הלכות ומנהגים - שאל את הרב

שידוך בין בני זוג שלא ישמרו טהרת המשפחה

א' סיון התשע"ח | 15.05.18 00:00

שאלה

האם מותר לעזור לגבר או אשה שיכול להיות שלא ישמרו טהרת המשפחה למצוא אחד את השני ? האם זה נקרא שאני מכשיל אותם בעבירה החמורה נידה שזה בכרת, מאות או אלפי פעמים, או שאין זה מענייני, ואני צריך לדאוג שהם יתחתנו, מה הם יעשו אחר כך זה לא חשבוני. אם אפשר עם מקורות

תשובה

שלום רב,

אין לשדך בין בני זוג שכפי הנראה לא ישמרו על הלכות טהרת המשפחה, כי בזה גורמים להכשיל אותם באיסור החמור של נדה.

מקורות: ראה בשו"ת חלקת יעקב (חלק אבן העזר סימן עח, סוף ד"ה ועי') שכתב, שראה כתוב בשם החפץ חיים, שאסור לשדך לזוג אם ידוע שלא יהיו נזהרין בנדה וטהרת משפחה וכו', אלא שהחלקת יעקב הוסיף, שלא ראה שנזהרין בזה. וכן יעויין בספר מעשה איש חלק ג' (עמוד רלו) שהחזון איש זצ"ל לא הסכים לסייע בשידוך שלא היה בטוח שישמרו טהרת המשפחה. וכן הביא בספר ישמח לב על עניני אירוסין ונישואין (עמוד כ) בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א. גם בשו"ת מגדל צופים חלק ב' (סימן לא) כתב, שלכאורה אסור להציע שידוך למי שלא שומר על איסור נדה מכיון שעובר בזה על לפני עור לא תתן מכשול, וזה נחשב לתרי עברי דנהרא, כי זה לא בידו למצוא שידוך, ע"ש. ויעויין עוד כיוצא בזה בשו"ת יביע אומר חלק יא' (חלק אבן העזר סימן ע) אם מותר לדיין לתווך השלום בין בני זוג שקרוב לודאי שאינם שומרים טהרת המשפחה, ע"ש. אמנם יעויין עוד להנצי"ב זצ"ל בשו"ת משיב דבר חלק ב' (סימן לב) מה שכתב בנידון דידן, ע"ש. וע"ע בשו"ת תשובות והנהגות חלק א' (סימן תשל) ובספר ועלהו לא יבול חלק ב' (עמודים קעז-קעח), ע"ש.

בברכה,

הלל מאירס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר