מיהו משיח בן דוד ומיהו משיח בן יוסף?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:37

שאלה

רציתי לדעת מי הוא משיח בן דוד ומי הוא משיח בן יוסף מאין יודעים על קיומם ומה תפקיד כל אחד מהם והאם השם הדר הוא שם טוב, כי הבנתי שהיה מנהיג לא טוב בשם הדר ורציתי לדעת האם יש עם זה בעיה ומה השם מעיד עלי באופן כללי. תודה רבה וחג חנוכה שמח, שנזכה לניסים. הדר.

תשובה

שלום רב

ענינו של משיח בן דוד מפורש בכתובים הרבה אך ענינו של משיח בן יוסף, אינו מפורש ממש, אלא שכך קבלו חז"ל שקודם לביאת בן דוד יבוא משיח בן אפרים לפנות דרך למלך המשיח כי בן דוד אינו נגלה אלא אחרי התיקון ובן אפרים נגלה עוד בהיות בני ישראל שקועים בעומק הרע, וגם ידוע מה שכתוב בספה"ק ובשם משמואל ויגש מאריך בענינים אלו הרבה מאוד כי כל מה שהיה בין האחים הק` כשירדו למצרים ונתנם יוסף למרגלים את הארץ היה כי רצה יוסף לתקן על ידי צערם של השבטים את הענין של משיח בן יוסף שלא יצטרך להיות וליהרג ולסבול הצרות שיהיו בימיו, ויוכל להיות מיד משיח בן דוד, אלא לפי שלא יכול יוסף להתאפק לכן צריכים עוד לעבור ענינים אלו, וכמה צדיקים זי"ע העידו שבכח עבודתם ביטלו הצרות שהיו עתידין להיות בזמנו של משיח בן אפרים הזה, ויש שאף הצביעו על צדיקים מסויימים שמתו על קידוש השם, שבהם נתקיים כבר העניין של משיח בן יוסף.

ורבי יהונתן אייבשיץ מבאר כי ראשית השקיעה ותחילת הגלות היה בזה אשר נתפרדו מבית דוד עשרת השבטים, בראשות ירבעם בן נבט מבית יוסף, ואמרו מַה לָּנוּ חֵלֶק בְּדָוִד וְלֹא נַחֲלָה בְּבֶן יִשַׁי לְאֹהָלֶיךָ יִשְׂרָאֵל והיה דבר זה כי עדיין לא הגיע הקץ השלם בימי דוד ושלמה מאחר ששלמה המלך ניסה לדחוק את הקץ בזה שרצה לתקן את כל המקומות הנמוכים, ולכן עשה כמה דברים שאין לנו השגה בהם, ועל כך אמר ה` לִשְׁלֹמֹה יַעַן אֲשֶׁר הָיְתָה זֹּאת עִמָּךְ וְלֹא שָׁמַרְתָּ בְּרִיתִי וְחֻקֹּתַי אֲשֶׁר צִוִּיתִי עָלֶיךָ קָרֹעַ אֶקְרַע אֶת הַמַּמְלָכָה מֵעָלֶיךָ וּנְתַתִּיהָ לְעַבְדֶּךָ: ואכן כך נצטוה הנביא אחיה השילוני וַיִּתְפֹּשׂ אֲחִיָּה בַּשַּׂלְמָה הַחֲדָשָׁה אֲשֶׁר עָלָיו וַיִּקְרָעֶהָ שְׁנֵים עָשָׂר קְרָעִים: וַיֹּאמֶר לְיָרָבְעָם קַח לְךָ עֲשָׂרָה קְרָעִים כִּי כֹה אָמַר ה` אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הִנְנִי קֹרֵעַ אֶת הַמַּמְלָכָה מִיַּד שְׁלֹמֹה וְנָתַתִּי לְךָ אֵת עֲשָׂרָה הַשְּׁבָטִים: וְהַשֵּׁבֶט הָאֶחָד יִהְיֶה לּוֹ לְמַעַן עַבְדִּי דֹוִד וּלְמַעַן יְרוּשָׁלִַם הָעִיר אֲשֶׁר בָּחַרְתִּי בָהּ מִכֹּל שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: וַאעַנֶּה אֶת זֶרַע דָּוִד לְמַעַן זֹאת אַךְ לֹא כָל הַיָּמִים:

 ופירשו כל המפרשים שמיד בראשית נטילת המלכות מדוד על כל ישראל הותנה שלא כל הימים ימשך מצב זה, כי לימות המשיח יחזור דוד למלוך על ישראל בעת התיקון, ולכן לפני חזרת הדברים לתיקונם כפי שהיה יבוא משיח מבני אפרים לתקן את החטא של העגלים שהעמיד ירבעם, וחטא והחטיא את ישראל, ובכח מסירות הנפש של משיח בן יוסף יתקן את החטא מכל וכל, ובכך יפנה דרך למלך המשיח בן דוד שיחזור למלוך על כל ישראל, וזהו עיקר הנבואה של יחזקאל בפרק לז. כי מאחר שידוע שמלכות ישראל הנפרדת היתה סיבה לגלות ישראל מארצם מאחר ופרשו מעבודת ה` בבית מקדשו, והחלו לעבוד את העגלים, והיה בזה חזרה על החטאים הקדמונים, ונתקלקל התיקון, והוצרכו לגלות עד היום הזה לתקן לאט לאט. ומשיתקבצו גליות ישראל למקומותיהם ונחלו את הר הקודש יבוא זמן שבו ישוב הכל להיות על תיקונו ודוד המלך ימלוך עלינו, ותחת אשר אמרנו מה לנו חלק בדוד נאמר ובקשו את ה` אלוקיהם ואת דוד מלכם.

וכן פי` רש"י על פי חז"ל דברי שלמה המלך בספר קהלת אחר שראה הכל מה שיהיה ברוח הקודש ואמר `עת לקרוע` - מלכות בית דוד (מלכים א יד) ואקרע את הממלכה וגומר: `ועת לתפור` (יחזקאל לז) והיו לאחדים בידך ולא יחצו עוד לשתי ממלכות.

וראה מה שפירש המלבי"ם ביחזקאל פרק לז וזה לשונו: "מקבלת חז"ל שתחלה יעמוד משיח בן יוסף והוא מלך מעשרת השבטים והוא ילחם מלחמות ויתאספו כל ישראל תחת דגלו, עד שאח"כ יבא בן דוד והוא ימלוך עליהם, והי` המשל הראשון תחלה על התאחדות ישראל תחת דגל משיח בן יוסף, וצוה שיקח עץ אחד ויכתב ליהודה ולבני ישראל חבריו, כי תחלה התחברו יהודה ובנימין שגלו בבית ראשון והתקבצו תחת זרובבל בימי כורש ונעשו גוי אחד בימי בית שני, ואף אחר חורבן הבית שנתפזרו בכ"ז הם מאוחדים בכלל ומיחלים על הגאולה, ובאחרית הימים יתקבצו עשרת השבטים האובדים והנדחים, תחת דגל יוסף שהוא משיח בן יוסף אשר יאסוף הנדחים, שזה היה משל העץ השני ליוסף עץ אפרים ולכל בית ישראל שיתחברו עליו בעת קץ,

ואח"כ יתאחדו גם בני יהודה הנקבצים כבר, להיות תחת שבטו וממשלתו, ויתהון לגוי אחד ע"פ נסי ה` ונפלאותיו, וז"ש במשל שאח"כ יקח עץ ויכתוב עליו ליוסף עץ אפרים שזה התאחדות עשרת השבטים באחרית הימים, ואח"כ יקרב אותם אחד אל אחד והיה הקירוב הראשון שהתקרבו בני יהודה אל בני יוסף תחת משיח בן יוסף, וז"ש הנה אני לוקח את עץ יוסף ושבטי ישראל חבריו ונתתי אותם עליו - ר"ל תחלה יתן אותם עליו, היינו שיתן שבטי ישראל על עץ יוסף היינו שיתקבצו תחת דגל משיח בן יוסף, וגם את עץ יהודה יתן עליו שיהודה יעמוד ג"כ תחת דגלו ובזה ועשיתם לעץ אחד, והיו אחד בידי - עפ"י נס: ומבואר שיהא האיחוד באופן שעץ יהודה יוכלל לגמרי בעץ יוסף".

ולפי זה מובן גם סדר הפרשה שסידר יחזקאל את הנבואה על גוג ומגוג אחרי הנבואה על משיח בן יוסף, שהרי משיח בן אפרים הוא יהיה היוצא בראש מלחמה זו ויהרג במלחמת הקודש וביום השבת תגדל הצרה עד מאוד עד שיגלה הקב"ה על הר הזיתים לנקום נקמת דמו השפוך ואז יהיה הגאולה שלימה ביום השבת לעת ערב ויתגלה משיח בן דוד ויחיה את ההרוג משיח בן אפרים.

וכל הפרשיות ביחזקאל מפרק לו והלאה, מסודרים בסדר הגאולה, דהיינו שקודם יהיה מה שמבואר בפרק לו שתתיישב ארץ ישראל, והרי ישראל פריים יתנו, אח"כ יהיה מש"כ סוף פרק לו שיחזרו בתשובה והארץ תהיה כגן עדן ויפרו וירבו מאוד, אח"כ פרק לז תחיינה העצמות היבשות וי"א שבגמר תקופה זו יחיו המתים, ואח"כ לפני מלחמת גוג ומגוג המבואר בפרק לח יקום משיח בן יוסף שהוא יהיה משיח מלחמה, ובעיצומו בגמר המלחמה יתגלה בן דוד וכו`, ולכן הקדים פרק לז משום הנבואר על משיח בן יוסף הקודם לגוג ומגוג. אח"כ פרק לח - לט גוג ומגוג ומלחמת הי"ת בו, וכיון שנגלה בן דוד יהיה אח"כ בנין המקדש המבואר בפרק מ מז - אח"כ יתיישבו ישראל לשבטיהם בנחלותיהם. אח"כ תתרחב הארץ כבואר בסוף הספר מאוד מאוד.

וכשתלמד כראוי את פרק לז ביחזקאל, שהוא הפטרת פרשת ויגש תעמוד על עניינו של המשיח הזה, ויש עוד הרבה בעניין זה בספרי הקבלה, אולם אין כאן יותר מקום להאריך בסוגיא המופלאה הזאת. השם הדר נפלא מאוד, בכל התחומים, ואי אפשר לי להאריך בזה, אבל טוב שתדע כי השם הדר המובא בתורה בסוף פרשת וישלח, כשם של אחד ממלכי אדום, נדרש בתורהת הקבלה במובן חיובי מאוד, כשרק מהמלך הדר התחילה עולם התיקון, וכו`..... [הוא היחידי מבין שאר המלכים שמנו שם שלא כתוב אצלו שמת!!!].

חנוכה שמח - מנשה ישראל

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר