נשים - שאל את הרב

כיסוי ראש לאשה בימי נדה

י' שבט התשע"ט | 16.01.19 00:00

שאלה

האם אשה בימי נדה צריכה לשים כיסוי ראש בבית בפני בעלה?

תשובה

שלום רב,

אם בדרך כלל האשה לא מכסה את הראש כאשר היא נמצאת לבד עם בעלה, אז גם בימי הנדה מותר לה להיות ללא כיסוי ראש בפניו.

מקורות: טהרת הבית חלק ב' (מהדורת תשע"ט עמוד קעג). וכן דעת שו"ת אגרות משה חלק יורה דעה חלק ב' (סימן עה ד"ה ובדבר), אלא שכתב שם, שהמחמיר בענינים אלו משובח, ע"ש. והובא בבדי השלחן על הלכות נדה (סימן קצה ס"ק קיד) ובציונים שם.

אמנם יש שהחמירו בזה בכל אופן, יעויין בספר שיעורי שבט הלוי על הלכות נדה (סימן קצה סעיף ז אות ב) ובספר דרכי טהרה (פרק ה סעיף סא).

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (91 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר