שאל את הרב - כללי

איך היה מותר ליעקב להתחתן עם שתי אחיות?

  • כ"ז חשון התשפ"א
אא

שאלה

אסור לפי ההלכה לשאת שתי אחיות ויעקב נשא את רחל ולאה שהיו אחיות, איך זה היה מותר? תודה

נ.ב: הכוונה היא שלא אמרו שהמעשה לא טוב

תשובה

שבוע טוב,

אכן כבר עמדו בשאלה זו איך נשא יעקב אבינו שתי אחיות, והרי כתוב שהאבות קיימו את כל התורה כולה למרות שעדיין לא ניתנה (לגבי יעקב אבינו ראה ברש"י בראשית לב ה, על מה שיעקב אמר "עם לבן גרתי", גרתי בגימטריא תרי"ג, כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי). ונאמרו בזה כמה תירוצים, ומהם: 

א. הרמב"ן (בראשית כו ה) מתרץ, שהאבות קיימו את כל התורה כולה רק בארץ ישראל, ויעקב אבינו נשא את שתי האחיות בחוץ לארץ.

ב. והדעת זקנים (פרשת וישב לז לה) תירצו, שמאחר שלא נצטווה על התורה אע"פ שידועה ברוח הקודש מה שהיה רוצה היה מקיים, ומה שהיה רוצה היה מניח. וכיוצא בזה כתב הרמ"א בתשובותיו (סימן י) שרק אברהם אבינו שמר את כל מצוות התורה כולל מצוות דרבנן וכמבואר במסכת יומא (דף כח עמוד ב). אולם אנשי ביתו לא שמרו רק שבע מצוות בני נח, ולכן יעקב אבינו יכל לשאת שתי אחיות שאין זה משבע מצוות בני נח. (וזה שלא כמו המבואר ברש"י על התורה הנ"ל).

ג. והחזקוני (בראשית כט כח) תירץ, שמכיוון שרחל ולאה היו נכריות, אם כן כשנישאו ליעקב נתגיירו, וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי (ראה מסכת יבמות דף כב עמוד א),וממילא אין להן קורבה כלל, ואינן נחשבות אחיות. וכן כתבו לתרץ בשו"ת הרדב"ז חלק ב' (סימן תרצו) והמהרש"א במסכת יומא (דף כח עמוד ב, ד"ה מצותי),והמהר"ל מפראג בגור אריה (בראשית פרק מו אות ה) והיפה תואר על המדרש בראשית רבה (טז ט) והחיד"א בספרו ראש דוד (פרשת וישלח, ד"ה ואתהלכה).

ד. עוד תירץ החזקוני שם, שיש אומרים שלאה ורחל משתי נשים היו, וגוי אין בניו מתייחסים אלא אחר האם, כדנפקא לן מכי יסיר את בנך (דברים ז ד),ולכך הותרו ליעקב. 

ה. והמהר"ל מפראג בספריו גור אריה (בראשית פרק לב אות ו, ופרק מו אות ה) ותפארת ישראל (סוף פרק כ) כתב לתרץ עוד, שיעקב אבינו נשא שתי אחיות על פי רוח הקודש. ובדרך זו כתב גם בפירוש יפה תואר הנ"ל דשמא יש לומר שיעקב נשא שתי אחיות על פי הדיבור. 

וכיוצא בזה כתב האור החיים (בראשית מט ג, ד"ה והאבות) שהאבות לצד חביבותם בה' וחשקם באושר עליון קיימו הכל וכו', אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר ההצלחה להם, כמו שתאמר יעקב כשהרגיש בהצלחתו בנשואי ב' האחיות העלים עין מריוח הנמשך מקיום המצוה ההיא, כיוון שאין לו עונש אם לא יקיימנה, כל עוד שלא נתנה תורה, ומה גם אם נאמר שהיו עושים על פי הדיבור, כי האבות נביאים היו (מגילה דף יד עמוד א),וה' אמר להם לעשות כן. וכן ראה בספר נפש החיים (שער א' פרק כא) שכיוון שהאבות לא היו מחויבים מצד הדין בקיום המצוות, לכן כשהשיג יעקב אבינו ע''ה, שלפי שורש נשמתו יגרום תיקונים גדולים בכחות ועולמות העליונים אם ישא השתי אחיות אלו רחל ולאה, והמה יבנו שתיהן את בית ישראל, יגע כמה יגיעות ועבודות להשיגם שינשאו לו. עיין שם.

וע"ע מה שכתב בשאלה זו בשו"ת הרשב"א חלק א' (סימן צד) ובמה שכתב על דבריו בשו"ת הרדב"ז שם. וע"ע במהרש"א במסכת סנהדרין (דף יט עמוד ב ד"ה מלוה) ובספר מדרש תלפיות (ענף יעקב) ובשדי חמד חלק א' (עמוד 54 אות קפו, ועמוד 155) ובשו"ת אגרות משה חלק אבן העזר חלק ד' (סימן ט אות א).

בברכה,

הלל מאירס

תגיות:יעקב אבינורחל ולאה

כתבות שאולי פספסת

הידברות שופס

מסע אל האמת - הרב זמיר כהן

60לרכישה

מוצרים נוספים

מגילת רות אופקי אבות - הרב זמיר כהן

המלך דוד - הרב אליהו עמר

סטרוס נירוסטה זכוכית

מעמד לבקבוק יין

אלי לומד על החגים - שבועות

ספר תורה אשכנזי לילדים

לכל המוצרים

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה