חברה והשקפה - שאל את הרב

יהדות נגד מיסיונריות

י"ח אדר התשע"ח | 05.03.18 00:00

שאלה

שלום אדוני הרב!
אני מעוניין לדעת מדוע היהדות מתנגדת למיסיונריות יהודית כלומר הפצת הדת היהודית בקרב הגויים כמו שאצל נוצרים יש מיסיון ואצל מוסלמים יש ג'יהאד ודעווה ברצוני לדעת גם את מקור האיסור ומה העונש לאדם שעושה דבר כזה בשם היהדות ואם זה נחשב חטא?

תשובה

 

שלום וברכה,

הקב"ה אוהב את כל בני האדם, אך מכיר את דרגתם הרוחנית. לכן ציווה עליהם רק שבע מצוות בני נח, עליהם יקבלו חלק לעולם הבא. 

עם אשר אין לו זיכרון היסטורי מאבותיו על מעמד הר-סיני, אינו מצווה לנטוש את עמו ולהצטרף אל עם ישראל.

עם ישראל לבדו זכה להתגלות אלוקית במעמד הר-סיני ולכן הצטווה בתורה ובמצוות המזכות אותו להיות העם הנבחר. אומות העולם לא זכו למעמד כזה כי לא חפצו בו, כך הקב"ה קרא את לבם. לראיות לכך ראה במאמרי: "האם זו אפליה שהגויים לא זכו לקבל תורה?"

https://www.hidabroot.org/article/226414

גוי שבאמת חפץ בקרבת ה', יזכה לסיעתא דשמיא מיוחדת להגיע לעם הנצח ויתגייר. היהדות פתוחה לכל מי שרוצה בה באמת, אך אין ה' חפץ בגוי אשר לבו אינו שלם לעובדו.

ביציאת מצרים הצטרפו לעם ישראל ערב רב, מצרים אשר התפעלו מהנסים שנעשו לישראל. משה רבנו הסכים לקבלם, אך גרים אלה לא התגיירו באמת, והיו הראשונים לאיים על אהרון הכהן ולעבוד את עגל הזהב.

ה' אמר למשה: "רד כי שיחת עמך" (שמות לב, ז), ולומד מזה רש"י: "שיחת העם לא נאמר, אלא עמך, (אלו) ערב רב שקיבלת מעצמך וגיירתם, ולא נמלכת בי, ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה, הם שיחתו והשחיתו".

מסיבה זו אין מצווה לגייר גויים, כי גויים שאינם חפצים בה' בכל לבם ומאודם - מסוכנים לעם ישראל ורק יגרמו לירידתו הרוחנית כערב רב. רק גר צדק אמתי אשר מגיע מיוזמתו להתגייר, ולא לשם טובת הנאה או התפעלות זמנית, ראוי להצטרף לעם הנבחר.

בתורה נאמר איסור חמור לצרף לעם ישראל גויים, ומכאן נלמד על חומרת העניין לגייר שלא כהלכה:

"ולא תתחתן בם, בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים, וחרה אף ה' בכם והשמידך מהר" (דברים ז, ד).

לצערנו ראינו מקרים לא מעטים בדורות האחרונים של גויים שעלו מברית המועצות והוגדרו כיהודים, בעודם אוכלים מאכלות אסורות ועונדים צלבים. גיור של גוי שאינו רוצה באמת להתגייר מסוכן לעם ישראל.

לגבי אופן הגיור בהלכה, הרמב"ם פסק כפי שאמרו חז"ל (הלכות איסורי ביאה יד, א):

"כיצד מקבלין גרי הצדק? כשיבוא אחד להתגייר מן העכו"ם ויבדקו אחריו ולא ימצאו עילה [-כלומר סיבה של חיפוש טובת הנאה], אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים ודחופים ומסוחפין ומטורפין ויסורין באין עליהן? אם אמר אני יודע ואיני כדאי - מקבלין אותו מיד".

מי שמעודד גויים להתגייר בניגוד לאמור כאן, כמובן עובר על ההלכה.

בברכה,

דניאל בלס

דרגו את השאלה:

ממוצע 5 (90 מדרגים)

כותרות מומלצות

הנקראים ביותר