אמונה

מדוע לא יתכן שמשה רבינו המציא את התורה ע"י כח אלוקי שהיה בו

כ"ד חשון התשפ"ג | 18.11.22 00:00

שאלה

קראתי בעיון את ההוכחות המופיעות כאן באתר שהתורה היא משהו אלוקי. ואני מקבל את הדבר.
יחד עם זאת שאלתי - ידוע כי ה"חוזה מלובלין" ראה מסוף העולם ועד סופו, וכך גם מסופר על רבי מאיר אבוחצירא שראה דברים הקורים בחלקו האחר של כדור הארץ.. ובריאת גולם על ידי צדיקים.. ודברים דומים חוזרים על עצמם בסיפוריי צדיקים שונים. אם כן ייתכן שמשה רבינו כתב את התורה, והשתמש בכח אלוקי שהיה בו על מנת לחזות דברים שיקרו בעתיד ולקבוע דברים שיקרו בעולם ככפל התבואה בשמיטה וכדו'. ומה ההוכחה שהקב"ה הוא שכתב ונתן את התורה?
אינני שואל על מנת לקנטר ח"ו
רק על מנת לשמוע ולקיים
בתודה ובברכה
אברהם

תשובה

שלום,   כוח אלוקי - מקורו באלוקים. כלומר, אלוקים לבדו הוא שמחליט לתת כוח נסי להשתמש בו בעולמו - על ידי שליח אמת, ולא ייתן את כוחו לשליח שלא ממלא את רצונו. המלאכים לדוגמה הם עושי רצונו של אלוקים, פועלים בכוחו יתברך, ולכן אינם יכולים לפעול בניגוד לרצונו.

משה רבנו היה שליח אשר פעל בכוחו של אלוקים, ולא יכל לפעול בכוחות עצמו (אף הכניסה לארץ ישראל נבצרה ממנו בגזירה אלוקית).  

עבור יציאת מצרים ומתן תורה - אלוקים נתן ביד משה לחולל נסים בסדר גודל ארצי, שלא ניתנו לאף שליח אחר בהיסטוריה. אמנם צדיקים לאורך הדורות קיבלו רוח הקודש ויכולות שהקב"ה נתן להם, אך ודאי שלא בסדר גודל של נביאים כמו משה רבנו, ולא נסים בסדר גודל של יציאת מצרים. כך כתוב בתורה בפירוש: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה" (דברים לד, י).   כלומר, התורה מבוססת על נסים גלויים בסדר גודל ארצי, כמו קריעת ים סוף ומעמד הר-סיני. אף אדם, חכם או רוחני ככל שיהיה, לא יכול לחולל את עשרת מכות מצרים ויציאת מצרים. נסים בסדר גודל ארצי שמורים רק למי שאמר והיה עולם.   

להבדיל, אתייחס למכשפים וקוסמים - כדי להסביר את גודל ההבדל בין כישוף לבין נסי יציאת מצרים: זו עובדה שגם אם יצליח אדם להרים סלע כבד, הרי לא יוכל לעולם להרים הר ממקומו, ולא משנה כמה יתאמץ! על זו הדרך, מכשף/קוסם יוכל אולי להראות כוס מים הופכת לכוס דם (לדוגמה, על ידי אחיזת עיניים), אך לעולם לא יוכל להפוך ימה שלמה לדם!   במכת הדם וחציית ים-סוף, הוכיח הבורא שהוא שולט על המים וכל הימים. במכת הצפרדעים והכינים, הוכיח הבורא שהוא שולט בכל הרמשים. במכת הערוב הוכיח הבורא שהוא שולט על החיות, במכת ארבה הוכיח הבורא שהוא שולט על כל היצורים המעופפים, במכת החושך והברד הוכיח הבורא שהוא שולט על חוקי הטבע - עונות השנה, האש והקרח, במכת דבר הוכיח הבורא שהוא שולט על המחלות. ובמכת בכורות הוכיח הבורא שהוא נמצא בכל מקום (כדי להרוג את כל בכורי מצרים בו-זמנית), שיש לו זיכרון אוניברסאלי (לזכור בכל מקום מי בכור ומי לא), הוא נמצא בכל זמן (הוא צפה בכל לידה במצרים בכל זמן), ויש לו כוח להרוג כל אדם (בכך שהרג את כל בכורי מצרים ברגע אחד). תורת ישראל היא התורה היחידה בעולם שטוענת לנסים בקנה מידה שרק בורא עולם מסוגל לעשותם, ומכאן שהיא נכתבה מפיו.   מבחינה היגיונית, ניתן להבין מדוע כישוף לא מסוגל לחולל נס בסדר גודל ארצי. הרי אלוקים הוא שברא את היקום ושולט בו, וכל הכוחות הקיימים ניתנים אך ורק ממנו, הוא שברא את בני האדם ונתן להם בחירה בין טוב לרע, ורצונו לגלות את תורתו בעולם. לא הגיוני לחשוב שרצונו להטעות אותנו חלילה, או שייתן מכוחותיו האדירים לנוכלים וזייפנים, מכשפים ומגידי עתידות... גם לא יעלה על הדעת שאדם בשר ודם יוכל אי פעם לזכות בכוחות אלוקיים שיהפכו אותו לבורא עולמות, יאפשרו לו להרוג את כל בכורי מצרים ברגע אחד, או לקרוע את ים סוף לגזרים ולהטביע בו צבא שלם. הרי טענות מסוג זה שוללות כל היגיון מן המציאות, והיו הופכות את העולם על פיו לכאוס של תוהו ובוהו. עינינו הרואות שאלוקים יצר מציאות הגיונית מאוד, עם חוקי טבע מדויקים ועקביים, והוא שלימד את האדם בינה ומאפשר להם לגלות את אמיתתו בעולם!   מסיבה זו, מכשף הנו אדם מוגבל, ולא מסוגל לחולל נסים גדולים ועצומים. עדות עובדתית לכך ניתן לראות מכל המכשפים שבעולם (קוסמים, שמאנים, מכשפי וודו וכו') שמעולם לא שינו סדרי בראשית ולא הראו שליטה בסדרי הטבע. מכשפים וקוסמים אינם אלא עושי תעלולים קטנים, ורוב מעשיהם הוא בגדר אחיזת עיניים בלבד (הרמב"ם מבאר שהחרטומים במצרים לא באמת הפכו מקל לנחש, אלא רק עשו מעשה של אחיזת עיניים. אולם מקלו של משה רבנו הפך לנחש אמתי וכך בלע את נחשיהם באופן לא טבעי; גם הרמב"ן מבאר שכישוף אינו יכול לחולל שינוי במציאות, אלא רק יוצר הצגה חיצונית למראית עין. פירוש הדבר שכישוף לא מסוגל לקרוע ים לגזרים ולהטביע צבא בתוכו, וגם לא להאכיל עם שלם במדבר במשך 40 שנה. זו הסיבה לכך שאין אנו מוצאים בעולם סיפורי נסים המתקרבים לעשרת המכות ומעמד הר-סיני). כלומר, ניתן לראות שכוח הכישוף או אחיזת עיניים הם תמיד מוגבלים.   מטעם זה, כל הדתות בעולם נאלצות לבסס את אמונותיהם על מעשיהם הקטנים והמזויפים של מכשפים וקוסמים, בעוד תורת ישראל מתארת נסים בקנה מידה ארצי שכל העם כולו ראה, ובהם: הפיכת כל היאור לדם למשך שלושה ימים, אש וברד היורדים יחד מן השמים, מכת חושך, הריגת כל בכורי מצרים ברגע אחד, קריעת ים סוף, עמוד האש והענן, 40 שנה בהם עם שלם אכל מן השמים, שבירת חומות יריחו בקול שופרות, והחשוב מכל - מעמד הר סיני, בו כל העם זכה להתגלותו של הבורא.   כך רק היהדות מציגה מבחן הוכחה לאמיתתה (דברים ד, לב): "הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי? או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם ה' אלוקיכם במצרים לעיניך? אתה הראתה לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו".   נא לראות עוד במאמר, האם הנסים יכלו להעשות בדרך כישוף? https://www.hidabroot.org/article/112321 ובסרטון: https://www.youtube.com/watch?v=aaGp6ya_J3M  

הצדיקים הם כמובן בעלי רוח הקודש וכוחות אמיתיים, ולא חלילה כאותם מכשפים וקוסמים, אך יחד עם זאת, אין הקב"ה נתן נבואה אלא לנביאים, ולא נתן נסים בסדר גודל ארצי אלא כשנתן את התורה לישראל, וכדי להוכיח את התגלותו.   נוכל לראות שגם הנבואות בתורה הם נבואות בסדר גודל ארצי, הן אינן רק מעידות על ידיעת העתיד, אלא מראות על שליטה אלוקית בעתיד של העולם והאנושות, וכך הן מוכיחות את אמיתות התורה שניתנה מהבורא הכול יכול ששולט בהיסטוריה ובגורלו של עם ישראל.   ישנן הרבה נבואות מאוד לא הגיוניות בתורה, שמוכיחות כי בורא עולם מסר אותה לבני ישראל ושולט בגורל העולם: ישנה בתורה נבואה שעם ישראל יגלה מארצו  -- אך כמה עמים גלו מארצם? ישנה נבואה בתורה שעם ישראל יגלה לכל קצוות העולם  -- אך כמה עמים התפזרו בכל רחבי העולם? ישנה נבואה שלמרות מספרו הקטן, עם ישראל יהיה מפורסם בכל רחבי העולם  -- אך כמה עמים קטנים זכו להיות מוכרים ומפורסמים בכל רחבי העולם, ושהכל מדברים עליהם? ישנה נבואה שעם ישראל יהיה שנוא בעולם וישמיצו אותו  -- אך כמה עמים היו שנואים במשך אלפי שנים, עד שהמציאו רק עבורם מושג כמו "אנטישמיות"? ישנה נבואה שעם ישראל יישאר קטן ולמרות זאת ישרוד  -- אך כמה עמים הצליחו לשרוד במספר קטן במשך אלפי שנים מבלי להתבולל בין העמים או להיהרג? ישנה נבואה שירדפו אחרי עם ישראל בגלות אך לא יצליחו להשמידו  -- אולם כמה עמים נרדפו פעם אחרי פעם בידי אימפריות אדירות ולא נשמדו? ישנה נבואה שהתורה תתפרסם בכל העולם ושכל העמים ידברו עליה  -- אך כמה עמים זכו שהדת שלהם תתפרסם בכל רחבי העולם ותהיה לספר המודפס והמפורסם בתבל? ישנה נבואה שעם ישראל ישוב לארצו באחרית הימים  -- אולם כמה עמים שהוגלו זכו לשוב לארץ מולדתם נגד כל הסיכויים? ישנה נבואה שאף עם אחר בעולם כולו לא יטען להתגלות אלוהית בפני עם שלם -- וכמה דתות יש מתוך 4300 דתות שמספרות על התגלות אלוהית למיליונים? (את כל הנבואות הללו תוכל למצוא כתובות במפורש בספר ויקרא פרק כו', דברים פרק ד', דברים פרק ל', דברים כח).   נוכל למצוא ששום דבר בעם ישראל איננו הגיוני. לא הקיום שלו, ולא התורה שלו, ולא ההיסטוריה שלו. עם ישראל תמיד היה מעל הטבע, ובכך העיד על היותו העם הנבחר, שקיבל את התורה, וזכה לשליטה אלוקית בהיסטוריה שלו. עם ישראל הוא עם הנצח. אדם רציונלי לא יאמין במקרה - כשההסתברות למקרה זה נמוכה מידי, ולא נחזתה בשום מקום אחר בהיסטוריה.   וכפי שמארק טווין (שביקר בארץ ישראל ב-1867) כתב: "אם יש אמת בסטטיסטיקה, מהווים היהודים אחוז אחד, מן הגזע האנושי. הרי זה כמשב עמום ומעורפל של אבק כוכבים ההולך לאיבוד בתוך הקרינה הגדולה של שביל החלב. על פי גודלם היחסי באוכלוסייה מסתבר היה שבקושי היו שומעים עליהם, אך שומעים עליהם, ומאז ומעולם שמעו עליהם. העם היהודי בולט על פני התבל, ככל עם אחר, וחשיבותו המסחרית גדולה מעבר לכל פרופורציה יחסית למיעוטו המספרי. תרומתו לרשימת גדולי העולם בספרות, במדע, באמנות, במוסיקה, בכלכלה, ברפואה, בלימודים מעמיקים, גם היא חורגת מכל פרופורציה ליחסותו המספרית. הוא ניהל מאבק נפלא בעולם, בכל שנותיו, והוא עשה זאת כשידיו כבולות מאחוריו. הוא יכול היה להתרוקן מתוכנו להיות נבוב והינו סולחים לו על כך. המצרים, הבבלים והפרסים עלו לגדולה מילאו את העולם בקול שאון ופאר, אחר כך נמוגו כעשן ונעלמו מן האופק. אחר קמו ממלכות יוון ורומי בקול רעש גדול ואף הן התפוגגו ונגוזו. עמים אחרים התנשאו והניפו גבוה גבוה את הלפיד שלהם, אולם הוא בער עד תום והם נותרו כעת באור הדמדומים או שנעלמו כליל. היהודים ראו את כולם שרדו וגברו על כולם, והם כיום מה שהיו מאז ומעולם, מבלי לשקוע או לסגת, מבלי להתנוון או להיחלש. לא נס ליחם ולא חל פיחות באנרגיה שלהם ולא בערנות ובחריפות מוחם. כל הדברים האחרים הם בני חלוף, פרט ליהודי. כל הכוחות האחרים חולפים ועוברים, אך הוא נשאר. מה סוד נצחיותו?" (Mark Twain, Harpers Magazine, Sept 1899)   "...ואמנם, לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי, צריכה היתה אומה זו מזמן לעבור מן העולם. קיומה היא תופעה מיסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזרה קדומה...". (הפילוסוף הרוסי ניקולאי ברדייב 1936, משמעותה של ההיסטוריה עמוד 86-87).   "מה זה יהודי? שאלה זו אינה מוזרה כפי שזה יכול להיראות תחילה. הבה נראה איזה מן יצור מיוחד הוא זה, שכל שליטי עולם וכל העמים העליבוהו ודיכאוהו וגירשוהו ורמסהו, רדפהו, שרפו, והטביעו, והוא, על אפם ועל חמתם, ממשיך לחיות ולהתקיים. מה זה יהודי - שלעולם לא הצליחו לפתותו בשום פיתויים שבעולם שמדכאיו הציעו לו בלבד שיתכחש לדתו ויטוש את אמונת אבותיו. יהודי - הנו סמל הנצח. הוא שלא יכלו להשמידו לא טבח ולא עינויים; לא אש ולא חרב האינקוויזיציה לא הצליחו להכחידו. הוא אשר ראשון בישר דבר ה; הוא אשר זמן רב כל-כך שמר על הנבואה ומסרה לאנושות כולה. עם כזה לא יכול להיעלם. יהודי הנו הנצחי - הוא התגשמות הנצח". (לב טולסטוי, מתוך מאמר שפורסם בגואיש וורלד - לונדון 1908).   היהדות מוכיחה את עצמה שוב ושוב באמצעות עובדות על-טבעיות אלה בהיסטוריה של בני ישראל, המעידה על שליחותו המיוחדת, ועל גאולתו המיועדת. זו הסיבה שעם ישראל פורסם בכל העולם, ותורתו הופצה בכל הארצות, כדי שכל העולם כולו יכיר את עם ישראל ותורתו, ויכיר את מושגי המשיח והגאולה, כך שכאשר יגיע המשיח האמיתי - העולם יהיה מוכן לקראתו, מוכן לרעיון הגאולה ותיקון העולם. במשך אלפי שנים מכוון הבורא את העולם שלב אחר שלב לקראת שלמותו ותיקונו, ועם ישראל נועד להיות חוד החנית, העם הנבחר, אשר יהיה אור לכל העמים כנאמר בתורה: "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" (שמות יט, ו).   לסיכום, אמליץ לקרוא חוברת קצרה שכתבתי בשם "שיחה גורלית", המתארת דו-שיח עם אלוקים על שאלות רבות באמונה (הוכחות למציאות הבורא, משמעות החיים, אמיתות התורה, למה אלוקים ברא אותנו ועוד). לקריאת החוברת, יש לחפש בגוגל את המילים "שיחה גורלית".  

אשמח לעזור בכל שאלה.

  בברכה, דניאל בלס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה