אמונה - שאל את הרב

משמעות החיים>?<

ט' אדר ב' התשע"ט | 16.03.19 00:00

שאלה

שלום ,שמי רונית (שם בדוי) אני בקירוב לגיל ה18 לחיי והתחלתי להעמיק במחשבות על משמעות החיים בנסיבות מוות של כמה מקרובי במהלך השנים האחרונות .
נדמה לי שאנחנו חיים במעגל ללא תכלית..
החל מלימודים , עבודה , ילדים .. ובסוף המוות . אז למה לנו כלל להשקיע בחיים (להנות מהנאות חומריות, לצחוק , להתחתן וכו..) שהרי בסוף נמות ולא יישאר ממנו דבר , נשכח מהמעגל האינסופי כפי שקרה לקדומים שלנו .
והרי אם העיקר הינו העולם הבא (כפי שלמדתי חיינו הם פרוזדור לעולם הבא) אז הרי למה לנו לרצות לחיות את חי העולם הזה ? מה עלינו לעשות בעולם הזה? מה המטרה שלמה אנו נוצרנו ? (כדי לעבוד את בוראנו בלבד?)

בנוסף עלי לשאול על גילגולים שהרי יכול להיות שעכשיו התמזל מזלי ונולדתי נערה דתית והגעתי לתובנות אלו בחיי כיצד עלי לחיות וכו.. הרי זה סוג של מזל . סביר להניח שבגילגולים קודמים הייתי גויה/גוי חס וחלילה או שאהיה כך בגילגולי הבאיים חס וחלילה והרי זה בלי רצוני כלל .
מחשבות אלו מעיקות עלי ומקשות עלי . יחד עם זאת חייבת אני לברר ולהגיע לתשובות !
אשמח שתעזור לי להשיב על השאלות האלו ותכוון אותי אם תהליך זה ראוי והגיוני או שאסור לדון בכך .
תודה רבה !!

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

העולם הזה הוא מכשיר להשגת העולם הבא. וצריך גם להנות כדי לשמור על בריאותנו הנפשית, כדי לקיים תורה ומצוות ולמלא את תכליתנו.

לבסוף כולנו מזדקנים ונפטרים מן העולם, ולא לוקחים איתנו דבר מלבד מצוות: "שבשעת פטירתו של אדם אין מלוין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד" (אבות ו, ט). 

את המצוות היקרות לא ניתן לקיים עוד בעולם הבא, אלא אך ורק בעולם הזה - שיש בו הסתר פנים, יצר רע ונסיונות.

בעולם הבא אין עוד הסתר פנים, ולא יצר רע ולא נסיונות - ולכן גם אין אפשרות לקיים בו מצוות ולעמוד בנסיונות הנותנים לנו שכר.

"לחם בושה" - הוא מושג שמתאר את השגת השכר של העולם הבא במאמץ ולא בחסד. והרעיון שמאחוריו הוא שהנשמה זקוקה לבנות את עצמה, ולהשיג את גבורתה על ידי הניסיונות והמצוות, שמתוכן היא זוכה לקרבת האלוקים. הרעיון הוא להידמות לאלוקים, וכדי להידמות לאלוקים על הנשמה לבחור בכוחות עצמה להתקרב לאלוקים. 

יהיה מי שישאל בטעות: "אז למה אלוקים לא ברא את הנשמה ללא בושה?", אך צריך להבין כי אושרה של הנשמה אינו יכול להיות מושג על ידי שקר ודמיון, כי האושר האמתי הוא בעצם הקרבה לה', בכדי להשיג מטרה נכבדה זו צריך האדם להידמות לה' באמת, ולא באמצעות שקר ודמיון. ה' אמת, ולכן הנשמה צריכה להיות אמתית כדי להידמות לו ולהתקרב אליו באמת. 

אב שאוהב את ילדיו, רוצה שילדיו יתבגרו ויהיו לאנשים עצמאים, ישרים וצדיקים בזכות עצמם.

כך להבדיל, הקב"ה רוצה שהנשמות שברא יזכו להגיע למידת הגבורה בכוחות עצמן, וכך יזכו לקירבתו בזכות ולא בחסד-חינם.

ה"משחק" נועד לייצר גיבורים. גיבורים לא "בכאילו", אלא גיבורים באמת.

מטרת הסבל והקשיים היא כדי לתת לנשמה את היכולת להחליט בעצמה אם להתקרב לה' מתוך אהבה, ועל ידי כך היא זוכה לקירבתו באמת.

מדוע אלוקים ברא את האדם?

שאלה זו יכולה להקרא גם "שאלת השאלות", ולכן פשוט הדבר, שהתשובה לה מורכבת, ולא תובן במבט ראשון. אנסה לתאר זאת בשלבים:

1. רוע כידוע נובע תמיד מחיסרון (אנוכיות, צורך עצמי), לכן הרוע מטבעו לוקח מהאחר.

2. הטוב נובע משלמות, לכן הטוב תמיד נותן.

3. מי שהוא אינסופי ומושלם, אין אצלו רוע ואין אצלו חסרונות. מכיוון שהוא מושלם הוא מוכרח להיות טוב ומטיב.

4. לכן הקב"ה ברא את העולם, את בעלי החיים, ולהבדיל מהם את המלאכים, כדי לתת להם מטובו הנצחי.

5. אך הטוב האמיתי של הקב"ה הוא הקירבה אליו. כי הוא יתברך מקור הטוב. הוא האינסוף הנצחי.

6. כדי להתקרב לבורא - צריך להידמות אליו. מי שדומה לו ביותר - קרוב אליו ביותר. רק מי שקרוב לקב"ה יוכל להנות משפע אמיתי ונצחי.

7. הידמות זו לבורא עולם - לא יכולה להיות מבוססת על שקר או דמיון, כי אלוקים הוא אמת, והקירבה אליו נובעת מההידמות האמיתית אליו יתברך. לכן זיוף ואשליה לא יוכלו לחבר בין הנברא לאלוקים.

8. לכן הקב"ה ברא יצור מיוחד במינו שנקרא אדם. האדם לבדו קיבל נשמה אלוקית שהיא הדומה ביותר לקב"ה, וכך ניתנה לו היכולת ליצור ולהחריב מכוחו של אלוקים. אפילו למלאכים אין היכולת להידמות לאלוקים כמו האדם. אמרו על כך חז"ל בגמרא, שאלוקים ממלא כל העולם כולו כפי שהנשמה ממלאת כל הגוף כולו.

9. כל היצורים בעולם מקבלים את טובו של אלוקים ללא בחירה, ואפילו המלאכים הגבוהים ביותר. לכן הקירבה שלהם לאלוקים מוגבלת, כי הם אינם דומים אליו. על האדם הוטלה המשימה הגדולה ביותר - להידמות לקב"ה בכח הבחירה העצמית שלו, הנובעת ישירות מאלוקים. האדם חייב לבחור בכוחות עצמו ב-אמת, כדי להידמות לאלוקים ולזכות לקירבתו הנצחית.

10. לכן הוצב האדם בעולם של חושך ושל נסיונות, ניתן לו יצר טוב ויצר רע, רצון אלוקי למשמעות רוחנית, ומשיכה נפשית לחומר. באמצעות התורה לומד האדם לשלב בין הרוח לבין החומר, ולהידמות לאלוקים. ההידמות הגבוהה ביותר לאלוקים היא להטיב כמוהו ללא בקשת תמורה. כפי שאלוקים אינו מקבל דבר מן האדם, כך ההידמות הגדולה ביותר אליו תהיה בהקרבה וקיום מצוות "לשמה", שלא על מנת לקבל שכר. זוהי הדרגה הגבוהה ביותר של הקירבה לקב"ה, וזהו גם הכח הגדול ביותר שקיים בנשמה שניתנה לאדם, זהו כח האהבה.

משמעות החיים של האדם היא האהבה. וכך גילה ה' בתורתו הקדושה (דברים פרק ו, ה): "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (אפילו נוטל את ממונך, אפילו נוטל את נפשך - אהוב אותו בכל לבך. זוהי משמעות חייך על פני האדמה).

המטרה האלוקית היתה להתגלות לאדם, כדי לתת לו הוראות יצרן מהו הטוב ומהו הרע, למען ישיג האדם השלם את תכלית חייו ויזכה לעולם הבא. מטרת הבריאה היתה להעמיד עם שיקיים את רצון השם ויזכה לטוב האמיתי. אך רוב הגויים בעולם לא ביקשו את אלוקים ולא רצו להקריב בעבורו. ה' בחר בעם ישראל בגלל שעם ישראל רצה בו, ובזכות אבותיו.

המטרה העיקרית של ה' היתה להעמיד את האדם השלם שמקיים את תורתו, ולכן עם ישראל הוא העם הנבחר, שכל דורש אלוקים יוכל להצטרף אליו. וכך נאמר בתורה: "ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות פרק יט, ו). ישראל היא הממלכה האלוקית, והנביאים ניבאו שכאשר תגיע הגאולה השלמה, כל הגויים בעולם יכירו באמת ויחיו בשלום עולמי. אהבה אלוקית ואחדות, זוהי משמעות החיים.

חפשי בגוגל את החוברת "שיחה גורלית" ותהנה מהסבר מורחב בנושא עדין זה.

לנושא הגלגולים:

תורת הגלגולים מלמדת אותנו שיהודי מתגלגל ביהודי, וגוי מתגלגל בגוי. למעשה כל הנשמות שהיו במעמד הר-סיני הצטוו בתורה, ולכן חוזרים לעולם הזה כיהודים לקיים את התכלית הנעלה הזו.

כמו כן, אין זה צירוף מקרים שנולדת דווקא למשפחה זו, ולא אחרת. הגאון מווילנא ביאר שביכולתנו להבחין מה נשמתנו ירדה לעולם לתקן, על ידי התבוננות בנסיונות שקיבלה. כל מצווה שהאדם נהנה לקיים - פירוש הדבר שכבר זכה לקיים מצווה זו בגלגול הקודם, אך כל מצווה שקשה לאדם לקיים או יש לו בה ייסורים - פירוש הדבר שטרם תיקן אותה בגלגוליו הקודמים ועל כן ירד כעת לתקנה ולעמוד בנסיון.

אמליץ לך לצפות בקביעות בהרצאות שבאתר ובערוץ הידברות כדי להתחזק בהכרת עיקרי האמונה ויסודות היהדות. את מוזמנת לשאול כל שאלה שעל לבך.

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 0 (0 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר