האם רק חמישה חומשי תורה נכתבו על ידי משה?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:37

שאלה

לק"י שאלתי היא כזאת התורה נכתבה ע"י השם דרך משה האם רק 5 חומשי תורה או גם שאר הספרים נכתבו עי משה רבנו שאלה שניה האם כל זה היה קיים לפני בריאת העולם.

תשובה

שלום וברכה ב

מאה ועשרים יום ששהה משה על הר סיני קיבל את כל התורה כולה, את כל הכתוב בתורה שבכתב [ללא הסיפורים שקרו לעם ישראל במשך שנות המדבר], עם פירושה הנקראת בשם תורה שבעל פה. במשך ארבעים השנים ששהו בני ישראל במדבר, קיבל משה שנית פרשה אחרי פרשה בכדי ללמד את בני ישראל. בשנה האחרונה חזר הקב"ה עם משה על לשון התורה שבכתב מילה אחרי מילה עם כל הסיפורים שבין המצוות, הקב"ה אמר ומשה היה כותב, וכמבואר ברמב"ן בהקדמתו לתורה.

בסיום הסיבוב במדבר ביום פטירתו של משה רבינו, היה בידי ישראל כל חמשת חומשי התורה שבכתב כתובה וחתומה ואז אמר להם משה, `לקוח את ספר התורה הזה` [ראה גיטין דף ס א]. סיפורי האבות היו בידי בני ישראל אף לפני כן, ובימים שלפני מתן תורה קיבל משה את כל נוסח התורה מבראשית ועד מתן תורה, ואף כתב את כל זה על ספר, וכמו שהביא רש"י בפרשת משפטים (שמות כד ד). ספרי הנביאים מספר יהושע והלאה, באה הקבלה כך (בבא בתרא יד ב): "יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים אחרונים שבתורה; שמואל כתב ספרו וספר שופטים ומגילת רות;

דוד כתב ספר תהילים והעתיק גם מזמורים מעשרה זקנים שקדמו לו, אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם, משה, הימן האזרחי, ידותון, אסף, ושלשה בני קרח; ירמיה כתב ספרו וספר מלכים ומגילת איכה; חזקיה המלך וסיעתו כתבו ספרי ישעיה, משלי, שיר השירים וקהלת; אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל וכל מה שבספר תרי עשר, וכן כתבו ספר דניאל ומגילת אסתר; עזרא כתב ספרו והיחוס של דברי הימים עד הייחוס שלו, וגמר ספר דברי הימים היה על ידי נחמיה בן חכליה.

עם זה, הרמב"ן בהקדמתו לתורה, מוסר שקבלה בידינו שכל התורה כבר היתה כתובה לפני שנברא העולם, אבל לא בצורתה כפי שהיא היום, אלא בלא הפסקי מילים, והיו יכולים להצטרף מילים אחרים לגמרי, מכפי שהן לפנינו היום, ורק כשנעשה כל מה שנעשה או אז נקבעה התורה בחילוקי המילים כפי שהתורה נקראת כיום. כך שלולי חטא קורח היתה פרשת קורח מצטרפת באופן אחר לגמרי, וכיוצא בזה.

בהצלחה - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר