חברה והשקפה - שאל את הרב

פרשת בהעלותך

ח' סיון התשע"ט | 11.06.19 00:00

שאלה

בפרשת בהעלותך משה מותש מהעם המתאונן ומתאווה ובא בטענות קשות לקב"ה למה הןא צריך לשאת את כובד העם הזה וכו..וטענה נוספת למה הרעות לעבדך? בספר שמות גם הוא בא בתלונה נגד ה' למה הרעות לעם הזה?
השאלה שלי איך משה איש האלוהים מעיז להאשים את הקב"ה ברוע כשהקב"ה הטוב והמטיב.
שאלה שניה- מה למשה להתלונן בפני ה' ולצאת מכליו על המתאוננים שהרי כל המפרשים מפרשים שהעם המתלונן הוא הערב רב האספסוף ומי הוציא את הערב רב ממצרים נגד דעת ה' שאמר לו לא להוציאם -הוא משה. אז מאיפה באה לו העוז להתלונן בפני ה'.
אני מבקשת תשובות מעמיקות כי את כל התשובות השטחיות קראתי וזה לא מספק אותי.תודה

תשובה

בס"ד
 
שלום וברכה,
 

כל מילה של משה רבנו היתה מדודה, ויש מאחוריה פניה למידת הרחמים, בדרך זו משה סיפר את לב העם, מה שנראה ומרגיש למראית עין, ודומה הדבר לטענה (במדבר יד, יג): "ויאמר משה אל ה': ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו... והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמור, מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, וישחטם במדבר".

כל זה נאמר על מראית עין - כלומר חילול השם שיהיה בעולם.

וכפי שאומר אברהם (בראשית יח, כה): "חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה כצדיק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט", וכפי שמבאר רש"י: "חלילה לך - חולין הוא לך, יאמרו כך הוא אומנתו, שוטף הכל צדיקים ורשעים, כך עשית לדור המבול ולדור הפלגה".

אין זו האשמה, אלא צורה קשה של בקשה, אשר רק צדיקים גדולים מאוד יודעים להפנותה כראוי, כשאין בלבם כוונה להטיח דברים כלפי מעלה ח"ו, ולבם כואב על מה שאומרים העם בגלל מידת הדין, חילול השם שיש בעולם.

ועם זאת לשון זו של משה נאמרה לגנאי ונענש על כך (ראה רש"י על שמות ו, א).

 לגבי המתאוננים, החטא של העם היה ששמעו את הערב רב, ולא התנגדו לדבריהם. העם היה צריך לעמוד נגד המסיתים, בדומה ליהושע וכלב שעמדו נגד שאר המרגלים. וזה מקרא מפורש: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא"" (ויקרא יט, יז). כשאין תוכחה, יש נשיאת חטא.

עניין זה הוסבר בהרחבה במאמרי על חטא העגל:

https://www.hidabroot.org/article/222413
 
בברכה,
דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר