הלכות ומנהגים - שאל את הרב

האם בעל יכול לשתות מאותו בקבוק מים קטן כאשר האישה נידה?

כ"ב אדר התשע"ז | 20.03.17 00:00

שאלה

שלום, האם בעל ואישה יכולים לשתות מאותו בקבוק מים קטן כאשר האישה נידה? או שהמים שבבקבוק נקראים שיירי משקה של האישה ולכן אסור לבעל לשתות מהם?

תשובה

שלום רב,

אסור לבעל לשתות ישירות מבקבוק שאשתו נדה שתתה ממנו בפיה, וכדין שיירי משקה של האישה בזמן נידתה - שאסור לבעל לשתות מהם (כמבואר בשלחן ערוך יורה דעה סימן קצה סעיף ד. וע"ע בשו"ת דברי דוד חלק א' חלק יורה דעה סימן מא אות ד ד"ה ולאור, שאסר אפילו אם מדובר בבקבוק גדול).

בברכה,
הלל מאירס

הנקראים ביותר