כללי - שאל את הרב

תגובה למי הם הדרוזים

ה' חשון התשע"ה | 29.10.14 22:23

שאלה

בס"ד לכבוד הרב דניאל בלס שליט"א שלום וברכה וכט"ס! ראיתי שכבודו כתב, בשו"ת לגבי הדרוזים, וז"ל: שאלה: ידוע שהמוסלמים הם מישמעאל והנוצרים הם מעשיו ( ישוע=אותיות עשיו) אם כן אז מהיכן הדרוזים? היכן הם מופיעים בתורה? תודה מראש תשובה: בס"ד שלום וברכה, ישוע אינו קשור לעשיו. ישו היה יהודי ולא גוי. כמו כן שמו היה "ישו" (השם "ישו" אינו בהכרח מורכב מראשי תיבות, ולמעשה גם בגמרא היה רב שנקרא בשם "ישו", כי היה מדובר בשם ליגיטימי בעבר). הנוצרים המודרניים החליטו לתרגם את השם ל"ישוע" כי הישראלים מזהים מיד את הדמות. הדרוזים הם קבוצה שהתפצלה מהאיסלאם במאה ה-11 אחרי הספירה. הם מאמינים באברהם אבינו ובתורה, אך הם מאמינים גם במוחמד. הם אינם קשורים לתורה יותר מהישמעאלים המוכרים לנו. בברכה, דניאל בלס ואביא כאן מה שאלתי לאחד מת"ח שליט"א וז"ל השאלה: מה הטעם שהדרוזים בחרו להם את הקבר של יתרו לקבר מקודש ולנביאם. והאם הדרוזים נחשבים לעובדי עבודה זרה, ונפק"מ האם מותר ליכנס לקבר יתרו שנמצא במתחם של הדרוזים ובית תפלותם. וכן אם נגעו ביין האם הוא נסך. והשיב לי הת"ח שליט"א, וז"ל: בענין קבר יתרו לדרוזים הנה קבר יתרו [בכפר חיטים] מופיע כמה פעמים בספרים הקדמונים שעברו ליד קברו ושם מובא דהדרוזים קוראים ליתרו בשם א-נבי שועיב נבי שועיב הוא שמו מופיע בקוראן פעמים אחדות בפרקיו ושם מסופר על הופעתו לפני בני מדין ארצו ומה שאמר להם ויש שכתבו כנראה שמסורת זו של הדרוזים היא שיבוש של שם עיר קדומה שהיתה בסביבה זו בגליל בקירבת הקבר של יתרו בימינו ושמה מדון ביהושע י"ב י"ט הערבים שיבשו את השם הזה למדין הידוע גם בימינו לחורבה סמוכה ועל זה נוצרה המסורת ושייכו זאת לקברו של יתרו כהן אך מדובר בהשערה בלבד וכנראה שלא ידוע לא לחוקרים ולא לדרוזים עצמם בדיוק כיצד הגיע יתרו ממדין לגליל. ובענין מעמד הדרוזים בהלכה הנה בפשטות דין מגעו של הדרוזי ביין דינו כדין מגע של כל ישמעאלי כיון שהם מאמינים באל אחד ואין הם עובדים עבודת וכמ"ש הרמב"ם על הישמעלים בפי"א מהמ"א ה"ז שכל גוי שאינו עובד אלילים כגון אלו הישמעאלים יינן אסור בשתיה ומותר בהנאה וכ"כ בשו"ע יו"ד סימן קכד ס"ו . וכן כתב בשו"ת דברי דוד יו"ד סי' י"ד אות א' דדין דרוזים שוה לדין המוסלמים אומנם עי' בשו"ת דבר משה ח"א סי' ל"ח דכתב לענין צורות על ארון הקודש בצפת וז"ל "ויש עוד ריעותא בנדון דידן כיון שנמצא באהק' והסביבות אומה הנקראי דראס [והכונה לדרוזים] ועובדים לצורות שונות וגם הכותים עוד היום עובדים לדמות יונה א"כ הוי הצורות הנעבדים דאיכא איסור גם לדעת הר"ן] עכ"ל והובאו הדברים גם בטהרת הקודש [לר' שמואל הלר מצפת] שהוא דן בשאלה זו וע"ע בספר אדמת קודש דף ל"א דכתב דבירושלמי בע"ז פ"ד ה"ד "רבי יוחנן אומר לבר דרוס חות ותבר כל אילין צלמייא וכו' " וכתב שם כי בר דרוסיי הוא כמו בר דרוזי אך אין זה מוכרח כלל וכן כל המפרשים כתבו דזהו שם של אדם [ויש שכתבו דהכונה לבן דורסאי] ואפי' אם כן יתכן דאז עבדו ע"ז ולא היום ולכך צריך לברר יותר את אמונתם אך הדבר קשה כיון שהם מסתירים את אמונתם וגם החוקרים לא מצאו בזה דבר ברור, עכ"ל. ברוכים תהיו וכל טוב רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא עפולה.

תשובה

בס"ד
 
שלום וברכה,
  
להלכה גם המוסלמים לא נחשבים לעובדי ע"ז, ובזה אין שונים הדרוזים מהם. לפי הידוע לנו מבחינה היסטורית, הדרוזים היו בעברם מוסלמים, ואבותיהם היו מוסלמים עד המאה ה-11 לספירתם.
כמו כן הדרוזים מאמינים שגם ישו היה נביא, כך שהתייחסותם היתירה ליתרו לא מעידה על קרבתם למסורת. אמונתם כוללת את כתבי התנ"ך ונביאים אחרים, כך שאמונתם לא נסתרת כל כך. 
אינני פוסק הלכה, אך אישית איני רואה הבדל בינם לבין המוסלמים מבחינת ההלכה.
 
בברכה,
דניאל בל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (103 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר