כללי - שאל את הרב

איפה כתוב ישועת ה’ כהרף עין?

ל' סיון התשע"ח | 13.06.18 00:00

שאלה

איפה נמצא הפסוק ישועת השם כהרף עין?

תשובה

שלום רב,

הביטוי "ישועת ה' כהרף עין" לא מופיע בתנ"ך.

כמדומה המקור הראשון לביטוי זה הוא במדרש לקח טוב על מגילת אסתר (סוף פרק ד') על הפסוק "מה שאלתך", מלמד שלא היתה אוכלת עד שאמר לה מה שאלתך, והוא אמר מהרו את המן, וביום י"ו בניסן נתלה המן, לא עמד גזירתו אלא ב' ימים, וביום ג' נצלב, כי נדדה שנת המלך בליל שמורים, ישועת ה' כהרף עין, יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ע"כ.

וכן נמצא בדברי אחד הראשונים (לפני כ-700 שנה) בספר "דרשות על התורה לרבי יהושע אבן שועיב" (דרשה ליום אחרון של פסח, נדפס אחרי פרשת צו) שכתב, לא ידעתי נפשי שמתני, אומרים ישראל ישועת ה' כהרף עין וכו', יעויין שם. 

ויש שהביאו ביטוי זה בשינוי קל "תשועת ה' כהרף עין" (רבי יוסף יוזפא בספר יוסף אומץ עמוד 294, ורבי מנחם נחום מצ'רנוביל בספר מאור עינים על התורה פרשת נשא, והפלא יועץ בערך תשועה).

וע"ע בכתבי רמב"ן חלק א' (עמוד תכב) בתפלת הים שתיקן הרמב"ן כשהלך לארץ הקדושה, שכתב: הממציא יש מאין "ותשועתו כהרף עין".

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (91 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר