זוגיות - שאל את הרב

אפשר להתחתן עם מישהי יותר מבוגרת ממני?

כ"ג אייר התשע"ט | 28.05.19 00:00

שאלה

האם מותר להתחתן עם מישהי גדולה ממני? ואם כן, בכמה שנים ההפרש? תודה לכם מראש

תשובה

שלום רב,

בעיקרון טוב שהאיש יהיה יותר מבוגר מהאשה ודבר זה מועיל לשלום בית (סגולות ישראל דף קכב עמוד ב אות לג בשם ספר תיו יהושע. וע"ע בספר ארחות רבנו חלק א' עמוד רסט בשם הקהלות יעקב זצ"ל, שיש קפידא שהאישה לא תהיה מבוגרת מהאיש, כי כך היא תמשול עליו).

אמנם אם מציעים לו שידוך של אשה שמבוגרת ממנו, ויש בה את שאר המעלות הנחוצות, אין לדחות השידוך בגלל הסיבה הזו (ראה בשו"ת וישב הים חלק א' סימן כ).

ויש אומרים שאם היא מבוגרת ממנו עד שתי שנים אין קפידא (מכתבים מבעל השפת אמת מכתב ס"ה, וכן הביא בנטעי גבריאל על שידוכים ותנאים פרק י' הערה ב ממורו ורבו מפאפא זצ"ל בשם המהר"א מבעלזא זי"ע, ושכן קיבל מהרה"ק מסקווירא זצ"ל. וכן ראה בספר עלינו לשבח חלק ד' עמוד סו בשם החזון איש זצ"ל).

ויש אומרים שעד חמש שנים אין קפידא (ראה שו"ת חבצלת השרון חלק אבן העזר סימן סג. וכן ע"ע בנטעי גבריאל שם הערה ג שכן ידוע שהרבנית של הלב שמחה זצ"ל היתה מבוגרת ממנו בחמש שנים. ועיין שם עוד שהביא מספר מאור חיים חלק ה' בשם כ"ק האדמו"ר בעל אמרי חיים מויז'ניץ זצ"ל שעד ארבע שנים אין קפידא, ע"ש. ויש לציין עוד לספר פנינו רבנו האבי עזרי עמוד רנז בשם הגרא"מ שך זצ"ל שאין חסרון בשידוך שהמדוברת יותר מבוגרת מהמדובר, ואמר, שגם אשתו היתה מבוגרת ממנו בארבע שנים).

ובמקום שעת הדחק יש להקל אפילו כשהיא מבוגרת יותר (נטעי גבריאל שם סעיף ג בשם קובץ כרם שלמה).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 3.8 (6 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר