כללי - שאל את הרב

אמונת חכמים

כ"ו אדר א' התשע"ד | 26.02.14 08:13

שאלה

1.מה המקור לאמונת חכמים.והאם יש בזה סתירה לאמונה בבורא עולם שהרי צריך להאמין רק בבורא ולא בשום דבר אחר.2.ואיך אפשר לדעת אם אותו רב הוא רב אמיתי לא סתם רב.3והאם שייך גם היום את הדבר הזה של אמונת חכמים שהרי ידוע שיש לכל רב משבקים שהם מכוונים את הרב לתשובות שהם רוצים אז מה עושים .אני רק רוצה להתחזק בנושא הזה ומבקש ממכם עזרה בתשובה שתספק אותי ותודה רבה לכם

תשובה

לכבוד השואל,

נא למחול על האיחור בתשובה עקב רוב פניות לאתר.

אנסה לענות על שאלותיך בעזרת השם אחת לאחת.

1. "מה המקור לאמונת חכמים?"

תשובה: תלמוד בבלי  מועד קטן (טז:):


"אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן" מאי דכתיב "נאם דוד בן ישי, ונאם הגבר הוקם על" -  נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. אמר: "אלהי ישראל לי דבר: צור ישראל מושל באדם, צדיק מושל יראת אלהים." מאי קאמר? אמר רבי אבהו, הכי קאמר: אמר אלהי ישראל: לי דבר. צור ישראל  - אני מושל באדם; מי מושל בי? צדיק - שאני גוזר גזרה ומבטלה."

ופירש רש"י שם:


צור ישראל - מושל באדם אני; מי מושל בי, צדיק מושל בי, ומבטלה:

1א. "האם יש בזה סתירה לאמונה בבורא עולם שהרי צריך להאמין רק בבורא ולא בשום דבר אחר."

תשובה: אין בזה שום סתירה לאמונה בבורא עולם, כי הרי כך הטביע הקב"ה בבריאה מלכתחילה. אנו מאמינים שהבורא ית' הוא שהטביע את הכח המיוחד הזה שיכול לבוא צדיק ובכח תפלתו לבטל את הגזרה. וזהו רצונו יתברך.


2. "איך אפשר לדעת אם אותו רב הוא רב אמיתי לא סתם רב?"

תשובה: בספר "מאור ושמש" לפרשת שופטים (ד"ה שום) כתב:

"ואת מי יבחור לרבו אלופו ומיודעו?

"(1) כשיראה צדיק שהנהגותיו ביציאתו ובביאתו הוא מתנהג על פי התורה הקדושה, ואינו מיקל כלום חלילה, הן בדאורייתא והן בדרבנן; ו(2) בתוך לבו הוא יקד יקוד אש ביחודים ומחשבתו ניכר מתוך מעשיו, זה יבחור לו לרבי." (המספרים הוספתי)

הרי יוצא מדבריו שישנם ב' תנאים עקריים כדי להבחין מי באמת בדרגא זו, שיהא לו הכח של "הקב"ה גוזר גזרה והוא מבטלה".

3. "האם שייך גם היום את הדבר הזה של אמונת חכמים?"

תשובה: שייך גם היום שיהא צדיק שיש לו את הזכות והמתנה הזו; וידוע שקיים דבר כזה מתוך אירועים מסויימים שאירעו לאנשים החיים כיום שיש להם שייכות עם צדיקים כאלו.

3א. "הרי ידוע  שיש לכל רב משבקים שהם מכוונים את הרב לתשובות שהם רוצים".

תשובה: אם המשב"ק מכוין את הרב לתשובות שהם רוצים, נמצא שאין זה הרב שעונה השאלה או מתפלל עבור החולה אלא המשב"ק.

ולא שמעתי על מקומות כאלו, ואם קיימים יש להרחיק מהם; כי הרי מוכח מדברי הגמרא הנז"ל שהכח הזה של "הקב"ה גוזר גזרה והוא מבטלה" רק נמסרת למי שהוא במעלה ובגדר צדיק.

בברכה,

רב נחום

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר