הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: נס מול טבע

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 41

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,235 --> 00:00:24,400
שלום וברכה וערב טוב לכולם.
אנחנו בפרקי אבות פרק ה', משנה ו'.

2
00:00:25,976 --> 00:00:26,866
אומרת המשנה:

3
00:00:51,704 --> 00:00:53,656
המשנה הזו נראית מאוד סתומה,

4
00:00:54,196 --> 00:00:57,740
אבל ניכנס קצת
לרבדים היותר פנימיים שנוגעים

5
00:00:58,383 --> 00:01:01,535
למעשה בראשית,
ששת ימי בראשית.

6
00:01:02,655 --> 00:01:06,115
מה הכוונה "עשרה דברים נבראו
בערב שבת בין השמשות"?

7
00:01:07,907 --> 00:01:09,795
כשהקב"ה ברא את העולם

8
00:01:11,091 --> 00:01:13,367
כל מה שעתיד להיות בבריאה

9
00:01:13,979 --> 00:01:15,369
היה כבר גנוז

10
00:01:16,829 --> 00:01:19,305
ומוטבע בטבע הבריאה.

11
00:01:21,014 --> 00:01:22,663
חוץ מעשרת הדברים האלה

12
00:01:23,300 --> 00:01:27,736
שהם יצירה חדשה
שהקב"ה ברא אותם בבין השמשות.

13
00:01:27,845 --> 00:01:28,622
כלומר כך:

14
00:01:30,988 --> 00:01:32,513
כשאנחנו רואים ניסים,

15
00:01:32,917 --> 00:01:36,144
במהלך ההיסטוריה הרבה
ניסים נעשו לעם ישראל.

16
00:01:36,935 --> 00:01:41,244
יש ניסים גלויים, כמו
קריעת ים סוף, עשר המכות,

17
00:01:43,033 --> 00:01:47,439
"שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון".
אלה ניסים גלויים.

18
00:01:48,560 --> 00:01:51,743
ויש ניסים שהם יותר נסתרים,
מאחורי הקלעים.

19
00:01:52,688 --> 00:01:56,034
מאות טילים נוחתים
על אזורים מיושבים

20
00:01:57,085 --> 00:01:58,013
ואין נפגעים

21
00:01:59,330 --> 00:02:00,826
או כמעט ואין נפגעים.

22
00:02:01,463 --> 00:02:07,963
בכל מקום בעולם, כשמפגיזים אזורים מיושבים
יש סטטיסטיקות, יש אחוזי הסתברות.

23
00:02:09,864 --> 00:02:12,054
וכאן אתה רואה הגנה על-טבעית.

24
00:02:14,659 --> 00:02:16,850
זה נס,
אבל נסתר.

25
00:02:17,291 --> 00:02:21,881
כי יכולים לתת לזה הסברים שזה במקרה
נחת בכביש בדיוק אחרי שהמכונית זזה,

26
00:02:22,353 --> 00:02:26,262
במקרה הילדים יצאו מגן הילדים
ורק אז הטיל נפל על הגן,

27
00:02:26,610 --> 00:02:31,781
במקרה... אפשר לפרש במקריות
לאדם שאין לו אמונה בהשגחה פרטית.

28
00:02:32,874 --> 00:02:41,398
אבל אפילו הניסים שהם בגדר ניסים גלויים,
שהם מעל הטבע, כמו קריעת ים סוף,

29
00:02:41,896 --> 00:02:46,203
גם זה היה מוטבע בטבע הבריאה
בששת ימי בראשית.

30
00:02:46,259 --> 00:02:51,351
כלומר הקב"ה הכין כבר את הפוטנציאל
לנס בתוך הטבע.

31
00:02:53,979 --> 00:02:56,218
רק יש את העיתוי המיוחד שזה קורה.

32
00:02:57,092 --> 00:02:59,037
אבל כאן כדאי להעמיק קצת יותר,

33
00:02:59,803 --> 00:03:01,617
מה ההבדל בין נס לבין טבע?

34
00:03:02,632 --> 00:03:04,194
מה זה טבע ומה זה נס?

35
00:03:06,000 --> 00:03:10,910
אדם שמתבונן במבט נכון
מגלה שגם הטבע הוא נס,

36
00:03:11,926 --> 00:03:17,137
רק נס שחוזר על עצמו כל הזמן
אנחנו קוראים לו טבע, כי התרגלנו.

37
00:03:18,474 --> 00:03:22,159
כשיש חריגה מההרגל, אנחנו קוראים לזה נס.

38
00:03:23,022 --> 00:03:25,687
אבל אדם שיתבונן בפלאי הבריאה

39
00:03:26,921 --> 00:03:30,086
יכול לראות את הניסים,
כמו שאומרים בברכת מודים

40
00:03:30,111 --> 00:03:34,075
"על נסיך שבכל יום עמנו" -
מודים לך על הניסים בכל יום.

41
00:03:34,820 --> 00:03:37,566
אדם שיאמר: איפה יש נס?
היום עבר יום בלי נס.

42
00:03:38,733 --> 00:03:41,095
שיתבונן בגופו ויראה כמה ניסים.

43
00:03:41,871 --> 00:03:43,243
זה שהלב פועם,

44
00:03:45,329 --> 00:03:50,845
משאבה שמזרימה דם לכל הצנרת
של כלי הדם בגוף האדם,

45
00:03:51,460 --> 00:03:57,090
שהמדענים טוענים שאם תיקח את כלי הדם
שבגופו של אדם אחד ותיצור מזה צינור אחד,

46
00:03:57,240 --> 00:04:00,454
אתה יכול להקיף
את כדור הארץ יותר מפעמיים.

47
00:04:01,113 --> 00:04:06,786
רק הצנרת של הדם שיש לאדם בגופו
מהעורקים העבים ועד הנימים הכי דקים.

48
00:04:08,429 --> 00:04:12,698
פעימה אחת של לב,
המשאבה הזו מזרימה דם בכל הצנרת הזו.

49
00:04:14,260 --> 00:04:16,998
יש משאבה שפועלת בלי סוללה?

50
00:04:17,692 --> 00:04:19,755
בלי להיות מחוברת לחברת החשמל?

51
00:04:20,509 --> 00:04:21,938
איך הלב הזה פועם?

52
00:04:23,841 --> 00:04:30,151
כמה פעימות בדקה? כמה בשעה?
כמה ביממה? כמה בכל השנים שהאדם חי בעולם?

53
00:04:31,487 --> 00:04:36,800
זה נס, אבל זה נס קבוע,
אז אנחנו קוראים לזה טבע.

54
00:04:40,274 --> 00:04:43,170
אם השמש הייתה מתקרבת קצת לכדור הארץ,

55
00:04:44,297 --> 00:04:47,859
המרחק בחלל 150 מיליון ק"מ מכדור הארץ.

56
00:04:48,784 --> 00:04:53,602
אפילו לרגע, אם הייתה מתקרבת יותר
כל כדור הארץ היה עולה באש.

57
00:04:54,354 --> 00:04:57,676
היה נשרף, הכול היה נחרך,
כל העצים, הכול היה נשרף.

58
00:04:59,102 --> 00:05:03,126
הייתה מתרחקת יותר,
כדור הארץ היה קופא למוות.

59
00:05:04,011 --> 00:05:06,279
מי שומר על המרחק המדויק הזה?

60
00:05:06,742 --> 00:05:10,593
זה נס, אבל זה קבוע,
אנחנו קוראים לזה טבע.

61
00:05:11,293 --> 00:05:15,431
אחוז החמצן באוויר
קרוב ל-21 אחוז.

62
00:05:16,038 --> 00:05:17,880
פעם חשבו שהחמצן ייגמר,

63
00:05:18,008 --> 00:05:19,475
הרי אנחנו כמו דגים...

64
00:05:19,913 --> 00:05:24,088
לפעמים אנשים מרחמים על הדג שהוא חייב
להיות באוקיינוס ובלי זה הוא לא יחיה,

65
00:05:24,147 --> 00:05:26,848
גם אנחנו כמו דגים,
חיים באוקיינוס של אוויר.

66
00:05:27,291 --> 00:05:29,624
אם נצא מחוץ לאוקיינוס של האטמוספרה

67
00:05:30,378 --> 00:05:31,442
לא נוכל להתקיים.

68
00:05:31,593 --> 00:05:33,798
אבל לא מחפשים לצאת,
טוב לנו כאן.

69
00:05:34,582 --> 00:05:37,574
אחוז החמצן באוויר הוא קרוב ל-21 אחוז.

70
00:05:39,261 --> 00:05:42,631
פעם חשבו שהחמצן הזה ייגמר,
אתה נמצא בתוך אטמוספרה

71
00:05:42,997 --> 00:05:48,223
אנשים נושמים את החמצן
ומוציאים את הפחמן.

72
00:05:49,544 --> 00:05:51,729
אם ייגמר כל החמצן אנשים ימותו.

73
00:05:54,101 --> 00:05:58,384
פחדו שיום אחד זה יקרה,
עד שגילו שיש מה שנקרא פוטוסינתזה.

74
00:05:59,064 --> 00:06:01,615
התברר דבר מדהים שיש בעולם הטבע,

75
00:06:02,356 --> 00:06:06,954
הצמחים בונים את עצמם
על ידי הפחמן שאנחנו פולטים

76
00:06:08,369 --> 00:06:11,103
והם, הפסולת שלהם,

77
00:06:11,623 --> 00:06:13,465
זה החמצן שאנחנו צורכים.

78
00:06:14,352 --> 00:06:17,249
זאת אומרת הפסולת שלנו זה
המזון של הצמחים,

79
00:06:17,274 --> 00:06:21,757
הפסולת שלהם זה החיים, נותן לנו חיות.
זה החמצן, הצמחים מייצרים חמצן.

80
00:06:22,995 --> 00:06:25,757
אז אנשים נרגעו.
אבל עדיין יש כאן פלא,

81
00:06:26,925 --> 00:06:29,637
מי שומר על 21 אחוזי חמצן?

82
00:06:30,672 --> 00:06:34,649
הרי אם יכרתו המון יערות
ויהיה חסר צמחים בעולם,

83
00:06:36,335 --> 00:06:38,434
לא יהיה מספיק ייצור של חמצן

84
00:06:38,495 --> 00:06:43,583
ואז אם החמצן ירד ל-17 אחוז, 16 אחוז,
אנשים יתקשו מאוד לנשום.

85
00:06:43,693 --> 00:06:47,384
ירגישו חנוקים
רק כדי לשאוב עוד קצת חמצן מהאוויר.

86
00:06:49,377 --> 00:06:53,908
לעומת זאת, אם יהיה ריבוי של צמחים
והפרזה בייצור החמצן,

87
00:06:55,844 --> 00:07:00,934
נגיע ל-28, 30, 50, 70 אחוז חמצן באוויר.

88
00:07:02,648 --> 00:07:04,303
אדם שהיה מדליק סיגריה

89
00:07:04,882 --> 00:07:06,652
היה מבעיר את כל כדור הארץ.

90
00:07:07,119 --> 00:07:08,955
החמצן מתלקח במהירות.

91
00:07:09,094 --> 00:07:14,082
ואם היינו אומרים, זו לא תהיה בעיה
כי נודיע שלא להדליק אש בעולם,

92
00:07:14,971 --> 00:07:17,900
ברק אחד היה מדליק את כל כדור הארץ.

93
00:07:18,878 --> 00:07:24,378
מי שומר על האיזון המדויק הזה
של 21 אחוזי חמצן, קרוב ל-21, זה קצת פחות,

94
00:07:25,117 --> 00:07:28,416
שזה בדיוק מה שמאפשר לנו לנשום אוויר נעים

95
00:07:30,234 --> 00:07:31,718
ויחד עם זאת אין שרפות?

96
00:07:34,294 --> 00:07:35,628
התברר שאפילו

97
00:07:36,302 --> 00:07:40,195
באותם מקומות בעולם
שכרתו חלקים גדולים מהיערות

98
00:07:42,099 --> 00:07:47,536
והרבה יצאו כנגד זה, ובצדק,
האדם נדרש לשמור על עולמו של הקב"ה.

99
00:07:48,118 --> 00:07:49,790
אבל כל כך הרבה עצים כרתו,

100
00:07:50,457 --> 00:07:52,180
פחדו שלא יהיה מספיק חמצן.

101
00:07:52,835 --> 00:07:57,089
התברר למרבה הפלא
שהעצים שנותרו באותם יערות

102
00:07:57,795 --> 00:08:00,925
התחילו לייצר יותר עלים מאשר לפני כן,

103
00:08:01,782 --> 00:08:04,875
כדי לעמוד באספקת החמצן שנדרש לעולם.

104
00:08:05,390 --> 00:08:09,872
מי לחש להם באוזן שכרתו
את החברים שלהם "וצריכים אתכם יותר"?

105
00:08:11,451 --> 00:08:14,181
אז יבואו מדענים
ויעשו הסברים איך בדיוק זה קרה,

106
00:08:15,211 --> 00:08:16,907
אבל אדם שפוקח את העיניים

107
00:08:17,598 --> 00:08:22,418
רואה כאן את ההשגחה הפרטית
העליונה של הקב"ה, שזה בחינה של נס,

108
00:08:22,699 --> 00:08:25,329
רק בגלל שהוא נס קבוע
אנחנו קוראים לזה טבע.

109
00:08:25,741 --> 00:08:28,142
כי מה זה טבע?
טבע מלשון הטבעה.

110
00:08:28,230 --> 00:08:29,912
מדוע למטבע קוראים מטבע?

111
00:08:30,547 --> 00:08:33,320
לוקחים גולם של מתכת,
מטביעים בו צורה

112
00:08:33,967 --> 00:08:36,031
הוא נקרא מטבע.
על שם ההטבעה.

113
00:08:36,371 --> 00:08:37,274
מה זה הטבע?

114
00:08:37,839 --> 00:08:43,759
הטבע זו הטבעה אלוקית של חוקים
שהקב"ה קבע בעולם והוא מסתתר בתוכם.

115
00:08:44,318 --> 00:08:46,366
העולם נקרא עולם מלשון העלם,

116
00:08:46,391 --> 00:08:51,263
הוא מעלים בתוכו את האלוקות כדי שלאדם
תהיה בחירה בין טוב לרע, בין אמת לשקר.

117
00:08:52,212 --> 00:08:55,897
אם הייתה התגלות אלוקית בעולם,
אם הכול היה ברור,

118
00:08:55,951 --> 00:09:00,932
חטא - נענש, מצווה - שכר,
לא הייתה בחירה לאנשים.

119
00:09:01,350 --> 00:09:04,087
אז על מה יקבלו שכר כשמגיעים לעולם האמת?

120
00:09:04,229 --> 00:09:07,090
הרי "העולם הזה דומה לפרוזדור
בפני העולם הבא.

121
00:09:07,170 --> 00:09:10,218
"התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לטרקלין".

122
00:09:10,736 --> 00:09:13,612
כדי שתהיה לאדם בחירה,
 הקב"ה מסתתר בעולם.

123
00:09:13,637 --> 00:09:16,829
לכן בעברית מאוד מעניין,
המילה "הטבע",

124
00:09:17,607 --> 00:09:20,270
עם האות ה"א, ב-ה' הידיעה, הטבע,

125
00:09:22,026 --> 00:09:24,623
המספר של המילה "הטבע" הוא 86.

126
00:09:25,295 --> 00:09:28,421
המספר של המילה אלוהים - 86.

127
00:09:28,969 --> 00:09:32,603
לומר שמה זה הטבע?
זה בורא העולם שמסתתר בתוך הטבע,

128
00:09:33,120 --> 00:09:35,099
שהוא הטביע את כל זה בבריאה

129
00:09:35,670 --> 00:09:40,261
אבל למעשה החיות של האדם,
מערכת החיסון שבתוכו...

130
00:09:40,286 --> 00:09:42,652
אף אדם לא יודע כשהוא הולך לישון בלילה

131
00:09:43,307 --> 00:09:49,181
כמה ניסים היו לו ביום בגוף של התפתחויות
של מחלות שנבלמו על ידי מערכת החיסון.

132
00:09:50,738 --> 00:09:55,639
איזה צרות יכולות להיות
והקב"ה סידר שהגוף יגן על הכול,

133
00:09:55,663 --> 00:09:57,770
יחסל את החיידקים, יהרוג וירוסים.

134
00:09:59,495 --> 00:10:00,587
מערכות אדירות,

135
00:10:01,440 --> 00:10:03,115
אבל כל אלה ניסים נסתרים.

136
00:10:03,842 --> 00:10:06,442
כשיש חריגה מההרגל

137
00:10:07,077 --> 00:10:10,737
כמו קריעת ים סוף,
אנחנו קוראים לזה בשם נס.

138
00:10:11,701 --> 00:10:14,962
הגמרא מספרת במסכת תענית

139
00:10:15,696 --> 00:10:20,078
שרבי חנינא בן דוסא
ערב שבת אחד חזר מבית הכנסת,

140
00:10:20,907 --> 00:10:22,467
ראה את בתו כשהיא עצובה.

141
00:10:23,475 --> 00:10:25,298
בחורה יושבת עצובה.

142
00:10:26,176 --> 00:10:27,937
מה קרה?
יום שבת, שמחים.

143
00:10:30,409 --> 00:10:35,615
אמרה לו, אז הרי לא היה כמו היום בקבוקים
של שמן עם מדבקות, הכול היה כדי חרס.

144
00:10:36,554 --> 00:10:43,250
היא אומרת: לקחתי את הכד ומזגתי
לתוך הכוסיות האלה של ההדלקת נרות של שבת,

145
00:10:44,085 --> 00:10:47,761
מזגתי מהכד, ברכתי והדלקתי,

146
00:10:48,961 --> 00:10:51,263
והייתי בטוחה שזה היה הכד של השמן.

147
00:10:51,639 --> 00:10:56,808
עכשיו נכנסה שבת
ומתברר שמזגתי מהכד של החומץ.

148
00:10:58,276 --> 00:11:02,463
היה קצת שמן משבוע שעבר,
השמן צף למעלה והפתילה נדלקה.

149
00:11:02,488 --> 00:11:05,565
אז עכשיו זה דולק,
אבל עוד רבע שעה חצי שעה, יגיע לחומץ...

150
00:11:06,704 --> 00:11:07,780
החומץ לא דולק.

151
00:11:08,288 --> 00:11:11,262
זאת אומרת שהלילה נאכל בחושך.
אז לא היה חשמל.

152
00:11:12,466 --> 00:11:14,236
הוא לא הבין מה הצער שלה.

153
00:11:14,893 --> 00:11:18,994
אמר לה: "בתי, מה אכפת לך?"
כך לשון הגמרא, "מה אכפת לך?"

154
00:11:19,431 --> 00:11:23,266
"מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק".

155
00:11:24,401 --> 00:11:29,344
אומרת הגמרא
שדלק החומץ כל הלילה וכל היום עד ההבדלה.

156
00:11:31,162 --> 00:11:32,173
מה פשר הדבר הזה?

157
00:11:33,431 --> 00:11:38,651
מאיפה הביטחון הזה "מי שאמר לשמן וידלוק
יאמר לחומץ וידלוק"? מאיפה הביטחון?

158
00:11:40,510 --> 00:11:44,773
ואיך הוא זכה לזה? בזכות מה זכה? כל אחד
שיגיד "מי שאמר יאמר" הכול יסתדר לו?

159
00:11:45,018 --> 00:11:48,967
רבי חנינא בן דוסא כל כך חי
את הדברים שדיברנו עכשיו

160
00:11:48,995 --> 00:11:52,892
כל רגע ורגע הוא חי אותם,
הוא לא רק אמר, הוא הרגיש בכל הנשמה

161
00:11:54,384 --> 00:11:55,807
שכל טבע זה נס.

162
00:11:56,979 --> 00:12:03,107
שגם כשהשמן דולק, זה נס.
זה שיש נוסחה מתמטית, כימית למה השמן דולק

163
00:12:03,172 --> 00:12:05,912
אצל רבי חנינא בן דוסא זה לא
הנוסחה הזו, זה בורא עולם.

164
00:12:06,097 --> 00:12:08,541
הקב"ה קבע שהשמן יידלק.

165
00:12:09,857 --> 00:12:14,154
אבל כמו הוא אמר לשמן שיידלק,
אם הוא ירצה גם החומץ יידלק.

166
00:12:14,825 --> 00:12:18,815
אדם שחי את האלוקות בצורה כזו,
את ההשגחה הפרטית של הקב"ה,

167
00:12:18,839 --> 00:12:20,622
 שהוא רואה את כל הטבע נס,

168
00:12:20,623 --> 00:12:25,103
הוא מסתכל מסביב, הכול ניסים,
מסתכל על עצמו כולי נס, כל העולם נס,

169
00:12:25,401 --> 00:12:26,556
הכול השגחה אלוקית,

170
00:12:27,179 --> 00:12:28,070
הוא חי את האלוקים.

171
00:12:28,094 --> 00:12:32,139
זה מה שאמר דוד המלך:
 "שיוויתי ה' לנגדי תמיד".

172
00:12:32,166 --> 00:12:33,451
מה פירוש המילה "שיוויתי"?

173
00:12:33,837 --> 00:12:35,023
שיוויתי זה שמתי,

174
00:12:35,650 --> 00:12:39,482
הוא אומר: תמיד אני רואה
מול העיניים את שם ה', שם הויה, יקו"ק.

175
00:12:39,978 --> 00:12:43,307
זה אדם שחי את האלוקים כל הזמן,
הוא תמיד רואה את שם השם.

176
00:12:43,815 --> 00:12:47,084
אשתו מכעיסה אותו,
הוא עומד להתפרץ, הוא עוצר.

177
00:12:47,322 --> 00:12:50,513
ריבונו של עולם
מה אני אמור לעשות עכשיו, מה רצון השם?

178
00:12:51,032 --> 00:12:55,433
לצעוק או לדבר בנחת לפתור את הבעיה?
אני מתנהג על פי זה.

179
00:12:55,916 --> 00:12:59,357
יש לו פיתוי יצרי על עניין מסוים,
היצר מפתה אותו לעשות,

180
00:12:59,382 --> 00:13:01,023
הוא יודע: על פי התורה זה לא בסדר.

181
00:13:01,268 --> 00:13:04,741
"שיוויתי ה' לנגדי תמיד",
הקב"ה כאן, "מלוא כל הארץ כבודו".

182
00:13:05,129 --> 00:13:08,091
ריבונו של עולם,
מה רצונך? שאעשה כך או כך?

183
00:13:08,749 --> 00:13:12,669
יש לו זמן פנוי,
יש לפניו עיתון, יש לפניו ספר הלכה.

184
00:13:12,801 --> 00:13:17,441
הוא יכול עכשיו לפתוח עיתון
או להיכנס לאינטרנט ולראות איזה חדשות,

185
00:13:17,759 --> 00:13:21,036
אפילו לא דברים אסורים,
והוא יכול לפתוח עכשיו ספר הלכה.

186
00:13:21,167 --> 00:13:22,884
מה רצון ה'? שמה אעשה עכשיו?

187
00:13:23,579 --> 00:13:28,110
והוא בטל לרצון השם,
זה אדם שחי את האלוקות, הוא חי את הקב"ה.

188
00:13:28,764 --> 00:13:32,639
אצל אדם כזה שרואה את הטבע בתור נס

189
00:13:33,347 --> 00:13:36,614
הקב"ה מתנהג איתו שהנס כאילו הוא טבע.

190
00:13:37,468 --> 00:13:41,848
כי על פי האמת,
ההסתכלות של כולנו שיש טבע ויש נס

191
00:13:42,085 --> 00:13:43,947
היא הסתכלות מאוד רדודה,
היא לא נכונה.

192
00:13:44,734 --> 00:13:49,906
כי הרי גם הטבע זה נס נסתר שהקב"ה
עשה אותו קבוע, הכול פלאות, הכול ניסים.

193
00:13:50,059 --> 00:13:53,472
רבי חנינא בן דוסא,
שהוא חי את המציאות הזאת

194
00:13:54,169 --> 00:13:58,313
שאם השמן דולק
זה נס לא פחות מאשר אם החומץ יידלק,

195
00:13:59,241 --> 00:14:01,452
אז הוא אומר לה:
בתי, מה אכפת לך? למה את עצובה?

196
00:14:01,477 --> 00:14:04,112
"מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק".

197
00:14:05,659 --> 00:14:10,844
וכשהוא חי את הדברים, הקב"ה מתנהג
איתו בדיוק בהתאם לרמה הרוחנית שלו.

198
00:14:11,206 --> 00:14:15,121
אתה סומך עליי ברמה כזו
שאתה מרגיש שחומץ ושמן אותו דבר?

199
00:14:15,288 --> 00:14:16,389
אני לא מאכזב אותך.

200
00:14:16,628 --> 00:14:18,410
אתה צודק,
חומץ ושמן זה אותו דבר

201
00:14:18,815 --> 00:14:19,974
אתה תראה שזה דולק.

202
00:14:20,372 --> 00:14:22,830
ודלק עד מוצאי שבת,
אפילו יותר מהרגיל.

203
00:14:23,800 --> 00:14:26,196
מזה גם נלמד מוסר השכל לעצמנו,

204
00:14:27,153 --> 00:14:32,623
כמה שאדם דבק יותר בקב"ה, יותר אמונה,
יותר ביטחון, יותר רוגע, פחות אני.

205
00:14:33,747 --> 00:14:37,378
טבעו של אדם שהוא
בכל בעיה שיש לו הוא מרגיש

206
00:14:37,487 --> 00:14:40,594
"אני צריך לפתור את הבעיה,
אני צריך לעשות".

207
00:14:41,498 --> 00:14:45,421
האדם צריך לעשות השתדלות,
אבל לא להרגיש שאני יכול לפתור את הבעיה.

208
00:14:45,921 --> 00:14:49,687
עליי מוטלת חובת ההשתדלות.
מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת

209
00:14:49,917 --> 00:14:53,788
נגזר עליו "בזיעת אפיך תאכל לחם",
אם לא תעשה השתדלות לא תקבל.

210
00:14:54,588 --> 00:14:58,914
אבל הוא יודע שזה לא תלוי בי,
ההשתדלות זה כמו מפתח שאני צריך לפתוח,

211
00:14:58,938 --> 00:15:00,575
ואז הקב"ה מסדר את הכול.

212
00:15:01,891 --> 00:15:06,228
כמה שאדם חי את האלוקות, כך
הקב"ה מתנהג איתו באותה מידה.

213
00:15:06,418 --> 00:15:11,466
רואה ישועות, רואה דברים
מעל הטבע, רואה פלאות במהלך החיים.

214
00:15:12,586 --> 00:15:15,321
יש בגמרא עוד הרבה סיפורים
על רבי חנינא בן דוסא,

215
00:15:15,615 --> 00:15:18,530
על ההתנהלות
האלוקית העל-טבעית שהייתה איתו.

216
00:15:19,140 --> 00:15:23,225
אומרת המשנה:
"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות".

217
00:15:24,153 --> 00:15:26,463
כלומר, עשרת הדברים שתכף נראה אותם

218
00:15:27,189 --> 00:15:30,502
הם נעשו בצורה פלאית

219
00:15:31,006 --> 00:15:32,691
מעבר לכל מערכות הטבע.

220
00:15:32,780 --> 00:15:35,828
כי כל הניסים,
חוץ מעשרת הדברים האלה שנראה אותם,

221
00:15:36,882 --> 00:15:39,452
גם ניסים שנעשו כמו קריעת ים סוף

222
00:15:40,527 --> 00:15:42,263
היה מוטבע בבריאה

223
00:15:42,874 --> 00:15:44,456
כבר בששת ימי בראשית.

224
00:15:45,486 --> 00:15:49,025
למשל, כותב הרמב"ם,
מה שהסברתי עכשיו זה על פי דברי הרמב"ם,

225
00:15:49,442 --> 00:15:50,838
נותן הרמב"ם דוגמה

226
00:15:52,375 --> 00:15:57,710
איפה אנחנו רואים שנס שהתרחש במהלך
ההיסטוריה היה מוטבע בששת ימי בראשית.

227
00:16:00,701 --> 00:16:02,989
קריעת ים סוף - נס מעל הטבע.

228
00:16:03,778 --> 00:16:07,432
גם אליהו הנביא,
אלישע, חצו את הנהר ועברו.

229
00:16:07,714 --> 00:16:12,976
יהושע בן נון, נהר הירדן נבקע
ועברו כל עם ישראל דרך הירדן.

230
00:16:13,363 --> 00:16:15,446
אלה ניסים שנעשו במהלך ההיסטוריה.

231
00:16:16,640 --> 00:16:22,636
אבל אומר הרמב"ם: תבדוק בבריאה, תראה
שהנס הזה כבר היה שם, שהמים נפרדו לשניים.

232
00:16:23,623 --> 00:16:26,798
איפה רואים
בפרשת הבריאה שהמים נפרדו לשניים?

233
00:16:27,417 --> 00:16:32,854
"ויבדל אלוהים בין המים אשר מתחת
לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע".

234
00:16:33,693 --> 00:16:36,958
מה פירוש הפסוק הזה
שהקב"ה הבדיל בין המים האלה לאלה?

235
00:16:36,982 --> 00:16:42,499
בעבר היה קשה להבין אותם. היום המדע התקדם,
הרבה יותר קל להבין את ששת ימי בראשית,

236
00:16:43,010 --> 00:16:44,310
מהדברים שפעם

237
00:16:45,064 --> 00:16:49,181
אנשים, מדענים, שניסו להבין את הפסוקים
התקשו מאוד בהבנת הפסוקים.

238
00:16:49,781 --> 00:16:50,875
במדרש כתוב

239
00:16:51,822 --> 00:16:55,793
שהמים העליונים יתרים על המים התחתונים.

240
00:16:56,558 --> 00:17:01,043
כלומר, המים שנמצאים בחלל
הם יותר מהמים שבכדור הארץ.

241
00:17:02,249 --> 00:17:07,028
עוד כתוב במדרש,
מה זה "ויבדל בין המים אשר מעל לרקיע"?

242
00:17:07,053 --> 00:17:09,950
כך כתוב בתורה
בלמ"ד, לא כתוב בה"א, מעל הרקיע.

243
00:17:10,537 --> 00:17:14,542
אומרים חז"ל: אם היה כתוב מעל הרקיע,
היה משמע שעל הרקיע...

244
00:17:14,567 --> 00:17:18,747
הרקיע, כותב האבן עזרא,
זו שכבת האוויר שעוטפת את כדור הארץ.

245
00:17:18,886 --> 00:17:20,225
היום קוראים לזה אטמוספרה.

246
00:17:20,918 --> 00:17:23,180
אדם שיוצא החוצה רואה שמי תכלת,

247
00:17:24,151 --> 00:17:29,330
אם נצא בחללית מחוץ לאטמוספרה נראה תכלת?
לא נראה שמיים תכלת. הכול חשוך, הכול שחור.

248
00:17:29,698 --> 00:17:32,471
התכלת, כתוצאה מהאוויר שעוטף את כדור הארץ

249
00:17:32,897 --> 00:17:37,851
עם חישובים, מהלכים שונים
בטבע אנחנו רואים שמי תכלת.

250
00:17:38,585 --> 00:17:39,599
וזה נקרא הרקיע.

251
00:17:39,941 --> 00:17:43,170
המקובלים אומרים שיש שבעה רקיעים.
גם זה פעם אנשים לא הבינו,

252
00:17:43,194 --> 00:17:47,467
מה זה שבעה רקיעים?
וכתוב שהירח נמצא ברקיע השני.

253
00:17:47,934 --> 00:17:49,618
פעם לא הבינו,
מה זה ירח ברקיע השני?

254
00:17:49,643 --> 00:17:52,442
אתה יוצא החוצה אתה רואה את הירח.
איך ברקיע השני?

255
00:17:53,063 --> 00:17:56,550
אחרי שגילו שיש אטמוספרה,
שזה נקרא הרקיע הראשון,

256
00:17:56,853 --> 00:18:00,933
יש אחר כך את החלל, שזה הרקיע השני,
ושם נמצא הירח ועוד שבעה רקיעים.

257
00:18:01,379 --> 00:18:06,248
אומר המדרש,
אם היה כתוב "בין המים אשר על הרקיע",

258
00:18:06,797 --> 00:18:09,009
היה משמע שיש אטמוספרה, יש אוויר,

259
00:18:09,068 --> 00:18:11,923
ועל האוויר הזה נמצאים המים,
איזה אוקיינוס של מים.

260
00:18:12,062 --> 00:18:12,895
אבל לא כתוב כך,

261
00:18:13,259 --> 00:18:14,862
לא כתוב "על הרקיע",

262
00:18:15,338 --> 00:18:21,736
אלא כתוב "מעל לרקיע",
כלומר שהמים העליונים תלויים במאמר.

263
00:18:21,835 --> 00:18:28,003
כלומר, הם לא שוכבים על האטמוספרה,
אלא הם תלויים באוויר, "והם כגלידים".

264
00:18:28,340 --> 00:18:29,633
מה זה גלידים?
קפואים.

265
00:18:30,903 --> 00:18:32,365
פעם היה נראה מוזר, מי היה יכול להבין?

266
00:18:32,390 --> 00:18:35,989
וכתוב שהמים ששם
יתרים יותר מהמים שבכדור הארץ.

267
00:18:36,210 --> 00:18:38,466
שני שליש מהעולם זה מים, אוקיינוסים,

268
00:18:38,805 --> 00:18:42,170
אז לומר שבחלל יש כל כך הרבה מים?

269
00:18:42,572 --> 00:18:47,198
בעשרות השנים האחרונות
יש צילומים מהחלל, יש חלליות שיוצאות,

270
00:18:47,501 --> 00:18:53,407
אז טלסקופ החלל על שם האבל
היה הראשון שעוד העביר תמונות מדהימות,

271
00:18:54,100 --> 00:18:55,610
והתברר לחוקרים

272
00:18:56,803 --> 00:19:01,463
שיש כמויות אדירות של
מים קפואים שנמצאים בחלל.

273
00:19:02,674 --> 00:19:05,464
כוכבי שביט,
כוכב שביט עם הזנב הארוך הזה,

274
00:19:06,402 --> 00:19:09,786
כשמכדור הארץ רואים
כוכב שביט כולם מתפעלים.

275
00:19:10,500 --> 00:19:15,214
באטלס קיימברידג' לאסטרונומיה
כותבים שבפינה אחת של מערכת השמש,

276
00:19:15,759 --> 00:19:19,877
אזור שנקרא ענן אורט,
על שם האסטרונום ההולנדי שגילה אותו,

277
00:19:20,448 --> 00:19:25,704
יש שם, רק בפינה הזו של מערכת השמש
יש כאלף מיליארד כוכבי שביט.

278
00:19:26,572 --> 00:19:28,118
אלף מיליארד כוכבי שביט,

279
00:19:28,420 --> 00:19:32,912
שהקטן שבהם מכיל
כמיליארד טון של קרח.

280
00:19:33,963 --> 00:19:38,775
כוכב השביט עצמו,
מה זה כוכב שביט? זה כוכב קרח מלא אבק,

281
00:19:40,358 --> 00:19:45,537
והזנב שיש לו זה שובל של אדים,
כשהוא מתקרב לשמש הקרח הופך לאדים.

282
00:19:47,877 --> 00:19:52,432
היום מבינים את דברי חז"ל, שבאמת
המים העליונים יתרים על המים התחתונים.

283
00:19:53,106 --> 00:19:55,545
"והם כגלידים ותלויים במאמר".

284
00:19:56,922 --> 00:19:57,643
על כל פנים,

285
00:19:57,722 --> 00:20:02,913
בתורה מה כתוב? שבזמן הבריאה הקב"ה הבדיל
בין המים התחתונים לבין המים העליונים.

286
00:20:04,356 --> 00:20:05,923
כשנקרע ים סוף,

287
00:20:06,548 --> 00:20:09,703
לנו זה נראה נס,
אבל זה לא נס, זה כבר מוטבע בטבע.

288
00:20:10,298 --> 00:20:14,430
כי בזמן הבריאה,
כבר הקב"ה יצר חלוקה בין מים למים,

289
00:20:14,619 --> 00:20:18,642
אז זה יכול לחזור על עצמו במהלך
ההיסטוריה בזמנים שהקב"ה קובע.

290
00:20:18,667 --> 00:20:20,232
אז אנחנו ודאי קוראים לזה נס,

291
00:20:20,644 --> 00:20:23,191
נס גדול שהים נבקע
כי לא רגילים לזה.

292
00:20:23,807 --> 00:20:30,717
אבל זה לא שייך לרשימה של עשרת הדברים
שהמשנה מונה כאן כי זה כבר הוטבע בטבע.

293
00:20:30,742 --> 00:20:31,580
עוד דוגמה נוספת:

294
00:20:32,193 --> 00:20:34,892
יהושע בן נון
נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל.

295
00:20:35,744 --> 00:20:38,832
הקב"ה הבטיח לאברהם,
"לזרעך נתתי את הארץ הזאת".

296
00:20:39,318 --> 00:20:43,802
יצאו ממצרים, באו לכאן,
גירשו את הכנעני והחיווי והיבוסי והגרגשי,

297
00:20:43,827 --> 00:20:47,145
כל אלה שגרו בארץ,
וגרו כאן בארץ הקודש.

298
00:20:47,423 --> 00:20:49,230
כשנלחמו באויבים

299
00:20:50,162 --> 00:20:52,077
ראו שהשמש עומדת לשקוע

300
00:20:52,983 --> 00:20:57,676
ובחסות החשכה חלק מהאויבים יברחו.
אם לא יחסלו אותם עכשיו, יברחו ואחר כך

301
00:20:57,994 --> 00:20:59,180
יעשו להם הרבה צרות.

302
00:21:00,877 --> 00:21:02,318
צריך לגמור אותם עוד היום.

303
00:21:03,599 --> 00:21:08,765
עמד יהושע ואמר:
"שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון".

304
00:21:10,543 --> 00:21:13,706
כי השמש כבר שקעה,
הייתה שם באופק מעל גבעון.

305
00:21:13,730 --> 00:21:15,160
הייתה עיר שקוראים לה גבעון,

306
00:21:15,557 --> 00:21:16,845
השמש כבר הייתה שם,

307
00:21:17,421 --> 00:21:18,314
לקראת השקיעה.

308
00:21:18,571 --> 00:21:21,845
הירח כבר רואים אותו
בעמק אילון שהוא עולה.

309
00:21:23,079 --> 00:21:24,735
נתן יהושע בן נון הוראה

310
00:21:25,203 --> 00:21:26,783
למערכת הטבע לעצור.

311
00:21:27,644 --> 00:21:29,420
שהשמש לא תשקע והירח...

312
00:21:29,747 --> 00:21:32,662
ואין בזה סתירה לעניין
הזה של מה מסתובב סביב מי,

313
00:21:32,686 --> 00:21:35,407
אם כדור הארץ סביב השמש או השמש סביב...

314
00:21:35,706 --> 00:21:39,310
כי איך שלא נסביר זה מובן,
כי גם אם כדור הארץ מפסיק להסתובב

315
00:21:39,560 --> 00:21:44,127
אז ממילא השמש נשארת
מעל גבעון והירח מעל עמק אילון.

316
00:21:45,486 --> 00:21:49,122
אבל יש כאן הוראה אדירה
שיהושע בן נון השבית את הכוכבים,

317
00:21:49,146 --> 00:21:51,013
כוכבי לכת הם אמורים לזוז.

318
00:21:51,271 --> 00:21:53,428
עצר את המערכת הזו.

319
00:21:55,432 --> 00:21:59,024
גם זה, אומר הרמב"ם,
כבר היה בבריאת העולם.

320
00:21:59,793 --> 00:22:04,416
כשהקב"ה ברא את הכוכבים,
כל כוכבי הלכת לפני שהם יצאו למסע,

321
00:22:05,161 --> 00:22:08,337
היה זמן שהם נתלו במקומם
 ומכאן התחילו לזוז.

322
00:22:08,542 --> 00:22:11,455
אז היה זמן שהם עמדו,
גם עכשיו הוא חזר לעמוד.

323
00:22:11,995 --> 00:22:15,229
אז אין פה התחדשות.
אלה דברים שכבר היו בששת ימי בראשית.

324
00:22:15,712 --> 00:22:18,721
מה שאין כן
כל עשרת הדברים שמונה כאן המשנה,

325
00:22:19,118 --> 00:22:21,959
אלה דברים שלא היו
מוטבעים בששת ימי בראשית.

326
00:22:21,984 --> 00:22:26,726
וזה מה שאומרת המשנה,
"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות".

327
00:22:28,953 --> 00:22:30,368
למה דווקא בבין השמשות?

328
00:22:30,936 --> 00:22:33,731
מה זה בין השמשות?
ספק יום ספק לילה.

329
00:22:34,369 --> 00:22:35,282
יש לנו דין

330
00:22:37,772 --> 00:22:38,906
בכניסת שבת

331
00:22:39,430 --> 00:22:42,198
אנחנו חייבים לשבות ממלאכה לפני השקיעה.

332
00:22:42,595 --> 00:22:44,557
הרי יש שקיעה ויש צאת הכוכבים

333
00:22:45,081 --> 00:22:50,440
השקיעה זה הזמן שהשמש נעלמת,
שוקעת באופק, נעלמה מעינינו.

334
00:22:50,698 --> 00:22:52,226
אבל עדיין יש אור בשמיים,

335
00:22:52,986 --> 00:22:55,099
כי עדיין קרני האור מאירים את השמיים.

336
00:22:55,655 --> 00:22:57,668
לאחר זמן כשהיא שוקעת יותר,

337
00:22:58,200 --> 00:23:00,061
אז מגיע הזמן של צאת הכוכבים.

338
00:23:00,086 --> 00:23:04,933
חשכה, מתחילים להיראות כוכבים
שהולכים ומתרבים יותר ויותר.

339
00:23:05,557 --> 00:23:10,936
הזמן שבין השקיעה לבין צאת הכוכבים
נקרא בין השמשות, ספק יום ספק לילה.

340
00:23:11,393 --> 00:23:13,520
הזמן הזה מתנהגים בו תמיד לחומרה.

341
00:23:14,049 --> 00:23:18,533
למשל בכניסת שבת, אסור לעשות מלאכה
בבין השמשות אפילו שיש כבר אור,

342
00:23:18,821 --> 00:23:19,907
לפני השקיעה

343
00:23:20,446 --> 00:23:22,012
צריכים להפסיק לעשות מלאכה.

344
00:23:22,586 --> 00:23:26,445
אישה שלא הדליקה נרות שבת,
הייתה טרודה, שכחה, פתאום רואה

345
00:23:27,219 --> 00:23:28,588
השמש שקעה.

346
00:23:28,949 --> 00:23:33,828
מסתכלת בלוח שנה, כתוב שקיעת החמה
בשעה חמש ועכשיו חמש וחמישה.

347
00:23:34,198 --> 00:23:35,443
זה אומר שזה בין השמשות.

348
00:23:35,631 --> 00:23:38,702
אסור לה להדליק נרות שבת,
אפילו שהיא מפסידה את הדלקת הנרות.

349
00:23:39,071 --> 00:23:40,242
צריכה להיזכר לפני,

350
00:23:40,608 --> 00:23:42,611
להדליק עשרים דקות לפני השקיעה.

351
00:23:42,974 --> 00:23:47,083
אם לא הספיקה עשרים דקות לפני השקיעה,
יש לה עוד כמה דקות שהיא יכולה עוד להמשיך,

352
00:23:47,355 --> 00:23:49,458
אבל לפני השקיעה להדליק את הנרות.

353
00:23:49,949 --> 00:23:51,915
תמיד גם צריך להוסיף מחול על הקודש.

354
00:23:52,687 --> 00:23:53,421
זאת אומרת,

355
00:23:54,252 --> 00:23:57,590
את בין השמשות ביום שישי,
מה אנחנו מחשיבים, יום או לילה?

356
00:23:57,805 --> 00:24:03,731
מחשיבים לילה, שאולי כבר שבת נכנסה.
ספק יום ספק לילה, אולי לילה ושבת נכנסה.

357
00:24:04,130 --> 00:24:05,658
במוצאי שבת זה הפוך,

358
00:24:06,214 --> 00:24:08,932
אנחנו מחשיבים
את בין השמשות כאילו זה יום.

359
00:24:10,247 --> 00:24:14,026
כי זה ספק יום ספק לילה,
אם נחשיב לילה כבר מותר להדליק אש

360
00:24:14,522 --> 00:24:15,685
אבל עדיין יש אור

361
00:24:16,139 --> 00:24:18,845
אז הולכים בזה לחומרה
בבין השמשות.

362
00:24:20,156 --> 00:24:22,900
"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות".

363
00:24:23,632 --> 00:24:28,572
כל עשרת הדברים האלה
הם נמצאים בתפר שבין הגשמי לבין הרוחני,

364
00:24:29,058 --> 00:24:32,669
בין הממד הגשמי של העולם
לבין הממד הרוחני של העולם.

365
00:24:33,036 --> 00:24:37,639
לכן נבראו בבין השמשות,
זה סוג של שילוב בין שני הדברים.

366
00:24:37,868 --> 00:24:40,391
ששת ימי בראשית זה יותר שייך לחומריות,

367
00:24:40,659 --> 00:24:42,527
שבת - רוחניות,

368
00:24:42,854 --> 00:24:45,375
בין השמשות זה התערובת של שניהם.

369
00:24:46,019 --> 00:24:49,859
ואלו הן: "פי הארץ",
הדבר הראשון מהעשרה הוא פי הארץ.

370
00:24:50,415 --> 00:24:54,050
קורח יצא למאבק כנגד משה רבנו

371
00:24:55,525 --> 00:24:56,935
והוא טען כנגדו

372
00:24:58,831 --> 00:25:01,744
שאתה מנהל את הדברים כמו שאתה רוצה,

373
00:25:02,631 --> 00:25:03,832
לא על פי רצון השם.

374
00:25:03,857 --> 00:25:06,290
משה רבנו אומר לו:
כל מה שאני עושה זה על פי רצון השם.

375
00:25:06,791 --> 00:25:09,029
הוא אומר לו:
למה מינית את אחיך לכהן גדול?

376
00:25:09,916 --> 00:25:11,176
זה משפחה.

377
00:25:11,950 --> 00:25:14,961
אתה המנהיג של עם ישראל, כמו המלך,

378
00:25:15,478 --> 00:25:17,857
לקחת את אחיך אהרן,
עשית אותו כהן גדול.

379
00:25:18,522 --> 00:25:20,427
אבל הוא אומר לו: הקב"ה ציווה אותי.

380
00:25:21,052 --> 00:25:23,520
הוא אומר לו:
לא, אני יותר מתאים, ההוא יותר מתאים.

381
00:25:23,997 --> 00:25:27,395
נכנס איתו למחלוקות, התסיס
את עם ישראל כנגד משה רבנו.

382
00:25:28,615 --> 00:25:30,383
גם עשה הרבה דברים של ליצנות.

383
00:25:32,499 --> 00:25:33,880
לקח טלית בד,

384
00:25:34,896 --> 00:25:37,037
צבע את כולה בתכלת של החילזון.

385
00:25:38,561 --> 00:25:43,551
החילזון הוא מאוד יקר,
להפיק ממנו את התכלת מאוד יקר.

386
00:25:43,877 --> 00:25:49,632
עכשיו טוענים שמצאו את החילזון המקורי
של אותם הימים שזה ארגמון קהה-קוצים,

387
00:25:49,815 --> 00:25:52,648
שאפשר להפיק ממנו גם ארגמן וגם תכלת.

388
00:25:52,954 --> 00:25:56,349
יש בזה דיון בין הפוסקים אם
באמת מצאו את התכלת המקורית,

389
00:25:56,373 --> 00:25:59,360
כי אם מצאו כולנו צריכים
לחזור לתכלת, שיהיה תכלת בציצית.

390
00:26:00,635 --> 00:26:02,879
אבל זה דיון בפני עצמו שהפוסקים דנים בו.

391
00:26:03,684 --> 00:26:08,332
גם היום יודעים שכדי להפיק חוט תכלת
צריך מספר לא מבוטל של חלזונות,

392
00:26:08,356 --> 00:26:12,977
יש להם בלוטת צבע כזה
שמזה אפשר להפיק את הארגמן או את התכלת.

393
00:26:13,544 --> 00:26:14,839
הוא לקח טלית אחת,

394
00:26:15,717 --> 00:26:18,106
צבע את כולה בתכלת, מאוד יקר,

395
00:26:19,533 --> 00:26:20,904
ולא הניח בזה ציציות.

396
00:26:21,420 --> 00:26:23,163
והוא בא למשה רבנו ואמר לו:

397
00:26:23,396 --> 00:26:24,233
הטלית הזו

398
00:26:24,961 --> 00:26:26,965
צריכה ציצית או לא צריכה ציצית?

399
00:26:27,615 --> 00:26:30,303
אמר לו: ודאי,
כתוב שבגד ארבע כנפות צריך ציצית.

400
00:26:31,266 --> 00:26:32,759
התחיל לצחוק עליו לפני כולם.

401
00:26:33,419 --> 00:26:39,199
אמר להם: חוט תכלת
פוטר את כל הבגד הזה ואפשר לצאת ידי חובה,

402
00:26:39,287 --> 00:26:42,351
פה כל הבגד צבוע בתכלת,

403
00:26:42,696 --> 00:26:45,230
איך יכול להיות
שצריך לתת בו ציציות?

404
00:26:46,248 --> 00:26:50,624
שאל אותו: בית שכולו חדר, כולו מלא
ספרי תורה, צריך מזוזה בדלת או לא?

405
00:26:51,107 --> 00:26:51,973
אמר לו: צריך.

406
00:26:52,744 --> 00:26:53,458
צחק עליו.

407
00:26:54,977 --> 00:27:00,956
אם פרשה אחת פוטרת את כל החדר, בית שכולו
מלא ספרי תורה הוא צריך מזוזה? בשביל מה?

408
00:27:02,622 --> 00:27:03,426
מה הוא לא ידע?

409
00:27:04,894 --> 00:27:08,299
שכל מצווה פועלת במערכות רוחניות עליונות.

410
00:27:08,904 --> 00:27:12,837
אם הולכים בשכל יבש, אז אתה אומר:
הכול תכלת זה יותר טוב מחוט אחד.

411
00:27:13,599 --> 00:27:18,732
אבל אדם שמבין שבמערכות רוחניות עליונות
הכול פועל על פי פרטים ופרטי פרטים,

412
00:27:19,189 --> 00:27:22,704
לכן במצוות שיש לנו בתורה
כל כך מקפידים על כל הלכה.

413
00:27:22,971 --> 00:27:24,858
היום עם הטכנולוגיה אפשר להבין את זה.

414
00:27:25,245 --> 00:27:26,712
יש לך מחשב משוכלל

415
00:27:27,706 --> 00:27:32,950
שווה הון עתק 
ויש בו תוכן ומערכות מדהימות,

416
00:27:33,920 --> 00:27:35,727
אבל חוט אחד מנותק בפנים -

417
00:27:36,294 --> 00:27:37,591
כל המערכת לא עובדת.

418
00:27:38,587 --> 00:27:42,745
הכנסת את התקע לשקע
אבל לא בדיוק בנקודה הנכונה, הזזת קצת,

419
00:27:42,914 --> 00:27:44,242
כל המערכת לא עובדת.

420
00:27:45,785 --> 00:27:50,346
תפילין צריך להניח אותם משורשרי השיער
ומעלה ואז הן, להבדיל, כמו אנטנה,

421
00:27:50,370 --> 00:27:54,094
קולט אור אלוקי, מזרים לתוך המוח של האדם.

422
00:27:54,354 --> 00:27:57,607
ועל הזרוע כנגד הלב,
מקום הרגשות מקום המחשבות,

423
00:27:57,948 --> 00:28:00,558
יהודי מניח תפילין
כל בוקר מקבל אור אלוקי.

424
00:28:01,061 --> 00:28:05,306
והרצועות שיש, המקובלים מסבירים
הרצועות שיוצאות מהתפילין לצדדים

425
00:28:05,649 --> 00:28:07,704
זה ספירת חסד וספירת גבורה.

426
00:28:07,935 --> 00:28:11,140
מתערבב בקשר שמאחורה,
זה בחינת העולם העליון.

427
00:28:11,308 --> 00:28:13,580
אחר כך יורד לעולם שלנו, לעולם הגשמי.

428
00:28:13,917 --> 00:28:18,667
הרצועה הימנית ארוכה יותר מהשמאלית,
להגדיל את החסד מהגבורה.

429
00:28:18,738 --> 00:28:21,397
אדם מניח תפילין
מקבל אור רוחני, שפע גדול.

430
00:28:22,214 --> 00:28:24,835
אז הוא אומר:
הנחתי תפילין, רק זה ירד למצח קצת.

431
00:28:25,014 --> 00:28:26,522
ירד למצח - כאילו לא הנחת.

432
00:28:27,382 --> 00:28:30,887
"אבל עשרים שנה אני מניח תפילין".
יבוא לשמיים, יגידו לו: לא הנחת תפילין.

433
00:28:31,511 --> 00:28:33,624
לא קיבלת את האור האלוקי הזה בכל יום.

434
00:28:33,679 --> 00:28:36,599
למה? כי לא הנחת במקום,
צריך משורשי השיער ומעלה.

435
00:28:37,433 --> 00:28:40,297
אז קורח לא הבין,
למה צריך לדייק? מה זה כל הדיוקים האלה?

436
00:28:40,731 --> 00:28:42,916
היום עם הטכנולוגיה יותר אפשר להבין

437
00:28:43,154 --> 00:28:46,865
שכל פרט יכול לשנות
את כל העניין, את כל המערכת.

438
00:28:47,686 --> 00:28:50,918
 אבל קורח יצא כנגד משה
והתסיס את עם ישראל כנגדו,

439
00:28:53,073 --> 00:28:54,645
ומשה מחל על כבודו,

440
00:28:55,101 --> 00:28:58,715
והלך והתחנן שיעשו שלום,
ואני עושה רק את רצון השם.

441
00:28:59,693 --> 00:29:00,761
כשלא הייתה ברירה

442
00:29:01,338 --> 00:29:03,893
כתוב שם שהאדמה פתחה את פיה,

443
00:29:04,723 --> 00:29:08,817
בלעה את קורח
עם האוהלים שלו וכל האנשים שהיו איתו,

444
00:29:08,946 --> 00:29:11,851
כולם נבלעו באדמה.
"ותכס עליהם הארץ".

445
00:29:12,615 --> 00:29:14,103
מה זה "ותכס עליהם הארץ"?

446
00:29:15,099 --> 00:29:16,490
כלומר, לא כמו בולען.

447
00:29:16,514 --> 00:29:21,042
 יש באזור ים המלח בולענים, כמה פעמים
מכוניות נסעו, פתאום נפתח בולען ו...

448
00:29:21,566 --> 00:29:23,830
המכונית או האנשים צנחו לתוך הבולען.

449
00:29:24,729 --> 00:29:28,019
כי למטה חלול,
עם הזמן נעשה חלל וקצת משקל,

450
00:29:28,388 --> 00:29:29,222
קרסו למטה.

451
00:29:29,779 --> 00:29:33,535
מה שהיה שם אצל קורח ועדתו
"ותפתח הארץ את פיה ותבלע

452
00:29:34,134 --> 00:29:36,422
"את קורח וכל אשר לו",

453
00:29:36,838 --> 00:29:38,060
זה לא בולען.

454
00:29:38,744 --> 00:29:44,364
כמו דלתות הזזה זה היה, האדמה נפתחה,
נבלעו, "ותכס עליהם הארץ" נסגרה חזרה.

455
00:29:44,808 --> 00:29:48,273
אף אחד לא מבין איפה נעלם
כל מי שהיה פה קודם, אוהלים, בני אדם,

456
00:29:48,520 --> 00:29:51,801
כולם נבלעו באדמה
והכול שוב נסגר בחזרה.

457
00:29:52,192 --> 00:29:56,356
בגמרא כתוב שזה פתחו של גיהינום התחתון,
איפה שנבלעו שם בדיוק זה היה,

458
00:29:56,381 --> 00:29:59,997
רק הם היו מלמעלה, לא היו אמורים
להיבלע אם היו בוחרים בדרך טובה.

459
00:30:00,426 --> 00:30:01,381
אבל נבלעו שם.

460
00:30:02,112 --> 00:30:06,193
המצב הזה שהאדמה נפתחת
והם נבלעים והאדמה נסגרת,

461
00:30:07,665 --> 00:30:10,386
זה מקום המעבר שבין הגשמי לרוחני,

462
00:30:10,820 --> 00:30:12,901
וזה נברא בערב שבת בין השמשות.

463
00:30:14,383 --> 00:30:17,198
אגב, מזה נלמד כמה צריך להיזהר ממחלוקות,

464
00:30:18,147 --> 00:30:20,883
כמה המחלוקת שנואה אצל הקב"ה.

465
00:30:22,129 --> 00:30:26,335
ההסבר בזה בעומק, למה מחלוקת
אצל בורא עולם זה דבר כל כך גרוע,

466
00:30:26,740 --> 00:30:28,025
עד כדי כך שהוא אומר,

467
00:30:28,470 --> 00:30:29,390
יש פסוק בתנ"ך,

468
00:30:29,875 --> 00:30:32,717
"חבור עצבים אפרים הנח לו".

469
00:30:33,353 --> 00:30:34,732
"עצבים" זה עבודה זרה,

470
00:30:35,050 --> 00:30:38,200
כמו שכתוב
"עצבי הגויים כסף וזהב מעשה ידי אדם,

471
00:30:38,225 --> 00:30:40,177
"פה להם ולא ידברו,
עיניים להם ולא יראו".

472
00:30:41,015 --> 00:30:42,586
אז זה שם של עבודה זרה.

473
00:30:43,284 --> 00:30:45,937
גם אם עם ישראל מחובר לעבודה זרה,

474
00:30:46,321 --> 00:30:48,850
אבל אם הם מאוחדים בינם לבין עצמם,

475
00:30:49,297 --> 00:30:53,318
אומר הקב"ה למידת הדין:
"הנח לו", אל תעשה להם שום דבר.

476
00:30:53,848 --> 00:30:58,105
שום אויב לא יוכל לפגוע בהם,
שום צרות, כי הם מאוחדים בינם לבין עצמם.

477
00:30:58,661 --> 00:31:02,594
זה דבר פלאי, למה אחדות כל כך
חשובה אצל הקב"ה עד כדי שהוא אומר:

478
00:31:02,619 --> 00:31:04,704
אפילו בוגדים בי,
עובדים עבודה זרה,

479
00:31:05,037 --> 00:31:06,828
אני לא מסכים שאף אחד מהם ייפגע.

480
00:31:07,872 --> 00:31:09,245
למה אחדות כל כך חשובה?

481
00:31:09,840 --> 00:31:12,443
למה המחלוקת כל כך גרועה אצל הקב"ה?

482
00:31:13,466 --> 00:31:14,582
אבל ההסבר פשוט,

483
00:31:15,082 --> 00:31:16,408
הקב"ה אחד.

484
00:31:17,190 --> 00:31:20,231
האחדות האלוקית היא אחדות מוחלטת ביותר

485
00:31:20,950 --> 00:31:23,017
ועם ישראל כולו מקשה אחת.

486
00:31:23,259 --> 00:31:24,819
עם ישראל מבחינה רוחנית.

487
00:31:25,735 --> 00:31:26,640
בגמרא כתוב,

488
00:31:27,045 --> 00:31:29,022
לא רק כל ישראל ערבין זה לזה,

489
00:31:29,403 --> 00:31:31,742
אלא "כל ישראל ערבין זה בזה",

490
00:31:32,881 --> 00:31:34,183
מעורבבים אחד בשני.

491
00:31:34,917 --> 00:31:36,855
כלומר, אם היו לנו עיניים רוחניות

492
00:31:37,077 --> 00:31:41,315
היינו רואים שכל נשמות ישראל 
מחוברים כמו רשת אחת נפלאה,

493
00:31:41,521 --> 00:31:42,984
שכולם ארוגים בתוכה.

494
00:31:43,341 --> 00:31:44,920
ארוגים באל"ף,
לשון אריגה.

495
00:31:46,766 --> 00:31:49,355
גם גוי שמתגייר מתחבר לרשת הזאת,

496
00:31:49,809 --> 00:31:53,446
שייך לעם ישראל, "ואהבתם את הגר" -
 מצווה מיוחדת לאהוב אותו.

497
00:31:54,454 --> 00:31:58,121
אז כל נשמות ישראל
כרוכות וקשורות אחת בשנייה, זה אחדות מלאה.

498
00:31:58,921 --> 00:32:00,545
כשיש מחלוקת בינינו,

499
00:32:00,921 --> 00:32:03,222
יש כעסים, יש הקפדות, יש ריבים,

500
00:32:04,408 --> 00:32:05,289
מסוכסכים,

501
00:32:05,825 --> 00:32:06,769
זה יוצר פירוד.

502
00:32:07,594 --> 00:32:12,685
כשיש פירוד בעם ישראל
אצל הקב"ה זה פגיעה באחדות האלוקית.

503
00:32:13,404 --> 00:32:16,480
כתוב: "קודשא בריך הוא
 ואורייתא וישראל חד הוא" -

504
00:32:17,197 --> 00:32:20,466
הקב"ה ועם ישראל והתורה
זה סוג של מערכת אחת.

505
00:32:22,694 --> 00:32:26,962
לכן המחלוקת כל כך מורחקת אצל הקב"ה.

506
00:32:27,579 --> 00:32:31,359
מזה גם נבין,
אדם שמקריב מעצמו בשביל המחלוקת,

507
00:32:31,820 --> 00:32:34,546
ידע שהקב"ה ייתן שכרו פי כמה וכמה.

508
00:32:35,427 --> 00:32:36,851
לפעמים זה ריב עם שכנים

509
00:32:37,803 --> 00:32:39,601
ואדם יודע שהשכנים לא צודקים.

510
00:32:39,943 --> 00:32:45,636
אם זה על תוספת בנייה,
אם זה על ויכוחים על שטח ועניינים שונים.

511
00:32:46,543 --> 00:32:48,337
לפעמים מדובר בריב בין אחים.

512
00:32:48,655 --> 00:32:49,827
כמה משפחות היו

513
00:32:50,449 --> 00:32:54,554
שכשההורים היו חיים,
האחים והאחיות היו אוהבים בלב ונפש?

514
00:32:55,641 --> 00:32:56,843
נפטרו ההורים,

515
00:32:57,192 --> 00:33:00,553
מחלוקות ירושה
הפכו להיות שונאים אלה של אלה,

516
00:33:01,276 --> 00:33:03,471
לא מדברים, לא הגברים ולא הנשים.

517
00:33:04,003 --> 00:33:06,978
ולפעמים האחים כן רוצים להיות
בקשר טוב, האחיות כן רוצות,

518
00:33:07,003 --> 00:33:11,639
אבל יש להם את בן או בת הזוג, האיש או
האישה שהם לא מהמשפחה, הם נשואים

519
00:33:11,830 --> 00:33:15,058
אז הם מסיתים את הצד השני:
מה פתאום אל תוותר לאחיך, אתה חייב,

520
00:33:15,082 --> 00:33:16,613
זה כסף שלך, אל תיתן לו.

521
00:33:17,407 --> 00:33:18,351
זו טעות גדולה.

522
00:33:19,232 --> 00:33:22,560
אפילו אדם שיודע
ש"אני צודק ומגיע לי יותר בירושה",

523
00:33:23,826 --> 00:33:27,169
אבל הוא אומר
"לכבוד השם שלא יהיו מחלוקות אני מוותר",

524
00:33:27,786 --> 00:33:30,324
הקב"ה ייתן לו פי אלף ממה שהוא הקריב.

525
00:33:30,721 --> 00:33:34,025
או שייתן לו את זה
פי אלף בכסף או פי אלף בבריאות,

526
00:33:34,422 --> 00:33:37,505
או פי אלף בדברים,
אבל ודאי שיצא לו מזה רק טוב.

527
00:33:37,982 --> 00:33:40,425
המחלוקת דבר מאוד מורחק אצל הקב"ה.

528
00:33:41,004 --> 00:33:44,286
עד כדי כך שכאן רואים
שנבראה בריאה בבין השמשות

529
00:33:44,431 --> 00:33:45,630
רק כדי להעניש

530
00:33:46,056 --> 00:33:49,864
את אותו בעל מחלוקת, קורח,
שיעלה בעתיד, יצא נגד משה רבנו.

531
00:33:50,334 --> 00:33:51,874
שם זה היה בעל מחלוקת גדול,

532
00:33:52,514 --> 00:33:55,011
אבל גם היום
רואים אנשים שנכנסים למחלוקות,

533
00:33:55,960 --> 00:33:57,794
זה מוציא אותם מהעולם.

534
00:33:58,852 --> 00:34:03,420
כמה תסכולים, כמה כעסים, יש כאלה נגררו
למשפטים של שנים על גבי שנים,

535
00:34:03,710 --> 00:34:05,138
איבדו את הבריאות שלהם.

536
00:34:05,360 --> 00:34:08,730
בשביל מה צריך כסף? בשביל לחיות.
כסף זה כלי, זה לא מטרה.

537
00:34:09,418 --> 00:34:13,175
אז אם על ידי הכלי...
השגת את הכלי, אבל הרסת לעצמך את הבריאות,

538
00:34:13,253 --> 00:34:15,166
הרסת את האחדות של המשפחה

539
00:34:15,467 --> 00:34:19,331
אז מה יצא מהכלי הזה?
נשאר כלי והמטרה נמחקה.

540
00:34:19,946 --> 00:34:21,285
לכן האחדות

541
00:34:21,626 --> 00:34:26,206
יקרה וחשובה, "ה' אלוקינו ה' אחד",
ככה גם עם ישראל צריך להיות אחד.

542
00:34:27,324 --> 00:34:29,927
הדבר השני שנברא בבין השמשות - "פי הבאר".

543
00:34:31,750 --> 00:34:33,110
עם ישראל היו במדבר,

544
00:34:33,702 --> 00:34:34,848
צמאים למים,

545
00:34:35,388 --> 00:34:38,114
אין מה לשתות, משה רבנו הכה את הסלע,

546
00:34:38,440 --> 00:34:39,535
הסלע נבקע,

547
00:34:39,948 --> 00:34:41,130
בקעו ממנו מים

548
00:34:41,707 --> 00:34:44,159
ויש להם עכשיו באר,
באר ששופעת מים.

549
00:34:44,919 --> 00:34:49,968
הבאר הזו נקראת בארה של מרים,
כי הנס הזה התחולל בזכות מרים הנביאה.

550
00:34:51,372 --> 00:34:52,772
היו כמה ניסים במדבר,

551
00:34:53,069 --> 00:34:54,600
היה מן, ענני כבוד,

552
00:34:55,114 --> 00:34:58,366
בזכות שלושת האנשים הגדולים האלה,
משה, אהרן ומרים.

553
00:34:58,906 --> 00:35:01,459
אז הבאר היה בזכות מרים.

554
00:35:01,808 --> 00:35:04,459
שזה גם לומדים,
אדם שמקדש את עצמו,

555
00:35:05,135 --> 00:35:06,969
אדם שעושה מעשים טובים,

556
00:35:07,469 --> 00:35:08,287
לומד תורה,

557
00:35:08,985 --> 00:35:10,429
חי על פי רצון השם,

558
00:35:11,465 --> 00:35:13,443
הוא היה אדם רגיל,
עכשיו הוא נקרא צדיק.

559
00:35:14,107 --> 00:35:16,005
כל אדם יכול לעלות ממדרגה של אדם.

560
00:35:16,085 --> 00:35:18,667
כל הצדיקים,
כולם נולדו אנשים רגילים ופשוטים.

561
00:35:19,103 --> 00:35:20,404
מה הפך אותם לצדיקים?

562
00:35:20,826 --> 00:35:22,452
שבחרו ללכת בדרך טובה,

563
00:35:22,698 --> 00:35:24,304
לעשות רצון השם, ללמוד תורה,

564
00:35:24,609 --> 00:35:25,403
נהיו צדיקים.

565
00:35:25,966 --> 00:35:29,323
אדם כזה שהוא צדיק צריך לדעת:
הוא לא רק מועיל לעצמו,

566
00:35:29,577 --> 00:35:31,004
אלא הוא מועיל לכלל ישראל.

567
00:35:31,632 --> 00:35:35,000
בזכות מרים,
שפע של מים ארבעים שנה במדבר.

568
00:35:35,500 --> 00:35:37,320
ובאר הזו הייתה נודדת אחריהם.

569
00:35:37,762 --> 00:35:39,206
איפה שהיו הולכים במדבר

570
00:35:39,626 --> 00:35:41,277
הבאר הייתה נודדת אחריהם.

571
00:35:43,253 --> 00:35:45,079
היו רואים ישועות, רואים ניסים.

572
00:35:47,347 --> 00:35:49,778
אחד הניסים שהתורה רומזת עליהם,

573
00:35:51,313 --> 00:35:57,060
כתוב שכשעם ישראל
הגיעו לנחלי ארנון,

574
00:35:58,329 --> 00:36:02,305
"אז ישיר ישראל את השירה הזאת
עלי באר ענו לה".

575
00:36:02,880 --> 00:36:05,195
ויש שם פסוקים של כל השירה הזאת ששרו.

576
00:36:05,721 --> 00:36:07,571
מה קרה שם פתאום ששרו על הבאר?

577
00:36:08,444 --> 00:36:09,420
חז"ל אומרים

578
00:36:09,903 --> 00:36:12,099
שהאמוריים שהיו בארץ ישראל

579
00:36:12,611 --> 00:36:14,663
ראו עם ישראל צועד במדבר...

580
00:36:15,417 --> 00:36:19,531
עם שלם, היו 600 אלף גברים
חוץ מנשים וילדים, מיליונים היו שם.

581
00:36:19,737 --> 00:36:22,221
חוץ מהערב רב שעלו איתם,
כל המצרים שתגיירו.

582
00:36:22,999 --> 00:36:24,691
מתקדמים לכיוון ארץ ישראל.

583
00:36:25,659 --> 00:36:26,696
היה שם מקום

584
00:36:27,230 --> 00:36:29,389
שהיה שם אשד הנחלים.

585
00:36:30,157 --> 00:36:31,123
כלומר, היה...

586
00:36:32,332 --> 00:36:34,684
בין ההרים היה מעבר,

587
00:36:35,401 --> 00:36:39,577
אבל ההרים עצמם,
מהצד הזה היו הרים עם בליטות כאלה,

588
00:36:40,041 --> 00:36:41,641
ובצד השני היו מערות.

589
00:36:43,792 --> 00:36:46,757
במערות האלה שלאורך
כל הדרך הסתתרו האמוריים.

590
00:36:47,417 --> 00:36:52,637
אמרו: כשעם ישראל יגיעו, הרי הם חייבים
לרדת לעמק כדי להתקדם לכיוון ישראל.

591
00:36:53,133 --> 00:36:56,515
כשאתה נמצא במערה למעלה
אתה שולט על מי שנמצא למטה,

592
00:36:56,578 --> 00:37:00,547
ומשם נירה בהם חיצים,
נטבח בהם, נהרוג אותם, אבנים, בליסטראות.

593
00:37:01,700 --> 00:37:03,358
מה הם לא ידעו, האמוריים האלה?

594
00:37:03,917 --> 00:37:06,141
שלעם ישראל יש את ענני כבוד,

595
00:37:06,283 --> 00:37:10,191
"וה' הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך

596
00:37:10,683 --> 00:37:12,953
"ולילה בעמוד אש להאיר להם".

597
00:37:14,031 --> 00:37:16,349
כל הארבעים שנה שהיו ישראל במדבר,

598
00:37:17,554 --> 00:37:19,500
הרי אז לא היה להם ג'י-פי-אס, לא היה וויז,

599
00:37:19,524 --> 00:37:21,702
איך ילכו לארץ ישראל?
מאיפה מכירים את הדרך?

600
00:37:22,115 --> 00:37:23,797
היה עמוד ענן הולך לפניהם.

601
00:37:24,201 --> 00:37:26,856
כשהייתה שוקעת השמש עמוד הענן היה יורד,

602
00:37:26,881 --> 00:37:28,709
עמוד אש עולה לפניהם.

603
00:37:28,734 --> 00:37:32,656
היו רואים יום-יום ניסים כאלה,
ניסים של המן, של בארה של מרים,

604
00:37:32,863 --> 00:37:34,596
היו רואים ניסים גדולים.

605
00:37:35,564 --> 00:37:39,271
ועמוד הענן שהיה הולך לפניהם
היה מיישר להם את הדרכים.

606
00:37:39,389 --> 00:37:41,523
מסלק נחשים עקרבים, זה מדבר,

607
00:37:41,921 --> 00:37:42,886
מסלק את הכול.

608
00:37:43,364 --> 00:37:46,184
אם יש מכשולים שונים היה מפנה את הכול,

609
00:37:46,209 --> 00:37:47,673
שלא יצטרכו להתאמץ הרבה.

610
00:37:48,738 --> 00:37:49,804
כשהגיעו לכאן,

611
00:37:50,118 --> 00:37:53,996
למקום הזה היו צריכים
לרדת מההר לעמק ולהמשיך ולצאת מהצד השני.

612
00:37:55,595 --> 00:38:00,293
 ההר שנמצא מצד ימין 
וההר שנמצא מצד שמאל

613
00:38:00,507 --> 00:38:03,994
התקרבו אחד לשני והתאחדו,
כדי שעם ישראל לא יצטרכו לרדת.

614
00:38:04,309 --> 00:38:05,418
הענן כבוד היה

615
00:38:06,005 --> 00:38:07,475
משהו כמו קרינה אדירה כזו

616
00:38:07,499 --> 00:38:10,955
שהיה לאותם ענני כבוד
שמיישרים את הכול, מסלקים את הכול.

617
00:38:11,697 --> 00:38:15,926
בכלל, חז"ל אומרים דבר מעניין,
היום יש במדע מה שנקרא שיקוף,

618
00:38:17,036 --> 00:38:19,156
על ידי רנטגן רואים מה קורה בתוך הגוף.

619
00:38:19,518 --> 00:38:22,251
פעם היה להם דבר כזה
שיכלו לראות מה יש בפנים?

620
00:38:23,017 --> 00:38:27,054
חז"ל אומרים שענני כבוד...
כשעם ישראל יצאו ממצרים הזדרזו לצאת,

621
00:38:27,793 --> 00:38:29,753
אז לקחו איתם גם כדים

622
00:38:29,896 --> 00:38:33,017
ולא יודעים בדרך עכשיו
הכד הזה יש בו שמן? יש בו יין?

623
00:38:33,430 --> 00:38:38,613
כשהיו במצרים אז הכדים מסודרים,
זה המדף של הקמח, זה המדף של השמן.

624
00:38:39,140 --> 00:38:41,908
אבל יצאו, לקחו איתם את הכול.
בדרך הם לא יודעים מה יש,

625
00:38:41,933 --> 00:38:44,587
והכול היה אטום
וחתום עם טיט כדי שלא יתקלקל.

626
00:38:45,946 --> 00:38:47,874
היו לוקחים את הכד,

627
00:38:48,779 --> 00:38:53,151
מניחים אותו ליד הענני כבוד שהקיפו,
היו שבעה ענני כבוד, שישה מהצדדים

628
00:38:53,397 --> 00:38:55,047
ואחד מקדימה שהולך לפניהם.

629
00:38:56,151 --> 00:39:00,758
היו מניחים אותו ליד הענן והכד
היה נהיה שקוף, היו רואים מה יש בתוכו.

630
00:39:01,080 --> 00:39:03,149
כלומר בענני כבוד היה סוג של קרינה.

631
00:39:03,824 --> 00:39:06,606
הקב"ה אמר למשה:
תיקח פרה אדומה, תכין אותה,

632
00:39:06,631 --> 00:39:07,829
אבל שלא יהיה בה טריפה

633
00:39:08,346 --> 00:39:09,710
ותשחט אותה כשהיא שלמה.

634
00:39:09,964 --> 00:39:11,225
אז איך אני יודע שהיא לא טריפה?

635
00:39:11,639 --> 00:39:15,943
אומרים חז"ל: העמיד אותה ליד
הענני כבוד וראה את כל האיברים שלה בפנים.

636
00:39:16,697 --> 00:39:19,824
מה שהיום נראה לנו
דברים חדשים של הדור הזה של רנטגן,

637
00:39:20,006 --> 00:39:22,711
היו עושים את זה בענני כבוד,
דבר שמופיע בחז"ל.

638
00:39:23,227 --> 00:39:27,126
פעם מי שלא הייתה לו אמונה,
לא האמין שאפשר לעשות דבר כזה,

639
00:39:27,461 --> 00:39:30,157
לבדוק את האיברים
שאין בהם חורים ולא טריפות

640
00:39:30,355 --> 00:39:31,864
בפרה שלמה חיה,

641
00:39:32,103 --> 00:39:34,297
כשאתה מעמיד אותה ליד ענני כבוד.

642
00:39:34,598 --> 00:39:35,575
היום רואים שזה כך.

643
00:39:36,058 --> 00:39:38,138
והענני כבוד האלה יישרו את כל הדרכים.

644
00:39:38,647 --> 00:39:44,984
מה קורה כשההרים מכאן ומכאן התקרבו והתאחדו,
הבליטות האלה נכנסו לתוך המערות,

645
00:39:45,541 --> 00:39:47,084
כל האמוריים שהיו שם

646
00:39:47,377 --> 00:39:48,621
התרסקו לחלוטין.

647
00:39:49,573 --> 00:39:54,150
ועם ישראל צועד למעלה
ולא יודע איזה נס מתרחש מתחת הרגליים שלהם.

648
00:39:55,137 --> 00:39:58,964
אמר הקב"ה:
מי יודיע לבניי את הנס שעשיתי להם?

649
00:39:59,304 --> 00:40:00,288
בארה של מרים.

650
00:40:00,482 --> 00:40:01,947
הבאר הייתה הולכת אחריהם

651
00:40:02,307 --> 00:40:03,999
פתאום רואים שהמים

652
00:40:04,473 --> 00:40:08,525
ששוטפים את כל הסביבה
יש בהם דם, איברים. לא הבינו מה זה,

653
00:40:08,874 --> 00:40:13,183
עד שנודע להם
שהם בעצם שטפו את כל מה שהיה שם.

654
00:40:14,576 --> 00:40:16,991
"אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר",

655
00:40:17,016 --> 00:40:18,212
שרו לקב"ה

656
00:40:18,449 --> 00:40:21,242
על הנס הגדול הזה שהיה להם באותו מקום.

657
00:40:21,522 --> 00:40:22,610
זה בארה של מרים.

658
00:40:23,756 --> 00:40:26,602
אגב, העניין הזה של הענן שהולך לפניהם

659
00:40:26,726 --> 00:40:28,560
"ולילה בעמוד אש",

660
00:40:29,118 --> 00:40:32,351
כדאי לציין וגם לפרסם את זה,

661
00:40:33,458 --> 00:40:37,178
יש פפירוס שמצאו אותו במצרים העתיקה,

662
00:40:37,837 --> 00:40:42,869
פפירוס בן אלפי שנים.
פפירוס זה כמו יריעה כזאת שהיו עושים אותה

663
00:40:43,162 --> 00:40:44,465
מקנים עם טיט.

664
00:40:44,688 --> 00:40:47,917
לא היה נייר בזמנם,
עדיין לא היו כותבים גם על עור, על קלף,

665
00:40:48,369 --> 00:40:50,225
אז היו עושים פפירוסים וכותבים על זה.

666
00:40:51,058 --> 00:40:53,028
ובמצרים מצאו פפירוס.

667
00:40:55,269 --> 00:40:56,510
מצאו אלפים כאלה

668
00:40:56,860 --> 00:40:58,946
ומנסים לפענח אותם בכתב חרטומים.

669
00:41:00,199 --> 00:41:01,867
פרופסור עמנואל וליקובסקי,

670
00:41:03,097 --> 00:41:06,741
הוא לא היה אדם דתי,
אבל היה חוקר הרבה את תרבות מצרים

671
00:41:06,924 --> 00:41:10,671
של אותה תקופה,
בקי בשפה של המצרים,

672
00:41:11,102 --> 00:41:12,785
בפענוח של כתב חרטומים.

673
00:41:13,333 --> 00:41:14,024
נפטר כבר.

674
00:41:14,699 --> 00:41:16,051
אבל הוא בספרו כותב

675
00:41:16,852 --> 00:41:19,571
שכשהוא פענח את אחד הפפירוסים

676
00:41:20,151 --> 00:41:22,812
הוא כל כך התרגש ממה שהוא קורא

677
00:41:23,412 --> 00:41:25,257
עד כדי שהוא חשד בעצמו,

678
00:41:25,668 --> 00:41:29,148
כך הוא אומר, "אומנם אני לא דתי,
אבל חשדתי בעצמי

679
00:41:29,495 --> 00:41:32,904
"שאולי בתור יהודי
אני מפרש את הפפירוס כרצוני",

680
00:41:33,794 --> 00:41:38,160
ולכן הוא אומר שהוא שלח 
את הפפירוס הזה לידיד לא יהודי

681
00:41:38,527 --> 00:41:41,059
ולא אמר לו מה הוא חושב,
אמר לו: תגיד לי מה כתוב כאן.

682
00:41:42,799 --> 00:41:45,497
וההוא, החבר הזה שפענח את מה שכתוב,

683
00:41:46,100 --> 00:41:48,428
השיב לו:
"נראה לי שעלית

684
00:41:49,775 --> 00:41:51,280
"על עדות מצרית

685
00:41:52,193 --> 00:41:54,852
"של מצרי מתקופת יציאת מצרים

686
00:41:55,106 --> 00:41:56,808
"שהוא מספר על עשרת המכות".

687
00:41:57,294 --> 00:42:00,643
בספר "ארכיאולוגיה תנ"כית"
הבאנו את התמונה של הפפירוס.

688
00:42:00,668 --> 00:42:03,280
אני לא יודע אם יראו למרחקים,
אבל מי שיראה יוכל לראות,

689
00:42:03,817 --> 00:42:06,440
זו התמונה של הפפירוס שמצאו.

690
00:42:07,041 --> 00:42:09,011
ושם הוא מספר בפפירוס הזה

691
00:42:10,542 --> 00:42:15,168
שהעבדים מרדו באדונים,

692
00:42:15,671 --> 00:42:18,032
עשרה אסונות נחתו על מצרים.

693
00:42:18,767 --> 00:42:21,763
זה כתוב כמו קינה כזאת
שהוא מביע את הכאב שלו.

694
00:42:22,424 --> 00:42:24,839
האסון הראשון,
"הנהר הפך לדם,

695
00:42:25,270 --> 00:42:27,881
"דם בכל מקום,
בני אנוש צמאים למים.

696
00:42:28,516 --> 00:42:30,799
"אלה מימינו, אלה עושרנו, מה נעשה?"

697
00:42:31,712 --> 00:42:33,308
מקונן על המצב שהוא נמצא.

698
00:42:34,205 --> 00:42:37,668
שש מכות מתוך עשר המכות
מפורטות בפפירוס הזה,

699
00:42:38,381 --> 00:42:41,332
אין לנו את כל ההפפירוס,
לא כולו נשתמר, אבל מה שהשתמר

700
00:42:41,744 --> 00:42:44,659
מדבר על עשר אסונות, על עבדים שיצאו כנגד.

701
00:42:45,144 --> 00:42:48,854
ובתחילה החוקרים
ראו משפט שלא הבינו אותו כל כך,

702
00:42:50,027 --> 00:42:51,984
עד שפתחו את הפסוקים של התורה

703
00:42:52,294 --> 00:42:53,510
והבינו מה שכתוב שם.

704
00:42:53,748 --> 00:42:55,887
אני מצטט מתוך לשונו של הפפירוס.

705
00:42:57,397 --> 00:42:58,277
הוא כותב כך:

706
00:42:59,071 --> 00:42:59,957
"ראה עתה,

707
00:43:01,219 --> 00:43:02,979
"האש עלתה גבוה

708
00:43:03,979 --> 00:43:07,610
"להבתה הולכת קדימה ממול אויבי הארץ".

709
00:43:08,231 --> 00:43:12,790
לא הבינו מה הקשר בין אש גבוהה
שהולכת מול האויבים של הארץ

710
00:43:13,396 --> 00:43:17,237
לבין עם ישראל והעבדים ועשר המכות.

711
00:43:17,808 --> 00:43:22,262
אבל כשפתחו את החומש,
"וה' הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך

712
00:43:22,691 --> 00:43:24,981
"ולילה בעמוד אש להאיר להם".

713
00:43:25,881 --> 00:43:28,684
אז ככל הנראה
יש גם עדות של מצרי מאותה תקופה,

714
00:43:28,709 --> 00:43:31,669
שהוא קורא להם "אויבי העם".
כן, עם ישראל בשבילו זה האויבים.

715
00:43:31,909 --> 00:43:33,352
אבל הוא אומר: אני רואה שהאש...

716
00:43:33,812 --> 00:43:37,093
יש כאלה שפענחו את המילים שכתובות

717
00:43:37,458 --> 00:43:41,138
שהאש מגיעה עד השמיים.
לא רק גבוה, אלא מגיעה עד השמיים.

718
00:43:41,795 --> 00:43:44,318
אז עוד יותר מחזק את העניין הזה

719
00:43:44,678 --> 00:43:46,445
של הקשר שבין זה לבין זה.

720
00:43:46,826 --> 00:43:48,605
נמשיך הלאה,
"ופי האתון".

721
00:43:50,371 --> 00:43:55,844
קורח זה הסיפור של "פי האדמה",
שהאדמה נבקעה.

722
00:43:56,738 --> 00:43:58,537
"פי האתון" זה עם בלעם.

723
00:43:59,280 --> 00:44:03,409
כשבלעם נקרא 
על ידי בלק בן ציפור, מלך מואב,

724
00:44:03,595 --> 00:44:06,427
בוא תקלל את העם הזה,
אתה מכשף, אתה בקי ב...

725
00:44:06,815 --> 00:44:09,641
אני לא יכול עליו, בכוח הזרוע
אני לא אצליח נגד העם הזה,

726
00:44:10,270 --> 00:44:13,498
אבל אתה עם הפה שלך
תקלל אותם, תעשה כישופים, תהרוג אותם.

727
00:44:14,854 --> 00:44:17,005
בא בלעם רוכב על אתונו,

728
00:44:17,929 --> 00:44:20,931
המלאך עמד שם בדרך לעכב אותה,
כמו שכתוב בפסוקים.

729
00:44:21,050 --> 00:44:22,976
הוא לא ראה את המלאך, האתון כן ראתה.

730
00:44:23,356 --> 00:44:25,882
התעכבה, הכה אותה, לחצה את רגלו.

731
00:44:26,547 --> 00:44:28,826
אחר כך כתוב
"ויפתח ה' את פי האתון",

732
00:44:29,448 --> 00:44:31,925
האתון התחילה לדבר בשפת בני אדם,

733
00:44:32,296 --> 00:44:33,530
והיא מוכיחה את בלעם

734
00:44:35,111 --> 00:44:36,539
דברי מוסר, תוכחה.

735
00:44:39,442 --> 00:44:40,417
הנס הזה

736
00:44:40,909 --> 00:44:43,964
של בעל חיים שמדבר בשפת בני אדם,

737
00:44:44,417 --> 00:44:47,496
כמו אדם בעל חכמה שמדבר ומתווכח ודן,

738
00:44:47,864 --> 00:44:50,053
וכתוב שהוא ענה לה תשובות והיא החזירה לו,

739
00:44:51,584 --> 00:44:53,091
דיון כזה זה מעל הטבע.

740
00:44:54,043 --> 00:44:57,403
גם כאן תפר שבין הגשמי לרוחני, שבעל חיים

741
00:44:57,609 --> 00:44:59,260
מתנהל כמו בני אדם.

742
00:44:59,735 --> 00:45:03,647
גם פי האתון בבין השמשות, מה הכוונה?
לא שהאתון הזו נולדה בבין השמשות,

743
00:45:04,363 --> 00:45:08,584
הכוונה שהאפשרות הזו
שבעתיד בעל חיים ידבר כמו בן אדם,

744
00:45:09,092 --> 00:45:10,471
זה נברא בבין השמשות.

745
00:45:11,963 --> 00:45:12,868
"והקשת".

746
00:45:14,062 --> 00:45:15,909
הקשת זה הדבר הרביעי

747
00:45:16,266 --> 00:45:17,632
שנברא בבין השמשות.

748
00:45:18,505 --> 00:45:20,327
לנו נראה קשת תופעת טבע,

749
00:45:20,590 --> 00:45:25,211
שמש וגשם ביחד,
קרני השמש נשברות בגשם ואז רואים קשת.

750
00:45:26,155 --> 00:45:29,852
אומרים חז"ל, תדע לך
שבטבע הבריאה לא היה צריך להיות קשת.

751
00:45:30,281 --> 00:45:32,628
ובאמת עד המבול לא היה קשת במציאות.

752
00:45:33,469 --> 00:45:37,058
האפשרות הזאת של היווצרות של קשת בשמיים,

753
00:45:38,024 --> 00:45:39,902
נקבע בבין השמשות שזה יהיה.

754
00:45:41,874 --> 00:45:42,669
מה זה הקשת?

755
00:45:42,694 --> 00:45:46,512
הקב"ה אומר שהוא נשבע
שלא יוריד עוד מבול על הארץ,

756
00:45:46,996 --> 00:45:49,904
והסימן
"את קשתי נתתי בענן לאות ברית".

757
00:45:49,929 --> 00:45:52,540
כלומר כשרואים קשת
אומרים חז"ל זה סימן לא טוב.

758
00:45:53,010 --> 00:45:54,284
לכן אדם שרואה קשת,

759
00:45:54,673 --> 00:45:57,793
כתוב" לא יגיד לחבר שלו "תראה קשת".
זה כמו שאומר לו "בוא תראה קללה",

760
00:45:58,463 --> 00:46:01,854
כי הקשת מייצגת מצב שבשעה הזו

761
00:46:02,457 --> 00:46:05,857
יש חרון אף על העולם,
יש יותר מדי עוונות בעולם

762
00:46:06,366 --> 00:46:09,559
ובגלל שהקב"ה נשבע שלא יוריד מבול

763
00:46:09,924 --> 00:46:11,226
לכן הוא לא מוריד את המבול.

764
00:46:11,444 --> 00:46:12,336
אבל המצב

765
00:46:12,644 --> 00:46:15,432
באותה שעה הוא לא טוב
מבחינה רוחנית, עד כדי כך.

766
00:46:16,051 --> 00:46:18,281
לכן כשרואים קשת צריך להרהר בתשובה,

767
00:46:18,797 --> 00:46:21,526
לא רק לשמוח מהיופי של הקשת.

768
00:46:22,084 --> 00:46:25,545
השילוב הזה של הגשם ושמש,

769
00:46:25,570 --> 00:46:26,552
שמש זה אש.

770
00:46:26,759 --> 00:46:29,139
בתורת הקבלה יש סודות גדולים בקשת.

771
00:46:30,466 --> 00:46:31,413
השמש זה אש.

772
00:46:31,667 --> 00:46:33,875
אש זה ספירת חסד או גבורה?

773
00:46:35,353 --> 00:46:36,138
אש זה גבורה,

774
00:46:36,654 --> 00:46:38,689
מים, גשם
זה חסד.

775
00:46:39,149 --> 00:46:42,630
השילוב של שניהם מראה שהקב"ה כעת הופך

776
00:46:42,932 --> 00:46:44,571
את מידת הדין למידת הרחמים.

777
00:46:45,031 --> 00:46:48,925
לכן דווקא השילוב
של שמש עם גשם יוצר את הקשת.

778
00:46:49,639 --> 00:46:50,434
דבר נוסף,

779
00:46:51,267 --> 00:46:55,721
כשדיברנו כאן בעבר, היה לנו שיעור 
על הצבעים על פי תורת הקבלה,

780
00:46:55,882 --> 00:46:58,870
יש מבנה של ספירות,
כל ספירה יש צבע שמייצג אותה,

781
00:46:58,894 --> 00:47:02,753
דבר שאפשר ללמוד מזה
גם על ריפוי האדם על פי סוד הצבעים.

782
00:47:04,046 --> 00:47:07,812
ראינו שהדירוג של הצבעים

783
00:47:08,436 --> 00:47:11,442
הוא קו ימין,
קו שמאל וקו האמצע.

784
00:47:12,262 --> 00:47:16,001
ימין זה חסד, שמאל גבורה
והאמצע תפארת שמחבר בין שניהם.

785
00:47:16,620 --> 00:47:20,366
בקשת, מי ששם לב,
הקשת מתחילה באדום

786
00:47:20,850 --> 00:47:22,613
והצבעים הולכים ומשתנים

787
00:47:22,972 --> 00:47:24,042
עד הסגול-כחול.

788
00:47:24,740 --> 00:47:26,656
אדום זה שייך לגבורה,

789
00:47:27,267 --> 00:47:31,491
כחול-סגול שייך לחסד,
בפרט הסגול שהוא השורש של כל ספירות החסד.

790
00:47:32,197 --> 00:47:36,232
גם זה בא להראות
שהחרון אף מתחיל באדום, שזו גבורה,

791
00:47:36,660 --> 00:47:40,426
והקב"ה בחסדו מרכך ומרכך ומרכך,

792
00:47:40,756 --> 00:47:42,251
עד שהוא הופך את הדברים לחסד.

793
00:47:43,012 --> 00:47:44,916
גם הצורה של הקשת יש בה מסר.

794
00:47:45,519 --> 00:47:50,206
למה הקב"ה סידר בטבע, מדענים ייתנו הסברים,
אבל למה בטבע זה עשוי דווקא בצורה כזו

795
00:47:50,531 --> 00:47:51,151
של קשת?

796
00:47:51,857 --> 00:47:54,843
אדם שיורה בקשת,
בדרך כלל איך הוא מחזיק את הקשת?

797
00:47:54,954 --> 00:47:57,531
במלחמות, תופסים חץ וקשת יורים אחד בשני.

798
00:47:58,991 --> 00:48:02,543
המיתר נמצא סמוך לאדם,

799
00:48:02,983 --> 00:48:06,982
והקשת נמצאת לכיוון
האדם שיורים עליו, לכיוון האויב.

800
00:48:07,704 --> 00:48:09,721
אבל הקשת שבשמיים זה בדיוק הפוך,

801
00:48:09,852 --> 00:48:13,498
במקום שהקשת תהיה
לכיוון של העולם שהקב"ה יורה חיצים,

802
00:48:13,982 --> 00:48:14,936
הקשת היא הפוכה,

803
00:48:15,465 --> 00:48:17,266
כאילו שהוא יורה בעצמו כביכול.

804
00:48:18,048 --> 00:48:22,544
לומר שאת כל הפורענות
שהייתה צריכה לרדת לעולם,

805
00:48:22,730 --> 00:48:25,160
אומר הקב"ה: אני אוהב אתכם,
אני לוקח את זה על עצמי.

806
00:48:25,652 --> 00:48:29,699
במקום שהיריות האלה יבואו אליכם,
אני, חס ושלום, סופג לעצמי,

807
00:48:29,724 --> 00:48:31,936
רק ללכת איתכם
במידת הרחמים.

808
00:48:32,249 --> 00:48:34,591
זה חסדי השם שיש מסרים בקשת שרואים.

809
00:48:34,925 --> 00:48:39,522
אז כשרואים דבר כזה צריך מייד להרהר בתשובה
מה אני לא בסדר? גם אני חלק מהעולם,

810
00:48:39,720 --> 00:48:40,676
מה אני צריך לתקן?

811
00:48:42,628 --> 00:48:43,939
דבר נוסף זה המן,

812
00:48:44,252 --> 00:48:46,597
המן שהיה מעל הטבע, ירד במדבר.

813
00:48:46,693 --> 00:48:50,813
"לחם אבירים אכל איש",
זה לחם של מלאכי השרת.

814
00:48:51,230 --> 00:48:52,685
את זה עם ישראל אכלו במדבר.

815
00:48:53,423 --> 00:48:54,235
"והמטה",

816
00:48:54,751 --> 00:48:57,642
המטה זה המקל של משה רבנו.

817
00:48:57,979 --> 00:49:01,331
היה חקוק עליו הראשי תיבות
של עשר המכות עוד לפני שזה קרה,

818
00:49:01,783 --> 00:49:05,033
וגם כל השם המפורש של הקב"ה היה חקוק.

819
00:49:05,509 --> 00:49:10,253
המטה לא היה עשוי מעץ, כמו שיש כאלה
שחושבים, אלא היה עשוי מאבן ספיר,

820
00:49:10,463 --> 00:49:11,281
אבן יקרה.

821
00:49:11,609 --> 00:49:15,876
זה היה המטה, במדרש מסופר
איך משה רבנו השיג את המטה הזה.

822
00:49:16,811 --> 00:49:17,609
"והשמיר"

823
00:49:19,756 --> 00:49:23,686
השמיר זה תולעת השמיר.
בספר "המהפך" הבאנו בחלק הראשון,

824
00:49:24,115 --> 00:49:26,424
הבאנו את המשמעות הזו של תולעת השמיר.

825
00:49:27,178 --> 00:49:29,802
הגמרא אומרת שכשהיו צריכים לבקע

826
00:49:30,104 --> 00:49:34,189
את האבנים שהיו בחושן המשפט,
לחרוט עליהן שמות,

827
00:49:34,887 --> 00:49:39,031
היה אסור לקחת אזמל
ולחקוק בהם כי כתוב "במילואותם",

828
00:49:39,388 --> 00:49:41,644
אבל כתוב "פיתוחי חותם",
צריך שיהיה חקוק.

829
00:49:42,010 --> 00:49:44,521
איך אפשר לחקוק בלי להסיר

830
00:49:44,997 --> 00:49:46,791
עם אזמל מתוך האבן?

831
00:49:47,481 --> 00:49:51,912
אומרים חז"ל: היה כותב על כל אבן
מהאבנים היקרות, כותב למשל ראובן,

832
00:49:52,380 --> 00:49:55,751
ולוקח את תולעת השמיר
שגודלה היה בגודל שעורה,

833
00:49:55,989 --> 00:49:57,052
כמה גרעין של שעורה,

834
00:49:57,512 --> 00:49:58,462
היה לוקח אותה,

835
00:49:58,677 --> 00:50:01,854
"ומראה לה שמיר מבחוץ",
כך לשון חז"ל, לא שמניח עליו.

836
00:50:02,179 --> 00:50:05,564
"מראה לה שמיר מבחוץ".
למשל אם זה הרי"ש של ראובן,

837
00:50:05,866 --> 00:50:08,072
אז הוא שם את זה ומעביר בצורה כזו.

838
00:50:08,595 --> 00:50:13,767
והיה נבקע כמו תאנה שמתבקעת בשמש,
ככה לשון של חז"ל שם.

839
00:50:14,338 --> 00:50:18,267
במילים אחרות, תולעת השמיר
הייתה תולעת שיכולה להפיק קרינה.

840
00:50:18,616 --> 00:50:20,972
היום, עם המדע של היום,
 אפשר להגדיר את זה.

841
00:50:21,393 --> 00:50:25,766
איך אפשר על ידי שאתה מראה בלי מגע
הכול נבקע? - זה קרינה, אין ספק.

842
00:50:26,290 --> 00:50:30,528
תולעת שמייצרת קרינה
שהיו על ידה מבקיעים את האבנים האלה.

843
00:50:31,004 --> 00:50:35,292
גם אבני המקדש היו חותכים אותן
בלי כלי ברזל, אלא עם התולעת הזו.

844
00:50:36,276 --> 00:50:38,150
"והכתב",
אותיות הקודש,

845
00:50:38,959 --> 00:50:40,516
יש בהן סודות עליונים.

846
00:50:41,886 --> 00:50:46,243
הכתב גם נברא בבין השמשות.
אף על פי שהקב"ה ברא את העולם באותיות,

847
00:50:46,421 --> 00:50:48,063
אבל אז האותיות היו כמו קודים.

848
00:50:48,666 --> 00:50:50,828
כמו שעל דרך המשל, במחשב

849
00:50:51,471 --> 00:50:55,956
בשפה של המחשב יש קודים,
אבל כשאתה לוחץ על א' אתה רואה במסך א'.

850
00:50:56,201 --> 00:50:57,937
בפנים זה לא א', זה קוד מסוים.

851
00:50:58,429 --> 00:51:03,133
ככה בבריאה היה כמו קודים
וכאן בבין השמשות נבראה צורת האותיות,

852
00:51:03,553 --> 00:51:06,753
כמו שאנחנו משתמשים בהן
עד היום עם כל הסודות שבפנים.

853
00:51:07,435 --> 00:51:13,513
בהידברות יש לנו שם סדרה של 22 שיעורים
על סוד האותיות, כל אות מה טמון בתוכה,

854
00:51:14,148 --> 00:51:17,962
ואם היא נמצאת בשם האדם,
איך להפעיל את האות הזו לטובה.

855
00:51:18,494 --> 00:51:20,258
סדרה בשיעור הזה של חמישי בערב

856
00:51:20,283 --> 00:51:23,441
כשהיינו עוד ברמת אביב,
שם מסרנו את הסדרה הזו, יש כאן ותיקים

857
00:51:23,663 --> 00:51:26,355
שהיו איתנו מאז ועד היום קבועים בשיעורים,

858
00:51:26,943 --> 00:51:28,563
אבל היום כל זה נמצא בהידברות.

859
00:51:29,531 --> 00:51:33,300
יש גם בספר "הצופן",
ספר "הצופן" גם יש לנו שם פרק על כל אות

860
00:51:33,604 --> 00:51:37,065
ומה המשמעות של האות
במידה והיא נמצאת בשמו של האדם.

861
00:51:37,454 --> 00:51:38,184
אז זה "הכתב".

862
00:51:38,978 --> 00:51:41,923
"והמכתב",
זה הנס שהיה בלוחות הברית,

863
00:51:42,320 --> 00:51:46,249
שהיה אפשר לקרוא את
לוחות הברית מקדימה ומאחורה,

864
00:51:46,606 --> 00:51:48,611
אף על פי שהיה חקוק מעבר לעבר.

865
00:51:49,413 --> 00:51:52,234
אם אתה לוקח שיש וחוקק בו מעבר לעבר,

866
00:51:52,559 --> 00:51:55,615
אז מהצד הזה כתוב א',
בצד השני יש כתב ראי.

867
00:51:56,409 --> 00:51:58,623
אבל היה נס בלוחות הברית,

868
00:51:59,115 --> 00:52:02,016
שמשני הצדדים
היה אפשר לקרוא אותם בכתב רגיל.

869
00:52:02,104 --> 00:52:03,167
זה משהו מעל הטבע,

870
00:52:03,532 --> 00:52:05,885
בין חומר לרוח, גם זה נברא בבין השמשות.

871
00:52:06,417 --> 00:52:10,905
"והלוחות", אלה הלוחות עצמם,
כבר בששת ימי בראשית בזמן בין השמשות

872
00:52:11,429 --> 00:52:13,560
הלוחות,
כאן הכוונה ללוחות הראשונים,

873
00:52:14,036 --> 00:52:16,319
כי הלוחות השניים,
הקב"ה אמר למשה

874
00:52:16,652 --> 00:52:18,456
"פסול לך לוחות אבנים כראשונים".

875
00:52:19,718 --> 00:52:21,313
"ויש אומרים אף המזיקים".

876
00:52:21,647 --> 00:52:24,499
כל הכוחות השליליים שבבריאה
נבראו גם בבין השמשות,

877
00:52:24,904 --> 00:52:28,043
שזה לא מלאך ולא אדם, משהו באמצע.

878
00:52:28,527 --> 00:52:31,153
"וקבורתו של משה",
"ולא ידע איש את קבורתו".

879
00:52:31,178 --> 00:52:31,878
כשהיו רוצים

880
00:52:32,790 --> 00:52:34,600
בהר נבו לראות איפה הוא נקבר,

881
00:52:35,203 --> 00:52:37,936
אלה שהיו עולים למעלה
פתאום רואים את המערה למטה.

882
00:52:38,528 --> 00:52:40,313
יורדים למטה,
רואים אותה למעלה.

883
00:52:40,678 --> 00:52:41,409
התפצלו,

884
00:52:41,959 --> 00:52:44,726
אלה שלמעלה
אומרים לאלה שלמטה "הנה, זה לידכם".

885
00:52:44,853 --> 00:52:46,768
הם אומרים "מה פתאום,
אנחנו רואים את זה לידכם".

886
00:52:47,671 --> 00:52:48,370
מעל הטבע,

887
00:52:48,719 --> 00:52:50,322
זה היה גם "קבורתו של משה".

888
00:52:50,838 --> 00:52:52,410
"ואילו של אברהם אבינו"

889
00:52:52,435 --> 00:52:56,689
שראה עם הסבך בקרניו
ואותו הקריב על המזבח במקום יצחק.

890
00:52:57,268 --> 00:53:00,375
"ויש אומרים
אף צבת בצבת עשויה".

891
00:53:02,498 --> 00:53:06,830
כלומר, כדי לייצר צבת
צריך צבת כדי לאחוז ולעקם ולסדר.

892
00:53:07,117 --> 00:53:08,882
אבל הצבת הראשונה איך נבראה?

893
00:53:09,100 --> 00:53:10,726
גם בערב שבת בין השמשות.

894
00:53:11,020 --> 00:53:16,915
זה על דרך המשל לכל הדברים שצריכים
כלי או מערכת קודמת בטבע כדי שזה יהיה,

895
00:53:17,487 --> 00:53:19,301
גם כל זה נברא בבין השמשות.

896
00:53:20,143 --> 00:53:24,989
על כל פנים, רואים כאן במשנה הזו
שכל המערכת של הבריאה

897
00:53:25,843 --> 00:53:30,432
מופעלת על פי חוקיות,
שגם היא עצמה מוגדרת ניסית,

898
00:53:30,837 --> 00:53:32,999
מלבד אותם יוצאי דופן שראינו כאן.

899
00:53:34,114 --> 00:53:37,030
כמה שאדם מתבונן יותר בעולם

900
00:53:37,697 --> 00:53:42,003
במבט נכון, מבט אמיתי,
הוא לא נותן לעצמו להימשך אחר החומריות.

901
00:53:42,622 --> 00:53:44,906
הוא יודע שהחומר זה מעטפת לרוחניות.

902
00:53:45,700 --> 00:53:49,792
תמיד הוא בודק מה עיקר, מה טפל בחיים,
איפה ה"שיוויתי ה' לנגדי תמיד",

903
00:53:49,817 --> 00:53:53,386
איך אני יכול להתעלות מבחינה רוחנית,
איפה הייתי לפני שנה,

904
00:53:53,696 --> 00:53:54,839
איפה אני נמצא היום,

905
00:53:55,172 --> 00:53:59,869
מתקן את עצמו, עולה מתרומם,
וגם אם נופל לא מתייאש, עוד הפעם קם,

906
00:54:00,045 --> 00:54:01,729
עד שמגיע לשלמות הרוחנית.

907
00:54:02,395 --> 00:54:06,171
ונסיים בברכה לכל הציבור
שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים בבית,

908
00:54:06,195 --> 00:54:08,869
שהדברי תורה וההתחזקות יהיו להצלחת כולם

909
00:54:09,306 --> 00:54:12,607
ולשמירת עם ישראל
וחיילי ישראל בכל מקום שהם,

910
00:54:13,068 --> 00:54:17,031
לבריאות איתנה, פרנסה טובה,
זיווגים הגונים, זרע קודש קיימא,

911
00:54:17,313 --> 00:54:20,135
אורך ימים ושנות חיים,
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה