כללי - שאל את הרב

האם קיימת בת ים?

י"ד אדר ב' התשע"ט | 21.03.19 00:00

שאלה

האם קיימת בת ים
והאם דובר על זה בתורה ?

תודה רבה

תשובה

שלום רב,

יש כמה מקורות על כך שלפחות בעבר היה קיים יצור שחציו אדם וחציו דג -

ראה ברש"י מסכת בכורות (דף ח עמוד א) שכתב לפרש "בני ימא" דגים יש בים שחציין צורת אדם וחציין צורת דג.

וכן מצינו בתורת כהנים (ג, ז) חיה זו חית הים. הנפש להביא את הסירונית. וכתב הראב"ד בפירושו שם, שמדובר בדג שמחציה ולמעלה כצורת אשה ומנגנת כאדם.

גם בספר צל העולם (חלק ב' שער י) כתב, שיש דגים בארץ אינדי"א אשר ראשם גופם פניהם ושדיהם כדמות בתולה ומשוררים בנעימות ונקרא שריינ"א.

וכך הביא החיד"א זצ"ל בספרו מדבר קדמות (מערכת ד' אות יג) מספר צמח צדיק (פרק יז) דג יש בים שקורין סירינה, מחציו ולמעלה כדמות אשה בתולה ומחציו ולמטה כתבנית דג, ומקום משכנה בסלעים ומקומות מסוכנים בים ומדי עבור איזה ספינה תתחיל לשורר ולזמר בקול נעים הרבה עד כי תפיל חבלי שינה על כל אנשי האניה ואח"כ נכנסת לתוכה והורגת כל יושביה.

עוד הביא שם מה שכתב במוסף הערוך (ערך סרני) על מה שהוזכר בתורת כהנים דג בשם סרני, שהכוונה היא למין חית הים מחציה ולמטה אשה מחציה ולמעלה איש, ושבזמנו ראוה שר וספנים בים מלכות נורוויגא כחום היום יושבת על שרטון ובשומעה קול צללה מיד בתוך הים, ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (2 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר