מה דינו של מי שאינו מניח תפילין?

כ"ה אדר א' התשע"ד | 25.02.14 15:36

שאלה

אם אני לא יניח תפילין אז יהיה לי חלק לעולם הבא וגן העם אני מחוייב בקריאת הפרשייה של התאריך שלי

תשובה

שלום וברכה

אינני מחלק עולם הבא . אך יכול אני להעתיק מהגמ` את הנאמר על כך וכל דבריהם אמת. תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף יז עמוד א פושעי ישראל בגופן, ופושעי אומות העולם בגופן - יורדין לגיהנם, ונידונין בה שנים עשר חדש, לאחר שנים עשר חדש גופן כלה, ונשמתן נשרפת, ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים, שנאמר +מלאכי ג+ ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם.. פושעי ישראל בגופן מאי ניהו אמר רב: קרקפתא דלא מנח תפילין.

עכ"ל הגמ`. ואיניני יודע מה הכוונה קריאת הפרשה מהתאריך שלך, אם תסביר לי במה דברים אמורים אשמח לענות לך שוב.

בברכה בנימין שמואלי

דרגו את השאלה:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר