זוגיות - שאל את הרב

בעניין מלכות דוד ועשיו

י"ח אב התשע"ד | 14.08.14 00:43

שאלה

שלום לכבוד הרב,שאלתי בעבר בעניין יוסף הצדיק ועלה על לבי עוד בעניין. הנה כתבתי שיוסף ועשיו בהכשר אחד הם;אלא שזה בקדושה וזה בטומאה,או יותר מדויק שזה בפנימיות העניין וזה בחיצוניתו;והפך החציוניות לטומאה כדרכן של רשעים.אך בחושבי בדבר נזכרתי במדרש אודות דוד שסבר שמואל שכוון שאדמוני הוא טבעו כעשיו;ואמר לו הקב"ה כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב [ונענש על שאמר לשאול אני הרואה.]והסבה שכשר הוא כוון שיפה עינים;ולפי חז"ל באמת טבעו ומזגו הוא שופך דמים כעשיו אלא שלא הורג אלא ע"פ סנהדרין.וביאור העניין כנראה שניצל כשרונו מאת ה' לצד הטהור בחיצוניות.וכן במדרש קבלת התורה נאמר על אדום שמאסו בה כוון שכתוב בה לא תרצח.ומבואר שטבעם הוא לשפיכות דמים,וכן צבע שערם הוא אדמוני,ונקראים אדום וא"כ משמעם הוא דם. ובביאור הדבר נראה שמדתם (דוד ועשיו) הוא מלכות דלית ליה מגרמא ולא מידי וראי לדבר מסיפור המדרש אודות ספרא דאדם הראשון דכשהראה לו דוד ראה שלא יחיה יותר משלוש שעות ותרם לו אדם ע' שנים מחייו.[ויש בזה כוונה כי התפארת מאיר ליסוד ושניהם משפיעים למלכות ובאדם אתכללו תרוויהו אלא שפגם בשלימות היסוד,שמעיקרו הוא גבהות האדם ולאחר שחטא הוריד מדרגתו והפסידה,ותקונו הוא במלכות,שהיא סוד התשובה,אלא כוון שלא נבראה עוד כוון שהיה היום קודם לשבת לא תקן חטאו בשלימות [כי כן מדת היסוד שהנכשל בה נגרע ולכן אע"פ שעשה אדם תשובה נגזרה עליו מיתה,ויוסף כ"כ במה שהוציא י' טפות נגרעו י' שבטים מעם ה' ונגזר מזה ג"כ עשרת הרוגי מלכות.ולכן ס"ל לר' יוחנן שהוא מבני יוסף בחינת יסוד שצדיק גדול מבעל תשובה וכ"ז ביסוד שביסוד אך מב"י תקונו הוא במלכות שביסוד ואזי יתוקן הכל.ולכן יהרג לתקן הדבר.ולהרחבה בעניין עיין ברמח"ל בדרך עץ חיים תחילת פיסקה ועתה אחל.] ולכן נבחרו יעקב ויוסף שהיו מתוקנים מאדם,להעניק חיות לדוד.] ולכן דרכם בנטילת חיים והריגה כוון שדרכם כיסודם. ומ"מ לפי"ז עשיו הוא חיצוניות המלכות ולא היסוד,ואולי שניהם.ואשמח לקבל תשובה המניחה את הדעת בעניין.

תשובה

כבודו כותב דברים קדושים מאוד אולם איננו מתעסקים בעניינים אלו באתר זה, מקום ליבון דברים אלו הוא בבית המדרש ולא מעל גבי אתרי האינטרנט.

 

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר