הלכות ומנהגים - שאל את הרב

כסף לאחר ביאת המשיח

כ"ב תמוז התשע"ח | 05.07.18 00:00

שאלה

שאלתי היא האם יש אפשרות שלאחר ביאת המשיח העולם יתקיים ללא כסף כסחר חליפין? כלומר שלא יהיה בו יותר שימוש.
הרי ידוע שלאחר ביאת המשיח בית המקדש יבנה מחדש והכל יחזור כבימי המקרא

תשובה

בס"ד

שלום וברכה,

ייתכן, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. עם זאת ניבאו הנביאים שבזכות הגאולה יהיה שפע עצום בעולם, הן בגשמיות והן ברוחניות, ואנשים יהיו פנויים לעסוק בתורה ולא יהיו טרודים בעול המלאכה הקשה. כך כותב הרמב"ם במשנה תורה, הלכות מלכים ומלחמות פרק יב:

"לא נתאוו הנביאים והחכמים ימות המשיח--לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח:  אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה."

"ובאותו הזמן, לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות--שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר.  ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את ה' בלבד.  ולפיכך יהיו חכמים גדולים, ויודעים דברים הסתומים העמוקים; וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר "כי מלאה הארץ, דעה את ה', כמים, לים מכסים" (ישעיהו יא,ט). "

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר