שאל את הרב - כללי

האם הרבי מליובאוויטש הוא המשיח?

ו' אייר התשע"ט | 11.05.19 00:00

שאלה

האם הרבי מליובאוויטש הוא המשיח? אשמח לתשובה, תודה

תשובה

שבוע טוב,

לא. כך יוצא לאור מה שכתב הרמב"ם (הלכות מלכים פרק יא הלכה ד) ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, ונצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו, ולא העמידו הקדוש ברוך הוא אלא לנסות בו רבים, שנאמר "ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד למועד".

וכן ראה להגאון רבי מנשה קליין זצ"ל בשו"ת משנה הלכות חלק י"ז (סימן רנה) שכתב, שלפי תנאי הרמב"ם הנ"ל פשוט שאי אפשר לומר שהרבי מליובאוויטש זצ"ל הוא בוודאי משיח, אלא אפילו בחזקת משיח אינו. ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

כותרות מומלצות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה