית" הבאנו הרבה
.דוגמאות כאלה בחלק הראשון

99
00:04:33,980 --> 00:04:36,200
וכך אתה רואה כיצד יוסף

100
00:04:37,330 --> 00:04:38,140
.עלה לגדולה

101
00:04:40,870 --> 00:04:41,820
אחת החידות

102
00:04:43,700 --> 00:04:46,500
:שהיו לחוקרים מאז ומעולם

103
00:04:47,420 --> 00:04:50,180
מי המציא את הפירמידות
?ומי בנה אותן

104
00:04:50,940 --> 00:04:54,860
הפירמידות במצרים, יש שמייחסים
.להן אפילו תכונות מיסטיות

105
00:04:55,240 --> 00:04:57,300
,המבנה המאוד מרשים

106
00:04:58,180 --> 00:05:01,235
,מיליונים של לבני בוץ

107
00:05:01,600 --> 00:05:02,920
לבנים שעשויות מטיט

108
00:05:03,910 --> 00:05:05,520
.הרכיבו את כל הפירמידות

109
00:05:05,960 --> 00:05:08,140
יש שנסחפו לומר עד כדי שחייזרים

110
00:05:08,340 --> 00:05:10,140
,הם שעשו את הפירמידות האלה

111
00:05:10,500 --> 00:05:13,360
.כי יש שם הרבה פלאות שמוצאים שם

112
00:05:13,860 --> 00:05:17,840
בגדול, הפירמידות הן קברים
.שנעשו לפרעונים

113
00:05:18,970 --> 00:05:23,420
,כל פרעון, ככל שהיה גדול ומרשים
.כך דאג לפירמידה יותר מרשימה

114
00:05:23,790 --> 00:05:27,040
,בתוך הפירמידה היו מבוכים, מסדרונות

115
00:05:27,380 --> 00:05:28,760
,מלכודות מוות אפילו

116
00:05:29,460 --> 00:05:30,900
.כי פחדו משודדי קברים

117
00:05:31,520 --> 00:05:34,820
הם היו קוברים עם המלך את כל
,הרכוש - את המרכבה, את הכיסא

118
00:05:34,860 --> 00:05:35,780
.כל מה שהוא השתמש

119
00:05:36,700 --> 00:05:38,440
.כמויות של מזון היו מניחים

120
00:05:38,480 --> 00:05:40,280
,הם האמינו שלאחר שכולם יוצאים

121
00:05:40,340 --> 00:05:42,620
המלך קם וממשיך
,את החיים שלו אחרי שהוא מת

122
00:05:43,000 --> 00:05:45,540
,ממשיך את חייו בעולם הבא
.צריך להכניס לו אוכל

123
00:05:45,880 --> 00:05:48,140
.היו מכניסים ציוד ועניינים שונים

124
00:05:48,660 --> 00:05:51,280
,כמויות של זהב היום שם
.כמויות של תכשיטים

125
00:05:51,870 --> 00:05:53,780
,כדי ששודדי קברים לא ישדדו

126
00:05:54,340 --> 00:05:57,220
,היו שמים מלכודות ודרכי מסתור

127
00:05:57,860 --> 00:05:58,780
.הטעיות שונות

128
00:05:59,700 --> 00:06:03,060
אבל במשך יותר
,מ-4,000 שנה שחלפו מאז

129
00:06:03,840 --> 00:06:07,560
,שודדי קברים התגברו על הכול
...נכנסו, פרצו, לקחו

130
00:06:07,920 --> 00:06:08,760
...כך ש

131
00:06:09,750 --> 00:06:11,660
,אין כמעט ממצאים מאותה תקופה

132
00:06:12,140 --> 00:06:14,340
,חוץ מפרעון אחד לא מפורסם

133
00:06:14,660 --> 00:06:16,920
...שהקבר שלו לא היה כל כך

134
00:06:17,240 --> 00:06:18,120
,מרשים

135
00:06:18,500 --> 00:06:19,300
,לא בולט

136
00:06:19,660 --> 00:06:20,540
.לא הגיעו אליו

137
00:06:20,890 --> 00:06:23,720
ודווקא החוקרים לפני כמה
.עשרות שנים הגיעו לקבר הזה

138
00:06:23,760 --> 00:06:25,140
זהו קברו של המלך

139
00:06:25,920 --> 00:06:26,900
.תות ענח' אמון

140
00:06:27,240 --> 00:06:29,620
.אחד מהפרעונים נקרא תות ענח' אמון

141
00:06:29,660 --> 00:06:31,980
,הוא מת בגיל 18
,לא הספיק לעשות הרבה

142
00:06:32,630 --> 00:06:34,840
.ולכן גם הקבר נחשב די פשוט

143
00:06:35,510 --> 00:06:38,057
אבל גם מה שמצאו שם

144
00:06:39,420 --> 00:06:40,600
גרם לתדהמה

145
00:06:41,020 --> 00:06:41,940
.אצל החוקרים

146
00:06:41,970 --> 00:06:43,620
תכף נדבר על כמה פריטים

147
00:06:43,900 --> 00:06:44,680
.שנמצאו שם

148
00:06:45,680 --> 00:06:46,400
,אבל ראשית

149
00:06:47,590 --> 00:06:51,442
מתברר מכיתוב
שנמצא על סלע

150
00:06:52,960 --> 00:06:54,220
,במצרים העתיקה

151
00:06:54,880 --> 00:06:57,040
,סלע גבוה ומרשים

152
00:06:57,490 --> 00:06:58,520
.היה עליו כיתוב

153
00:06:59,100 --> 00:07:00,620
את הכיתוב הכירו במשך דורות

154
00:07:00,740 --> 00:07:03,440
בכתב חרטומים, אף אחד
.לא ידע לפענח מה כתוב שם

155
00:07:05,770 --> 00:07:06,820
עד שהחוקרים

156
00:07:07,090 --> 00:07:10,300
לפני כ-70 שנה מצאו
במקום אחר לוח

157
00:07:11,140 --> 00:07:12,300
,שהיו בו כתבים

158
00:07:12,560 --> 00:07:14,760
.כלומר אותו טקסט כתוב בכמה שפות

159
00:07:15,690 --> 00:07:18,214
,אחת השפות - חרטומים

160
00:07:18,460 --> 00:07:19,920
.כתב החרטומים המצרי

161
00:07:20,780 --> 00:07:23,040
הם ידעו לקרוא
,מה כתוב בכתבים האחרים

162
00:07:23,380 --> 00:07:24,880
מתוך זה למדו

163
00:07:25,210 --> 00:07:27,980
,לפענח את כתב החרטומים
.כל אות - מה היא אומרת

164
00:07:28,580 --> 00:07:31,360
אז היום כבר יודעים לקרוא
.את כתב החרטומים, לפענח

165
00:07:32,110 --> 00:07:34,740
כשפענחו את מה שכתוב
,על הסלע הגבוה הזה

166
00:07:35,450 --> 00:07:36,670
.התברר דבר מדהים

167
00:07:37,480 --> 00:07:38,740
יש שם שיר הלל

168
00:07:39,520 --> 00:07:41,400
,למשנה למלך מצרים

169
00:07:42,760 --> 00:07:44,680
שהיה בקי בפתרון חלומות

170
00:07:45,420 --> 00:07:49,924
והציל את מצרים
.משבע שנות רעב בחוכמתו

171
00:07:50,880 --> 00:07:52,100
.והם ממשיכים לשבח אותו

172
00:07:52,160 --> 00:07:54,920
,כל התכונות שהתורה מציינת על יוסף

173
00:07:55,630 --> 00:07:57,080
.מצאו ששם כתוב

174
00:07:57,440 --> 00:08:00,720
,רק שם הם לא קוראים לו יוסף
,הם קוראים לו בשם אימחוטפ

175
00:08:01,070 --> 00:08:02,320
.המשנה למלך המצרי

176
00:08:03,190 --> 00:08:03,980
,זה לא פלא

177
00:08:04,160 --> 00:08:08,360
כי ידוע שבזמנים ההם לכל אדם
היו נותנים כמה שמות, גם

178
00:08:08,940 --> 00:08:11,180
.כשמשנה משרה, משנים לו גם את השם

179
00:08:11,570 --> 00:08:12,960
בתורה כתוב שיוסף

180
00:08:13,310 --> 00:08:15,520
,נקרא על ידי פרעה צפנת פענח

181
00:08:16,090 --> 00:08:17,280
.מפענח צפנים

182
00:08:17,580 --> 00:08:19,280
.זה היה השם של יוסף

183
00:08:19,450 --> 00:08:22,640
.ייתכן שהתרגום המילולי למצרית - אימחוטפ

184
00:08:22,820 --> 00:08:26,380
יש הסברים נוספים מה הקשר
,בין אימחוטפ לבין יוסף

185
00:08:26,860 --> 00:08:29,373
אבל מהממצאים ברור

186
00:08:30,060 --> 00:08:31,640
שיש לנו תיעוד

187
00:08:31,740 --> 00:08:34,971
על יוסף הצדיק
.עם הסיפור המקראי במצרים

188
00:08:35,980 --> 00:08:37,940
,נתון מעניין נוסף שכתוב שם

189
00:08:39,560 --> 00:08:43,772
שאותו אדם
שהיה בקי בפתרון חלומות וברפואות

190
00:08:44,520 --> 00:08:46,820
והציל את מצרים משבע שנות רעב

191
00:08:47,700 --> 00:08:49,180
,והיה המשנה למלך

192
00:08:50,360 --> 00:08:52,520
.הוא האדם שהמציא את הפירמידות

193
00:08:54,480 --> 00:08:55,360
הנתון הזה

194
00:08:56,140 --> 00:08:57,920
,הכה בהפתעה את כל החוקרים

195
00:08:57,970 --> 00:08:59,660
כלומר יש לנו כעת מידע

196
00:08:59,820 --> 00:09:01,100
.מי המציא את הפירמידות

197
00:09:01,820 --> 00:09:04,460
כשמחברים את הדברים לנתונים
,שמופיעים בתורה

198
00:09:05,080 --> 00:09:08,040
נמצא שיוסף הוא זה
,שהמציא את הפירמידות

199
00:09:08,270 --> 00:09:09,640
כך על פי מה שכתוב שם

200
00:09:10,240 --> 00:09:13,420
בכיתוב על הסלע המצרי
.בכתב חרטומים

201
00:09:14,540 --> 00:09:20,140
וכשאתה פותח את ספרו של ההיסטוריון היהודי
,מלפני כ-2,000 שנה, יוסף בן מתתיהו

202
00:09:21,150 --> 00:09:23,440
הוא כותב שם: "מסורת בידינו

203
00:09:23,910 --> 00:09:27,180
שבוני הפירמידות במצרים היו אבותינו"

204
00:09:28,120 --> 00:09:29,340
."כשעבדו במצרים"

205
00:09:29,700 --> 00:09:33,360
וימררו את חייהם בחומר"
,"ובלבנים ובכל עבודה בשדה

206
00:09:33,830 --> 00:09:36,280
,היו צריכים לעשות טיט מלבנים

207
00:09:37,020 --> 00:09:38,700
...כשביקשו

208
00:09:39,010 --> 00:09:42,160
משה ואהרן באו לפרעה
.ואמרו לו: שחרר את העם

209
00:09:42,900 --> 00:09:46,600
אז אמר: כנראה שהם לא מספיק מרוכזים
בעבודה ולכן הם חושבים

210
00:09:46,910 --> 00:09:48,600
.על שחרור משעבוד

211
00:09:48,860 --> 00:09:50,520
."תכבד העבודה על האנשים"

212
00:09:50,560 --> 00:09:52,880
,היום לא נותנים להם תבן

213
00:09:53,040 --> 00:09:56,020
.הם יקוששו תבן ויעשו לבנים מטיט

214
00:09:57,240 --> 00:10:02,830
רואים שהעיסוק של עם ישראל במצרים
,היה לבנות לבנים

215
00:10:03,800 --> 00:10:06,244
.ליצור מבנים גדולים

216
00:10:07,520 --> 00:10:12,656
ומתברר שאותן פירמידות
,במשך 210 שנים של השעבוד המצרי

217
00:10:12,970 --> 00:10:14,800
.נעשו דווקא על ידי עם ישראל

218
00:10:16,590 --> 00:10:20,200
מסופר שלאחר שנשיא מצרים
אנואר סאדאת

219
00:10:20,680 --> 00:10:21,500
,הגיע לארץ

220
00:10:21,980 --> 00:10:24,160
המבוגרים זוכרים איזו שמחה הייתה בארץ

221
00:10:24,750 --> 00:10:26,160
,לאחר מלחמת יום כיפור

222
00:10:26,300 --> 00:10:27,940
,שגבתה כל כך הרבה קורבנות

223
00:10:27,980 --> 00:10:28,880
.הסכם שלום

224
00:10:29,020 --> 00:10:30,680
.בא לבקר, הייתה התרגשות גדולה

225
00:10:31,280 --> 00:10:36,143
לאחר מכן ראש ממשלת ישראל
.מנחם בגין ערך ביקור גומלין במצרים

226
00:10:37,000 --> 00:10:38,360
מספרים שסאדאת

227
00:10:38,660 --> 00:10:40,120
ערך לו סיור במטוס

228
00:10:40,420 --> 00:10:43,860
,מעל מצרים, ומלמעלה
,הוא המדריך שלו, מדריך תיירים

229
00:10:44,100 --> 00:10:45,420
,מספר לו: כאן הנילוס

230
00:10:45,780 --> 00:10:46,580
...כאן רואים

231
00:10:46,780 --> 00:10:47,480
.כל דבר

232
00:10:48,500 --> 00:10:49,920
,כשעברו מעל הפירמידות

233
00:10:51,080 --> 00:10:52,060
:סאדאת סיפור לו

234
00:10:52,330 --> 00:10:54,360
,יש כאן מפלאי עולם

235
00:10:55,280 --> 00:10:59,080
,פירמידות שבנויות כבר אלפי שנים
.ומגיעים מיליוני תיירים לראות

236
00:11:00,180 --> 00:11:02,000
אומרים שבגין הציץ מהחלון

237
00:11:03,080 --> 00:11:04,000
,ואמר לו: כן

238
00:11:05,270 --> 00:11:07,320
.עבודה עברית מחזיקה הרבה זמן

239
00:11:08,330 --> 00:11:09,580
,וסאדאת מאוד כעס

240
00:11:10,390 --> 00:11:12,580
.זו לא עבודה עברית, זה אבותינו

241
00:11:12,950 --> 00:11:14,160
:ובגין עמד על כך

242
00:11:14,200 --> 00:11:17,840
בספרו של יוסף בן מתתיהו
לפני 2,000 שנה כתוב

243
00:11:18,120 --> 00:11:20,120
שאת המבנים האלה בנו אבותינו

244
00:11:20,540 --> 00:11:22,120
.כשהיו במצרים

245
00:11:22,580 --> 00:11:26,040
מבחינה הנדסית, הבנייה הזאת נחשבת
.לכמעט בלתי אפשרית בימים האלה

246
00:11:26,790 --> 00:11:28,040
?מבחינה
.הנדסית-

247
00:11:28,230 --> 00:11:28,980
.הנדסית

248
00:11:29,590 --> 00:11:30,980
?איך התגברו על זה

249
00:11:31,140 --> 00:11:33,140
מבחינה הנדסית יש הרבה שאלות

250
00:11:33,380 --> 00:11:35,140
.שנוגעות לאותה תקופה

251
00:11:35,540 --> 00:11:36,960
,עם השאלה איך התגברו

252
00:11:37,440 --> 00:11:38,480
...גם כש

253
00:11:39,270 --> 00:11:40,480
במנהרות הכותל

254
00:11:41,140 --> 00:11:42,780
,יש אבן בגודל של אוטובוס

255
00:11:44,200 --> 00:11:46,320
,ולא ברור עד היום לחוקרים

256
00:11:46,380 --> 00:11:50,403
,מנסים להעלות השערות שונות
?אבל איך אפשר להעלות דבר כזה למבנה

257
00:11:50,880 --> 00:11:53,940
כלומר, היו להם אמצעים שהיום פחות מכירים

258
00:11:54,500 --> 00:11:57,960
וכנראה שהידע שלהם היה ידע מרשים

259
00:11:58,160 --> 00:12:00,200
.בפיתוחים הנדסיים, טכנולוגיים

260
00:12:01,340 --> 00:12:02,120
,על כל פנים

261
00:12:02,220 --> 00:12:05,880
הפירמידות קיימות, בין אם תאמר
,שעם ישראל, בין אם תאמר שאחרים

262
00:12:06,240 --> 00:12:07,880
.אתה רואה שידעו איך לבנות

263
00:12:08,500 --> 00:12:13,362
אמרו שישויות גדולות
.או חייזרים עזרו לבני אדם

264
00:12:13,900 --> 00:12:16,200
,אנחנו לא צריכים להגיע לחייזרים
...יש לנו

265
00:12:16,221 --> 00:12:18,640
,כמו שמאמינים במלאכים
.אפשר להאמין גם בישויות אחרות

266
00:12:20,660 --> 00:12:25,780
אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל בספר
,המהפך" הקדשתי פרק לעניין הזה"

267
00:12:26,370 --> 00:12:27,780
,של עולם החייזרים

268
00:12:28,020 --> 00:12:29,050
,האם יש חייזרים

269
00:12:29,830 --> 00:12:31,600
.האם בכלל יש חיים בכוכבים אחרים

270
00:12:32,740 --> 00:12:33,220
...אז

271
00:12:33,500 --> 00:12:35,940
,יש "ספר הברית", הוא חי לפני 300 שנה

272
00:12:36,360 --> 00:12:37,280
,והוא טוען

273
00:12:37,760 --> 00:12:39,480
,על פי קטע תלמודי

274
00:12:40,120 --> 00:12:42,560
,שכן יש יצורים בכוכבים אחרים

275
00:12:42,840 --> 00:12:46,380
ואפילו שהיה קשר
.בין עם ישראל לבין אותם יצורים

276
00:12:46,700 --> 00:12:48,920
:ועל זה אמרה דבורה בשירה שלה

277
00:12:48,940 --> 00:12:52,480
אורו מרוז" - על שלא"
.באו לעזרת השם בגיבורים

278
00:12:53,520 --> 00:12:54,980
מרוז - בתלמוד כתוב

279
00:12:55,360 --> 00:12:56,800
,שזה שם של מזל

280
00:12:57,920 --> 00:12:58,740
.שזה מזל

281
00:12:58,800 --> 00:13:01,220
,אז יש שביארו שהכוונה לכוכב מסוים

282
00:13:01,420 --> 00:13:03,220
,הרי יש כוכבים ומזלות

283
00:13:03,680 --> 00:13:08,947
אז שהיה הסכם בין ישראל 
.והם לא באו להגן, ועל זה דבורה התלוננה

284
00:13:09,510 --> 00:13:10,900
.אבל זה לא פשט הדברים

285
00:13:10,950 --> 00:13:11,720
,פשט הדברים

286
00:13:12,200 --> 00:13:14,760
:אורו מרוז - כמו אדם שאומר
.איזה מזל היה לי

287
00:13:15,360 --> 00:13:17,780
.סוג של אדם שמקלל את מזלו

288
00:13:18,280 --> 00:13:22,993
.אבל זה נושא בפני עצמו
...אני מציע שנתרכז בעניין כי

289
00:13:23,380 --> 00:13:26,860
,פשט הדברים שאין חיים בכוכבים אחרים
,כך פשט הדברים, אבל בואו

290
00:13:27,020 --> 00:13:27,960
.נחזור לעניין

291
00:13:28,360 --> 00:13:29,340
חידה נוספת

292
00:13:31,960 --> 00:13:33,980
,שהחוקרים נפעמו ממנה

293
00:13:36,360 --> 00:13:39,066
כאשר התברר שכמויות

294
00:13:39,580 --> 00:13:41,460
הזהב והרכוש

295
00:13:42,180 --> 00:13:44,300
שהיו בתקופת הפרעונים

296
00:13:45,860 --> 00:13:47,480
.מרשימות לפי כל קנה מידה

297
00:13:48,980 --> 00:13:50,640
בקברו של תות ענח' אמון

298
00:13:51,840 --> 00:13:53,560
מצאו כמויות של זהב

299
00:13:53,760 --> 00:13:56,340
.שהשווי שלהן הוא מיליוני דולרים

300
00:13:57,360 --> 00:13:58,860
,רק ארון הקבורה שלו

301
00:13:59,240 --> 00:14:03,460
ארון הקבורה של תות ענח' אמון
.הוא היה בעצם ארון בתוך ארון, בתוך ארון

302
00:14:03,690 --> 00:14:05,280
,שלושה ארונות

303
00:14:05,730 --> 00:14:06,800
.האחד בתוך השני

304
00:14:07,500 --> 00:14:08,800
,והארון הפנימי

305
00:14:09,760 --> 00:14:11,940
,שהגופה החנוטה הייתה מונחת בו

306
00:14:12,780 --> 00:14:15,620
.הוא עשוי מזהב טהור במשקל טון

307
00:14:16,200 --> 00:14:17,400
.טון של זהב טהור

308
00:14:18,000 --> 00:14:19,580
וזה פרעון לא מפורסם

309
00:14:20,180 --> 00:14:24,140
.בגיל 18, קבר קטן היה לו
.שודדי קברים לא הספיקו להגיע לשם

310
00:14:24,580 --> 00:14:25,840
.החוקרים ראו ונפעמו

311
00:14:25,880 --> 00:14:27,020
,מלבד תכשיטים

312
00:14:27,960 --> 00:14:29,020
,תכשיטים שונים

313
00:14:29,490 --> 00:14:30,720
,ארונות מוזהבים

314
00:14:31,360 --> 00:14:33,740
...דברים שיש שם

315
00:14:35,010 --> 00:14:37,440
.כמו נחש קוברה שעשוי מזהב

316
00:14:37,650 --> 00:14:39,360
.הם הרי האמינו בנחש

317
00:14:40,200 --> 00:14:41,420
יש חיפושית כזו

318
00:14:41,560 --> 00:14:43,420
,שהיו מאמינים בה גם

319
00:14:43,720 --> 00:14:46,200
החשיבו אותה כיצור קדוש
.שם במצרים העתיקה

320
00:14:46,630 --> 00:14:48,200
וכל אלה, אתה רואה שם תכשיטים

321
00:14:48,800 --> 00:14:53,240
,עשויים זהב, משובצים באבני חן
,אבנים יקרות שונות

322
00:14:53,800 --> 00:14:57,060
,כדים מחומרים מאוד מרשימים, יוקרתיים

323
00:14:57,680 --> 00:14:58,680
לחוקרים בתחילה

324
00:15:00,530 --> 00:15:01,780
,הייתה שאלה גדולה

325
00:15:02,040 --> 00:15:05,020
?מהיכן השיגו הפרעונים את כל הרכוש הזה

326
00:15:05,950 --> 00:15:07,300
?כמויות כאלה של זהב

327
00:15:08,640 --> 00:15:10,440
,כשפותחים את המקרא
:התשובה פשוטה

328
00:15:12,570 --> 00:15:14,020
,לאחר שבע שנות שבע

329
00:15:16,210 --> 00:15:18,600
,לא רק במצרים
.גם בכנען היה רעב

330
00:15:18,740 --> 00:15:20,080
כתוב שיעקב

331
00:15:20,590 --> 00:15:23,040
.אמר לבניו: תרדו למצרים ותביאו מזון

332
00:15:23,110 --> 00:15:25,040
.הרי כך הם הגיעו ויוסף פגש אותם

333
00:15:26,600 --> 00:15:28,300
הרכוש של כל המצרים

334
00:15:29,150 --> 00:15:31,700
,ושל חלקים גדולים מהמזרח התיכון

335
00:15:31,780 --> 00:15:32,860
.הכול זרם למצרים

336
00:15:34,400 --> 00:15:39,120
בתורה מסופר שהמצרים הגיעו למצב
.שאמרו לפרעה: אין לנו יותר מה לשלם

337
00:15:39,400 --> 00:15:41,460
 ,"בלתי אם גוויתנו ואדמתנו"

338
00:15:41,800 --> 00:15:43,080
,רק את הגוף ואת האדמה

339
00:15:43,280 --> 00:15:44,680
.אנחנו נהיה עבדים לפרעה

340
00:15:45,540 --> 00:15:48,360
,כל הרכוש של המצרים
של כל הסביבה, הכול זרם

341
00:15:48,520 --> 00:15:51,400
.לאוצר המלך באותן שבע שנות שבע

342
00:15:52,380 --> 00:15:53,400
חז"ל מציינים

343
00:15:53,820 --> 00:15:54,800
:שפרעה אמר להם

344
00:15:54,840 --> 00:15:56,612
,אבל הרי התפרסם

345
00:15:56,613 --> 00:15:58,382
,יוסף הודיע שיהיו שנות רעב

346
00:15:58,530 --> 00:15:59,440
?למה לא שמרתם

347
00:16:00,100 --> 00:16:01,820
.אמרו לו: שמרנו, והכול התקלקל

348
00:16:02,760 --> 00:16:04,340
.הם אחסנו תבואה, הכול התקלקל

349
00:16:04,400 --> 00:16:06,060
,אבל יוסף היה חכם

350
00:16:06,610 --> 00:16:08,220
.ידע איך לאחסן את התבואה

351
00:16:08,720 --> 00:16:10,300
,ומאוד מעניין לציין

352
00:16:11,060 --> 00:16:15,740
לדעת החוקרים, הפירמידה הראשונה
.שנבנתה היא הפירמידה המדורגת

353
00:16:16,740 --> 00:16:18,280
.במצרים כל הפירמידות חלקות

354
00:16:19,760 --> 00:16:21,540
.יש פירמידה אחת שהיא מדורגת

355
00:16:21,820 --> 00:16:25,640
היום נשארו הלבנים חשופות, אז היא
.הייתה הרבה יותר יפה, יותר מרשימה

356
00:16:26,480 --> 00:16:30,040
והפירמידה המדורגת הזאת
.היא הראשונה שנבנתה

357
00:16:30,400 --> 00:16:32,420
לפני כן, את הקברים של הפרעונים

358
00:16:32,800 --> 00:16:34,960
.היו בונים רק עם מבנה ישר

359
00:16:36,600 --> 00:16:38,640
והפירמידה המדורגת הייתה הראשונה

360
00:16:38,890 --> 00:16:40,500
ואחר כך התחילו לבנות

361
00:16:41,060 --> 00:16:42,600
.עם השיפועים המפורסמים

362
00:16:44,660 --> 00:16:48,960
על פי הכתוב באותה כתובת
,על הסלע הזה בכתב החרטומים

363
00:16:49,820 --> 00:16:52,960
,שיוסף - אימחוטפ
.הוא זה שהמציא את הפירמידות

364
00:16:53,780 --> 00:16:57,340
מתברר שזו הפירמידה הראשונה
.שנבנתה על ידו

365
00:16:58,000 --> 00:16:58,880
בסמוך לה

366
00:17:00,200 --> 00:17:02,500
.נמצא פסל של פרעה דיג'וזר

367
00:17:02,940 --> 00:17:04,500
.כל פרעה - היה לו את הכינוי שלו

368
00:17:05,160 --> 00:17:07,000
,והפרעה הזה, בתחתית

369
00:17:07,240 --> 00:17:08,680
,בבסיס של הפסל

370
00:17:09,090 --> 00:17:11,430
,כתוב שהמשנה למלך הזה

371
00:17:11,670 --> 00:17:12,340
,פרעה הזה

372
00:17:12,530 --> 00:17:13,340
.היה אימחוטפ

373
00:17:13,540 --> 00:17:15,340
כלומר, היום גם ניתן לראות את דמותו

374
00:17:15,680 --> 00:17:17,640
.של אותו פרעה שיוסף עמד לפניו

375
00:17:18,360 --> 00:17:20,000
,והמעניין יותר מכול

376
00:17:20,500 --> 00:17:23,920
שמצאו שם באותו מתחם
של הפירמידה המדורגת

377
00:17:24,420 --> 00:17:25,740
כמויות אדירות

378
00:17:26,450 --> 00:17:28,040
,של אסמי תבואה

379
00:17:28,530 --> 00:17:33,570
מחסנים ששימשו לתבואה
.במספרים לא שגרתיים, לא רגילים

380
00:17:33,920 --> 00:17:36,940
דבר ששוב מתחבר לנו
עם הסיפור המקראי

381
00:17:37,230 --> 00:17:40,640
על יוסף ואיסוף התבואה
.באותן שבע שנות שבע

382
00:17:41,810 --> 00:17:45,100
,לאחר שנות השעבוד במצרים

383
00:17:46,510 --> 00:17:49,420
כשבאמת רואים
בממצאים הארכיאולוגיים

384
00:17:49,460 --> 00:17:53,630
שמי שבנה את הפירמידות
.לא היו אנשים שקיבלו משכורת

385
00:17:54,560 --> 00:17:56,490
,כשאתה בונה
,אתה יכול לקחת אנשים בשכר

386
00:17:56,510 --> 00:17:57,550
.אתה יכול לקחת עבדים

387
00:17:58,100 --> 00:18:01,160
.אבל שם רואים קצה של פירמידה

388
00:18:02,140 --> 00:18:05,840
בציורים המצריים
רואים אנשים עובדים

389
00:18:06,570 --> 00:18:09,790
כשהעור של גופם
הוא צבע בהיר

390
00:18:10,360 --> 00:18:12,440
,ועליהם עומד נוגש עם שוט

391
00:18:12,900 --> 00:18:15,110
.הוא בצבע כהה
.הם בהירי עור

392
00:18:15,800 --> 00:18:19,020
הוא מאיים עליהם בשוט
והכיתוב שם אומר

393
00:18:19,820 --> 00:18:23,860
,מילים של אזהרה, שאם תתרשלו בעבודה
.אז אני אכה אתכם

394
00:18:24,540 --> 00:18:27,810
כלומר, גם מהממצאים המצריים רואים
שמי שבנה את הפירמידות

395
00:18:27,850 --> 00:18:30,200
היו עבדים
.ולא אנשים שקיבלו משכורות

396
00:18:30,590 --> 00:18:33,620
,בהירי עור, כלומר
,הם לא היו מצריים

397
00:18:33,720 --> 00:18:37,970
כשדווקא הנוגש
.הוא זה שהוא כהה עור ממצרים

398
00:18:39,640 --> 00:18:41,300
פרופ' עמנואל וליקובסקי

399
00:18:42,870 --> 00:18:44,240
.מספר בספרו כך

400
00:18:45,260 --> 00:18:45,960
הוא היה בקי

401
00:18:46,000 --> 00:18:48,990
,בפענוח של כתבים מצריים

402
00:18:49,340 --> 00:18:52,430
,פענוח של כתב החרטומים

403
00:18:53,390 --> 00:18:56,850
והשקיע רבות לפענח כתבים
.שנמצאו בפפירוסים

404
00:18:57,440 --> 00:19:02,000
,אז לא היו ניירות
,אז היו לוקחים כמו קני סוף כאלה

405
00:19:02,150 --> 00:19:04,490
,חומרים שונים
,אורגים אותם

406
00:19:04,660 --> 00:19:05,950
טחים אותם בטיט

407
00:19:06,480 --> 00:19:08,750
,וכותבים עליהם
.משתמשים בהם כניירות

408
00:19:10,200 --> 00:19:12,430
והמון פפירוסים נשארו
.מאותה תקופה

409
00:19:13,800 --> 00:19:17,690
פרופ' וליקובסקי מספר
שכשהוא פענח את אחד הפפירוסים

410
00:19:19,070 --> 00:19:22,720
הוא כל כך הופתע
,ממה שהוא קרא, ממה שהוא גילה שם

411
00:19:23,570 --> 00:19:26,080
,עד כדי שהוא חשד בעצמו

412
00:19:26,120 --> 00:19:29,030
כך הוא אומר: חשדתי בעצמי
שאולי בגלל שאני יהודי

413
00:19:29,430 --> 00:19:31,100
.אני מפרש את הדברים כרצוני

414
00:19:31,910 --> 00:19:36,490
אז הוא שלח את הפפירוס
,לאחד העמיתים שלו, שהוא לא יהודי

415
00:19:37,040 --> 00:19:38,570
,בלי לומר לו מה הוא חושב

416
00:19:39,290 --> 00:19:41,350
:ואמר לו
.תגיד לי מה כתוב כאן

417
00:19:42,670 --> 00:19:44,260
:התשובה של אותו חוקר הייתה

418
00:19:45,450 --> 00:19:50,320
נראה לי שעלית על עדות
של מצרי מאותה תקופה

419
00:19:50,430 --> 00:19:51,460
,בשם איפובר

420
00:19:52,360 --> 00:19:56,290
שהוא מספר על עשר המכות
.מנקודת מבטו של מצרי

421
00:19:56,860 --> 00:19:59,220
בתנ"ך מסופר
.מנקודת המבט של עם ישראל

422
00:20:00,370 --> 00:20:01,700
,שם, בפפירוס הזה

423
00:20:01,750 --> 00:20:02,520
אותו איפובר

424
00:20:03,080 --> 00:20:04,760
,מדבר על עשר קטסטרופות

425
00:20:04,810 --> 00:20:07,480
עשר אסונות שנחתו על מצרים

426
00:20:08,190 --> 00:20:10,290
.והוא מספר שהנהר הפך לדם

427
00:20:10,590 --> 00:20:11,920
.יש דם בכל מקום"

428
00:20:12,610 --> 00:20:14,180
,בני אנוש צמאים למים"

429
00:20:14,270 --> 00:20:16,770
."אלא עושרנו"
?סוג של קינה כזו, מה נעשה

430
00:20:17,360 --> 00:20:20,450
הוא מדבר אחר כך
.על מכות שנחתו על הבקר ועל הצאן

431
00:20:22,240 --> 00:20:23,870
,לא רואים כלום
.הכול חשוך

432
00:20:24,480 --> 00:20:26,820
שבע מתוך עשרת המכות
.כתובות שם

433
00:20:27,600 --> 00:20:32,310
אחד הממצאים המעניינים בפענוח
,שפענחו מהפפירוס הזה

434
00:20:33,230 --> 00:20:37,570
:הם מציינים שהוא כותב את המילים
- "הייתה צעקה גדולה במצרים"

435
00:20:40,070 --> 00:20:42,410
:בדיוק הניסוח שאצלנו בתורה כתוב

436
00:20:42,950 --> 00:20:45,010
."ותהי צעקה גדולה במצרים"

437
00:20:46,710 --> 00:20:49,480
,איך הוא כיוון בדיוק למילים של התורה
,אותו מצרי

438
00:20:49,610 --> 00:20:51,480
?שהייתה צעקה גדולה במצרים

439
00:20:52,260 --> 00:20:55,230
.אבל ההסבר פשוט
,כשרואים מה קרה במכת בכורות

440
00:20:55,320 --> 00:20:59,920
אפשר להבין מדוע הוא מעצמו
.ניסח את אותן מילים שמופיעות בתורה

441
00:21:02,290 --> 00:21:03,620
משה רבנו בא לפרעה

442
00:21:04,620 --> 00:21:07,480
,'ואומר לו: "כה אמר ה
כחצות לילה אני יוצא

443
00:21:07,530 --> 00:21:09,290
."והכתי כל בכור בארץ מצרים"

444
00:21:10,740 --> 00:21:13,390
:חז"ל אומרים במסכת ברכות
,"הוא לא אמר לו "בחצות

445
00:21:13,430 --> 00:21:15,230
:אף על פי שהקב"ה אמר למשה

446
00:21:15,360 --> 00:21:18,140
בחצות הלילה אני יוצא
.והכתי כל בכור

447
00:21:18,790 --> 00:21:21,880
,"אבל משה לא אמר לפרעה "בחצות
."אמר לו "כחצות

448
00:21:22,830 --> 00:21:24,350
.כחצות" זה אומר בסביבות חצות"

449
00:21:25,340 --> 00:21:26,400
?"למה הוא לא אמר לו "בחצות

450
00:21:26,430 --> 00:21:27,940
הרי הקב"ה יודע
.את השעה המדויקת

451
00:21:27,950 --> 00:21:31,420
באמת אחר כך כתוב: "ויהי בחצי הלילה
."וה' הכה כל בכור

452
00:21:32,020 --> 00:21:34,700
כלומר, באמת מכת בכורות
.הייתה בדיוק בנקודת חצות

453
00:21:35,350 --> 00:21:36,700
?"למה הוא אמר לפרעה "כחצות

454
00:21:38,080 --> 00:21:41,130
כי משה ידע
שפרעה מחפש דרכים

455
00:21:41,930 --> 00:21:44,640
,רק לומר שזה לא רציני

456
00:21:44,920 --> 00:21:45,810
.שהכול במקרה

457
00:21:46,950 --> 00:21:49,900
,כמו שהיום, יש אנשי מחקר
,לא מחפשים את האמת

458
00:21:50,010 --> 00:21:51,290
,כמו עורך דין בבית משפט

459
00:21:52,260 --> 00:21:56,350
,הוא לא מחפש את האמת
,מקבל שוחד. הוא מקבל משכורת

460
00:21:56,370 --> 00:21:59,270
,אבל זה סוג של שוחד
.הוא צריך להגן על האדם הזה

461
00:22:00,350 --> 00:22:01,400
.בסדר, זה התפקיד שלו

462
00:22:01,760 --> 00:22:03,320
.השופט אמור לחפש את האמת

463
00:22:04,270 --> 00:22:05,720
.אז יש גם חוקרים כאלה

464
00:22:05,760 --> 00:22:07,800
,וגם פרעה היה כך
,עם הנגיעות האישיות שלו

465
00:22:07,840 --> 00:22:10,180
תמיד רצה להראות למשה
.שזה לא רציני

466
00:22:10,940 --> 00:22:13,140
משה פחד, אם אני אומר לו
,'כה אמר ה"

467
00:22:13,230 --> 00:22:15,540
,בחצות לילה אני יוצא"
,"והכתי כל בחור

468
00:22:16,230 --> 00:22:18,880
ובשעון של פרעה זה יהיה
דקה לפני חצות

469
00:22:18,890 --> 00:22:20,050
- או דקה אחרי חצות

470
00:22:20,260 --> 00:22:21,710
:הוא יאמר לו
.זה במקרה, זה לא נכון

471
00:22:22,020 --> 00:22:23,710
,אמרת בחצות
.זה לא קרה בחצות

472
00:22:24,270 --> 00:22:26,240
:לכן משה אמר
.אני יודע עם מי אני מתעסק

473
00:22:26,530 --> 00:22:29,060
,"כה אמר ה' כחצות הלילה"
.בסביבות חצות

474
00:22:29,150 --> 00:22:30,280
.כך הדברים יהיו מדויקים

475
00:22:31,290 --> 00:22:33,160
,אבל בדיוק בנקודת חצות

476
00:22:33,910 --> 00:22:36,960
.כשכל המצרים ממתינים לרגע הזה

477
00:22:37,320 --> 00:22:40,760
הרי משה הודיע מראש
.וזה התפרסם

478
00:22:42,030 --> 00:22:43,520
?איך אנחנו יודעים שזה התפרסם

479
00:22:44,600 --> 00:22:48,170
כתוב: "למכה מצרים בבכוריהם
."כי לעולם חסדו

480
00:22:48,760 --> 00:22:52,080
:היה צריך להיות כתוב
."למכה בכורי מצרים כי לעולם חסדו"

481
00:22:52,520 --> 00:22:54,250
?"מה זה "למכה מצרים בבכוריהם

482
00:22:55,460 --> 00:22:58,420
כתוב שכשבכורי מצרים שמעו

483
00:22:59,330 --> 00:23:02,530
:שמשה אמר לפרעה
,הלילה בחצות כל הבכורים מתים

484
00:23:03,320 --> 00:23:06,520
:הם הפגינו נגד פרעה
.לא רוצים למות. שחרר אותם

485
00:23:09,170 --> 00:23:10,800
פרעה הוציא עליהם
.את הצבא שלו

486
00:23:12,050 --> 00:23:13,960
אלה הכו באלה
.ואלה הכו באלה

487
00:23:14,100 --> 00:23:14,930
.ממש טבחו בהם

488
00:23:14,990 --> 00:23:17,150
אלה הורגים את החיילים
.והחיילים הורגים בהפגנות

489
00:23:17,200 --> 00:23:19,140
הפגנות אלימות היו שם
.באותה יום

490
00:23:21,070 --> 00:23:24,160
."לכן כתוב "למכה מצרים בבכוריהם

491
00:23:24,610 --> 00:23:26,180
,"לא "למכה בכורי מצרים

492
00:23:26,240 --> 00:23:28,760
אלא המצרים והבכורות
.הכו אלה את אלה

493
00:23:30,240 --> 00:23:33,260
,אז כל בתי מצרים ממתינים לחצות
?האם זה יקרה

494
00:23:33,360 --> 00:23:35,350
.תשע מכות, מה שמשה אמר - קרה

495
00:23:37,350 --> 00:23:41,490
בחצות פתאום כל בית רואה
.שהבכור מתמוטט ומת

496
00:23:42,170 --> 00:23:43,570
,והיו כאלה שיש להם כמה נשים

497
00:23:43,650 --> 00:23:45,750
.יש להם כמה בכורות
.כל הבכורות מתו

498
00:23:46,660 --> 00:23:51,380
מה קורה כשבכל בית במצרים
?פותחים בזעקות שבר

499
00:23:52,080 --> 00:23:53,530
,מי שהולך ברחוב
?מה הוא שומע

500
00:23:54,110 --> 00:23:55,780
.צעקה גדולה מכל מצרים

501
00:23:55,930 --> 00:23:57,650
,כשמכל בית בוקעות צעקות

502
00:23:58,500 --> 00:24:01,230
,אז אתה הולך ברחוב
.אתה שומע צעקה גדולה

503
00:24:02,080 --> 00:24:04,740
אז לא פלא שגם כותב הפפירוס מציין

504
00:24:04,810 --> 00:24:06,960
,שהייתה צעקה גדולה במצרים

505
00:24:07,200 --> 00:24:08,960
,בדיוק כלשון שכתוב בפסוק

506
00:24:09,220 --> 00:24:13,660
ותהי צעקה גדולה במצרים"
."כי אין בית אשר אין שם מת

507
00:24:15,130 --> 00:24:17,600
,גם שאר הממצאים של יציאת מצרים

508
00:24:18,250 --> 00:24:23,310
,כשעמוד אש הולך לפניהם ועמוד ענן
,כמו שהתורה מספרת

509
00:24:23,580 --> 00:24:25,420
.גם זה מתועד
הוא מציין שם

510
00:24:25,820 --> 00:24:28,410
בפחד, בהתפעלות

511
00:24:28,820 --> 00:24:32,550
ש"האש הולכת לפני אויבי העם
."והיא עולה עד השמיים

512
00:24:32,960 --> 00:24:36,330
מילים שאין להן משמעות
,בלי להבין את הפסוקים שבתורה

513
00:24:36,370 --> 00:24:38,290
.בלי לראות את הדברים שכתובים

514
00:24:39,120 --> 00:24:40,940
,כשמתבוננים בכל הנתונים האלה

515
00:24:41,060 --> 00:24:44,440
ממש רואים את הבחינה של הפסוק
."אמת מארץ תצמח"

516
00:24:45,210 --> 00:24:49,570
,דווקא ב-100 השנים האחרונות
ככל שכאלה שבעבר באו בטענות

517
00:24:50,030 --> 00:24:52,400
,נגד התורה, נגד התנ"ך, נגד היהדות

518
00:24:52,810 --> 00:24:56,320
היום רואים שגם במחקרים המדעיים

519
00:24:56,930 --> 00:24:59,380
.המדע חוזר לעמדה של תורת ישראל

520
00:25:00,300 --> 00:25:04,660
'השתתפתי פעם בתוכנית רדיו ברשת ב
.עם פרופ' נתן אביעזר, פיזיקאי ידוע

521
00:25:05,180 --> 00:25:09,960
:הוא אמר בתוך דבריו
.תענוג להיות יהודי מאמין במאה ה-21

522
00:25:11,200 --> 00:25:11,960
.והוא הסביר למה

523
00:25:12,440 --> 00:25:16,570
בדורות הקודמים עם ישראל
.תמיד היה צריך להתנצל, להתווכח עם החוקרים

524
00:25:16,840 --> 00:25:19,150
,היום, הוא אומר
,החוקרים מגלים תגליות חדשות

525
00:25:19,870 --> 00:25:22,230
,עורכים פרסה
.מגיעים למסקנה

526
00:25:22,270 --> 00:25:24,800
,אתה פותח את התורה
.אתה רואה שהמסקנה הזו כתובה בתורה

527
00:25:25,500 --> 00:25:27,320
.וכך גם בממצאים הארכיאולוגיים

528
00:25:27,600 --> 00:25:29,540
.אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מיוחדת

529
00:25:30,040 --> 00:25:33,120
,כמה צריכים באמת לחזק את עצמנו
,לחזק את ילדינו

530
00:25:33,550 --> 00:25:35,120
.לפרסם את הממצאים האלה

531
00:25:35,630 --> 00:25:38,130
עם ישראל יש לו אמונה בתנ"ך
,גם בלי הארכיאולוגיה

532
00:25:38,550 --> 00:25:41,320
,אבל יש אנשים שקצת רפויים
,קצת מבולבלים

533
00:25:41,620 --> 00:25:43,910
והדברים האלה יכולים
.לתת להם הרבה כוח

534
00:25:44,800 --> 00:25:47,730
ונאחל לכולנו
שנזכה בעזרת השם

535
00:25:47,960 --> 00:25:49,920
להיות עם כל
עם ישראל תמיד

536
00:25:49,950 --> 00:25:51,810
בבריאות איתנה
וחיים טובים

537
00:25:52,190 --> 00:25:54,420
.מתוך שמחה ברוחניות וגשמיות

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה